blob: 568ac7e1e7d8f96e6e1787b730dadea9d6dd1592 [file] [log] [blame]
# Czech translation of gst-plugins-bad.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-bad.
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is put in the public domain.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-21 12:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-18 10:05+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Nezdařilo se přečtení informací o titulu DVD."
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení DVD „%s“."
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Nezdařilo se nastavení hledání založeného na PGC."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Nezdařilo se čtení DVD. Může to být tím, že je DVD šifrováno a knihovna pro "
"dešifrování DVD není nainstalována."
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Nezdařilo se čtení DVD."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje žádný proud, který by šel přehrát."
msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
msgstr "Nelze získat adresu URI prohlášení."
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Selhalo získání adresy URL fragmentu."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Chyba proudu vnitřních dat."
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Nelze stáhnout fragmenty"
#, fuzzy
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ ke čtení."
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "K zápisu nebyl zadán žádný název souboru."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ k zápisu."
#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Nezdařil se zápis do souboru „%s“."
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr "Nelze ustanovit spojení se sndio"
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr "Selhalo dotázání sndio na podporované funkce"
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Nelze nastavit sndio"
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Nelze spustit sndio"
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Vnitřní chyba datového toku."
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
"Vygenerovaný soubor má delší čas videa vloženého před začátek (preroll) než "
"je délka celého jeho proudu"
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte svoji instalaci systému GStreamer."
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
"Umístění souboru je nastavené prázdné, nastavte jej prosím na platný název "
"souboru"
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr "Formát podřízeného obrázku nebyl nastaven před datovým tokem"
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Zadaný název souboru „%s“ nelze převést do kódování místních názvů souborů."
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení „%s“ neexistuje."
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení rozhraní „%s“."
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo získat nastavení."
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
msgstr "Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo získat nastavení."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ ke čtení."
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr "Nelze najít soubor s nastavením kanálů DVB"
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Nelze načíst soubor s nastavením kanálu DVB: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "Soubor s nastavením kanálů DVB neobsahuje žádné kanály"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Nelze najít podrobnosti ke kanálu DVB %s"