blob: 2844af04a3e23b7cdeafd4b9470e8832531b0a4c [file] [log] [blame]
# Ukrainian translation to gst-plugins.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
#
# Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>, 2004-2007.
# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:02+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-01 20:49+0200\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій відтворення у режимі моно."
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій відтворення у режимі стерео."
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій відтворення у %d канальному режимі."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Не вдалося відкрити пристрій для відтворення. Пристрій використовується "
"сторонньою програмою."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій для відтворення."
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""
"Помилка під час спроби вивести дані на звуковий пристрій. Цей пристрій було "
"від’єднано."
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій запису у режимі моно."
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій запису у режимі стерео."
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій запису у %d-канальному режимі."
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Не вдалося відкрити пристрій для запису. Пристрій використовується "
"сторонньою програмою."
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій для запису."
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""
"Помилка під час записати дані зі звукового пристрою. Цей пристрій було "
"від’єднано."
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій компакт-дисків для читання."
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Не вдалося встановити позицію на CD."
msgid "Could not read CD."
msgstr "Не вдалося прочитати CD."
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr ""
"Відсутній елемент «%s». Перевірте, чи встановлено GStreamer належним чином."
msgid "Could not determine type of stream"
msgstr "Не вдалося визначити тип даних потоку"
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Файл схожий на текстовий файл"
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Не вдалося створити елемент \"uridecodebin\"."
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Не вдалося створити елемент \"decodebin3\"."
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Не вдалося створити елемент \"urisourcebin\"."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr "Не вказано елементів autovideosink і %s."
msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Не вказано елемента autovideosink."
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Налаштований приймач відеоданих, %s, не працює."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Непридатними є обидва елементи: autovideosink і %s."
msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "Елемент autovideosink є непридатним."
msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr ""
"Нетиповий елемент приймача текстових даних непридатний до використання."
msgid "No volume control found"
msgstr "Не знайдено регулятора гучності"
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr "Не вказано обох елементів: autoaudiosink і %s."
msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr "Не вказано елемента autoaudiosink."
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Налаштований приймач звукових даних, %s, не працює."
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Елементи autoaudiosink і %s є непридатними."
msgid "The autoaudiosink element is not working."
msgstr "Елемент autoaudiosink є непридатним."
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
msgstr "Відтворення текстового файла без відео або візуалізації неможливе."
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Для типу '%s' немає доступних декодерів."
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Не вказано URI для відтворення."
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Неправильний URI «%s»."
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Цей потік поки-що не може бути відтворений."
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Не реалізовано обробник URI для «%s»."
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Неправильний вхідний елемент."
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Помилка при надсиланні даних до \"%s:%d\"."
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Не вдалося запис аудіоданих з потрібною швидкістю"
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "На цьому компакт-диску немає звукових доріжок"
msgid "ID3 tag"
msgstr "Мітка ID3"
msgid "APE tag"
msgstr "Мітка APE"
msgid "ICY internet radio"
msgstr "Інтернет-радіо ICY"
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Аудіо без втрат від Apple (ALAC)"
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Вільний алгоритм аудіо без втрат (FLAC)"
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV без втрат"
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "MSZH без втрат"
msgid "Run-length encoding"
msgstr "Кодування Run-length"
msgid "Timed Text"
msgstr "Timed Text"
msgid "Subtitle"
msgstr "Субтитри"
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Формат субтитрів MPL2"
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Формат субтитрів DKS"
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Формат субтитрів QTtext"
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Формат субтитрів Sami"
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Формат субтитрів TMPlayer"
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Формат субтитрів Kate"
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Формат субтитрів WebVTT"
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Нестиснене відео"
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Нестиснене сіре зображення"
#, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Нестиснений пакетний YUV %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Нестиснений напівпланарний YUV %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Нестиснений планарний YUV %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Нестиснений пакетний %d-бітовий %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
msgstr "Нестиснений %d-бітовий %s"
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 версії %d"
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Нестиснені звукові дані"
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Необроблені %d-бітові звукові дані %s"
msgid "Audio CD source"
msgstr "Джерело аудіо-CD"
msgid "DVD source"
msgstr "Джерело DVD"
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Джерело потокового протоколу реального часу (RTSP)"
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Джерело протоколу Microsoft Media Server (MMS)"
