blob: b0555e6b75ecf204aeaf505de6c45b037e01d0a9 [file] [log] [blame]
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
#
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2007.
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012-2014
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-18 12:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-22 17:56+0100\n"
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb_NO\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Kunne ikke lese tittelinformasjonen til DVD-en."
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Kunne ikke åpne DVD-enheten «%s»."
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Kunne ikke sette PGC-basert søking."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Kunne ikke lese DVD-en. Dette kan være fordi DVD-en er kryptert DVD-"
"dekrypteringsbiblioteket ikke er installert."
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Kunne ikke lese DVD-en."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Denne filen inneholder ingen spillbare strømmer."
msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
msgstr "Kunne ikke hente Manifest-nettadressen."
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Klarte ikke å hente fragment-nettadresse."
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Kunne ikke laste ned fragmenter"
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Ingen filnavn oppgitt for skriving."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunne ikke åpne filen «%s» for skriving."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern feil i datastrøm."
#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke skrive til fil «%s»."
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr "Kunne ikke opprette forbindelse til sndio"
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr "Spørring etter tilgjengelige egenskaper i sndio feilet"
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Kunne ikke konfigurere sndio"
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Kunne ikke starte sndio"
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern feil i datastrøm."
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr "Genererte filen har en større preroll tid enn strømmens varighet"
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Mangler element «%s» - kontroller GStreamer-installasjonen din."
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
"Filplassering er satt til NULL, vennligst sett den til et gyldig filnavn"
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr "Underbildeformat er ikke konfigurert før dataflyt"
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr "Oppgitt filnavn «%s» kan ikke konverteres til lokal filnavnkoding."
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enhet «%s» eksisterer ikke."
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke åpne frontenhet «%s»."
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke hente innstillinger fra frontenhet «%s»."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne filen «%s» for lesing."
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr "Kunne ikke finne DVB-kanal-konfigurasjonsfil"
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Kunne ikke finne DVB-kanalkonfigurasjonsfil: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "DVB-kanalkonfigurasjonsfilen inneholder ingen kanaler"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Kunne ikke finne detaljer for DVB-kanal %s"