blob: 4a28a8395552d29d2ac2200b82346752ad07d4b8 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ */
/*
* Copyright (C) 2018 Exceet Electronics GmbH
* Copyright (C) 2018 Bootlin
*
* Author: Boris Brezillon <boris.brezillon@bootlin.com>
*
* Helpers needed by the spi or spi-mem logic. Should not be used outside of
* spi-mem.c and spi.c.
*/
#ifndef __LINUX_SPI_INTERNALS_H
#define __LINUX_SPI_INTERNALS_H
#include <linux/device.h>
#include <linux/dma-direction.h>
#include <linux/scatterlist.h>
#include <linux/spi/spi.h>
void spi_flush_queue(struct spi_controller *ctrl);
#ifdef CONFIG_HAS_DMA
int spi_map_buf(struct spi_controller *ctlr, struct device *dev,
struct sg_table *sgt, void *buf, size_t len,
enum dma_data_direction dir);
void spi_unmap_buf(struct spi_controller *ctlr, struct device *dev,
struct sg_table *sgt, enum dma_data_direction dir);
#else /* !CONFIG_HAS_DMA */
static inline int spi_map_buf(struct spi_controller *ctlr, struct device *dev,
struct sg_table *sgt, void *buf, size_t len,
enum dma_data_direction dir)
{
return -EINVAL;
}
static inline void spi_unmap_buf(struct spi_controller *ctlr,
struct device *dev, struct sg_table *sgt,
enum dma_data_direction dir)
{
}
#endif /* CONFIG_HAS_DMA */
#endif /* __LINUX_SPI_INTERNALS_H */