blob: fadd9139b4896acff296802530d698b026546528 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/*
*
* Copyright (c) 2017 Samsung Electronics Co., Ltd.
* http://www.samsung.com/
*
* Register definition file for Samsung MFC V10.x Interface (FIMV) driver
*
*/
#ifndef _REGS_MFC_V10_H
#define _REGS_MFC_V10_H
#include <linux/sizes.h>
#include "regs-mfc-v8.h"
/* MFCv10 register definitions*/
#define S5P_FIMV_MFC_CLOCK_OFF_V10 0x7120
#define S5P_FIMV_MFC_STATE_V10 0x7124
#define S5P_FIMV_D_STATIC_BUFFER_ADDR_V10 0xF570
#define S5P_FIMV_D_STATIC_BUFFER_SIZE_V10 0xF574
#define S5P_FIMV_E_NUM_T_LAYER_V10 0xFBAC
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_QP_LAYER0_V10 0xFBB0
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_QP_LAYER1_V10 0xFBB4
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_QP_LAYER2_V10 0xFBB8
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_QP_LAYER3_V10 0xFBBC
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_QP_LAYER4_V10 0xFBC0
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_QP_LAYER5_V10 0xFBC4
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_QP_LAYER6_V10 0xFBC8
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_BIT_RATE_LAYER0_V10 0xFD18
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_BIT_RATE_LAYER1_V10 0xFD1C
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_BIT_RATE_LAYER2_V10 0xFD20
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_BIT_RATE_LAYER3_V10 0xFD24
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_BIT_RATE_LAYER4_V10 0xFD28
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_BIT_RATE_LAYER5_V10 0xFD2C
#define S5P_FIMV_E_HIERARCHICAL_BIT_RATE_LAYER6_V10 0xFD30
#define S5P_FIMV_E_HEVC_OPTIONS_V10 0xFDD4
#define S5P_FIMV_E_HEVC_REFRESH_PERIOD_V10 0xFDD8
#define S5P_FIMV_E_HEVC_CHROMA_QP_OFFSET_V10 0xFDDC
#define S5P_FIMV_E_HEVC_LF_BETA_OFFSET_DIV2_V10 0xFDE0
#define S5P_FIMV_E_HEVC_LF_TC_OFFSET_DIV2_V10 0xFDE4
#define S5P_FIMV_E_HEVC_NAL_CONTROL_V10 0xFDE8
/* MFCv10 Context buffer sizes */
#define MFC_CTX_BUF_SIZE_V10 (30 * SZ_1K)
#define MFC_H264_DEC_CTX_BUF_SIZE_V10 (2 * SZ_1M)
#define MFC_OTHER_DEC_CTX_BUF_SIZE_V10 (20 * SZ_1K)
#define MFC_H264_ENC_CTX_BUF_SIZE_V10 (100 * SZ_1K)
#define MFC_HEVC_ENC_CTX_BUF_SIZE_V10 (30 * SZ_1K)
#define MFC_OTHER_ENC_CTX_BUF_SIZE_V10 (15 * SZ_1K)
/* MFCv10 variant defines */
#define MAX_FW_SIZE_V10 (SZ_1M)
#define MAX_CPB_SIZE_V10 (3 * SZ_1M)
#define MFC_VERSION_V10 0xA0
#define MFC_NUM_PORTS_V10 1
/* MFCv10 codec defines*/
#define S5P_FIMV_CODEC_HEVC_DEC 17
#define S5P_FIMV_CODEC_VP9_DEC 18
#define S5P_FIMV_CODEC_HEVC_ENC 26
/* Decoder buffer size for MFC v10 */
#define DEC_VP9_STATIC_BUFFER_SIZE 20480
/* Encoder buffer size for MFC v10.0 */
#define ENC_V100_BASE_SIZE(x, y) \
(((x + 3) * (y + 3) * 8) \
+ ((y * 64) + 1280) * DIV_ROUND_UP(x, 8))
#define ENC_V100_H264_ME_SIZE(x, y) \
(ENC_V100_BASE_SIZE(x, y) \
+ (DIV_ROUND_UP(x * y, 64) * 32))
#define ENC_V100_MPEG4_ME_SIZE(x, y) \
(ENC_V100_BASE_SIZE(x, y) \
+ (DIV_ROUND_UP(x * y, 128) * 16))
#define ENC_V100_VP8_ME_SIZE(x, y) \
ENC_V100_BASE_SIZE(x, y)
#define ENC_V100_HEVC_ME_SIZE(x, y) \
(((x + 3) * (y + 3) * 32) \
+ ((y * 128) + 1280) * DIV_ROUND_UP(x, 4))
#endif /*_REGS_MFC_V10_H*/