blob: 172893723322e5b87da70f180583dd01270a4930 [file] [log] [blame]
# Czech translation of gst-plugins-good.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-good.
# This file is put in the public domain.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.7.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-27 16:40+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
msgid "Jack server not found"
msgstr "Server Jack nebyl nalezen"
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Selhalo dekódování obrázku JPEG"
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr "„%s“ od „%s“"
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Nezdařilo se spojení se serverem"
msgid "No URL set."
msgstr "Není nastavena žádná adresa URL."
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Server nepodporuje přeskakování."
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Nezdařil se překlad názvu serveru."
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se serverem."
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr "Selhalo nastavení zabezpečeného připojení."
msgid ""
"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr "Došlo k chybě sítě nebo server neočekávaně ukončil spojení."
msgid "Server sent bad data."
msgstr "Server odeslal chybná data."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Žádný nebo neplatný zvukový vstup, proud AVI bude poškozen."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje hratelné proudy."
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je neplatný a nelze jej přehrát."
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr "Nelze přehrát proud, protože je šifrován pomocí DRM PlayReady."
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je poškozen a nelze jej přehrát."
msgid "Invalid atom size."
msgstr "Neplatná atomická velikost."
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tento soubor není úplný a nelze jej přehrát."
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Video v tomto souboru se nemusí přehrát správně."
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tento soubor obsahuje příliš mnoho proudů. Přehrává se pouze první %d"
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Bude patrně nutné nainstalovat "
"zásuvný modul rozšíření GStreamer RTSP pro multimediální proudy Real."
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
msgstr ""
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Patrně bude nutné povolit více "
"přenosových protokolů, jinak nejspíš bude scházet potřebný zásuvný modul "
"rozšíření GStreamer RTSP."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Zařízení je používáno jinou "
"aplikací."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro čtení."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení pro přehrávání. Tato verze Open "
"Sound System není příslušným prvkem podporována."
msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Přehrávání není tímto zvukovým zařízením podporováno."
msgid "Audio playback error."
msgstr "Chyba přehrávání zvuku."
msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Toto zvukové zařízení nepodporuje nahrávání."
msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Chyba při nahrávání ze zvukového zařízení."
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít pro nahrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro nahrávání."
msgid "CoreAudio device not found"
msgstr "Nebylo nalezeno zařízení CoreAudio"
msgid "CoreAudio device could not be opened"
msgstr "Nelze otevřít zařízení CoreAudio"
msgid "Record Source"
msgstr "Zdroj nahrávání"
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
msgid "Line In"
msgstr "Linkový vstup"
msgid "Internal CD"
msgstr "Interní CD"
msgid "SPDIF In"
msgstr "Vstup SPDIF"
msgid "AUX 1 In"
msgstr "Vstup AUX 1"
msgid "AUX 2 In"
msgstr "Vstup AUX 2"
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Kodeková smyčka"
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Smyčka SunVTS"
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitost"
msgid "Gain"
msgstr "Zesílení"
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Zabudovaný reproduktor"
msgid "Headphone"
msgstr "Sluchátko"
msgid "Line Out"
msgstr "Linkový výstup"
msgid "SPDIF Out"
msgstr "Výstup SPDIF"
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "Výstup AUX 1"
msgid "AUX 2 Out"
msgstr "Výstup AUX 2"
#, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
"Selhalo vytvoření seznamu možných formátů videa, se kterými umí zařízení "
"„%s“ pracovat"
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Nezdařilo se mapování vyrovnávací paměti ze zařízení „%s“"
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje V/V metodu %d"
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje žádnou známou V/V metodu."
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Zařízení „%s“ je zaneprázdněno"
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v rozměru %d × %d"
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v tomto konkrétním formátu"
#, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Zařízení „%s“ nepodporuje nesousedící složky obrazu"
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Nezdařilo se zjištění parametrů na zařízení „%s“"
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Videozařízení nepřijalo nové nastavení snímkové rychlosti."
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "Videozařízení neposkytuje výstupní formát."
msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr "Videozařízení sdělilo neplatné rozměry."
msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
msgstr "Videozařízení používá nepodporovanou metodu prokládání."
msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
msgstr "Videozařízení používá nepodporovaný rastrový formát."
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr "Selhalo nastavení vnitřní společné vyrovnávací paměti."
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr "Videozařízení nedoporučuje nijakou velikost vyrovnávací paměti."
msgid "No downstream pool to import from."
msgstr "Neexistuje žádný společný proud dat, ze kterého by šlo importovat."
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d u zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
msgstr "Chyba při zjišťování schopností zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Zařízení „%s“ není tuner."
#, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Selhalo získání rádiového vstupu u zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Nezdařilo se nastavení vstupu %d u zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Selhala změna stavu zapnutí/vypnutí zvuku u zařízení „%s“."
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Selhalo spuštění vlákna dekodéru."
msgid "Failed to process frame."
msgstr "Selhalo zpracování snímku."
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Chyba při získávání informací o schopnostech u zařízení „%s“: Nejedná se o "
"ovladač v4l2. Zkontrolujte, zda se nejedná o ovladač v4l1."
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Nezdařilo se dotázání na vlastnosti vstupu %d u zařízení „%s“"
#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d u zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se dotázání na normu na zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se zjištění vlastností ovládacích prvků u zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se rozpoznat zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Toto není zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Zařízení „%s“ není zachytávacím zařízením."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Zařízení „%s“ není výstupním zařízením."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Zařízení „%s“ není zařízením M2M."
#, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nezdařilo se duplikovat zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Selhalo nastavení normy u zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Selhalo zjištění aktuální frekvence tuneru u zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Selhalo nastavení aktuální frekvence tuneru u zařízení „%s“ na %lu Hz."
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Selhalo zjištění síly signálu u zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Selhalo zjištění hodnoty u ovládacího prvku %d na zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Selhalo nastavení hodnoty %d u ovládacího prvku %d na zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Selhalo získání aktuálního vstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o "
"radiopřijímač."
#, c-format
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Selhalo získání aktuálního výstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o "
"radiopřijímač"
#, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Selhalo nastavení výstupu %d na zařízení %s."
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Změna rozlišení za běhu zatím není podporována."
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Není možné fungovat bez hodin"
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Vnitřní chyba datového toku."