blob: c5bbb4dc3be65346898315e060a6e311b621770c [file] [log] [blame]
# Hungarian translation for gstreamer
# Copyright (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016.
# Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>, 2014, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.7.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-20 15:26+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-14 16:10+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "A GStreamer verziójának kiírása"
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Minden figyelmeztetés végzetes legyen"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Az elérhető hibakeresési kategóriák kiírása és kilépés"
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Alapértelmezett hibakeresési szint 1 (csak hibák) és 9 (bármi) között, vagy "
"0 esetén nincs kimenet"
msgid "LEVEL"
msgstr "SZINT"
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"A kategórianév:szint párok vesszőkkel elválasztott listája adott szintek "
"beállításához az egyes kategóriákhoz. Például: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgid "LIST"
msgstr "LISTA"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Színes hibakeresési kimenet letiltása"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
"Megváltoztatja a hibakeresési napló színezési módját. Lehetséges módok: off, "
"on, disable, auto, unix"
msgid "Disable debugging"
msgstr "Hibakeresés letiltása"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Részletes bővítménybetöltési diagnosztika engedélyezése"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Bővítményeket tartalmazó útvonalak vesszőkkel elválasztott listája"
msgid "PATHS"
msgstr "ÚTVONALAK"
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"A GST_PLUGIN_PATH környezeti változóban megadott listán kívül előre "
"betöltendő bővítmények vesszővel elválasztott listája."
msgid "PLUGINS"
msgstr "BŐVÍTMÉNYEK"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Szegmentálási hibák elfogásának letiltása a bővítménybetöltés során"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "A nyilvántartás frissítésének letiltása"
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr "Segédfolyamat indításának letiltása a nyilvántartás elemzése közben"
msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamer beállításai"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "A GStreamer beállításainak megjelenítése"
msgid "Unknown option"
msgstr "Ismeretlen beállítás"
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "A GStreamer általános magkönyvtárhibát tapasztalt."
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"A GStreamer fejlesztők túl lusták voltak hibakódot rendelni ehhez a hibához."
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Belső GStreamer hiba: a kód nincs megvalósítva."
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"GStreamer hiba: az állapotváltás meghiúsult és néhány elem nem volt képes "
"megfelelő hibaüzenetet küldeni a hiba okáról."
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: kitöltési probléma."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: szálprobléma."
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "GStreamer hiba: megállapodási probléma."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: eseményprobléma."
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: pozicionálási probléma."
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: képességprobléma."
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: címkeprobléma."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "A GStreamer telepítésből hiányzik egy bővítmény."
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "GStreamer hiba: óraprobléma."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr "Az alkalmazás letiltott GStreamer funkciókat próbál meg használni."
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "A GStreamer általános támogató programkönyvtárhibát észlelt."
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nem sikerült inicializálni a támogató programkönyvtárat."
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nem zárható be a támogató programkönyvtár."
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nem állítható be a támogató programkönyvtár."
msgid "Encoding error."
msgstr "Kódolási hiba."
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "A GStreamer általános erőforráshibát észlelt."
msgid "Resource not found."
msgstr "Az erőforrás nem található."
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Az erőforrás foglalt vagy nem érhető el."
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg olvasásra."
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg írásra."
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg olvasásra és írásra."
msgid "Could not close resource."
msgstr "Az erőforrás nem zárható le."
msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nem lehet olvasni az erőforrásból."
msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nem lehet írni az erőforrásba."
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nem végezhető pozicionálás az erőforráson."
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nem lehet szinkronizálni az erőforráson."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nem lehet lekérni/beállítani az erőforrás beállításait."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "Nincs több hely az erőforráson."
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "Nincs jogosultsága az erőforrás eléréséhez."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "A GStreamer általános adatfolyamhibát észlelt."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Az elem nem valósítja meg az adatfolyam kezelését. Küldjön be egy "
"hibajelentést."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nem állapítható meg az adatfolyam típusa."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Az adatfolyam típusa eltér az elem által kezelttől."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Nincs jelen az adatfolyam típusát kezelni képes kodek."
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nem fejthető vissza az adatfolyam."
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Az adatfolyam nem kódolható."
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nem választható szét az adatfolyam."
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nem egyesíthető az adatfolyam."
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Az adatfolyam formátuma rossz."
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Az adatfolyam titkosított és a visszafejtés nem támogatott."
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Az adatfolyam titkosított és nem fejthető vissza, mivel nem került megadásra "
"megfelelő kulcs."
