blob: 7c91e24169b1acf51559f68c7a0a7a151b54b289 [file] [log] [blame]
# Latvian translation of gst-plugins-base
# This file is put in the public domain.
#
# Arvis Lācis <arvis.lacis@inbox.lv>, 2009.
# Rihards Priedītis <rprieditis@gmail.com>, 2010.
# Rihards Priedītis <rprieditis@gmail.com>, 2011.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-23 15:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-20 16:15+0300\n"
"Last-Translator: Rihards Prieditis <rprieditis@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <translation-team-lv@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Latvian\n"
"X-Poedit-Country: LATVIA\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai mono režīmā."
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai stereo režīmā."
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai %d-kanālu režīmā."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nevarēja atvērt audio ierīci atskaņošanai. Ierīci pašlaik izmanto cita "
"lietotne."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nevarēja atvērt audio ierīci atskaņošanai."
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Kļūda, izvadot audio ierīcē. Ierīce tika atvienota."
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai mono režīmā."
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai stereo režīmā."
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai %d-kanālu režīmā"
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nevarēja atvērt audio ierīci ierakstīšanai. Ierīci pašlaik izmanto cita "
"lietotne."
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nevarēja atvērt audio ierīci ierakstīšanai."
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Kļūda, rakstot audio ierīcē. Ierīce tika atvienota."
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nevarēja atvērt CD ierīci lasīšanai."
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nevarēja meklēt pa CD."
msgid "Could not read CD."
msgstr "Nevarēja nolasīt CD."
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Trūkst elements “%s” - pārbaudiet savu GStreamer instalāciju."
msgid "Could not determine type of stream"
msgstr "Nevarēja noteikt straumes tipu"
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tiek atpazīts kā teksta datne"
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Nevarēja izveidot “uridecodebin” elementu."
#, fuzzy
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Nav iespējams izveidot \"decodebin2\" elementu."
#, fuzzy
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Nevarēja izveidot “uridecodebin” elementu."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr "Trūkst gan autovideosink, gan %s elementi."
msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Trūkst autovideosink elements."
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Konfigurētais videosink %s nestrādā."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Gan autovideosink, gan %s elementi nedarbojas."
msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "autovideosink elements nedarbojas."
msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Pielāgots teksta uztveršanas elements nav lietojams."
msgid "No volume control found"
msgstr "Netika atrasta neviena skaļuma vadīkla"
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr "Trūkst gan autoaudiosink, gan %s elementi."
msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr "Trūkst autoaudiosink elements."
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Konfigurētais audiosink %s nestrādā."
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Nedarbojas autoaudiosink un %s elementi."
msgid "The autoaudiosink element is not working."
msgstr "autoaudiosink elements nedarbojas."
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
msgstr "Nevar atskaņot teksta datni bez video vai vizualizācijas."
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Nav pieejams neviens atkodētājs datnes veidam “%s”."
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nav norādīts neviens URI, no kā varētu atskaņot. "
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Nederīgs URI “%s”."
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Šo plūsmu pagaidām nevar atskaņot."
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Nav izstrādāts neviens “%s” URI apstrādātājs."
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Avota elements ir nederīgs."
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Radās kļūda, nosūtot datus uz “%s:%d”."
