blob: 76b8556c98aeea16bdc0c5ddf26303b859c4b41a [file] [log] [blame]
/*
* Register definitions for the Atmel AT32/AT91 SPI Controller
*/
/* Register offsets */
#define ATMEL_SPI_CR 0x0000
#define ATMEL_SPI_MR 0x0004
#define ATMEL_SPI_RDR 0x0008
#define ATMEL_SPI_TDR 0x000c
#define ATMEL_SPI_SR 0x0010
#define ATMEL_SPI_IER 0x0014
#define ATMEL_SPI_IDR 0x0018
#define ATMEL_SPI_IMR 0x001c
#define ATMEL_SPI_CSR(x) (0x0030 + 4 * (x))
#define ATMEL_SPI_VERSION 0x00fc
/* Bits in CR */
#define ATMEL_SPI_CR_SPIEN BIT(0)
#define ATMEL_SPI_CR_SPIDIS BIT(1)
#define ATMEL_SPI_CR_SWRST BIT(7)
#define ATMEL_SPI_CR_LASTXFER BIT(24)
/* Bits in MR */
#define ATMEL_SPI_MR_MSTR BIT(0)
#define ATMEL_SPI_MR_PS BIT(1)
#define ATMEL_SPI_MR_PCSDEC BIT(2)
#define ATMEL_SPI_MR_FDIV BIT(3)
#define ATMEL_SPI_MR_MODFDIS BIT(4)
#define ATMEL_SPI_MR_WDRBT BIT(5)
#define ATMEL_SPI_MR_LLB BIT(7)
#define ATMEL_SPI_MR_PCS(x) (((x) & 15) << 16)
#define ATMEL_SPI_MR_DLYBCS(x) ((x) << 24)
/* Bits in RDR */
#define ATMEL_SPI_RDR_RD(x) (x)
#define ATMEL_SPI_RDR_PCS(x) ((x) << 16)
/* Bits in TDR */
#define ATMEL_SPI_TDR_TD(x) (x)
#define ATMEL_SPI_TDR_PCS(x) ((x) << 16)
#define ATMEL_SPI_TDR_LASTXFER BIT(24)
/* Bits in SR/IER/IDR/IMR */
#define ATMEL_SPI_SR_RDRF BIT(0)
#define ATMEL_SPI_SR_TDRE BIT(1)
#define ATMEL_SPI_SR_MODF BIT(2)
#define ATMEL_SPI_SR_OVRES BIT(3)
#define ATMEL_SPI_SR_ENDRX BIT(4)
#define ATMEL_SPI_SR_ENDTX BIT(5)
#define ATMEL_SPI_SR_RXBUFF BIT(6)
#define ATMEL_SPI_SR_TXBUFE BIT(7)
#define ATMEL_SPI_SR_NSSR BIT(8)
#define ATMEL_SPI_SR_TXEMPTY BIT(9)
#define ATMEL_SPI_SR_SPIENS BIT(16)
/* Bits in CSRx */
#define ATMEL_SPI_CSRx_CPOL BIT(0)
#define ATMEL_SPI_CSRx_NCPHA BIT(1)
#define ATMEL_SPI_CSRx_CSAAT BIT(3)
#define ATMEL_SPI_CSRx_BITS(x) ((x) << 4)
#define ATMEL_SPI_CSRx_SCBR(x) ((x) << 8)
#define ATMEL_SPI_CSRx_SCBR_MAX GENMASK(7, 0)
#define ATMEL_SPI_CSRx_DLYBS(x) ((x) << 16)
#define ATMEL_SPI_CSRx_DLYBCT(x) ((x) << 24)
/* Bits in VERSION */
#define ATMEL_SPI_VERSION_REV(x) ((x) & 0xfff)
#define ATMEL_SPI_VERSION_MFN(x) ((x) << 16)
/* Constants for CSRx:BITS */
#define ATMEL_SPI_BITS_8 0
#define ATMEL_SPI_BITS_9 1
#define ATMEL_SPI_BITS_10 2
#define ATMEL_SPI_BITS_11 3
#define ATMEL_SPI_BITS_12 4
#define ATMEL_SPI_BITS_13 5
#define ATMEL_SPI_BITS_14 6
#define ATMEL_SPI_BITS_15 7
#define ATMEL_SPI_BITS_16 8
struct atmel_spi_slave {
struct spi_slave slave;
void *regs;
u32 mr;
};
static inline struct atmel_spi_slave *to_atmel_spi(struct spi_slave *slave)
{
return container_of(slave, struct atmel_spi_slave, slave);
}
/* Register access macros */
#define spi_readl(as, reg) \
readl(as->regs + ATMEL_SPI_##reg)
#define spi_writel(as, reg, value) \
writel(value, as->regs + ATMEL_SPI_##reg)
#if !defined(CONFIG_SYS_SPI_WRITE_TOUT)
#define CONFIG_SYS_SPI_WRITE_TOUT (5 * CONFIG_SYS_HZ)
#endif