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Nincs hibaüzenet a következő tartományhoz: %s."
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr ""
"Nincs szabványos hibaüzenet a következő tartományhoz: %s és kódhoz: %d."
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "A kijelölt óra nem használható adatcsatornában."
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Hiba a regisztrációs gyorsítótár írásakor ebbe: %s: %s"
msgid "title"
msgstr "cím"
msgid "commonly used title"
msgstr "általánosan használt cím"
msgid "title sortname"
msgstr "cím rendezési neve"
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "általánosan, rendezési céllal használt cím"
msgid "artist"
msgstr "előadó"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "a felvételért felelős személyek"
msgid "artist sortname"
msgstr "előadó rendezési neve"
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "a felvételért felelős személyek, rendezési céllal"
msgid "album"
msgstr "album"
msgid "album containing this data"
msgstr "az adatokat tartalmazó album"
msgid "album sortname"
msgstr "album rendezési neve"
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "az adatokat tartalmazó album, rendezési céllal"
msgid "album artist"
msgstr "albumelőadó"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "A teljes album előadója, megjelenítendő formában"
msgid "album artist sortname"
msgstr "albumelőadó rendezési neve"
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "A teljes album előadója, rendezéshez használható formában"
msgid "date"
msgstr "dátum"
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "az adatok létrehozási dátuma (GDate struktúraként)"
msgid "datetime"
msgstr "dátumidő"
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr "az adatok létrehozási dátuma és ideje (GstDateTime struktúraként)"
msgid "genre"
msgstr "műfaj"
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "a stílus, amelyhez az adatok tartoznak"
msgid "comment"
msgstr "megjegyzés"
msgid "free text commenting the data"
msgstr "az adatokhoz tartozó szabad szöveges megjegyzés"
msgid "extended comment"
msgstr "kiterjesztett megjegyzés"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"az adatokhoz fűzött szabad szöveges megjegyzés kulcs=érték vagy "
"kulcs[hu]=megjegyzés formában"
msgid "track number"
msgstr "dalsorszám"
msgid "track number inside a collection"
msgstr "dalsorszám egy gyűjteményen belül"
msgid "track count"
msgstr "dalszám"
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "dalok mennyisége azon gyűjteményen belül, amelyhez ez a dal tartozik"
msgid "disc number"
msgstr "lemezszám"
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "lemezszám egy gyűjteményen belül"
msgid "disc count"
msgstr "lemezek mennyisége"
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr ""
"lemezek mennyisége azon gyűjteményen belül, amelyhez ez a lemez tartozik"
msgid "location"
msgstr "hely"
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"A média eredete URI címként (az a hely, ahol az eredeti fájl vagy műsor "
"megtalálható)"
msgid "homepage"
msgstr "honlap"
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr "A média honlapja (előadó vagy film honlapja)"
msgid "description"
msgstr "leírás"
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "az adatokat leíró rövid szöveg"
msgid "version"
msgstr "verzió"
msgid "version of this data"
msgstr "az adatok verziószáma"
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"International Standard Recording Code – lásd: http://www.ifpi.org/isrc/"
msgid "organization"
msgstr "szervezet"
msgid "copyright"
msgstr "copyright"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "az adatok copyright megjegyzése"
msgid "copyright uri"
msgstr "védjegy uri"
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "Az adatok védjegymegjegyzésének URI címe"
msgid "encoded by"
msgstr "kódolta"
msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr "a kódoló személy vagy szervezet"
msgid "contact"
msgstr "névjegy"
msgid "contact information"
msgstr "kapcsolatinformációk"
msgid "license"
msgstr "licenc"
msgid "license of data"
msgstr "az adatok licence"
msgid "license uri"
msgstr "licenc uri"
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "Az adatok licencének URI címe"
msgid "performer"
msgstr "előadó"
msgid "person(s) performing"
msgstr "az előadó(k)"
msgid "composer"
msgstr "zeneszerző"
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "a felvétel szerzői"
msgid "conductor"
msgstr "vezényel"
msgid "conductor/performer refinement"
msgstr "vezényel/előadó finomítása"
msgid "duration"
msgstr "időtartam"
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "hossz GStreamer időegységekben (nanomásodperc)"
msgid "codec"
msgstr "kodek"
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "az adatok tárolására használt kodek"
msgid "video codec"
msgstr "videokodek"
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "a videoadatok tárolására használt kodek"
msgid "audio codec"
msgstr "hangkodek"
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "a hangadatok tárolására használt kodek"
msgid "subtitle codec"
msgstr "feliratkodek"
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "a feliratadatok tárolására használt kodek"
msgid "container format"
msgstr "tárolóformátum"
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "az adatok tárolására használt tárolóformátum"
msgid "bitrate"
