blob: ead0840ccf1f6ebb50c1ab85c7cf81446149a3f1 [file] [log] [blame]
# Swedish messages for gst-plugins-base.
# Copyright © 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015, 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-21 18:55+0800\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
#: ext/alsa/gstalsasink.c:577
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i monoläge."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:579
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i stereoläge."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:583
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i %d-kanalsläge."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:856
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Enheten används av ett annat program."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:861
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:1074
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Fel vid utmatning till ljudenhet. Enheten har kopplats loss."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:440
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i monoläge."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:442
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i stereoläge."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:446
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i %d-kanalsläge"
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:737
msgid "Could not open audio device for recording. Device is being used by another application."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning. Enheten används av ett annat program."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:742
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:988
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Fel vid inspelning från ljudenhet. Enheten har kopplats loss."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:277 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:283
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunde inte öppna cd-enheten för läsning."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:409
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Kunde inte söka på cd-skivan."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:417
msgid "Could not read CD."
msgstr "Kunde inte läsa cd-skivan."
#: gst/encoding/gstencodebin.c:1590 gst/playback/gstplaybin2.c:3401
#: gst/playback/gstplaysink.c:1480 gst/playback/gstplaysink.c:1493
#: gst/playback/gstplaysink.c:1830 gst/playback/gstplaysink.c:1862
#: gst/playback/gstplaysink.c:2442 gst/playback/gstplaysink.c:2491
#: gst/playback/gstplaysink.c:2506 gst/playback/gstplaysink.c:2531
#: gst/playback/gstplaysink.c:2563 gst/playback/gstplaysink.c:2711
#: gst/playback/gstplaysink.c:2742 gst/playback/gstplaysink.c:3120
#: gst/playback/gstplaysink.c:3129 gst/playback/gstplaysink.c:3138
#: gst/playback/gstplaysink.c:3147 gst/playback/gstplaysink.c:3550
#: gst/playback/gstplaysink.c:4424 gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:97
#: gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:117
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1489 gst/playback/gsturisourcebin.c:1620
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Saknar elementet \"%s\" - kontrollera din GStreamer-installation."
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:1865 gst/playback/gstparsebin.c:1545
msgid "Could not determine type of stream"
msgstr "Kunde inte fastställa typ av ström"
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:2841 gst/playback/gstparsebin.c:2378
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Den här ser ut att vara en textfil"
#: gst/playback/gstplaybin2.c:5446
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Kunde inte skapa \"uridecodebin\"-element."
#: gst/playback/gstplaybin3.c:4618
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Kunde inte skapa \"decodebin3\"-element."
#: gst/playback/gstplaybin3.c:4864
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Kunde inte skapa \"urisourcebin\"-element."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1961
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr "Både autovideosink- och %s-elementet saknas."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1965
msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Elementet autovideosink saknas."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1970
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Konfigurerat videosink %s fungerar inte."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1974
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Det finns både autovideosink- och %s-element som inte fungerar."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1978
msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "Elementet autovideosink fungerar inte."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2479
msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Anpassat text utgångs-element är inte användbart."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2857
msgid "No volume control found"
msgstr "Ingen volymkontroll hittades"
#: gst/playback/gstplaysink.c:2887
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr "Både autoaudiosink- och %s-elementet saknas."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2891
msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr "Elementet autoaudiosink saknas."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2896
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Konfigurerat audiosink %s fungerar inte."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2900
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Det finns både autoaudiosink- och %s-element som inte fungerar."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2904
msgid "The autoaudiosink element is not working."
msgstr "Elementet autoaudiosink fungerar inte."
#: gst/playback/gstplaysink.c:3223 gst/playback/gstplaysink.c:3228
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
msgstr "Kan inte spela upp en textfil utan video eller visualiseringar."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:938
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Ingen avkodare finns tillgänglig för typen \"%s\"."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1395 gst/playback/gsturisourcebin.c:1514
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen uri angiven att spela upp från."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1401 gst/playback/gsturisourcebin.c:1520
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ogiltig uri \"%s\"."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1408 gst/playback/gsturisourcebin.c:1527
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Den här strömtypen kan inte spelas upp än."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1426 gst/playback/gsturisourcebin.c:1545
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Ingen URI-hanterare implementerad för \"%s\"."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:2292 gst/playback/gsturisourcebin.c:2200
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Källelementet är ogiltigt."
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:214
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Fel vid sändning av data till \"%s:%d\"."
