blob: 07d2f339f02af83190264b456b93cec67293080e [file] [log] [blame]
# Polish translation for gst-plugins-bad.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-18 12:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-29 15:47+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Błąd wewnętrzny strumienia danych."
msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "format nie został wynegocjowany przed funkcją pobrania"
msgid "default GStreamer sound events audiosink"
msgstr "domyślny element GStreamera pochłaniający zdarzenia dźwiękowe"
msgid ""
"GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible "
"choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can be a partial "
"pipeline instea of just one element."
msgstr ""
"GStreamer może odtwarzać dźwięk przy użyciu dowolnej liczby elementów "
"wyjściowych. Niektóre z możliwości to osssink, pulsesink oraz alsasink. "
"Wyjście dźwięku może być częściowym potokiem zamiast pojedynczego elementu."
msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
msgstr ""
"opis domyślnego elementu GStreamera pochłaniającego zdarzenia dźwiękowe"
msgid "Describes the selected audiosink element."
msgstr "Opisuje wybrany element wyjściowy dźwięku."
msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr ""
"domyślny element GStreamera pochłaniający dźwięk dla konferencji audio/video"
msgid ""
"description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr ""
"opis domyślnego elementu wyjściowego dźwięku GStreamera dla konferencji "
"audio/video"
msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr "domyślny element wyjściowy dźwięku GStreamera dla muzyki i filmów"
msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr ""
"opis domyślnego elementu wyjściowego dźwięku GStreamera dla muzyki i filmów"
msgid "default GStreamer videosink"
msgstr "domyślny element GStreamera pochłaniający obraz"
msgid ""
"GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible "
"choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink "
"can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer może odtwarzać obraz przy użyciu dowolnej liczby elementów "
"wyjściowych. Niektóre z możliwości to xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink "
"oraz aasink. Wyjście obrazu może być częściowym potokiem zamiast "
"pojedynczego elementu."
msgid "description for default GStreamer videosink"
msgstr "opis domyślnego elementu GStreamera pochłaniającego obraz"
msgid "Describes the selected videosink element."
msgstr "Opisuje wybrany element wyjściowy obrazu."
msgid "default GStreamer audiosrc"
msgstr "domyślne źródło dźwięku GStreamera"
msgid ""
"GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible "
"choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can be a partial "
"pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer może nagrywać dźwięk z dowolnej liczby elementów wejściowych. "
"Niektóre możliwości to osssrc, pulsesrc oraz alsasrc. Źródło dźwięku może "
"być częściowym potokiem zamiast pojedynczego elementu."
msgid "description for default GStreamer audiosrc"
msgstr "opis domyślnego źródła dźwięku GStreamera"
msgid "Describes the selected audiosrc element."
msgstr "Opisuje wybrany element źródłowy dźwięku."
msgid "default GStreamer videosrc"
msgstr "domyślne źródło obrazu GStreamera"
msgid ""
"GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible "
"choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source can be a "
"partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer może nagrywać obraz z dowolnej liczby elementów wejściowych. "
"Niektóre możliwości to v4lsrc, v4l2src oraz videotestsrc. Źródło obrazu może "
"być częściowym potokiem zamiast pojedynczego elementu."
msgid "description for default GStreamer videosrc"
msgstr "opis domyślnego źródła obrazu GStreamera"
msgid "Describes the selected videosrc element."
msgstr "Opisuje wybrany element źródłowy obrazu."
msgid "default GStreamer visualization"
msgstr "domyślna wizualizacja GStreamera"
msgid ""
"GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
"streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and "
"synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead of "
"just one element."
msgstr ""
"GStreamer może umieszczać wtyczki wizualizujące w potoku w celu "
"przekształcania strumieni dźwiękowych na klatki obrazu. Niektóre możliwości "
"to goom, goom2k1 oraz synaesthesia. Wtyczka wizualizująca może być "
"częściowym potokiem zamiast pojedynczego elementu."
msgid "description for default GStreamer visualization"
msgstr "opis domyślego elementu wizualizującego GStreamera"
msgid "Describes the selected visualization element."
msgstr "Opisuje wybrany element wizualizujący."
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Nie udało się odczytać informacji o tytułach dla DVD."
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia DVD '%s'."
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Nie udało się ustawić przewijania opartego na PGC."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Nie udało się odczytać DVD. Powodem może być to, że płyta jest zaszyfrowana, "
"a biblioteka odszyfrowująca nie została zainstalowana."
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Nie udało się odczytać DVD."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Ten plik nie zawiera strumieni do odtworzenia."
msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
msgstr "Nie udało się uzyskać URI Manifestu"
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Nie udało się uzyskać URL-a fragmentu."
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Nie udało się pobrać fragmentów"
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć strumienia sndfile do odczytu."
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr "Nie udało się ustanowić połączenia z sndio"
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr "Nie udało się odpytać o możliwości sndio"
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Nie udało się skonfigurować sndio"
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Nie udało się uruchomić sndio"
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Błąd wewnętrzny przepływu danych."
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
"Wygenerowany plik ma dłuższy czas rozbiegówki niż czas trwania strumieni"
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Brak elementu '%s' - proszę sprawdzić instalację GStreamera."
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
"Położenie pliku ustawiono na NULL, proszę ustawić na poprawną nazwę pliku"
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr "Format podobrazu nie został skonfigurowany przed przepływem danych"
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nie określono nazwy pliku do zapisu."
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Podanej nazwy pliku \"%s\" nie można przekształcić do lokalnego kodowania "
"nazw plików."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do zapisu."
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Urządzenie \"%s\" nie istnieje."
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia frontendu \"%s\"."
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Nie udało się pobrać ustawień z urządzenia frontendu \"%s\"."
#, c-format
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
msgstr ""
"Nie można wyliczyć systemów dostarczania z urządzenia frontendu \"%s\"."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do odczytu."
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr "Nie udało się odnaleźć pliku konfiguracyjnego kanałów DVB"
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Nie udało się wczytać pliku konfiguracyjnego kanałów DVB: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "Plik konfiguracyjny kanałów DVB nie zawiera żadnych kanałów"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Nie udało się odnaleźć szczegółów dla kanału DVB %s"
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Nie udało się zapisać danych do pliku \"%s\"."