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Nevar ierakstīt audio pietiekami ātri"
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Šajā CD nav neviena audio celiņa"
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3 iezīme"
msgid "APE tag"
msgstr "APE iezīme"
msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY interneta radio"
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Bezzudumu True Audio (TTA)"
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows mediju runa"
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV bezzudumu"
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Bezzudumu MSZH"
msgid "Run-length encoding"
msgstr "Secīgo atkārtojumu kodēšana"
msgid "Timed Text"
msgstr "Teksts laikā"
msgid "Subtitle"
msgstr "Subtitri"
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "MPL2 subtitru formāts"
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "DKS subtitru formāts"
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "QTtext subtitru formāts"
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami subtitru formāts"
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer subtitru formāts"
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate subtitru formāts"
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Kate subtitru formāts"
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nesaspiests video"
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Neatspiests pelēks"
#, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Nesaspiests pakots YUV %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Nesaspiests pus-plaknes YUV %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Nesaspiests plaknes YUV %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Nesaspiests paletizēts %d-bitu %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
msgstr "Nesaspiests %d-bitu %s"
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versija %d"
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nesaspiests audio"
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Jēls %d-bitu %s audio"
msgid "Audio CD source"
msgstr "Audio CD avots"
msgid "DVD source"
msgstr "DVD avots"
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Reālā laika straumēšanas protokola (RTSP) avots"
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft mediju servera (MMS) protokola avots"
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokola avots"
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video RTP izkrāvējs"
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s audio RTP izkrāvējs"
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP izkrāvējs"
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s atjaucējs"
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s atkodētājs"
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video RTP iekrāvējs"
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s audio RTP iekrāvējs"
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP iekrāvējs"
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s jaucējs"
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s kodētājs"
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer elements %s"
msgid "Unknown source element"
msgstr "Nezināms avota elements"
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Nezināms uztveršanas elements"
msgid "Unknown element"
msgstr "Nezināms elements"
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Nezināms atkodētāja elements"
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Nezināms kodētāja elements"
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Nezināma veida spraudnis vai elements"
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Neizdevās nolasīt iezīmi: nepietiek datu"
msgid "track ID"
msgstr "celiņa ID"
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz celiņa ID"
msgid "artist ID"
msgstr "izpildītāja ID"
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz izpildītāja ID"
msgid "album ID"
msgstr "albuma ID"
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz albuma ID"
msgid "album artist ID"
msgstr "albuma izpildītāja ID"
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albuma izpildītāja ID"
msgid "track TRM ID"
msgstr "celiņa TRM ID"
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM ID"
msgid "capturing shutter speed"
msgstr "tveršanas slēdža ātrums"
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais slēdža ātrums sekundēs"
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "tveršanas fokusa attiecība"
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotā fokusa attiecība (f-skaitlis)"
msgid "capturing focal length"
msgstr "tveršanas fokusa attālums"
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotā lēcas fokusa attālums milimetros"
#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "tveršanas fokusa attālums"
#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotā lēcas fokusa attālums milimetros"
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "tveršanas digitālais mērogs"
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais digitālais mērogs"
msgid "capturing iso speed"
msgstr "tveršanas iso ātrums"
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais ISO ātrums"
msgid "capturing exposure program"
msgstr "tveršanas eksponēšanas programma"
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotā eksponēšanas programma"
msgid "capturing exposure mode"
msgstr "tveršanas eksponēšanas režīms"
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais eksponēšanas režīms"
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "tveršanas ekspozīcijas kompensācija"
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais ekspozīcijas kompensācija"
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "tveršanas ainas tveršanas tips"
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotas ainas tveršanas režīms"
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "tveršanas pieauguma korekcija"
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais vispārējā pieauguma korekcija"
msgid "capturing white balance"
msgstr "tveršanas baltā līdzsvars"
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Lietotais baltās krāsas līdzsvara virziens attēla tveršanā"
msgid "capturing contrast"
msgstr "tveršanas kontrasts"
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Lietotais kontrasta virziens attēla tveršanā"
msgid "capturing saturation"
msgstr "tveršanas piesātinājums"
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Lietotais piesātinājuma virziens attēla tveršanā"
msgid "capturing sharpness"
msgstr "tveršanas asums"
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Lietotais asuma virziens attēla tveršanā"
msgid "capturing flash fired"
msgstr "tveršanas zibsnis palaists"
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Ja zibsnis palaists attēla tveršanā"
msgid "capturing flash mode"
msgstr "tveršanas zibšņa režīms"
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Atlasītais zibšņa režīms attēla tveršanai"
msgid "capturing metering mode"
msgstr "tveršanas mērīšanas režīms"
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Mērīšanas režīms, lai noteiktu ekspozīciju attēla tveršanai"
msgid "capturing source"
msgstr "tveršanas avots"
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Tveršanas avots vai iekārtas tips"
msgid "image horizontal ppi"
msgstr "attēla horizontālais ppi"
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Medija (attēls/video) domātā horizontālā pikseļu blīvums ppi"
msgid "image vertical ppi"
msgstr "attēla vertikālais ppi"
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Medija (attēls/video) domātā vertikālā pikseļu blīvums ppi"
msgid "ID3v2 frame"
msgstr "ID3v2 kadrs"
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr "neparsēts id3v2 iezīmes kadrs"
msgid "musical-key"
msgstr "mūzikas-kadrs"
msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr "Sākotnējais kadrs, kurā sākas mūzika"
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Parādīt informāciju par versiju un iziet"
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr ""
msgid "Buffering..."
msgstr "Buferē..."
