blob: 626db02b50febb75f72d0778c94ac7a88abebf9a [file] [log] [blame]
# Slovenian translation for gst-plugins-base.
# Copyright (C) 2005 - 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
#
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2010.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2011.
# Klemen Košir <klemen913@gmail.com>, 2011 - 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:02+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-05 10:10+0100\n"
"Last-Translator: Klemen Košir <klemen913@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <translation-team-sl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za predvajanje v mono načinu."
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za predvajanje v stereo načinu."
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za predvajanje v %d-kanalnem načinu."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Zvočne naprave ni mogoče odpreti za predvajanje. Napravo uporablja drug "
"program."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Zvočne naprave ni mogoče odpreti za predvajanje."
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za snemanje v mono načinu."
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za snemanje v stereo načinu."
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za snemanje v %d-kanalnem načinu."
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Zvočne naprave ni mogoče odpreti za snemanje. Napravo uporablja drug program."
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Zvočne naprave ni mogoče odpreti za snemanje."
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Naprave CD ni mogoče odpreti za branje."
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Po CD-ju ni mogoče iskati."
msgid "Could not read CD."
msgstr "CD-ja ni mogoče prebrati."
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Predmet '%s' manjka - preverite namestitev paketa GStreamer."
msgid "Could not determine type of stream"
msgstr "Vrste pretoka ni mogoče določiti."
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Datoteka je videti kot besedilna datoteka"
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr ""
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr ""
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr "Predmeta autovideosink in %s manjkata."
msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Predmet autovideosink manjka."
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Nastavljeni predmet videosink %s ne deluje."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Predmeta autovideosink in %s ne delujeta."
msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "Predmet autovideosink ne deluje."
msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Predmet ponora besedila po meri ni uporaben."
msgid "No volume control found"
msgstr "Nadzornika glasnosti ni mogoče najti"
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr "Predmeta autoaudiosink in %s manjkata."
msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr "Predmet autoaudiosink manjka."
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Nastavljeni predmet autosink %s ne deluje."
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Predmeta autovideosink in %s ne delujeta."
msgid "The autoaudiosink element is not working."
msgstr "Predmet autovideosink ne deluje."
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
msgstr "Besedilne datoteke ni mogoče predvajati brez videa ali predočenja."
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Za vrsto \"%s\" ni ustreznega odkodirnika."
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ni navedenega naslova URI za predvajanje."
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Neveljaven URI \"%s\"."
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Te vrste pretoka še ni mogoče predvajati."
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Ni ročnika naslovov URI za \"%s\"."
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Izvorni predmet je neveljaven."
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Napaka med pošiljanjem podatkov na \"%s:%d\"."
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Ni mogoče dovolj hitro snemati zvoka"
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Ta CD nima zvočnih sledi"
msgid "ID3 tag"
msgstr "Oznaka ID3"
msgid "APE tag"
msgstr "Oznaka APE"
msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetni radio ICY"
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Govor Windows Media"
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Brezizgubni CYUV"
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Brezizgubni MSZH"
msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kodiranje trajanja izvajanja"
msgid "Timed Text"
msgstr ""
msgid "Subtitle"
msgstr "Podnapisi"
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Oblika podnapisov MPL2"
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Oblika podnapisov DKS"
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Oblika podnapisov QTtext"
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Oblika podnapisov Sami"
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Oblika podnapisov TMPlayer"
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Oblika podnapisov Kate"
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Oblika podnapisov Kate"
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nestisnjen video"
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Nestisnjen sivinski video"
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Nestisnjen %s YUV %s"
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Nestisnjen %s YUV %s"
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Nestisnjen %s YUV %s"
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Nestisnjen %s%d-bitni %s"
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
msgstr "Nestisnjen %s%d-bitni %s"
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 različice %d"
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nestisnjen zvok"
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Surov %d-bitni zvok %s"
msgid "Audio CD source"
msgstr "Vir zvočnega CD-ja"
msgid "DVD source"
msgstr "Vir DVD-ja"
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Vir protokola Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Vir protokola Microsoft Media Server (MMS)"
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "Vir protokola %s"
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "Razlagalnik video vsebine %s RTP"
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "Razlagalnik zvočne vsebine %s RTP"
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "Razlagalnik vsebine %s RTP"
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "Odvijalnik %s"
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "Odkodirnik %s"
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "Nalagalnik video vsebine %s RTP"
