blob: 2ad2f70b77174d463a7e589b18c9635a697bbdfb [file] [log] [blame]
# Serbian translation of gst-plugins
# Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Danilo Segan <dsegan@gmx.net>, 2004.
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2011—2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.7.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-05 09:52+0200\n"
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
"Language: sr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
msgid "Jack server not found"
msgstr "Нисам пронашао сервер утичнице"
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Нисам успео да декодирам ЈПЕГ слику"
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr "„%s“ изводи „%s“"
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Не могу да се повежем са сервером"
msgid "No URL set."
msgstr "Није подешена адреса."
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Сервер не подржава позиционирање."
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Не могу да решим назив сервера."
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Не могу да успоставим везу са сервером."
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr "Подешавање безбедне везе није успело."
msgid ""
"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr "Дошло је до грешке на мрежи, или је сервер неочекивано затворио везу."
msgid "Server sent bad data."
msgstr "Сервер је послао лоше податке."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Улазног звука нема или је неисправан, АВИ ток ће бити оштећен."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Ова датотека не садржи токове за пуштање."
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Ова датотека је неисправна и не може бити пуштена."
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr ""
"Не могу да пустим ток зато што је шифрован УДП-ом „Спреман за пуштање“."
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Ова датотека је оштећена и не може бити пуштена."
msgid "Invalid atom size."
msgstr "Неисправна величина атома."
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Ова датотека је непотпуна и не може бити пуштена."
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Видео у овој датотеци можда неће бити пуштен исправно."
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Ова датотека садржи превише токова. Пуштам само први %d"
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
"Није пронађен ниједан подржани ток. Можда ћете морати да инсталирате "
"прикључак РТСП проширења Гстримера за токове Стварног медија."
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
msgstr ""
"Није пронађен ниједан подржани ток. Можда ћете морати да омогућите више "
"протокола преноса или можда на неки други начин недостаје прави прикључак "
"РТСП проширења ГСтримера."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања. Уређај користи нека друга "
"апликација."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Не могу да покренем аудио уређај ради пуштања. Немате овлашћење за покретање "
"уређаја."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања. Ово издање система отвореног "
"звука није подржано овим елементом."
msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Пуштање није подржано од стране овог звучног уређаја."
msgid "Audio playback error."
msgstr "Грешка приликом пуштања звука."
msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Снимање није подржано од стране овог звучног уређаја."
msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Грешка приликом снимања са звучног уређаја."
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Не могу да покренем аудио уређај ради снимања. Немате овлашћење за покретање "
"уређаја."
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Не могу да покренем звучни уређај ради снимања."
msgid "CoreAudio device not found"
msgstr "Нисам нашао кључни уређај звука"
msgid "CoreAudio device could not be opened"
msgstr "Не могу да отворим кључни уређај звука"
msgid "Record Source"
msgstr "Извор снимања"
msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"
msgid "Line In"
msgstr "Линијски улаз"
msgid "Internal CD"
msgstr "Унутрашњи ЦД"
msgid "SPDIF In"
msgstr "СПДИФ улаз"
msgid "AUX 1 In"
msgstr "АУХ 1 улаз"
msgid "AUX 2 In"
msgstr "АУХ 2 улаз"
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Повратна петља кодека"
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Повратна петља СанВТС-а"
msgid "Volume"
msgstr "Јачина звука"
msgid "Gain"
msgstr "Појачање"
msgid "Monitor"
msgstr "Праћење"
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Уграђени звучник"
msgid "Headphone"
msgstr "Слушалице"
msgid "Line Out"
msgstr "Линијски излаз"
msgid "SPDIF Out"
msgstr "СПДИФ излаз"
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "АУХ 1 излаз"
msgid "AUX 2 Out"
msgstr "АУХ 2 излаз"
#, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Грешка приликом читања %d бајтова са уређаја „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
"Нисам успео да нумеришем могући уређај записа снимка „%s“ са којим може да "
"ради"
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Не могу да мапирам помоћне меморије са уређаја „%s“"
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Управљачки програм уређаја „%s“ не подржава УИ начин %d"
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Управљачки програм уређаја „%s“ не подржава ниједан познати УИ начин."
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Уређај „%s“ је заузет"
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Уређај „%s“ не може да снима на %dx%d"
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Уређај „%s“ не може да снима у наведеном запису"
#, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Уређај „%s“ не подржава не-непрекидне равни"
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Не могу да добавим параметре на уређају „%s“"
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Видео уређај не прихвата нове поставке протока кадрова."
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "Видео уређај не обезбеђује излазни запис."
msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr "Видео уређај је вратио неисправне димензије."
msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
msgstr "Видео уређаји користе неподржани метод преплитања."
msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
msgstr "Видео уређаји користе неподржани запис сличице."
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr "Нисам успео да подесим унутрашњи смештај међумеморије."
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr "Видео уређај не предлаже величину међумеморије."
msgid "No downstream pool to import from."
msgstr "Нема смештаја доњег тока из кога увести."
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Нисам успео да добавим подешавања тјунера %d на уређају „%s“."
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
msgstr "Грешка добављања могућности за уређај „%s“."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Уређај „%s“ није тјунер."
#, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Нисам успео да добавим радио улаз на уређају „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Нисам успео да подесим улаз %d на уређају %s."
#, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Нисам успео да изменим стање утишаности за уређај „%s“."
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr "Нисам успео да доделим затражену меморију."
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr "Нисам успео да доделим затражену меморију."
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
msgstr "Претварач на уређају „%s“ нема подржани улазни запис"
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Претварач на уређају „%s“ нема подржани излазни запис"
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Кодер на уређају „%s“ нема подржани улазни запис"
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Кодер на уређају „%s“ нема подржани излазни запис"
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Нисам успео да покренем нит декодирања."
msgid "Failed to process frame."
msgstr "Нисам успео да обрадим кадар."
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Грешка приликом добављања могућности за уређај „%s“: Није в4л2 управљачки "
"програм. Проверите да ли је то в4л1 управљачки програм."
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Нисам успео да пропитам својства уноса %d у уређају %s"
#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Нисам успео да добавим подешавања тјунера %d на уређају „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Нисам успео да пропитам норму на уређају „%s“."
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Нисам успео да добавим својства контрола на уређају „%s“."
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Не могу да распознам уређај „%s“."
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Ово није уређај „%s“."
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Не могу да покренем уређај „%s“ ради читања и уписа."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Уређај „%s“ није уређај за снимање."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Уређај „%s“ није излазни уређај."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Уређај „%s“ није М2М уређај."
#, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Не могу да удвостручим уређај „%s“ ради читања и уписа."
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Нисам успео да подесим норму за уређај „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Нисам успео да добавим текућу учестаност тјунера за уређај „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr ""
"Нисам успео да подесим текућу учестаност тјунера за уређај „%s“ на %lu Hz."
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Нисам успео да добавим јачину сигнала за уређај „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Нисам успео да добавим вредност за контролу %d на уређају „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Нисам успео да подесим вредност %d за контролу %d на уређају „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Нисам успео да добавим текући улаз на уређају „%s“. Можда је то радио уређај."
#, c-format
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Нисам успео да добавим текући излаз на уређају „%s“. Можда је то радио "
"уређај."
#, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Нисам успео да подесим излаз %d на уређају %s."
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Промена резолуције приликом извршавања још увек није подржана."
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Не могу да радим без сата"
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Унутрашња грешка тока података."
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Унутрaшња грешка протока података."
#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Уређај „%s“ не подржава видео снимање"