blob: 4cca8cae47e7c0aea792d1f365a7e3cafc571b21 [file] [log] [blame]
# Czech translations of gst-plugins-base.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
# This file is put in the public domain.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-13 15:20+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ext/alsa/gstalsasink.c:577
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu mono."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:579
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu stereo."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:583
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v %dkanálovém režimu."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:856
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání. Zařízení je používáno jinou aplikací."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:861
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:1074
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Chyba výstupu do zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:440
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu mono."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:442
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu stereo."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:446
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v %dkanálovém režimu."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:737
msgid "Could not open audio device for recording. Device is being used by another application."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání. Zařízení je používáno jinou aplikací."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:742
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:988
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Chyba nahrávání ze zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:277 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:283
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení CD pro čtení."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:409
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nezdařilo přeskočit na CD."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:417
msgid "Could not read CD."
msgstr "Nezdařilo čtení z CD."
#: gst/encoding/gstencodebin.c:1590 gst/playback/gstplaybin2.c:3401
#: gst/playback/gstplaysink.c:1480 gst/playback/gstplaysink.c:1493
#: gst/playback/gstplaysink.c:1830 gst/playback/gstplaysink.c:1862
#: gst/playback/gstplaysink.c:2442 gst/playback/gstplaysink.c:2491
#: gst/playback/gstplaysink.c:2506 gst/playback/gstplaysink.c:2531
#: gst/playback/gstplaysink.c:2563 gst/playback/gstplaysink.c:2711
#: gst/playback/gstplaysink.c:2742 gst/playback/gstplaysink.c:3120
#: gst/playback/gstplaysink.c:3129 gst/playback/gstplaysink.c:3138
#: gst/playback/gstplaysink.c:3147 gst/playback/gstplaysink.c:3550
#: gst/playback/gstplaysink.c:4424 gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:97
#: gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:117
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1489 gst/playback/gsturisourcebin.c:1620
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:1865 gst/playback/gstparsebin.c:1545
msgid "Could not determine type of stream"
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:2841 gst/playback/gstparsebin.c:2378
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
#: gst/playback/gstplaybin2.c:5446
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Nelze vytvořit prvek „uridecodebin“."
#: gst/playback/gstplaybin3.c:4618
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Nelze vytvořit prvek „decodebin3“."
#: gst/playback/gstplaybin3.c:4864
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Nelze vytvořit prvek „urisourcebin“."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1961
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1965
msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Schází prvek autovideosink."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1970
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Nefunguje nastavený spotřebič videa %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1974
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1978
msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2479
msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Vlastní prvek spotřebiče textu není použitelný."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2857
msgid "No volume control found"
msgstr "Nebylo nalezeno žádné ovládání hlasitosti"
#: gst/playback/gstplaysink.c:2887
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2891
msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2896
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2900
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2904
msgid "The autoaudiosink element is not working."
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
#: gst/playback/gstplaysink.c:3223 gst/playback/gstplaysink.c:3228
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:938
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "K typu „%s“ není dostupný dekodér."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1395 gst/playback/gsturisourcebin.c:1514
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nezadána žádná adresa URI, ze které se má přehrávat."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1401 gst/playback/gsturisourcebin.c:1520
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Neplatná adresa URI „%s“."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1408 gst/playback/gsturisourcebin.c:1527
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1426 gst/playback/gsturisourcebin.c:1545
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "U „%s“ není prováděna obsluha URI."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:2292 gst/playback/gsturisourcebin.c:2200
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:214
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Chyba při odesílání dat na „%s:%d“."
