blob: 4d2143ffbf1ab36ee291f5bc8e0c86aef7633011 [file] [log] [blame]
# Swedish translation for gst-plugins-bad.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.13.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-18 12:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-12 20:29+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Kunde inte läsa titelinformation för dvd."
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att öppna dvd-enheten \"%s\"."
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Misslyckades med att ställa in PGC-baserad spolning."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Kunde inte läsa titelinformation för dvd."
#, fuzzy
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Den här filen är skadad och kan inte spelas upp."
msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
msgstr ""
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr ""
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr ""
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Inget filnamn angavs för skrivning."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Internt fel i dataström."
#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Kunde inte skriva till filen \"%s\"."
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr ""
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."
msgid "Could not start sndio"
msgstr ""
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Internt fel i dataflöde."
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr ""
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enheten \"%s\" finns inte."
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte öppna framändsenheten \"%s\"."
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte få inställningar från framändsenheten \"%s\"."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."
#, fuzzy
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr "Kanalkonfiguration för virtuell mixer"
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Kanalkonfiguration för virtuell mixer"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr ""
#~ msgid "Internal clock error."
#~ msgstr "Internt klockfel."
#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för mixningshantering."
#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte öppna ljudenheten för mixningshantering. Denna version av Open "
#~ "Sound System stöds inte av detta element."
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Volym"
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Övergripande"
#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Fram"
#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Bak"
#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Hörlurar"
# LFE=lågfrekvenseffekter
#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Center"
#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"
#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Surround"
#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Sida"
#~ msgid "Built-in Speaker"
#~ msgstr "Inbyggd högtalare"
#~ msgid "AUX 1 Out"
#~ msgstr "AUX 1 ut"
#~ msgid "AUX 2 Out"
#~ msgstr "AUX 2 ut"
#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX ut"
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"
#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "3D-djup"
#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "3D-center"
#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "3D-förbättring"
#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Telefon"
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"
#~ msgid "Line Out"
#~ msgstr "Linje ut"
#~ msgid "Line In"
#~ msgstr "Linje in"
#~ msgid "Internal CD"
#~ msgstr "Intern cd"
#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Video in"
#~ msgid "AUX 1 In"
#~ msgstr "AUX 1 in"
#~ msgid "AUX 2 In"
#~ msgstr "AUX 2 in"
#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX in"
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Inspelningsförstärkning"
#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Utgångsförstärkning"
#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Mikrofonförstärkning"
#~ msgid "Loopback"
#~ msgstr "Vändslinga"
#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnostik"
#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Basförstärkning"
#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Uppspelningsportar"
#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Ingång"
#~ msgid "Record Source"
#~ msgstr "Inspelningskälla"
#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Monitorkälla"
#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Tangentbordspip"
#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"
#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Simulera stereo"
#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"
#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Surroundljud"
#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Mikrofonförstärkning"
#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Högtalarkälla"
#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Mikrofonkälla"
#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Jack"
# LFE=lågfrekvenseffekter
#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Center / LFE"
#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Stereomix"
#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Monomix"
#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Ingångsmix"
#~ msgid "SPDIF In"
#~ msgstr "SPDIF in"
#~ msgid "SPDIF Out"
#~ msgstr "SPDIF ut"
#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Mikrofon 1"
#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Mikrofon 2"
#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Digital ut"
#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Digital in"
#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"
#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modem"
# Denna är svår att tolka
#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Telefonlur"
#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Annan"
#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ingen"
#~ msgid "On"
#~ msgstr "På"
#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Av"
#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Tyst"
#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Snabb"
#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Mycket låg"
#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Låg"
#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Medel"
#~ msgid "High"
#~ msgstr "Hög"
#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Mycket hög"
#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Produktion"
#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Frontpanelsmikrofon"
#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Linje-in på frontpanel"
#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Hörlurar på frontpanel"
#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Linje-ut på frontpanel"
#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Grön kontakt"
#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Rosa kontakt"
#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Blå kontakt"
#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Vit kontakt"
#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Svart kontakt"
#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Grå kontakt"
#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Orange kontakt"
#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Röd kontakt"
#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Gul kontakt"
#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Grön frontpanelskontakt"
#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Rosa frontpanelskontakt"
#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Blå frontpanelskontakt"
#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Vit frontpanelskontakt"
#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Svart frontpanelskontakt"
#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Grå frontpanelskontakt"
#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Orange frontpanelskontakt"
#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Röd frontpanelskontakt"
#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Gul frontpanelskontakt"
#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Spridd utgång"
#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Nedmixning"
#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Virtuell mixeringång"
#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Virtuell mixerutgång"
#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Virtuella mixerkanaler"
#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "%s-funktion"
#~ msgid "%s %d"
#~ msgstr "%s %d"
#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
#~ "application."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Enheten används av ett "
#~ "annat program."
