blob: 1f619d32a86d4190ba02a54662e26e1f012d811b [file] [log] [blame]
# Swedish messages for gst-plugins-good.
# Copyright © 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015, 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-21 19:00+0800\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
msgid "Jack server not found"
msgstr "Jack-server hittades ej"
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Misslyckades med att avkoda JPEG-bild"
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr "\"%s\" av \"%s\""
#: ext/shout2/gstshout2.c:566
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Kunde inte ansluta till servern"
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
msgid "No URL set."
msgstr "Ingen URL inställd."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Kunde inte slå upp servernamnet."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Kunde inte etablera anslutning till servern."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr "Säker anslutning misslyckades."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr "Ett nätverksfel inträffade eller servern stängde anslutningen oväntat."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
msgid "Server sent bad data."
msgstr "Servern skickade felaktigt data."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Servern stöder inte sökning/spolning."
#: gst/avi/gstavimux.c:1832
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Inget eller ogiltigt ingångsljud. AVI-strömmen kommer att skadas."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Den här filen innehåller inga uppspelningsbara strömmar."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Den här filen är ogiltig och kan inte spelas upp."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr "Kan ej spela ström då den är krypterad med PlayReady DRM."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Den här filen är skadad och kan inte spelas upp."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
msgid "Invalid atom size."
msgstr "Ogiltig atomstorlek."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Den här filen är inte fullständig och kan inte spelas upp."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Videon i den här filen kanske inte kan spelas upp korrekt."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Den här filen innehåller för många strömmar. Spelar endast upp de första %d"
#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
msgstr "Ingen ström som stöds hittades. Du kanske behöver installera en GStreamer-insticksmodul för RTSP för Real Media-strömmar."
#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
msgstr "Ingen ström som stöds hittades. Du kanske behöver tillåta fler transportprotokoll eller så saknar du kanske det rätta GStreamer-tillägget för RTSP."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
#: sys/oss/gstosssink.c:384
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Enheten används av ett annat program."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
#: sys/oss/gstosssink.c:391
msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Du har inte behörighet att öppna enheten."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
#: sys/oss/gstosssink.c:399
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Denna version av Open Sound System stöds inte av detta element."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Uppspelning stöds inte av denna ljudenhet."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
msgid "Audio playback error."
msgstr "Fel vid ljuduppspelning."
#: sys/oss4/oss4-source.c:503
msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Inspelning stöds inte av denna ljudenhet."
#: sys/oss4/oss4-source.c:510
msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Fel vid inspelning från ljudenheten."
#: sys/oss/gstosssrc.c:376
msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning. Du har inte behörighet att öppna enheten."
#: sys/oss/gstosssrc.c:384
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning."
#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
msgid "CoreAudio device not found"
msgstr "CoreAudio-enhet hittades inte"
#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
msgid "CoreAudio device could not be opened"
msgstr "CoreAudio-enhet kunde inte öppnas"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
msgid "Record Source"
msgstr "Inspelningskälla"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
msgid "Line In"
msgstr "Linje-In"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
msgid "Internal CD"
msgstr "Intern cd-spelare"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF In"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 In"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 In"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Omkodar-återkopplingsslinga"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "SunVTS-återkopplingsslinga"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
msgid "Volume"
msgstr "Volym"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
msgid "Gain"
msgstr "Förstärk"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Inbyggd högtalare"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
msgid "Headphone"
msgstr "Hörlur"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
msgid "Line Out"
msgstr "Linje ut"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF ut"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ut"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ut"
#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
#, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Fel vid läsning av %d byte från enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr "Misslyckades med att räkna upp möjliga videoformat som enheten \"%s\" kan arbeta med"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Kunde inte mappa buffertar från enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Drivrutinen för enheten \"%s\" stöder inte IO-metod %d"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Drivrutinen för enheten \"%s\" stöder inte någon känd IO-metod."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Enheten \"%s\" är upptagen"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Enheten \"%s\" kan inte fånga i %dx%d"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Enheten \"%s\" kan inte fånga i det angivna formatet"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
#, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Enheten \"%s\" stöder inte icke-kontinuerliga plan"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Kunde inte få tag i parametrar på enheten \"%s\""
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Videoenheten accepterade inte ny inställning för bildfrekvens."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "Videoenheten tillhandahöll inget utgångsformat."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr "Videoenheten returnerade ogiltiga dimensioner."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
msgstr "Videoenhet använder en sammanflätningsmetod som ej stöds."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
msgstr "Videoenhet använder ett pixel-format som ej stöds."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr "Misslyckades med att konfigurera intern buffert-pool."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr "Videoenheten föreslog inte ny buffertstorlek."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
msgid "No downstream pool to import from."
msgstr "Ingen nedströms-pool att importera från."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att få tag i inställningarna för mottagare %d på enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
msgstr "Fel vid läsning av förmågor för enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Enheten \"%s\" är ingen mottagare."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
#, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Kunde inte ställa in radioingång på enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Kunde inte ställa in ingång %d på enheten %s."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
#, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att ändra på ljudlös-läge för enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr "Misslyckades att allokera begärt minne."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr "Misslyckades med att allokera begärt minne."
#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
msgstr "Konvertorn på enheten %s har inget ingångsformat som stöds"
#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Konvertorn på enheten %s har inget utgångsformat som stöds"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Kodaren på enheten %s har inget ingångsformat som stöds"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Kodaren på enheten %s har inget utgångsformat som stöds"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Misslyckades med att starta avkodningstråd."
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
msgid "Failed to process frame."
msgstr "Misslyckades att behandla ram."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
msgstr "Fel vid läsning av förmågor för enheten \"%s\": Det är inte en v4l2-drivrutin. Kontrollera om det är en v4l1-drivrutin."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Misslyckades med att fråga efter attribut för ingång %d i enheten %s"
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att få tag i inställningen för mottagare %d på enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att fråga efter norm på enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att få tag på kontrollattributen på enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Kunde inte identifiera enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Det här är inte en enhet \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för läsning och skrivning."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Enheten \"%s\" är ingen fångstenhet."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Enheten \"%s\" är ingen utgångsenhet."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Enheten \"%s\" är ingen M2M-enhet."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
#, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Kunde inte duplicera enheten \"%s\" för läsning och skrivning."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att ställa in norm för enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att gå tag på aktuell mottagarfrekvens för enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Misslyckades med att ställa in aktuell mottagarfrekvens för enheten \"%s\" till %lu Hz."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att få tag på signalstyrka för enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att få tag på värdet för kontrollen %d på enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunde inte ställa in värdet %d för kontrollen %d på enheten \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr "Misslyckades med att få tag på aktuell ingång på enheten \"%s\". Kan vara en radioenhet"
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
#, c-format
msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr "Misslyckades med att få tag på aktuell utgång på enheten \"%s\". Kan vara en radioenhet"
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
#, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Misslyckades med att ställa in utgång %d på enheten %s."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ändring av upplösning vid körtid stöds inte än."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Kan inte fungera utan en klocka"
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Internt fel i dataström."
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Internt fel i dataflöde."
#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Enheten \"%s\" stöder inte videoinfångning."