blob: 3189391a72aaff0fa62008d756d89e53846e0a0b [file] [log] [blame]
# Swedish translation for gst-plugins-bad.
# Copyright (C) 2007-2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.3.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-17 09:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-11 02:52+0200\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr ""
msgid "default GStreamer sound events audiosink"
msgstr ""
msgid ""
"GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible "
"choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can be a partial "
"pipeline instead of just one element."
msgstr ""
msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
msgstr ""
msgid "Describes the selected audiosink element."
msgstr ""
msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr ""
msgid ""
"description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr ""
msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr ""
msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr ""
msgid "default GStreamer videosink"
msgstr ""
msgid ""
"GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible "
"choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink "
"can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
msgid "description for default GStreamer videosink"
msgstr ""
msgid "Describes the selected videosink element."
msgstr ""
msgid "default GStreamer audiosrc"
msgstr ""
msgid ""
"GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible "
"choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can be a partial "
"pipeline instead of just one element."
msgstr ""
msgid "description for default GStreamer audiosrc"
msgstr ""
msgid "Describes the selected audiosrc element."
msgstr ""
msgid "default GStreamer videosrc"
msgstr ""
msgid ""
"GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible "
"choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source can be a "
"partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
msgid "description for default GStreamer videosrc"
msgstr ""
msgid "Describes the selected videosrc element."
msgstr ""
msgid "default GStreamer visualization"
msgstr ""
msgid ""
"GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
"streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and "
"synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead of "
"just one element."
msgstr ""
msgid "description for default GStreamer visualization"
msgstr ""
msgid "Describes the selected visualization element."
msgstr ""
msgid "OpenCV failed to load template image"
msgstr ""
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Kunde inte läsa titelinformation för dvd."
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att öppna dvd-enheten \"%s\"."
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Misslyckades med att ställa in PGC-baserad spolning."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Kunde ej läsa dvd. Detta kan vara på grund av att dvd:n är krypterad och ett "
"DVD avkrypteringsbibliotek inte är installerat."
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Kunde inte läsa dvd."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Den här filen innehåller inga spelbara strömmar."
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "Kunde inte öppna sndfile-ström för läsning."
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr "Kunde ej etablera uppkoppling till sndio"
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr "Misslyckades att fråga om sndio-förmågor"
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Kunde inte konfigurera sndio"
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Kunde ej starta sndio"
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Internt fel i dataflöde."
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr "Den genererade filen har en längre förrullningstid än dess strömlängd"
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Saknar element \"%s\" - kontrollera din GStreamer-installation."
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
"Filposition är satt till NULL, vänligen sätt den till ett giltigt filnamn"
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr "Delbildsformat var inte konfigurerat före dataflöde"
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Misslyckades att hämta fragment-URL"
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Internt fel i dataström."
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Kunde ej ladda ner fragment"
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Inget filnamn angavs för skrivning."
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr "Angivet filnamn \"%s\" kan ej konverteras till lokal filnamnskodning."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enheten \"%s\" finns inte."
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte öppna framändsenheten \"%s\"."
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte få inställningar från framändsenheten \"%s\"."
#, c-format
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
msgstr "Kan ej lista leveranssystem från framändsenheten \"%s\"."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr "Kunde ej hitta konfigurationsfil för DVB-kanal"
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Kunde ej ladda konfigurationsfil för DVB-kanal: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "Konfigurationsfil för DVB-kanal innehåller inga kanaler"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Kunde ej hitta detaljer för DVB-kanal %s"
#~ msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
#~ msgstr "Kunde ej hämta manifestets URI"
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte skriva till filen \"%s\"."