blob: f55b017154369f17fac42e15c9d04ab088fdec3a [file] [log] [blame]
# Czech translation of gst-plugins-bad.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-bad.
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is put in the public domain.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2015, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:09+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-13 14:36+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:489
msgid "failed to draw pattern"
msgstr "selhalo vykreslení vzoru"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:490
msgid "A GL error occured"
msgstr "Vyskytla se chyba GL"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:496
msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "formát nebyl vyjednán před získáním funkce"
#: ext/opencv/gsttemplatematch.cpp:186
msgid "OpenCV failed to load template image"
msgstr "OpenCV selhalo při načítání obrazu šablony"
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:361
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Nezdařilo se přečtení informací o titulu DVD."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:367
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení DVD „%s“."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:373
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Nezdařilo se nastavení hledání založeného na PGC."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1164
msgid "Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD decryption library is not installed."
msgstr "Nezdařilo se čtení DVD. Může to být tím, že je DVD šifrováno a knihovna pro dešifrování DVD není nainstalována."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1169 ext/resindvd/resindvdsrc.c:1178
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Nezdařilo se čtení DVD."
#: ext/smoothstreaming/gstmssdemux.c:421
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:722
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje žádný proud, který by šel přehrát."
#: ext/sndfile/gstsfdec.c:769
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "Nezdařilo se otevření proudu zvukového souboru ke čtení."
#: gst/asfmux/gstasfmux.c:1832
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr "Vygenerovaný soubor má delší čas videa vloženého před začátek (preroll) než je délka celého jeho proudu"
#: gst/camerabin2/camerabingeneral.c:167 gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:1859
#: gst/camerabin2/gstdigitalzoom.c:283 gst/camerabin2/gstviewfinderbin.c:270
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte svoji instalaci systému GStreamer."
#: gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:347
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr "Umístění souboru je nastavené prázdné, nastavte jej prosím na platný název souboru"
#: gst/camerabin2/gstwrappercamerabinsrc.c:585
msgid "Digitalzoom element couldn't be created"
msgstr "Nelze vytvořit prvek digitalzoom"
#: gst/dvdspu/gstdvdspu.c:1041
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr "Formát podřízeného obrázku nebyl nastaven před datovým tokem"
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3352
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Selhalo získání adresy URL fragmentu."
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3724
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Nelze stáhnout fragmenty"
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3813
#: gst/mpegtsdemux/mpegtsbase.c:1610
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Chyba proudu vnitřních dat."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1579 sys/dvb/gstdvbsrc.c:1793
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení „%s“ neexistuje."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1583
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení rozhraní „%s“."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1602
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo získat nastavení."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1619
#, c-format
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
msgstr "Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo vytvořit seznam doručovacích systémů."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1797
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ ke čtení."
#: sys/dvb/parsechannels.c:410
msgid "Couldn't find channel configuration file"
msgstr "Nezdařilo se najít soubor s nastavením kanálů"
#: sys/dvb/parsechannels.c:413 sys/dvb/parsechannels.c:563
#, c-format
msgid "Couldn't load channel configuration file: '%s'"
msgstr "Nezdařilo se načíst soubor s nastavením kanálu: „%s“"
#: sys/dvb/parsechannels.c:421 sys/dvb/parsechannels.c:846
#, c-format
msgid "Couldn't find details for channel '%s'"
msgstr "Nezdařilo se najít podrobnosti ke kanálu „%s“"
#: sys/dvb/parsechannels.c:430
#, c-format
msgid "No properties for channel '%s'"
msgstr "Pro kanál „%s“ nejsou žádné vlastnosti"
#: sys/dvb/parsechannels.c:439
#, c-format
msgid "Failed to set properties for channel '%s'"
msgstr "Nezdařilo se nastavit vlastnosti pro kanál „%s“."
#: sys/dvb/parsechannels.c:560
#, c-format
msgid "Couldn't find channel configuration file: '%s'"
msgstr "Nezdařilo se najít soubor s nastavením kanálu: „%s“"
#: sys/dvb/parsechannels.c:570
msgid "Channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "Soubor s nastavením kanálů neobsahuje žádné kanály"