blob: 223c6ccb34848e9ac93b2d37ff723d8c5215ec8a [file] [log] [blame]
# Swedish messages for gst-plugins-base.
# Copyright © 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015, 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-14 13:25+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-21 18:55+0800\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i monoläge."
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i stereoläge."
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i %d-kanalsläge."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Enheten används av ett annat "
"program."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning."
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Fel vid utmatning till ljudenhet. Enheten har kopplats loss."
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i monoläge."
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i stereoläge."
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i %d-kanalsläge"
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning. Enheten används av ett annat "
"program."
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning."
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Fel vid inspelning från ljudenhet. Enheten har kopplats loss."
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunde inte öppna cd-enheten för läsning."
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Kunde inte söka på cd-skivan."
msgid "Could not read CD."
msgstr "Kunde inte läsa cd-skivan."
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Saknar elementet \"%s\" - kontrollera din GStreamer-installation."
msgid "Could not determine type of stream"
msgstr "Kunde inte fastställa typ av ström"
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Den här ser ut att vara en textfil"
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Kunde inte skapa \"uridecodebin\"-element."
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Kunde inte skapa \"decodebin3\"-element."
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Kunde inte skapa \"urisourcebin\"-element."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr "Både autovideosink- och %s-elementet saknas."
msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Elementet autovideosink saknas."
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Konfigurerat videosink %s fungerar inte."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Det finns både autovideosink- och %s-element som inte fungerar."
msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "Elementet autovideosink fungerar inte."
msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Anpassat text utgångs-element är inte användbart."
msgid "No volume control found"
msgstr "Ingen volymkontroll hittades"
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr "Både autoaudiosink- och %s-elementet saknas."
msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr "Elementet autoaudiosink saknas."
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Konfigurerat audiosink %s fungerar inte."
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Det finns både autoaudiosink- och %s-element som inte fungerar."
msgid "The autoaudiosink element is not working."
msgstr "Elementet autoaudiosink fungerar inte."
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
msgstr "Kan inte spela upp en textfil utan video eller visualiseringar."
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Ingen avkodare finns tillgänglig för typen \"%s\"."
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen uri angiven att spela upp från."
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ogiltig uri \"%s\"."
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Den här strömtypen kan inte spelas upp än."
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Ingen URI-hanterare implementerad för \"%s\"."
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Källelementet är ogiltigt."
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Fel vid sändning av data till \"%s:%d\"."
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Kan inte spela in ljud tillräckligt snabbt"
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Den här cd-skivan saknar ljudspår"
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3-tagg"
msgid "APE tag"
msgstr "APE-tagg"
msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY internetradio"
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Förlustfri CYUV"
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Förlustfri MSZH"
msgid "Run-length encoding"
msgstr "Skurlängdskodning"
msgid "Timed Text"
msgstr "Textning"
msgid "Subtitle"
msgstr "Undertext"
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Undertextformatet MPL2"
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Undertextformatet DKS"
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Undertextformatet QTtext"
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Undertextformatet Sami"
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Undertextformatet TMPlayer"
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Undertextformatet Kate"
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "WebVTT-undertextformat"
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Okomprimerad video"
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Okomprimerad gråskala"
#, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Okomprimerad paketerad YUV %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Okomprimerad semi-planär YUV %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Okomprimerad planär YUV %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Okomprimerad palettiserad %d-bitars %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
msgstr "Okomprimerad %d-bitars %s"
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 version %d"
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Okomprimerad audio"
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Rått %d-bitars %s-ljud"
msgid "Audio CD source"
msgstr "Ljud-cd-källa"
msgid "DVD source"
msgstr "Dvd-källa"
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol-källa (RTSP)"
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server-protokollkälla (MMS)"
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s-protokollkälla"
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s RTP-uppackare (video)"
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s RTP-uppackare (ljud)"
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP-uppackare"
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s-avmultiplexor"
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s-avkodare"
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s RTP-packare (video)"
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s RTP-packare (ljud)"
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP-packare"
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s-multiplexor"
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s-kodare"
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer-elementet %s"
msgid "Unknown source element"
msgstr "Okänt käll-element"
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Okänt utgångs-element"
msgid "Unknown element"
msgstr "Okänt element"
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Okänt avkodarelement"
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Okänt kodarelement"
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Insticksmodul eller element av okänd typ"
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Misslyckades med att läsa tagg: inte tillräckligt mycket data"
msgid "track ID"
msgstr "spår-ID"
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz spår-ID"
