blob: 5081c8494aca8991e54a96d797d4ca50edf90b2d [file] [log] [blame]
/* GStreamer unit test for matroskademux
* Copyright (C) 2015 Tim-Philipp Müller <tim@centricular.com>
*
* This library is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU Library General Public
* License as published by the Free Software Foundation; either
* version 2 of the License, or (at your option) any later version.
*
* This library is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
* Library General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU Library General Public
* License along with this library; if not, write to the
* Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor,
* Boston, MA 02110-1301, USA.
*/
#include <gst/check/gstcheck.h>
#include <gst/check/gstharness.h>
const gchar mkv_sub_base64[] =
"GkXfowEAAAAAAAAUQoKJbWF0cm9za2EAQoeBAkKFgQIYU4BnAQAAAAAAAg0RTZt0AQAAAAAAAIxN"
"uwEAAAAAAAASU6uEFUmpZlOsiAAAAAAAAACYTbsBAAAAAAAAElOrhBZUrmtTrIgAAAAAAAABEuya"
"AQAAAAAAABJTq4QQQ6dwU6yI///////////smgEAAAAAAAASU6uEHFO7a1OsiP//////////TbsB"
"AAAAAAAAElOrhBJUw2dTrIgAAAAAAAAB9xVJqWYBAAAAAAAAbnOkkDylQZJlrLziQo8+gsrZVtUq"
"17GDD0JARImIQNGUAAAAAABNgJ9HU3RyZWFtZXIgcGx1Z2luIHZlcnNpb24gMS40LjUAV0GZR1N0"
"cmVhbWVyIE1hdHJvc2thIG11eGVyAERhiAZfU0rcEwgAFlSuawEAAAAAAAA0rgEAAAAAAAAr14EB"
"g4ERc8WIoWF8pYlELidTbolTdWJ0aXRsZQCGjFNfVEVYVC9VVEY4AB9DtnUBAAAAAAAAmeeCA+ig"
"AQAAAAAAAA2bggfQoYeBAAAAZm9voAEAAAAAAAAUm4IH0KGOgQu4ADxpPmJhcjwvaT6gAQAAAAAA"
"AA2bggfQoYeBF3AAYmF6oAEAAAAAAAAOm4IH0KGIgScQAGbDtgCgAQAAAAAAABWbggfQoY+BMsgA"
"PGk+YmFyPC9pPgCgAQAAAAAAAA6bggfQoYiBPoAAYuR6ABJUw2cBAAAAAAAACnNzAQAAAAAAAAA=";
const gchar mkv_toc_base64[] =
"GkXfowEAAAAAAAAUQoKJbWF0cm9za2EAQoeBAUKFgQEYU4BnAQAAAAAABUoRTZt0AQAAAAAAAIxN"
"uwEAAAAAAAASU6uEFUmpZlOsiAAAAAAAAACYTbsBAAAAAAAAElOrhBZUrmtTrIgAAAAAAAABGk27"
"AQAAAAAAABJTq4QQQ6dwU6yIAAAAAAAAAWFNuwEAAAAAAAASU6uEHFO7a1OsiAAAAAAAAANrTbsB"
"AAAAAAAAElOrhBJUw2dTrIgAAAAAAAADkxVJqWYBAAAAAAAAdnOkkFdJrZAH7YY5MCvJGPwl5E4q"
"17GDD0JARImIP/AAAAAAAABNgKdHU3RyZWFtZXIgbWF0cm9za2FtdXggdmVyc2lvbiAxLjEzLjAu"
"MQBXQZlHU3RyZWFtZXIgTWF0cm9za2EgbXV4ZXIARGGIB2iH12N5DgAWVK5rAQAAAAAAADuuAQAA"
"AAAAADLXgQGDgQJzxYgJixQa+ZhvPSPjg4MPQkBTboZBdWRpbwDhAQAAAAAAAACGhkFfQUMzABBD"
"p3ABAAAAAAAB30W5AQAAAAAAAdVFvIi3DuS4TWeFXUW9gQBF24EARd2BALYBAAAAAAAA1HPEiOV0"
"L8eev+wgVlSGdWlkLjEAkYEAkoMehICYgQBFmIEBgAEAAAAAAAAQhYdjaGFwLjEAQ3yEdW5kALYB"
"AAAAAAAAQnPEiCW5ajpHRzyzVlSIdWlkLjEuMQCRgQCSgw9CQJiBAEWYgQGAAQAAAAAAABSFi25l"
"c3RlZC4xLjEAQ3yEdW5kALYBAAAAAAAARHPEiA9klFqtGkBoVlSIdWlkLjEuMgCRgw9CQJKDHoSA"
"mIEARZiBAYABAAAAAAAAFIWLbmVzdGVkLzEuMgBDfIR1bmQAtgEAAAAAAADYc8SIeu4QRrjscdtW"
"VIZ1aWQuMgCRgx6EgJKDPQkAmIEARZiBAYABAAAAAAAAEIWHY2hhcC4yAEN8hHVuZAC2AQAAAAAA"
"AERzxIik77DMKqRyzFZUiHVpZC4yLjEAkYMehICSgy3GwJiBAEWYgQGAAQAAAAAAABSFi25lc3Rl"
"ZC4yLjEAQ3yEdW5kALYBAAAAAAAARHPEiDvwt+5+V1ktVlSIdWlkLjIuMgCRgy3GwJKDPQkAmIEA"