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "Nalagalnik zvočne vsebine %s RTP"
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "Nalagalnik vsebine %s RTP"
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "Zvijalnik %s"
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "Kodirnik %s"
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Predmet GStreamer %s"
msgid "Unknown source element"
msgstr "Neznan predmet vira"
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Neznan predmet ponora"
msgid "Unknown element"
msgstr "Neznan predmet"
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Neznan predmet odkodirnika"
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Neznan predmet kodirnika"
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Vstavek ali predmet neznane vrste"
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Oznake ni mogoče prebrati: ni dovolj podatkov"
msgid "track ID"
msgstr "ID sledi"
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID sledi MusicBrainz"
msgid "artist ID"
msgstr "ID izvajalca"
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID izvajalca MusicBrainz"
msgid "album ID"
msgstr "ID albuma"
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID albuma MusicBrainz"
msgid "album artist ID"
msgstr "ID izvajalca albuma"
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID izvajalca albuma MusicBrainz"
msgid "track TRM ID"
msgstr "TRM ID sledi"
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "TRM ID MusicBrainz"
msgid "capturing shutter speed"
msgstr "hitrost zaslonke"
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Hitrost zaslonke, uporabljene med zajemanjem slike (v sekundah)"
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "goriščno razmerje med zajemanjem"
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Goriščno razmerje, uporabljeno med zajemanjem slike"
msgid "capturing focal length"
msgstr "goriščna razdalja med zajemanjem"
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Goriščna razdalja leč, uporabljena med zajemanjem slike"
#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "goriščna razdalja med zajemanjem"
#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Goriščna razdalja leč, uporabljena med zajemanjem slike"
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "razmerje digitalnega približevanja med zajemanjem"
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Razmerje digitalnega približevanja, uporabljeno med zajemanjem slike"
msgid "capturing iso speed"
msgstr "hitrost ISO zajema"
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Hitrost ISO, uporabljena med zajemanjem slike"
msgid "capturing exposure program"
msgstr "program osvetlitve zajema"
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Program osvetlitve, uporabljen med zajemanjem slike"
msgid "capturing exposure mode"
msgstr "način osvetlitve zajema"
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Program osvetlitve, uporabljen med zajemanjem slike"
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "nadomestitev osvetlitve zajema"
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Nadomestitev osvetlitve, uporabljena med zajemanjem slike"
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "vrsta zajemanja scene med zajemanjem"
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Način zajemanja scene, uporabljen med zajemanjem slike"
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "prilagoditev ojačitve med zajemanjem"
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Skupna prilagoditev ojačitve slike"
msgid "capturing white balance"
msgstr "ravnotežje bele barve zajema"
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Način ravnotežja bele barve, uporabljen med zajemanjem slike"
msgid "capturing contrast"
msgstr "kontrast zajema"
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Smer kontrasta, uporabljenega med zajemanjem slike"
msgid "capturing saturation"
msgstr "nasičenost zajema"
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Smer nasičenosti, uporabljene med zajemanjem slike"
msgid "capturing sharpness"
msgstr "ostrina zajema"
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Smer ostrine, uporabljene med zajemanjem slike"
msgid "capturing flash fired"
msgstr "sproženje bliskavice med zajemanjem"
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Ali je med zajemanjem slike bliskavica sprožena"
msgid "capturing flash mode"
msgstr "način bliskavice med zajemanjem"
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Izbrani način bliskavice, uporabljene med zajemanjem slike"
msgid "capturing metering mode"
msgstr "način umerjanja med zajemanjem"
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
"Način umerjanja, uporabljen med določevanjem osvetljenosti zajemanja slike"
msgid "capturing source"
msgstr "vir zajema"
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Vir ali vrsta naprave, uporabljene za zajemanje"
msgid "image horizontal ppi"
msgstr "vodoravne slikovne točke slike (ppi)"
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Gostota vodoravnih slikovnih točk (v ppi)"
msgid "image vertical ppi"
msgstr "navpične slikovne točke slike (ppi)"
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Gostota navpičnih slikovnih točk (v ppi)"
msgid "ID3v2 frame"
msgstr "Polje ID3v2"
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr "nerazčlenjeno polje oznake id3v2"
msgid "musical-key"
msgstr ""
msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""
msgid "Print version information and exit"
msgstr ""
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr ""
msgid "Buffering..."
msgstr ""
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za predvajanje v stereo načinu."
msgid "space"
msgstr ""
msgid "pause/unpause"
msgstr ""
msgid "q or ESC"
msgstr ""
msgid "quit"
msgstr ""
msgid "> or n"
msgstr ""
msgid "play next"
msgstr ""
msgid "< or b"
msgstr ""
msgid "play previous"
msgstr ""
msgid "seek forward"
msgstr ""
msgid "seek backward"
msgstr ""
msgid "volume up"
msgstr ""
msgid "volume down"
msgstr ""
msgid "increase playback rate"
msgstr ""
msgid "decrease playback rate"
msgstr ""
msgid "change playback direction"
msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Ta CD nima zvočnih sledi"
msgid "change video track"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Oblika podnapisov Kate"
msgid "seek to beginning"
msgstr ""
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr ""
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""
msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""
msgid "Enable gapless playback"
msgstr ""
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr ""
msgid "Volume"
msgstr ""
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Notranja napaka pretoka podatkov."
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Za predvajanje tega pretoka je potreben vstavek %s, ki pa ni nameščen."