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "Джерело протоколу %s"
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "RTP модуль розпаковування відеоданих %s"
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "RTP модуль розпаковування аудіоданих %s"
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "RTP модуль розпаковування даних %s"
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "демультиплексор %s"
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "декодер %s"
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "RTP модуль запаковування відеоданих %s"
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "RTP модуль запаковування аудіоданих %s"
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "RTP модуль запаковування даних %s"
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "мультиплексор %s"
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "кодер %s"
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Елемент GStreamer %s"
msgid "Unknown source element"
msgstr "Невідомий елемент джерела"
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Невідомий елемент приймача"
msgid "Unknown element"
msgstr "Невідомий елемент"
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Невідомий елемент декодера"
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Невідомий елемент кодера"
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Модуль або елемент невідомого типу"
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Не вдалося прочитати мітку: недостатньо даних"
msgid "track ID"
msgstr "ідентифікатор доріжки"
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "Ідентифікатор доріжки у MusicBrainz"
msgid "artist ID"
msgstr "ідентифікатор виконавця"
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "Ідентифікатор виконавця у MusicBrainz"
msgid "album ID"
msgstr "ідентифікатор альбому"
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "Ідентифікатор альбому у MusicBrainz"
msgid "album artist ID"
msgstr "ідентифікатор виконавця альбому"
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "Ідентифікатор виконавця альбому у MusicBrainz"
msgid "track TRM ID"
msgstr "ідентифікатор доріжки TRM"
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "Ідентифікатор доріжки TRM у MusicBrainz"
msgid "capturing shutter speed"
msgstr "швидкість затвору"
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Швидкість затвору (діафрагми) під час створення зображення, у секундах"
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "фокальний коефіцієнт"
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr ""
"Фокальний коефіцієнт (число діафрагми), використаний під час створення "
"зображення"
msgid "capturing focal length"
msgstr "фокальна відстань"
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
"Фокальна відстань об’єктива, використаного при створенні зображення, у мм"
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "захоплюємо у 35-мм еквіваленті фокальної відстані"
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
"35-мм еквівалент фокальної відстані об’єктива, який буде використано для "
"створення зображення, у мм"
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "коефіцієнт цифрового збільшення"
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr ""
"Коефіцієнт цифрового збільшення, використаний під час створення зображення"
msgid "capturing iso speed"
msgstr "світлочутливість ISO"
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Світлочутливість ISO, використана під час створення зображення"
msgid "capturing exposure program"
msgstr "програма експозиції"
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Програма експозиції, використана під час створення зображення"
msgid "capturing exposure mode"
msgstr "режим експозиції"
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Режим експозиції, використаний під час створення зображення"
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "компенсація експозиції під час захоплення"
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Компенсація часу експозиції, потрібного для захоплення зображення"
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "тип сцени"
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Режим типу сцени, використаний під час створення зображення"
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "коригування підсилання"
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Загальне коригування підсилення, застосоване до зображення"
msgid "capturing white balance"
msgstr "баланс білого"
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr ""
"Режим балансування білого кольору, використаний під час створення зображення"
msgid "capturing contrast"
msgstr "контрастність"
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Напрям обробки контрастності, застосований при створенні зображення"
msgid "capturing saturation"
msgstr "насиченість"
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Напрям обробки насиченості, застосований при створенні зображення"
msgid "capturing sharpness"
msgstr "різкість"
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Напрям обробки різкості, застосований при створенні зображення"
msgid "capturing flash fired"
msgstr "спалах"
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Чи було використано спалах при створенні зображення"
msgid "capturing flash mode"
msgstr "режим спалаху"
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Вибраний режим спалаху під час створення зображення"
msgid "capturing metering mode"
msgstr "режим вимірювання"
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
"Режим вимірювання, застосований для визначення експозиції створеного "
"зображення"
msgid "capturing source"
msgstr "джерело"
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Тип пристрою-джерела зображення"
msgid "image horizontal ppi"
msgstr "горизонтальна щільність пікселів"
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""
"Горизонтальна щільність пікселів на матриці (зображення або відео), у точках "
"на дюйм"
msgid "image vertical ppi"
msgstr "вертикальна щільність пікселів"
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""
"Вертикальна щільність пікселів на матриці (зображення або відео), у точках "
"на дюйм"
msgid "ID3v2 frame"
msgstr "Блок ID3v2"
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr "необроблений блок теґу id3v2"
msgid "musical-key"
msgstr "музична-тональність"
msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr "Початкова тональність, якою розпочинається звук"
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Показати дані щодо версії і завершити роботу"
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Не завершувати роботу після показу початкового списку пристроїв, чекати на "
"додавання або вилучення пристроїв."