"RZiBAYABAAAAAAAAFIWLbmVzdGVkLzIuMgBDfIR1bmQAH0O2dQEAAAAAAAAT54EAoAEAAAAAAAAH"
"oYWBAAAAABxTu2sBAAAAAAAAHLsBAAAAAAAAE7OBALcBAAAAAAAAB/eBAfGCA0wSVMNnAQAAAAAA"
"AatzcwEAAAAAAAAxY8ABAAAAAAAAC2PJiLcO5LhNZ4VdZ8gBAAAAAAAAEkWjiUNPTU1FTlRTAESH"
"g0VkAHNzAQAAAAAAADJjwAEAAAAAAAALY8SI5XQvx56/7CBnyAEAAAAAAAATRaOHQVJUSVNUAESH"
"hmFydC4xAHNzAQAAAAAAADRjwAEAAAAAAAALY8SIJblqOkdHPLNnyAEAAAAAAAAVRaOHQVJUSVNU"
"AESHiGFydC4xLjEAc3MBAAAAAAAANGPAAQAAAAAAAAtjxIgPZJRarRpAaGfIAQAAAAAAABVFo4dB"
"UlRJU1QARIeIYXJ0LjEuMgBzcwEAAAAAAAAyY8ABAAAAAAAAC2PEiHruEEa47HHbZ8gBAAAAAAAA"
"E0Wjh0FSVElTVABEh4ZhcnQuMgBzcwEAAAAAAAA0Y8ABAAAAAAAAC2PEiKTvsMwqpHLMZ8gBAAAA"
"AAAAFUWjh0FSVElTVABEh4hhcnQuMi4xAHNzAQAAAAAAADRjwAEAAAAAAAALY8SIO/C37n5XWS1n"
"yAEAAAAAAAAVRaOHQVJUSVNUAESHiGFydC4yLjIA";
static void
pad_added_cb (GstElement * matroskademux, GstPad * pad, gpointer user_data)
{
GstHarness *h = user_data;
GST_LOG_OBJECT (pad, "got new source pad");
gst_harness_add_element_src_pad (h, pad);
}
static void
pull_and_check_buffer (GstHarness * h, GstClockTime pts, GstClockTime duration,
const gchar * output)
{
GstMapInfo map;
GstBuffer *buf;
/* wait for buffer */
buf = gst_harness_pull (h);
/* Make sure there's no 0-terminator in there */
fail_unless (gst_buffer_map (buf, &map, GST_MAP_READ));
GST_MEMDUMP ("subtitle buffer", map.data, map.size);
fail_unless (map.size > 0);
fail_unless (map.data[map.size - 1] != '\0');
if (output != NULL && memcmp (map.data, output, map.size) != 0) {
g_printerr ("Got:\n");
gst_util_dump_mem (map.data, map.size);;
g_printerr ("Wanted:\n");
gst_util_dump_mem ((guint8 *) output, strlen (output));
g_error ("Did not get output expected.");
}
gst_buffer_unmap (buf, &map);
fail_unless_equals_int64 (pts, GST_BUFFER_PTS (buf));
fail_unless_equals_int64 (duration, GST_BUFFER_DURATION (buf));
gst_buffer_unref (buf);
}
GST_START_TEST (test_sub_terminator)
{
GstHarness *h;
GstBuffer *buf;
guchar *mkv_data;
gsize mkv_size;
h = gst_harness_new_with_padnames ("matroskademux", "sink", NULL);
g_signal_connect (h->element, "pad-added", G_CALLBACK (pad_added_cb), h);
mkv_data = g_base64_decode (mkv_sub_base64, &mkv_size);
fail_unless (mkv_data != NULL);
gst_harness_set_src_caps_str (h, "video/x-matroska");
buf = gst_buffer_new_wrapped (mkv_data, mkv_size);
GST_BUFFER_OFFSET (buf) = 0;
fail_unless_equals_int (GST_FLOW_OK, gst_harness_push (h, buf));
gst_harness_push_event (h, gst_event_new_eos ());
pull_and_check_buffer (h, 1 * GST_SECOND, 2 * GST_SECOND, "foo");
pull_and_check_buffer (h, 4 * GST_SECOND, 2 * GST_SECOND, "<i>bar</i>");
pull_and_check_buffer (h, 7 * GST_SECOND, 2 * GST_SECOND, "baz");
pull_and_check_buffer (h, 11 * GST_SECOND, 2 * GST_SECOND, "f\303\266");
pull_and_check_buffer (h, 14 * GST_SECOND, 2 * GST_SECOND, "<i>bar</i>");
/* The input is invalid UTF-8 here, what happens might depend on locale */
pull_and_check_buffer (h, 17 * GST_SECOND, 2 * GST_SECOND, NULL);