#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for playback. You don't have permission to "
#~ "open the device."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Du har inte behörighet att "
#~ "öppna enheten."
#~ msgid "Could not open audio device for playback."
#~ msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning."
#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
#~ "System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Denna version av Open Sound "
#~ "System stöds inte av detta element."
#~ msgid "Playback is not supported by this audio device."
#~ msgstr "Uppspelning stöds inte av denna ljudenhet."
#~ msgid "Audio playback error."
#~ msgstr "Fel vid ljuduppspelning."
#~ msgid "Recording is not supported by this audio device."
#~ msgstr "Inspelning stöds inte av denna ljudenhet."
#~ msgid "Error recording from audio device."
#~ msgstr "Fel vid inspelning från ljudenhet."
#~ msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att konfigurera TwoLAME-kodaren. Kontrollera dina "
#~ "kodningsparametrar."
#~ msgid ""
#~ "The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
#~ "bitrate was changed to %d kbit/s."
#~ msgstr ""
#~ "Den begärda bitfrekvensen %d kbit/s för egenskapen \"%s\" tillåts inte. "
#~ "Bitfrekvensen ändrades till %d kbit/s."
#~ msgid "PCM 1"
#~ msgstr "PCM 1"
#~ msgid "PCM 2"
#~ msgstr "PCM 2"
#~ msgid "PCM 3"
#~ msgstr "PCM 3"
#~ msgid "PCM 4"
#~ msgstr "PCM 4"
#~ msgid "Green connector function"
#~ msgstr "Funktion för grön kontakt"
#~ msgid "Green front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för grön frontpanelskontakt"
#~ msgid "Pink connector function"
#~ msgstr "Funktion för rosa kontakt"
#~ msgid "Pink front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för rosa frontpanelskontakt"
#~ msgid "Blue connector function"
#~ msgstr "Funktion för blå kontakt"
#~ msgid "Blue front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för blå frontpanelskontakt"
#~ msgid "Orange connector function"
#~ msgstr "Funktion för orange kontakt"
#~ msgid "Orange front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för orange frontpanelskontakt"
#~ msgid "Black connector function"
#~ msgstr "Funktion för svart kontakt"
#~ msgid "Black front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för svart frontpanelskontakt"
#~ msgid "Gray connector function"
#~ msgstr "Funktion för grå kontakt"
#~ msgid "Gray front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för grå frontpanelskontakt"
#~ msgid "White connector function"
#~ msgstr "Funktion för vit kontakt"
#~ msgid "White front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för vit frontpanelskontakt"
#~ msgid "Red connector function"
#~ msgstr "Funktion för röd kontakt"
#~ msgid "Red front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för röd frontpanelskontakt"
#~ msgid "Yellow connector function"
#~ msgstr "Funktion för gul kontakt"
#~ msgid "Yellow front panel connector function"
#~ msgstr "Funktion för gul frontpanelskontakt"
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Den här filen är krypterad och kan inte spelas upp."