msgstr "bitsebesség"
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "pontos vagy átlagos bitsebesség bit/mp-ben"
msgid "nominal bitrate"
msgstr "névleges bitsebesség"
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "névleges bitsebesség bit/mp-ben"
msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimális bitsebesség"
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimális bitsebesség bit/mp-ben"
msgid "maximum bitrate"
msgstr "maximális bitsebesség"
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maximális bitsebesség bit/mp-ben"
msgid "encoder"
msgstr "kódoló"
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "az adatfolyam kódolására használt kódoló"
msgid "encoder version"
msgstr "kódoló verziószáma"
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "az adatfolyam kódolására használt kódoló verziószáma"
msgid "serial"
msgstr "soros"
msgid "serial number of track"
msgstr "a dal sorszáma"
msgid "replaygain track gain"
msgstr "visszajátszási hangerő: dal hangosítása"
msgid "track gain in db"
msgstr "dal hangosítása dB-ben"
msgid "replaygain track peak"
msgstr "visszajátszási hangerő: dal hangerejének csúcsértéke"
msgid "peak of the track"
msgstr "a dal hangerejének csúcsértéke"
msgid "replaygain album gain"
msgstr "visszajátszási hangerő: album hangosítása"
msgid "album gain in db"
msgstr "album hangosítása dB-ben"
msgid "replaygain album peak"
msgstr "visszajátszási hangerő: album hangerejének csúcsértéke"
msgid "peak of the album"
msgstr "az album hangerejének csúcsértéke"
msgid "replaygain reference level"
msgstr "visszajátszási hangerő referenciaszintje"
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "szám és album hangosításának referenciaszintje"
msgid "language code"
msgstr "nyelvi kód"
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr ""
"az adatfolyam ISO-639-1 vagy ISO-639-2 szabványnak megfelelő nyelvi kódja"
msgid "language name"
msgstr "nyelvi kód"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr "az adatfolyam nyelvének szabad formátumú neve"
msgid "image"
msgstr "kép"
msgid "image related to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz kapcsolódó kép"
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "előnézeti kép"
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz kapcsolódó előnézeti kép"
msgid "attachment"
msgstr "melléklet"
msgid "file attached to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz mellékelt fájl"
msgid "beats per minute"
msgstr "percenkénti ütések száma"
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "percenkénti ütések száma a hangban"
msgid "keywords"
msgstr "kulcsszavak"
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "a tartalmat leíró, vesszővel elválasztott kulcsszavak"
msgid "geo location name"
msgstr "földrajzi hely neve"
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"emberek által olvasható leíró jellegű hely, ahol a média felvételre vagy "
"előállításra került"
msgid "geo location latitude"
msgstr "földrajzi hely szélessége"
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi szélessége, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került fokokban, a WGS84-nek megfelelően (nulla az egyenlítőnél, negatív "
"értékek déli szélességeken)"
msgid "geo location longitude"
msgstr "földrajzi hely hosszúsága"
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi hosszúsága, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került fokokban, a WGS84-nek megfelelően (nulla a kezdő délkörnél "
"Greenwichben, negatív értékek nyugati hosszúságokon)"
msgid "geo location elevation"
msgstr "földrajzi hely magassága"
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi magassága, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került méterben, a WGS84-nek megfelelően (nulla az átlagos tengerszinten)"
msgid "geo location country"
msgstr "földrajzi hely országa"
msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "ország (angol név), ahol a média felvételre vagy előállításra került"
msgid "geo location city"
msgstr "földrajzi hely városa"
msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "város (angol név), ahol a média felvételre vagy előállításra került"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "földrajzi hely részhelye"
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
"a városon belüli hely, ahol a média előállításra vagy létrehozásra került "
"(például környék)"
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "földrajzi hely vízszintes hibája"
msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr "a vízszintes pozicionálási értékek várt hibája (méterben)"
msgid "geo location movement speed"
msgstr "földrajzi hely mozgási sebessége"
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr "a felvevőeszköz mozgási sebessége a felvétel készítésekor, m/s-ban"
msgid "geo location movement direction"
msgstr "földrajzi hely mozgási iránya"
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"a média felvételét végző eszköz mozgási irányát jelzi. lebegőpontosan "
"ábrázolt fokok képviselik, a 0 a földrajzi északot jelzi és az óra járásának "
"irányába nő."
msgid "geo location capture direction"
msgstr "földrajzi hely felvételi iránya"
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"a média felvételét végző eszköz irányát jelzi. lebegőpontosan ábrázolt fokok "
"képviselik, a 0 a földrajzi északot jelzi és az óra járásának irányába nő."
