blob: 5f877bfebd4a3a082611502435bc22a5245fd8f6 [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of gst-plugins-good.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-07 22:46+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
msgid "Jack server not found"
msgstr "Сървърът Jack не е открит."
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Неуспешно декодиране на изображение, формат JPEG."
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr "„%s“ от „%s“"
#: ext/shout2/gstshout2.c:566
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
msgid "No URL set."
msgstr "Не е зададен адрес."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Сървърът не може да се открие по име."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървъра."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr "Неуспешно осъществяване на шифрирана връзка."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr "Възникна мрежова грешка или сървърът неочаквано прекъсна връзката."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
msgid "Server sent bad data."
msgstr "Сървърът изпрати лоши данни."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Сървърът не поддържа търсене."
#: gst/avi/gstavimux.c:1832
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Този файл не съдържа изпълними потоци."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr "Потокът не може да се изпълни, защото е шифриран с PlayReady DRM."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
msgid "Invalid atom size."
msgstr "Неправилен размер на атом."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Видео потокът в този файл може да не се покаже правилно."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"
#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
msgstr "Не е открит поддържан поток. Пробвайте да инсталирате приставката на GStreamer — RTSP, която поддържа потоци на Real."
#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
msgstr "Не е открит поддържан поток. Пробвайте да разрешите повече транспортни протоколи или ви липсва правилната приставка на GStreamer за RTSP."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
#: sys/oss/gstosssink.c:384
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, използва се от друго приложение."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
#: sys/oss/gstosssink.c:391
msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, нямате права за това."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
#: sys/oss/gstosssink.c:399
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Устройството не може да се отвори за изпълнение."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение. Елементът не поддържа тази версия на OSS."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Това аудио устройство не поддържа изпълнение."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
msgid "Audio playback error."
msgstr "Грешка при изпълнение на аудиото."
#: sys/oss4/oss4-source.c:503
msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Това аудио устройство не поддържа запис."
#: sys/oss4/oss4-source.c:510
msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Грешка при записа от аудио устройството."
#: sys/oss/gstosssrc.c:376
msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за запис, нямате права за това."
#: sys/oss/gstosssrc.c:384
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за запис."
#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
msgid "CoreAudio device not found"
msgstr "Устройството CoreAudio не е открито"
#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
msgid "CoreAudio device could not be opened"
msgstr "Устройството CoreAudio не може да се отвори"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
msgid "Record Source"
msgstr "Източник за запис"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
msgid "Line In"
msgstr "Вход"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
msgid "Internal CD"
msgstr "Вътрешно CD"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
msgid "SPDIF In"
msgstr "Вход SPDIF"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
msgid "AUX 1 In"
msgstr "Вход AUX 1"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
msgid "AUX 2 In"
msgstr "Вход AUX 2"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Обратна връзка на кодека"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Обратна връзка на SunVTS"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
msgid "Volume"
msgstr "Сила на звука"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
msgid "Gain"
msgstr "Усилване"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
msgid "Monitor"
msgstr "Монитор"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Вграден високоговорител"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
msgid "Headphone"
msgstr "Слушалки"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
msgid "Line Out"
msgstr "Изход"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
msgid "SPDIF Out"
msgstr "Изход SPDIF"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "Изход AUX 1"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
msgid "AUX 2 Out"
msgstr "Изход AUX 2"
#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
#, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Грешка при прочитане на %d байта от устройство „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr "Неуспешно изброяване на поддържаните от устройството „%s“ видео формати"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа метода за В/И %d"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познат метод за В/И."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Устройството „%s“ е заето"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Устройството „%s“ не може да записва с разделителна способност %d×%d"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Устройството „%s“ не може да записва в указания формат."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
#, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Устройството „%s“ не поддържа несъседни равнини"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат параметрите на устройството „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Устройството за видео не приема новите настройки за честотата на кадри."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "Видео устройството не указва формат."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr "Видео устройството върна неправилни размери"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
msgstr "Видео устройството използва неподдържана презредова развивка."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
msgstr "Видео устройството използва неподдържан формат на пикселите."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr "Неуспешно настройване на вътрешните буфери."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr "Видео устройството не указва размер на буфера."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
msgid "No downstream pool to import from."
msgstr "Няма буфери, които да се внесат."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Неуспешно получаване на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
msgstr "Грешка при получаване на възможностите на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Устройството „%s“ не е тунер."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
#, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Неуспешно получаване на радио входа на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Неуспешно задаване на вход %d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
#, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Неуспешна смяна на заглушаването устройство „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr "Неуспешно заделяне на необходимата памет."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr "Неуспешно заделяне на необходимата памет."
#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
msgstr "Конверторът на устройството „%s“ не поддържа познати метод за вход."
#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Конверторът на устройството „%s“ не поддържа познати метод за изход."
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Кодерът устройството „%s“ не поддържа познати метод за вход."
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Кодерът на устройството „%s“ не поддържа познати метод за изход."
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Неуспешно стартиране на нишката за декодиране."
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
msgid "Failed to process frame."
msgstr "Неуспешна обработка на кадър."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
msgstr "Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Неуспешно получаване на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Неуспешно запитване за нормата на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Неуспешно получаване на контролните атрибути на устройството „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "„%s“ не е устройство."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Устройството „%s“ не е изходно устройство."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Устройството „%s“ не е M2M."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
#, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се дуплексира за четене и запис."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Неуспешно задаване на нормата на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Неуспешно получаване на текущата настройка на честотата за устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Неуспешно задаване на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ да е %lu Hz."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Неуспешно получаване на силата на сигнала на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Неуспешно получаване на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Неуспешно задаване на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr "Неуспешно получаване на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
#, c-format
msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr "Неуспешно получаване на текущия изход на устройство „%s“. Може би е радио."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
#, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Неуспешно задаване на изход %d на устройство „%s“."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се поддържа."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Работата без часовник е невъзможна."