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiobasesrc.c:866
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Kan inte spela in ljud tillräckligt snabbt"
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiocdsrc.c:1655
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Den här cd-skivan saknar ljudspår"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:92
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3-tagg"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:93
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:94
msgid "APE tag"
msgstr "APE-tagg"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:95
msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY internetradio"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:130
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:146
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:176
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:177
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:185
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:201
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Förlustfri CYUV"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:205
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:219
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Förlustfri MSZH"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:230
msgid "Run-length encoding"
msgstr "Skurlängdskodning"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:276
msgid "Timed Text"
msgstr "Textning"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:280
msgid "Subtitle"
msgstr "Undertext"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:281
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Undertextformatet MPL2"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:282
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Undertextformatet DKS"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:283
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Undertextformatet QTtext"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:284
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Undertextformatet Sami"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Undertextformatet TMPlayer"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:289
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Undertextformatet Kate"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:290
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "WebVTT-undertextformat"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:453
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:456
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:506
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Okomprimerad video"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:461
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Okomprimerad gråskala"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:484
#, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Okomprimerad paketerad YUV %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:486
#, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Okomprimerad semi-planär YUV %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:488
#, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Okomprimerad planär YUV %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:499
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Okomprimerad palettiserad %d-bitars %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:502
#, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
msgstr "Okomprimerad %d-bitars %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:584
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 version %d"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:831
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Okomprimerad audio"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:837
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Rått %d-bitars %s-ljud"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:937
msgid "Audio CD source"
msgstr "Ljud-cd-källa"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:940
msgid "DVD source"
msgstr "Dvd-källa"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:943
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol-källa (RTSP)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:947
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server-protokollkälla (MMS)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:955
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s-protokollkälla"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1027
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s RTP-uppackare (video)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1029
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s RTP-uppackare (ljud)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1031
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP-uppackare"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1038
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s-avmultiplexor"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1040
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s-avkodare"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1078
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s RTP-packare (video)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1080
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s RTP-packare (ljud)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1082
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP-packare"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1089
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s-multiplexor"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1091
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s-kodare"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1123
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer-elementet %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:566
msgid "Unknown source element"
msgstr "Okänt käll-element"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:569
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Okänt utgångs-element"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:572
msgid "Unknown element"
msgstr "Okänt element"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:575
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Okänt avkodarelement"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:578
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Okänt kodarelement"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:583
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Insticksmodul eller element av okänd typ"
#: gst-libs/gst/tag/gsttagdemux.c:1271
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Misslyckades med att läsa tagg: inte tillräckligt mycket data"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
msgid "track ID"
msgstr "spår-ID"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz spår-ID"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz artist-ID"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz album-ID"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
msgid "album artist ID"
msgstr "albumartist-ID"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albumartist-ID"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
msgid "track TRM ID"
msgstr "spår TRM-ID"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-ID"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:110
msgid "capturing shutter speed"
msgstr "slutarhastighet"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:111
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Slutarhastighet i sekunder som används när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:114
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "bländarvärde"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:115
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Bländarvärde (f-tal) som används när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:118
msgid "capturing focal length"
msgstr "brännvidd"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:119
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Brännvidd för linsen i mm när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:123
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "fångar 35mm-ekvivalent brännvidd"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:124
msgid "35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "35 mm-ekvivalent brännvidd för linsen som används när bild infångas, i mm"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:128
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "digitalt zoom-förhållande"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:129
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Digitalt zoom-förhållande som används när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:132
msgid "capturing iso speed"
msgstr "ISO-tal"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:133
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "ISO-tal som används när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:136
msgid "capturing exposure program"
msgstr "exponeringsprogram"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:137
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Det exponeringsprogram som används när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:140
msgid "capturing exposure mode"
msgstr "exponeringsläge"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:141
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Exponeringsläge som används när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:144
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "exponeringskompensation"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:145
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Exponeringskompensationen som används när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:148
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "scenläge"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:149
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Scenläge som används när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:152
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "förstärkningsjustering"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:153
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Förstärkningsjustering som appliceras på en bild"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:156
msgid "capturing white balance"
msgstr "vitbalans"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:157
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Vitbalansläge som sätts när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:160
msgid "capturing contrast"
msgstr "kontrast"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:161
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Riktning för kontrastbehandling som appliceras när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:165
msgid "capturing saturation"
msgstr "mättnad"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:166
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Riktning för mättnadsbehandling som appliceras när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:170
msgid "capturing sharpness"
msgstr "skärpning"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:171
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Riktningen på skärpningsbehandling som appliceras när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:175
msgid "capturing flash fired"
msgstr "blixtavfyrning"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:176
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Om blixten avfyrats när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:179
msgid "capturing flash mode"
msgstr "blixtläge"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:180
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Det valda blixtläget när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:183
msgid "capturing metering mode"
msgstr "ljusmätarläge"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:184
msgid "The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Ljusmätarläge som används då exponering bestäms när bild infångas"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:188
msgid "capturing source"
msgstr "infångstkälla"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:189
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Källa eller typ av enhet som används för infångsten"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:192
msgid "image horizontal ppi"
msgstr "bild horisontell ppi"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:193
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Media (bild/video) avsedd horisontell pixeldensitet i ppi"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:196
msgid "image vertical ppi"
msgstr "bild vertikal ppi"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:197
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Media (bild/video) avsedd vertikal pixeldensitet i ppi"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:200
msgid "ID3v2 frame"
msgstr "ID3v2-ram"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:200
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr "otolkad id3v2-tagg-ram"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:204
msgid "musical-key"
msgstr "musikalisk tonart"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:204
msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr "Inledande tonart med vilken ljudet börjar"
#: tools/gst-device-monitor.c:156 tools/gst-play.c:1166
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation och avsluta"
#: tools/gst-device-monitor.c:158
msgid "Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to added/removed."
msgstr "Avsluta inte efter att den inledande enhetslistan visats, utan vänta på att enheter läggs till/tas bort."