fail_unless (gst_harness_try_pull (h) == NULL);
gst_harness_teardown (h);
}
GST_END_TEST;
/* Recursively compare 2 toc entries */
static void
check_toc_entries (const GstTocEntry * original, const GstTocEntry * other)
{
gint64 start, stop, other_start, other_stop;
GstTocEntryType original_type, other_type;
const gchar *original_string_uid = NULL, *other_string_uid = NULL;
GstTagList *original_tags, *other_tags;
GList *cur, *other_cur;
original_type = gst_toc_entry_get_entry_type (original);
other_type = gst_toc_entry_get_entry_type (other);
fail_unless (original_type == other_type);
if (original_type != GST_TOC_ENTRY_TYPE_EDITION) {
original_string_uid = gst_toc_entry_get_uid (original);
other_string_uid = gst_toc_entry_get_uid (other);
fail_unless (g_strcmp0 (original_string_uid, other_string_uid) == 0);
}
if (original_type != GST_TOC_ENTRY_TYPE_EDITION) {
gst_toc_entry_get_start_stop_times (original, &start, &stop);
gst_toc_entry_get_start_stop_times (other, &other_start, &other_stop);
fail_unless (start == other_start && stop == other_stop);
}
/* tags */
original_tags = gst_toc_entry_get_tags (original);
other_tags = gst_toc_entry_get_tags (other);
fail_unless (gst_tag_list_is_equal (original_tags, other_tags));
other_cur = gst_toc_entry_get_sub_entries (other);
for (cur = gst_toc_entry_get_sub_entries (original); cur != NULL;
cur = cur->next) {
fail_unless (other_cur != NULL);
check_toc_entries (cur->data, other_cur->data);
other_cur = other_cur->next;
}
}
/* Create a new chapter */
static GstTocEntry *
new_chapter (const guint chapter_nb, const gint64 start, const gint64 stop)
{
GstTocEntry *toc_entry, *toc_sub_entry;
GstTagList *tags;
gchar title[32];
gchar artist[32];
gchar str_uid[32];
g_snprintf (str_uid, sizeof (str_uid), "uid.%d", chapter_nb);
toc_entry = gst_toc_entry_new (GST_TOC_ENTRY_TYPE_CHAPTER, str_uid);
gst_toc_entry_set_start_stop_times (toc_entry, start, stop);
g_snprintf (title, sizeof (title), "chap.%d", chapter_nb);
g_snprintf (artist, sizeof (artist), "art.%d", chapter_nb);
tags = gst_tag_list_new (GST_TAG_TITLE, title, GST_TAG_ARTIST, artist, NULL);
gst_toc_entry_set_tags (toc_entry, tags);
g_snprintf (str_uid, sizeof (str_uid), "uid.%d.1", chapter_nb);
toc_sub_entry = gst_toc_entry_new (GST_TOC_ENTRY_TYPE_CHAPTER, str_uid);
gst_toc_entry_set_start_stop_times (toc_sub_entry, start, (start + stop) / 2);
g_snprintf (title, sizeof (title), "nested.%d.1", chapter_nb);
g_snprintf (artist, sizeof (artist), "art.%d.1", chapter_nb);
tags = gst_tag_list_new (GST_TAG_TITLE, title, GST_TAG_ARTIST, artist, NULL);
gst_toc_entry_set_tags (toc_sub_entry, tags);
gst_toc_entry_append_sub_entry (toc_entry, toc_sub_entry);
g_snprintf (str_uid, sizeof (str_uid), "uid.%d.2", chapter_nb);
toc_sub_entry = gst_toc_entry_new (GST_TOC_ENTRY_TYPE_CHAPTER, str_uid);