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "műsornév"
msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr "A tv/podcast/sorozat műsor neve, amelyből a média származik"
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "műsor rendezési neve"
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
"A tv/podcast/sorozat műsor neve, amelyből a média származik, rendezési célra"
msgid "episode number"
msgstr "epizódszám"
msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "Azon évadon belüli epizód száma, amelynek ez a média része"
msgid "season number"
msgstr "évadszám"
msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "Azon műsor évadszáma, amelynek ez a média része"
msgid "lyrics"
msgstr "dalszöveg"
msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "A média dalszövege"
msgid "composer sortname"
msgstr "szerző rendezési neve"
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "a felvételt szerző személyek, rendezési céllal"
msgid "grouping"
msgstr "csoportosítás"
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Több számot átfogó média csoportosítása, például egy koncert különböző "
"darabjai. Magasabb szintű a számnál, de alacsonyabb az albumnál"
msgid "user rating"
msgstr "felhasználói értékelés"
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Felhasználó által társított értékelés. Minél magasabb, annál jobban kedveli "
"a felhasználó a médiát"
msgid "device manufacturer"
msgstr "eszköz gyártója"
msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "A média előállításához használt eszköz gyártója"
msgid "device model"
msgstr "eszközmodell"
msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "A média létrehozására használt eszközmodell"
msgid "application name"
msgstr "alkalmazás neve"
msgid "Application used to create the media"
msgstr "A média létrehozására használt alkalmazás"
msgid "application data"
msgstr "alkalmazásadatok"
msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr "Tetszőleges, a médiába mentendő alkalmazásadatok"
msgid "image orientation"
msgstr "kép tájolása"
msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "A kép hogyan forgatandó vagy tükrözendő megjelenítés előtt"
msgid "publisher"
msgstr "kiadó"
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr "A címke vagy kiadó neve"
msgid "interpreted-by"
msgstr "feldolgozta"
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr "Információ a remix mögött lévő személyekről és hasonló feldolgozások"
msgid "midi-base-note"
msgstr "midi-alapú-hangjegy"
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr "A hangsáv midi hangjegy száma."
msgid "private-data"
msgstr "privát-adatok"
msgid "Private data"
msgstr "Privát adatok"
msgid ", "
msgstr ", "
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr "Nem található URI-kezelő a(z) %s protokollhoz"
#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr "A(z) „%s” URI-séma nem támogatott"
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "HIBA: a következő elemtől: %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"További hibakeresési információk:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr "a hivatkozásnak nincs forrása [nyelő=%s@%p]"
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr "a hivatkozásnak nincs nyelője [forrás=%s@%p]"
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "nincs „%s” tulajdonság a(z) „%s” elemben"
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "nem állítható be a(z) „%2$s” elem „%1$s” tulajdonsága „%3$s” értékre"
msgid "Delayed linking failed."
msgstr "A késleltetett linkelés meghiúsult."
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "%s nem linkelhető a következőre: %s"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "nincs „%s” elem"
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr "nem várt „%s” hivatkozás - mellőzés"
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr "nem várt „%s” kitöltési hivatkozás - mellőzés"
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "a(z) „%s” képesség nem elemezhető"
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "nincs nyelőelem a következő URI címhez: „%s”"
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "nincs forráselem a következő URI címhez: „%s”"
msgid "syntax error"
msgstr "szintaktikai hiba"
msgid "bin"
msgstr "tároló"
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "a megadott üres „%s” tároló nem engedélyezett"
#, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "nincs „%s” tároló, elemek kicsomagolása"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "üres adatcsatorna nem engedélyezett"
msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr "Rengetek puffer kerül eldobásra."
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Belső adatfolyam-probléma."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Belső adatfolyam-hiba."