#: tools/gst-play.c:275
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr "Volym: %.0f%%"
#: tools/gst-play.c:314
msgid "Buffering..."
msgstr "Buffrar..."
#: tools/gst-play.c:335
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr "Klocka förlorad, väljer en ny\n"
#: tools/gst-play.c:365 tools/gst-play.c:411 tools/gst-play.c:763
#: tools/gst-play.c:1070
msgid "Reached end of play list."
msgstr "Nådde slutet av spellistan."
#: tools/gst-play.c:493
msgid "Paused"
msgstr "Pausad"
#: tools/gst-play.c:551
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr "Spelar nu %s\n"
#: tools/gst-play.c:614
#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr "Slutar snart, förbereder nästa titel: %s"
#: tools/gst-play.c:859
#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr "Uppspelningshastighet: %.2f"
#: tools/gst-play.c:863
#, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Kunde inte ändra uppspelningshastigheten till %.2f"
#: tools/gst-play.c:1010
msgid "space"
msgstr "blanksteg"
#: tools/gst-play.c:1010
msgid "pause/unpause"
msgstr "pausa/fortsätt"
#: tools/gst-play.c:1011
msgid "q or ESC"
msgstr "q eller ESC"
#: tools/gst-play.c:1011
msgid "quit"
msgstr "avsluta"
#: tools/gst-play.c:1012
msgid "> or n"
msgstr "> eller n"
#: tools/gst-play.c:1012
msgid "play next"
msgstr "spela nästa"
#: tools/gst-play.c:1013
msgid "< or b"
msgstr "< eller b"
#: tools/gst-play.c:1013
msgid "play previous"
msgstr "spela föregående"
#: tools/gst-play.c:1014
msgid "seek forward"
msgstr "sök framåt"
#: tools/gst-play.c:1015
msgid "seek backward"
msgstr "sök bakåt"
#: tools/gst-play.c:1016
msgid "volume up"
msgstr "höj volym"
#: tools/gst-play.c:1017
msgid "volume down"
msgstr "sänk volym"
#: tools/gst-play.c:1018
msgid "increase playback rate"
msgstr "öka uppspelningshastighet"
#: tools/gst-play.c:1019
msgid "decrease playback rate"
msgstr "sänk uppspelningshastighet"
#: tools/gst-play.c:1020
msgid "change playback direction"
msgstr "ändra uppspelningsriktning"
#: tools/gst-play.c:1021
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr "aktivera/inaktivera tricklägen"
#: tools/gst-play.c:1022
msgid "change audio track"
msgstr "byt ljudspår"
#: tools/gst-play.c:1023
msgid "change video track"
msgstr "byt videospår"
#: tools/gst-play.c:1024
msgid "change subtitle track"
msgstr "byt undertextspår"
#: tools/gst-play.c:1025
msgid "seek to beginning"
msgstr "sök till början"
#: tools/gst-play.c:1026
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "visa tangentbordsgenvägar"
#: tools/gst-play.c:1029
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr "Interaktivt läge: tangentbordsstyrning:"
#: tools/gst-play.c:1161
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Mata ut statusinformation och egenskapsaviseringar"
#: tools/gst-play.c:1163
msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr "Styr uppspelningsbeteende genom att ställa in playbins egenskap ”flags”"
#: tools/gst-play.c:1168
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr "Videoutgång som ska användas (standard är autovideosink)"
#: tools/gst-play.c:1170
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr "Ljudutgång som ska användas (standard är autoaudiosink)"
#: tools/gst-play.c:1172
msgid "Enable gapless playback"
msgstr "Aktivera mellanrumslös uppspelning"
#: tools/gst-play.c:1174
msgid "Shuffle playlist"
msgstr "Blanda spellista"
#: tools/gst-play.c:1177
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr "Inaktivera interaktiv styrning via tangentbordet"
#: tools/gst-play.c:1179
msgid "Volume"
msgstr "Volym"
#: tools/gst-play.c:1181
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr "Fil med spellista innehållandes inkommande mediafiler"
#: tools/gst-play.c:1183
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr "Mata inte ut någonting (bortsett från fel)"
#: tools/gst-play.c:1254
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr "Användning: %s FIL1|URI1 [FIL2|URI2] [FIL3|URI3] ..."
#: tools/gst-play.c:1258
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr "Du måste ange åtminstone ett filnamn eller en URI att spela."
#: tools/gst-play.c:1298
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr "Tryck på 'k' för att se en lista över tangentbordsgenvägar.\n"
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Internt dataströmningsfel."
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr "En %s-insticksmodul krävs för att spela upp den här strömmen men är inte installerad."