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiobasesrc.c:866
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Zvuk nelze nahrávat dostatečnou rychlostí"
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiocdsrc.c:1655
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:92
msgid "ID3 tag"
msgstr "Štítek ID3"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:93
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:94
msgid "APE tag"
msgstr "Štítek APE"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:95
msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:130
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:146
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:176
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:177
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:185
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:201
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:205
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:219
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:230
msgid "Run-length encoding"
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:276
msgid "Timed Text"
msgstr "Timed Text"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:280
msgid "Subtitle"
msgstr "Titulek"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:281
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Formát titulků MPL2"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:282
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Formát titulků DKS"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:283
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Formát titulků QTtext"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:284
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Formát titulků Sami"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:289
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:290
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Formát titulků WebVTT"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:453
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:456
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:506
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nekomprimované video"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:461
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Nekomprimované stupně šedi"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:484
#, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:486
#, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Nekomprimovaný poloplanární YUV %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:488
#, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:499
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s s paletou"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:502
#, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:584
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:831
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nekomprimovaný zvuk"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:837
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Surový %dbitový zvuk %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:937
msgid "Audio CD source"
msgstr "Zdroj zvukové CD"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:940
msgid "DVD source"
msgstr "Zdroj DVD"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:943
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:947
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:955
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "Zdroj protokolu %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1027
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1029
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1031
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "Depayloader RTP %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1038
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "Demultiplexer %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1040
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "Dekodér %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1078
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "Payloader RTP %s, video"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1080
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1082
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "Payloader RTP %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1089
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "Multiplexer %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1091
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "Kodér %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1123
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:566
msgid "Unknown source element"
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:569
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Neznámý spotřebičový prvek"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:572
msgid "Unknown element"
msgstr "Neznámý prvek"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:575
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:578
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:583
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
#: gst-libs/gst/tag/gsttagdemux.c:1271
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Selhalo čtení značky: nedostatek dat"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID stopy z MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
msgid "artist ID"
msgstr "ID umělce"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID umělce z MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
msgid "album ID"
msgstr "ID alba"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID alba z MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
msgid "album artist ID"
msgstr "ID umělce alba"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID umělce alba z MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
msgid "track TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM z MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:110
msgid "capturing shutter speed"
msgstr "rychlost závěrky při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:111
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Rychlost závěrky při zachytávání obrazu, v sekundách"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:114
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:115
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Clonové číslo (číslo F) použité při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:118
msgid "capturing focal length"
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:119
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček použitá při záchytávání obrazu, v mm"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:123
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání ekvivalentní 35 mm"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:124
msgid "35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček ekvivalentní 35 mm použitá při záchytávání obrazu, v mm"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:128
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "stupeň digitálního přiblížení při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:129
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení použitého při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:132
msgid "capturing iso speed"
msgstr "rychlost ISO při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:133
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Rychlost ISO použitá při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:136
msgid "capturing exposure program"
msgstr "program expozice při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:137
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Program expozice použitý při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:140
msgid "capturing exposure mode"
msgstr "režim expozice při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:141
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Režim expozice použitý při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:144
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kompenzace expozice při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:145
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Kompenzace expozice použitá při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:148
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "typ zachycení scény při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:149
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Režim zachycení scény použitý při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:152
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "úprava zesílení při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:153
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Úprava celkového zesílení při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:156
msgid "capturing white balance"
msgstr "vyvážení bílé při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:157
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:160
msgid "capturing contrast"
msgstr "kontrast při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:161
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Nastavené zpracování kontrastu použité při zachytávání obrazuj"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:165
msgid "capturing saturation"
msgstr "sytost při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:166
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Nastavené zpracování sytosti použité při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:170
msgid "capturing sharpness"
msgstr "ostrost při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:171
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Nastavené zpracování ostrosti použité při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:175
msgid "capturing flash fired"
msgstr "použití blesku při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:176
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Zda byl při zachytávání obrazu použit blesk"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:179
msgid "capturing flash mode"
msgstr "režim blesku při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:180
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Režim blesku vybraný při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:183
msgid "capturing metering mode"
msgstr "režim měření při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:184
msgid "The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Režim měření použitý pro určení expozice při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:188
msgid "capturing source"
msgstr "zdroj při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:189
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:192
msgid "image horizontal ppi"
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:193
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na palec"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:196
msgid "image vertical ppi"
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:197
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:200
msgid "ID3v2 frame"
msgstr "Rámec ID3v2"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:200
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr "nezpracovaný rámec štítků id3v2"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:204
msgid "musical-key"
msgstr "klíčové místo skladby"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:204
msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr "Počáteční klíčové místo, od kterého se má zvuk spouštět"
#: tools/gst-device-monitor.c:156 tools/gst-play.c:1166
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"
#: tools/gst-device-monitor.c:158
msgid "Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to added/removed."
msgstr "Po zobrazení počátečního seznamu zařízení neskončit, ale ček na přidání/odebrání zařízení."