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Belső adatfolyam-hiba."
msgid "Internal clock error."
msgstr "Belső órahiba."
msgid "Failed to map buffer."
msgstr "Nem sikerült a puffer leképezése."
msgid "Filter caps"
msgstr "Képességek szűrése"
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Az engedélyezhető képességek korlátozása (a NULL, ANY-t jelent). Ezen "
"tulajdonság beállítása a biztosított GstCaps objektumra hivatkozik."
msgid "Caps Change Mode"
msgstr "Képességek változtatása mód"
msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr "Képességek változtatása viselkedés szűrése"
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Nincs megadva ideiglenes könyvtár."
#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Nem hozható létre a következő ideiglenes fájl: „%s”."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nem nyitható meg a(z) „%s” fájl olvasásra."
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Hiba a letöltési fájl írása közben."
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nincs fájlnév megadva az íráshoz."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nem lehet írásra megnyitni a(z) „%s” fájlt."
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Hiba a(z) „%s” fájl bezárása közben."
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Hiba a következő fájlban való tekerés közben: „%s”."
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Hiba a(z) „%s” fájl írása közben."
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nincs megadva fájlnév az olvasáshoz."
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Nem kérhetők le információk a következőkről: „%s”."
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "„%s” egy könyvtár."
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "A(z) „%s” fájl egy foglalat."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Ismétlések után kérésére meghiúsult."
msgid "caps"
msgstr "képességek"
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "az adatfolyamban észlelt képességek"
msgid "minimum"
msgstr "minimum"
msgid "force caps"
msgstr "nagybetűk kényszerítése"
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "nagybetűk kényszerítése betűkeresés nélkül"
msgid "Stream doesn't contain enough data."
msgstr "Az adatfolyam nem tartalmaz elég adatot."
msgid "Stream contains no data."
msgstr "Az adatfolyam nem tartalmaz adatokat."
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Megvalósított felületek:\n"
msgid "readable"
msgstr "olvasható"
msgid "writable"
msgstr "írható"
msgid "deprecated"
msgstr "elavult"
msgid "controllable"
msgstr "vezérelhető"
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr "módosítható a NULL, KÉSZ, SZÜNETEL vagy LEJÁTSZÁS állapotban"
msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr "csak a NULL, KÉSZ vagy SZÜNETEL állapotban módosítható"
msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr "csak a NULL vagy KÉSZ állapotban módosítható"
msgid "Blacklisted files:"
msgstr "Feketelistás fájlok:"
msgid "Total count: "
msgstr "Teljes szám: "
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d feketelistás fájl"
msgstr[1] "%d feketelistás fájl"
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d bővítmény"
msgstr[1] "%d bővítmény"
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d feketelista-bejegyzés"
msgstr[1] "%d feketelista-bejegyzés"
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d szolgáltatás"
msgstr[1] "%d szolgáltatás"
msgid "Print all elements"
msgstr "Az összes elem kiírása"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Feketelistás fájlok listájának kiírása"
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"A megadott bővítmény által biztosított szolgáltatások gépileg feldolgozható "
"listájának kiírása.\n"
"Külső bővítménytelepítési módszerekkel együtt hasznos."
msgid "List the plugin contents"
msgstr "A bővítmény tartalmának felsorolása"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr "Ellenőrizze, hogy a megadott elem vagy bővítmény létezik-e"
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"Elem vagy bővítmény létezésének ellenőrzésekor azt is ellenőrizze, hogy a "
"verziója legalább a megadott-e"
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr "Támogatott URI sémák kiírása, az azokat megvalósító elemmel"
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nem tölthető be a bővítményfájl: %s\n"
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Nincs ilyen elem vagy bővítmény: „%s”\n"
msgid "Index statistics"
msgstr "Indexstatisztika"
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "%u számú üzenet érkezett a következő elemtől: „%s” (%s)."
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "%u számú üzenet érkezett a(z) „%s:%s” (%s) kitöltőtől: "
#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "%u számú üzenet érkezett a(z) „%s” (%s) objektumtól: "
#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "%u számú üzenet (%s) érkezett:"
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "EOS érkezett a következő elemtől: „%s”.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s” elem által.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s:%s” kitöltő által.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by object \"%s\".\n"
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s” objektum által.\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr "TARTALOMJEGYZÉK MEGTALÁLVA: a(z) „%s” elem által.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "TARTALOMJEGYZÉK MEGTALÁLVA: a(z) „%s” objektum által.\n"
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "TARTALOMJEGYZÉK MEGTALÁLVA\n"
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFORMÁCIÓ:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: a következő elemtől: %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Előzetesen betöltve, várakozás a pufferelés befejeződésére…\n"
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Előzetesen betöltve, várakozás a folyamat befejeződésére…\n"
msgid "buffering..."