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr "Гучність: %.0f%%"
msgid "Buffering..."
msgstr "Буферизація…"
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr "Доступ до годинника втрачено, вибираємо новий\n"
msgid "Reached end of play list."
msgstr "Відтворення списку завершено."
msgid "Paused"
msgstr "Призупинено"
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr "Відтворюється %s\n"
#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr "Майже завершили, готуємо наступну композицію: %s"
#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr "Частота відтворення: %.2f"
#, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Не вдалося змінити частоту відтворення на %.2f"
msgid "space"
msgstr "пробіл"
msgid "pause/unpause"
msgstr "призупинити/поновити"
msgid "q or ESC"
msgstr "q або ESC"
msgid "quit"
msgstr "вийти"
msgid "> or n"
msgstr "> або n"
msgid "play next"
msgstr "наступна"
msgid "< or b"
msgstr "< або b"
msgid "play previous"
msgstr "попередня"
msgid "seek forward"
msgstr "до кінця"
msgid "seek backward"
msgstr "до початку"
msgid "volume up"
msgstr "гучніше"
msgid "volume down"
msgstr "тихіше"
msgid "increase playback rate"
msgstr "збільшити частоту відтворення"
msgid "decrease playback rate"
msgstr "зменшити частоту відтворення"
msgid "change playback direction"
msgstr "змінити напрям відтворення"
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr "увімкнути або вимкнути особливі режими"
msgid "change audio track"
msgstr "змінити звукову доріжку"
msgid "change video track"
msgstr "змінити відеодоріжку"
msgid "change subtitle track"
msgstr "змінити доріжку субтитрів"
msgid "seek to beginning"
msgstr "позиціювати на початок"
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "показати клавіатурні скорочення"
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr "Інтерактивне керування за допомогою клавіатури:"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Виводити дані щодо стану та сповіщення щодо властивостей"
msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""
"Керувати параметром поведінки відтворення встановленням властивості «flags»"
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr "Приймач відеоданих, яким слід скористатися (типовим є autovideosink)"
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr "Приймач аудіоданих, яким слід скористатися (типовим є autoaudiosink)"
msgid "Enable gapless playback"
msgstr "Увімкнути неперервне відтворення"
msgid "Shuffle playlist"
msgstr "Перемішати список відтворення"
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr "Вимкнути інтерактивне керування за допомогою клавіатури"
msgid "Volume"
msgstr "Гучність"
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr "Файл списку відтворення, що містить мультимедійні файли вхідних даних"
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr "Не виводити повідомлень (окрім повідомлень щодо помилок)"
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr "Користування: %s ФАЙЛ1|АДРЕСА1 [ФАЙЛ2|АДРЕСА2] [ФАЙЛ3|АДРЕСА3] ..."
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""
"Вам слід вказати принаймні одну назву файла або адресу для відтворення."
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr "Натисніть «k», щоб переглянути список клавіатурних скорочень.\n"
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Помилка внутрішнього потоку даних."
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr "Для відтворення потоку потрібен модуль %s, але він не встановлений."
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Нестиснене %s, YUV %s"
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Головний"
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Низькі"
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Високі"
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "КІМ"
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Синтезатор"
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Лінійний вхід"
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "Компакт-диск"
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Мікрофон"
#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Гучномовець"
#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Відтворення"
#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Запис"
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr ""
#~ "Не вдалося відкрити файл віртуальної файлової системи «%s» для запису: %s."
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Не вказано файл"
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Не вдалося закрити файл віртуальної файлової системи «%s»."
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Помилка при записі у файл «%s»."
#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Неправильний URI субтитру «%s», субтитри вимкнено."
#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "Відтворення потоків RTSP поки-що не підтримується."
#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Виявлено лише потік субтитрів. Або ви завантажили файл субтитрів чи інший "
#~ "текстовий файл, або носій не розпізнано."
#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Не встановлено декодер для обробки цього файлу. Можливо потрібно "
#~ "встановити додаткові модулі."
#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Файл не є мультимедійним"
#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Виявлено потік субтитрів, але не відеопотік."
#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Відсутні елементи autovideosink та xvimagesink."
#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Відсутні елементи autoaudiosink та alsasink."
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Помилка при надсиланні заголовку gdp даних до \"%s:%d\"."
#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Помилка при надсиланні даних gdp до «%s:%d»."
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "У з'єднанні з %s:%d відмовлено."
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Нестиснений планарний YVU 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Нестиснений пакетний YUV 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Нестиснений пакетний YVU 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Нестиснений пакетний YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Нестиснений пакетний YUV 4:4:4"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Нестиснений планарний YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Нестиснений планарний YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Нестиснений чорно-білий Y-проекція"
#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Необроблений PCM-звук"
#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Необроблений %d-бітовий звук (дані з плаваючою комою)"
#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Необроблений звук (дані з плаваючою комою)"
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Пристрій не вказано."
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Пристрою «%s» не існує."
#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Пристрій «%s» вже використовується іншою програмою."
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Не вдалося відкрити пристрій «%s» для читання чи запису."
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Не вказано назву файлу."
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Не вдається відкрити файл \"%s\" для читання."
#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Не вдається створити елемент \"queue2\"."
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "категорія виконавця"
#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "Категорія виконавця у MusicBrainz"