gst_toc_entry_set_start_stop_times (toc_sub_entry, (start + stop) / 2, stop);
g_snprintf (title, sizeof (title), "nested/%d.2", chapter_nb);
g_snprintf (artist, sizeof (artist), "art.%d.2", chapter_nb);
tags = gst_tag_list_new (GST_TAG_TITLE, title, GST_TAG_ARTIST, artist, NULL);
gst_toc_entry_set_tags (toc_sub_entry, tags);
gst_toc_entry_append_sub_entry (toc_entry, toc_sub_entry);
return toc_entry;
}
/* Create a reference toc which matches what is expected in mkv_toc_base64 */
static GstToc *
new_reference_toc (void)
{
GstToc *ref_toc;
GstTocEntry *toc_edition_entry, *toc_entry;
GstTagList *tags;
ref_toc = gst_toc_new (GST_TOC_SCOPE_GLOBAL);
toc_edition_entry = gst_toc_entry_new (GST_TOC_ENTRY_TYPE_EDITION, "00");
tags = gst_tag_list_new (GST_TAG_COMMENT, "Ed", NULL);
gst_toc_entry_set_tags (toc_edition_entry, tags);
toc_entry = new_chapter (1, 0 * GST_MSECOND, 2 * GST_MSECOND);
gst_toc_entry_append_sub_entry (toc_edition_entry, toc_entry);
toc_entry = new_chapter (2, 2 * GST_MSECOND, 4 * GST_MSECOND);
gst_toc_entry_append_sub_entry (toc_edition_entry, toc_entry);
gst_toc_append_entry (ref_toc, toc_edition_entry);
return ref_toc;
}
GST_START_TEST (test_toc_demux)
{
GstHarness *h;
GstBuffer *buf;
guchar *mkv_data;
gsize mkv_size;
GstEvent *event;
gboolean update;
GstToc *ref_toc, *demuxed_toc = NULL;
GList *ref_cur, *demuxed_cur;
h = gst_harness_new_with_padnames ("matroskademux", "sink", NULL);
g_signal_connect (h->element, "pad-added", G_CALLBACK (pad_added_cb), h);
mkv_data = g_base64_decode (mkv_toc_base64, &mkv_size);
fail_unless (mkv_data != NULL);
gst_harness_set_src_caps_str (h, "audio/x-matroska");
buf = gst_buffer_new_wrapped (mkv_data, mkv_size);
GST_BUFFER_OFFSET (buf) = 0;
fail_unless_equals_int (GST_FLOW_OK, gst_harness_push (h, buf));
gst_harness_push_event (h, gst_event_new_eos ());
event = gst_harness_try_pull_event (h);
fail_unless (event != NULL);
while (event != NULL) {
if (event->type == GST_EVENT_TOC) {
gst_event_parse_toc (event, &demuxed_toc, &update);
gst_event_unref (event);
break;
}
gst_event_unref (event);
event = gst_harness_try_pull_event (h);
}
fail_unless (demuxed_toc != NULL);
ref_toc = new_reference_toc ();
demuxed_cur = gst_toc_get_entries (demuxed_toc);
for (ref_cur = gst_toc_get_entries (ref_toc); ref_cur != NULL;
ref_cur = ref_cur->next) {
fail_unless (demuxed_cur != NULL);
check_toc_entries (ref_cur->data, demuxed_cur->data);
demuxed_cur = demuxed_cur->next;
}
gst_toc_unref (ref_toc);
gst_toc_unref (demuxed_toc);
gst_harness_teardown (h);
}
GST_END_TEST;
static Suite *
matroskademux_suite (void)
{
Suite *s = suite_create ("matroskademux");
TCase *tc_chain = tcase_create ("general");
suite_add_tcase (s, tc_chain);
tcase_add_test (tc_chain, test_sub_terminator);
tcase_add_test (tc_chain, test_toc_demux);
return s;
}
GST_CHECK_MAIN (matroskademux);