#: tools/gst-play.c:275
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr "Hlasitost: %.0f %%"
#: tools/gst-play.c:314
msgid "Buffering..."
msgstr "Ukládá se do vyrovnávací paměti…"
#: tools/gst-play.c:335
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr "Bylo ztraceno časování, vybírá se nové\n"
#: tools/gst-play.c:365 tools/gst-play.c:411 tools/gst-play.c:763
#: tools/gst-play.c:1070
msgid "Reached end of play list."
msgstr "Dosažen konec seznamu k přehrání"
#: tools/gst-play.c:493
msgid "Paused"
msgstr "Pozastaveno"
#: tools/gst-play.c:551
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr "Nyní se přehrává %s\n"
#: tools/gst-play.c:614
#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr "Blíží se konec, připravuje se následující titul: %s"
#: tools/gst-play.c:859
#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr "Rychlost přehrávání: %.2f"
#: tools/gst-play.c:863
#, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Nezdařilo se změnit rychlost přehrávání na %.2f"
#: tools/gst-play.c:1010
msgid "space"
msgstr "mezerník"
#: tools/gst-play.c:1010
msgid "pause/unpause"
msgstr "pozastavit/pokračovat"
#: tools/gst-play.c:1011
msgid "q or ESC"
msgstr "q nebo ESC"
#: tools/gst-play.c:1011
msgid "quit"
msgstr "ukončit"
#: tools/gst-play.c:1012
msgid "> or n"
msgstr "> nebo n"
#: tools/gst-play.c:1012
msgid "play next"
msgstr "přehrát následující"
#: tools/gst-play.c:1013
msgid "< or b"
msgstr "< nebo b"
#: tools/gst-play.c:1013
msgid "play previous"
msgstr "přehrát předchozí"
#: tools/gst-play.c:1014
msgid "seek forward"
msgstr "posounout vpřed"
#: tools/gst-play.c:1015
msgid "seek backward"
msgstr "posunout zpět"
#: tools/gst-play.c:1016
msgid "volume up"
msgstr "zvýšit hlasitost"
#: tools/gst-play.c:1017
msgid "volume down"
msgstr "snížit hlasitost"
#: tools/gst-play.c:1018
msgid "increase playback rate"
msgstr "zvýšit rychlost přehrávání"
#: tools/gst-play.c:1019
msgid "decrease playback rate"
msgstr "snížti rychlost přehrávání"
#: tools/gst-play.c:1020
msgid "change playback direction"
msgstr "změnit směr přehrávání"
#: tools/gst-play.c:1021
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr "zapnout/vypnout trikový režim"
#: tools/gst-play.c:1022
msgid "change audio track"
msgstr "změnit stopu zvuku"
#: tools/gst-play.c:1023
msgid "change video track"
msgstr "změnit stopu videa"
#: tools/gst-play.c:1024
msgid "change subtitle track"
msgstr "změnit stopu titulků"
#: tools/gst-play.c:1025
msgid "seek to beginning"
msgstr "přeskočit na začátek"
#: tools/gst-play.c:1026
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "zobrazit klávesové zkratky"
#: tools/gst-play.c:1029
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr "Interaktivní režim – ovládání klávesnicí:"
#: tools/gst-play.c:1161
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Vypsat upozornění na vlastnosti a stavové informace"
#: tools/gst-play.c:1163
msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr "Vlastnost „flags“ nastavení chování pro ovládání přehrávání u prvku playbin"
#: tools/gst-play.c:1168
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr "Spotřebič videa, který se má použít (výchozí je autovideosink)"
#: tools/gst-play.c:1170
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr "Spotřebič zvuku, který se má použít (výchozí je autoaudiosink)"
#: tools/gst-play.c:1172
msgid "Enable gapless playback"
msgstr "Zapnout přehrávání bez mezer"
#: tools/gst-play.c:1174
msgid "Shuffle playlist"
msgstr "Náhodně zamíchat seznam k přehrání"
#: tools/gst-play.c:1177
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr "Zakázat interaktivní ovládání klávesnicí"
#: tools/gst-play.c:1179
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitost"
#: tools/gst-play.c:1181
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr "Soubor se seznamem k přehrání obsahující vstupní multimediální soubory"
#: tools/gst-play.c:1183
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr "Nevypisovat žádný výstup (mimo chyb)"
#: tools/gst-play.c:1254
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr "Použítí: %s SOUBOR1|URI1 [SOUBOR2|URI2] [SOUBOR3|URI3] …"
#: tools/gst-play.c:1258
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr "Musíte zadat minimálně jeden název souboru nebo adresu URI k přehrání."
#: tools/gst-play.c:1298
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr "Zmáčknutím „k“ si zobrazíte seznam klávesových zkratek.\n"