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz artist-ID"
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz album-ID"
msgid "album artist ID"
msgstr "albumartist-ID"
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albumartist-ID"
msgid "track TRM ID"
msgstr "spår TRM-ID"
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-ID"
msgid "capturing shutter speed"
msgstr "slutarhastighet"
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Slutarhastighet i sekunder som används när bild infångas"
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "bländarvärde"
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Bländarvärde (f-tal) som används när bild infångas"
msgid "capturing focal length"
msgstr "brännvidd"
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Brännvidd för linsen i mm när bild infångas"
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "fångar 35mm-ekvivalent brännvidd"
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
"35 mm-ekvivalent brännvidd för linsen som används när bild infångas, i mm"
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "digitalt zoom-förhållande"
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Digitalt zoom-förhållande som används när bild infångas"
msgid "capturing iso speed"
msgstr "ISO-tal"
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "ISO-tal som används när bild infångas"
msgid "capturing exposure program"
msgstr "exponeringsprogram"
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Det exponeringsprogram som används när bild infångas"
msgid "capturing exposure mode"
msgstr "exponeringsläge"
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Exponeringsläge som används när bild infångas"
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "exponeringskompensation"
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Exponeringskompensationen som används när bild infångas"
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "scenläge"
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Scenläge som används när bild infångas"
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "förstärkningsjustering"
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Förstärkningsjustering som appliceras på en bild"
msgid "capturing white balance"
msgstr "vitbalans"
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Vitbalansläge som sätts när bild infångas"
msgid "capturing contrast"
msgstr "kontrast"
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Riktning för kontrastbehandling som appliceras när bild infångas"
msgid "capturing saturation"
msgstr "mättnad"
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Riktning för mättnadsbehandling som appliceras när bild infångas"
msgid "capturing sharpness"
msgstr "skärpning"
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Riktningen på skärpningsbehandling som appliceras när bild infångas"
msgid "capturing flash fired"
msgstr "blixtavfyrning"
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Om blixten avfyrats när bild infångas"
msgid "capturing flash mode"
msgstr "blixtläge"
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Det valda blixtläget när bild infångas"
msgid "capturing metering mode"
msgstr "ljusmätarläge"
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Ljusmätarläge som används då exponering bestäms när bild infångas"
msgid "capturing source"
msgstr "infångstkälla"
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Källa eller typ av enhet som används för infångsten"
msgid "image horizontal ppi"
msgstr "bild horisontell ppi"
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Media (bild/video) avsedd horisontell pixeldensitet i ppi"
msgid "image vertical ppi"
msgstr "bild vertikal ppi"
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Media (bild/video) avsedd vertikal pixeldensitet i ppi"
msgid "ID3v2 frame"
msgstr "ID3v2-ram"
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr "otolkad id3v2-tagg-ram"
msgid "musical-key"
msgstr "musikalisk tonart"
msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr "Inledande tonart med vilken ljudet börjar"
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation och avsluta"
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Avsluta inte efter att den inledande enhetslistan visats, utan vänta på att "
"enheter läggs till/tas bort."
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr "Volym: %.0f%%"
msgid "Buffering..."
msgstr "Buffrar..."
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr "Klocka förlorad, väljer en ny\n"
msgid "Reached end of play list."
msgstr "Nådde slutet av spellistan."
msgid "Paused"
msgstr "Pausad"
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr "Spelar nu %s\n"
#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr "Slutar snart, förbereder nästa titel: %s"
#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr "Uppspelningshastighet: %.2f"
#, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Kunde inte ändra uppspelningshastigheten till %.2f"
msgid "space"
msgstr "blanksteg"
msgid "pause/unpause"
msgstr "pausa/fortsätt"
msgid "q or ESC"
msgstr "q eller ESC"
msgid "quit"
msgstr "avsluta"
msgid "> or n"
msgstr "> eller n"
msgid "play next"
msgstr "spela nästa"
msgid "< or b"
msgstr "< eller b"
msgid "play previous"
msgstr "spela föregående"
msgid "seek forward"
msgstr "sök framåt"
msgid "seek backward"
msgstr "sök bakåt"
msgid "volume up"
msgstr "höj volym"
msgid "volume down"
msgstr "sänk volym"
msgid "increase playback rate"
msgstr "öka uppspelningshastighet"
msgid "decrease playback rate"
msgstr "sänk uppspelningshastighet"
msgid "change playback direction"
msgstr "ändra uppspelningsriktning"
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr "aktivera/inaktivera tricklägen"
msgid "change audio track"
msgstr "byt ljudspår"
msgid "change video track"
msgstr "byt videospår"
msgid "change subtitle track"
msgstr "byt undertextspår"
msgid "seek to beginning"
msgstr "sök till början"
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "visa tangentbordsgenvägar"
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr "Interaktivt läge: tangentbordsstyrning:"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Mata ut statusinformation och egenskapsaviseringar"
msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""
"Styr uppspelningsbeteende genom att ställa in playbins egenskap ”flags”"
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr "Videoutgång som ska användas (standard är autovideosink)"
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr "Ljudutgång som ska användas (standard är autoaudiosink)"
msgid "Enable gapless playback"
msgstr "Aktivera mellanrumslös uppspelning"
msgid "Shuffle playlist"
msgstr "Blanda spellista"
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr "Inaktivera interaktiv styrning via tangentbordet"
msgid "Volume"
msgstr "Volym"
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr "Fil med spellista innehållandes inkommande mediafiler"
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr "Mata inte ut någonting (bortsett från fel)"
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr "Användning: %s FIL1|URI1 [FIL2|URI2] [FIL3|URI3] ..."
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr "Du måste ange åtminstone ett filnamn eller en URI att spela."
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr "Tryck på 'k' för att se en lista över tangentbordsgenvägar.\n"
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Internt dataströmningsfel."
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "En %s-insticksmodul krävs för att spela upp den här strömmen men är inte "
#~ "installerad."