msgstr "pufferelés…"
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "A pufferelés kész, adatcsatorna beállítása LEJÁTSZÁSRA…\n"
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Pufferelés, az adatcsatorna beállítása SZÜNETELTETETT állapotúra…\n"
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Késleltetés újraelosztása…\n"
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "Állapot beállítása erre: %s, %s kérésének megfelelően…\n"
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr "Megszakítás: Adatcsatorna leállítása…\n"
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr "Folyamat: (%s) %s\n"
#, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Hiányzó elem: „%s”\n"
#, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "Környezet lekérése a(z) „%s” elemtől: %s=%s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Kimeneti címkék (metaadatok)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr "TARTALOMJEGYZÉK (fejezetek és változatok) kiírása"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Kimeneti állapotinformációk és tulajdonság-értesítések"
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Ne írjon ki előrehaladás-információkat"
msgid "Output messages"
msgstr "Kimeneti üzenetek"
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
"Ne írja ki az állapotinformációkat a megadott tulajdonságnál, ha a részletes "
"kimenet engedélyezve van (többször is használható)"
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr "TULAJDONSÁGNÉV"
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Ne telepítsen hibakezelőt"
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr "EOS kényszerítése a forrásokra az adatcsatorna leállítása előtt"
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr "Indexstatisztikák gyűjtése és kiírása"
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem építhető fel: %s.\n"
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem építhető fel.\n"
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: hibás adatcsatorna: %s\n"
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "HIBA: az „adatcsatorna” elem nem található.\n"
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Adatcsatorna beállítása SZÜNETELTETETT állapotúra…\n"
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem akar megállni.\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Az adatcsatorna él és nem szükséges ELINDÍTANI…\n"
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Az adatcsatorna INDÍTÁSA…\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem akar elindulni.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Az adatcsatorna ELINDÍTVA…\n"
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Adatcsatorna beállítása LEJÁTSZÁSRA…\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem akar lejátszani.\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr "Leállításkor EOS engedélyezve – EOS kényszerítése az adatcsatornára\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "Leállításkor EOS engedélyezve – várakozás EOS-ra hiba után\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Várakozás EOS-ra…\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "EOS érkezett – adatcsatorna leállítása…\n"
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Megszakítás az EOS-ra várakozás közben – adatcsatorna leállítása…\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Hiba történt az EOS-ra várakozáskor\n"
msgid "Execution ended after %"
msgstr "A végrehajtás befejeződött %"
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Az adatcsatorna beállítása KÉSZ állapotra…\n"
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Az adatcsatorna beállítása NULL értékre…\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Adatcsatorna felszabadítása…\n"
#~ msgid "Do not output status information of TYPE"
#~ msgstr "Ne írjon ki a TÍPUS típus állapotinformációit"
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "TÍPUS1,TÍPUS2,…"
#~ msgid "link without source element"
#~ msgstr "link forráselem nélkül"
#~ msgid "link without sink element"
#~ msgstr "link nyelőelem nélkül"
#~ msgid "no element to link URI \"%s\" to"
#~ msgstr "nincs elem, amelyhez a(z) „%s” URI linkelhető lenne"
#~ msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
#~ msgstr "nem linkelhető nyelőelem a következő URI címhez: „%s”"
#~ msgid "maximum"
#~ msgstr "maximum"
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr "Használat: gst-xmllaunch <fájl.xml> [ elem.tulajdonság=érték … ]\n"
#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "HIBA: a(z) „%s” xml fájl feldolgozása meghiúsult.\n"
#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr ""
#~ "HIBA: nincs felső szintű adatcsatorna elem a következő fájlban: „%s”.\n"
#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr "FIGYELMEZTETÉS: egyszerre csak egy felső szintű elem támogatott.\n"
#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr "HIBA: nem elemezhető a(z) %d. parancssori argumentum: %s.\n"
#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "FIGYELMEZTETÉS: a(z) „%s” nevű elem nem található.\n"
#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr "Az adatcsatorna xml ábrázolásának mentése a FÁJLBA és kilépés"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FÁJL"
#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "Ne telepítsen szignálkezelőket a SIGUSR1 és SIGUSR2 szignálokhoz"
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr "Foglalási nyomkövetés kiírása (ha fordításkor engedélyezték)"