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai stereo režīmā."
msgid "space"
msgstr ""
msgid "pause/unpause"
msgstr ""
msgid "q or ESC"
msgstr ""
msgid "quit"
msgstr ""
msgid "> or n"
msgstr ""
msgid "play next"
msgstr ""
msgid "< or b"
msgstr ""
msgid "play previous"
msgstr ""
msgid "seek forward"
msgstr ""
msgid "seek backward"
msgstr ""
msgid "volume up"
msgstr ""
msgid "volume down"
msgstr ""
msgid "increase playback rate"
msgstr ""
msgid "decrease playback rate"
msgstr ""
msgid "change playback direction"
msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Šajā CD nav neviena audio celiņa"
msgid "change video track"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Kate subtitru formāts"
msgid "seek to beginning"
msgstr ""
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr ""
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""
msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr "Izmantojamais video uztvērējs (pēc noklusējuma autovideosink)"
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr "Izmantojamais audio uztvērējs (pēc noklusējuma autoaudiosink)"
msgid "Enable gapless playback"
msgstr "Aktivēt atskaņošanu bez pauzēm"
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr ""
msgid "Volume"
msgstr ""
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr "Lietojums: %s DATNE1|URI1 [DATNE2|URI2] [DATNE3|URI3] ..."
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr "Jums jānorāda vismaz viens datnes nosaukums vai atskaņojamais URI."
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Iekšējās datu plūsmas kļūda."
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Nepieciešamas %s spraudnis, lai atskaņotu šo plūsmu, bet tas nav "
#~ "instalēts."
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Galvenais"
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bass"
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskants"
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Sintēze"
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Line-in"
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofons"
#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Datora skaļrunis"
#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Atskaņošana"
#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Tveršana"
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nevarēja atvērt vfs failu \"%s\" rakstīšanai: %s."
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nav norādīts faila nosaukums"
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nevarēja aizvērt vfs failu \"%s\"."
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Kļūda rakstot failā \"%s\"."
#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Nederīgs subtitru URI \"%s\", subtitri izslēgti."
#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP plūsmas pagaidām nevar tikt atskaņotas."
#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Tika pamanīta tikai subtitru plūsma. Vai nu jūs ielādējat subtitru failu "
#~ "vai cita veida teksta failu, vai arī mediju fails netika atpazīts."
#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Jums nav instalēta atkodētāja, lai apietos ar šo failu. Jums iespējams "
#~ "vajadzētu instalēt nepieciešamos spraudņus."
#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Šis nav mediju fails"
#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Tika pamanīta subtitru plūsma, bet ne video plūsma."
#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Trūkst gan autovideosink, gan xvimagesink elementi."
#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Trūkst gan autoaudiosink, gan alsasink elementi."
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Radās kļūda nosūtot gdb galvenas datus uz \"%s:%d\"."
#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Kļūda sūtot gdp iekrāvēja datus uz \"%s:%d\""
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Savienojums ar %s:%d noraidīts."
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Nesaspiesta plakne YVU 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YUP 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YVU 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YUV 4:4:4"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nesaspiesta plakne YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nesaspiesta plakne YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Nesaspiests melnbaltais Y-plakne"
#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Jēls PCM audio"
#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Jēls %d-bitu plūstošā punkta audio"
#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Jēls plūstošā punkta audio"
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nav norādīta ierīce."
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Ierīce \"%s\" neeksistē."
#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Ierīce \"%s\" jau tiek izmantota."
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nevarēja atvērt ierīci \"%s\" lasīšanai vai rakstīšanai."
#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Nav iespējams izveidot \"queue2\" elementu."
#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Nav iespējams izveidot \"typefind\" elementu."
#~ msgid "Can't play a text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Nevar atskaņot teksta subtitrus un subattēlus."
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Nav norādīts faila nosaukums."
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nav iespējams atvērt failu \"%s\" lasīšanai."