blob: 1eaf1dba6a2c452a95c3380a3777360d97f7536f [file] [log] [blame]
# Slovenian translation for gstreamer.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
# Copyright (C) 2005 - 2014 Free Software Foundation, Inc.
#
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2010 - 2011.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2011.
# Klemen Košir <klemen913@gmail.com>, 2011 - 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer-1.2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-25 22:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-09 22:38+0100\n"
"Last-Translator: Klemen Košir <klemen913@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <translation-team-sl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.4\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Izpiše različico programa GStreamer"
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Izpiši vsa opozorila kot usodna"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Izpiše razpoložljive kategorije razhroščevanja in se konča"
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Privzeta raven razhroščevanja od 1 (le napake) do 9 (karkoli). Vrednost 0 "
"pomeni brez izpisa."
msgid "LEVEL"
msgstr "RAVEN"
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Z vejico ločen seznam parov ime_kategorije:raven za določevanje posebnih "
"ravni posameznih kategorij. Primer: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgid "LIST"
msgstr "SEZNAM"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Onemogoči obarvani razhroščevalni izpis"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
"Spremeni način barvanja dnevnika razhroščevanja. Razpoložljive možnosti so: "
"off, on, disable, auto, unix"
msgid "Disable debugging"
msgstr "Onemogoči razhroščevanje"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Omogoči podrobno diagnostiko nalaganja vstavkov"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Z vejico ločen seznam poti do vstavkov"
msgid "PATHS"
msgstr "POTI"
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Z vejico ločen seznam vstavkov za uporabo ob seznamu, ki je shranjen v "
"okoljski spremenljivki GST_PLUGIN_PATH"
msgid "PLUGINS"
msgstr "VSTAVKI"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Onemogoči ujemanje napak členjenja med nalaganjem vstavkov"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Onemogoči posodabljanje vpisnika"
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr "Onemogoči ustvarjanje pomožnih procesov med pregledovanjem vpisnika"
msgid "GStreamer Options"
msgstr "Možnosti GStreamer"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Pokaži možnosti GStreamer"
msgid "Unknown option"
msgstr "Neznana možnost"
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake jedrne knjižnice."
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr "Za to napako ni določene kode napake."
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Notranja napaka GStreamer: zahtevana zmožnost ni podprta."
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"Napaka: sprememinjanje stanja je spodletelo in ni pravega sporočila vzroka "
"za to vrsto napake."
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave pladnja."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z nitenjem."
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Napaka GStreamer: težave s pogajanjem."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z dogodkom."
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z iskanjem."
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z velikimi črkami."
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z oznako."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Namestitvi GStreamer manjka vstavek."
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "Napaka GStreamer: težave z uro."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr "Program poskuša uporabiti funkcijo GStreamer, ki je onemogočena."
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake podporne knjižnice."
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Podporne knjižnice ni mogoče začeti."
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Podporne knjižnice ni mogoče zapreti."
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Podporne knjižnice ni mogoče nastaviti."
msgid "Encoding error."
msgstr "Napaka kodiranja."
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake vira."
msgid "Resource not found."
msgstr "Vira ni mogoče najti."
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Vir je zaposlen ali pa ni na voljo."
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Vira ni mogoče odpreti za branje."
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Vira ni mogoče odpreti za pisanje."
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Vira ni mogoče odpreti za branje in pisanje."
msgid "Could not close resource."
msgstr "Vira ni mogoče zapreti."
msgid "Could not read from resource."
msgstr "Vira ni mogoče prebrati."
msgid "Could not write to resource."
msgstr "Vira ni mogoče zapisati."
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Na viru ni mogoče izvesti iskanja."
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Z virom se ni mogoče uskladiti."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nastavitev vira ni mogoče pridobiti ali določiti."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "Na viru ni prostora."
#, fuzzy
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "Na viru ni prostora."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake pretakanja."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Predmet ne podpira obravnavanja tega pretoka. Prosimo, pošljite poročilo o "
"napaki."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Vrste pretoka ni mogoče določiti."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Pretok se razlikuje od vrste, ki jo obravnava predmet."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Za obravnavanje tega pretoka ni ustreznega kodeka."
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Pretoka ni mogoče odkodirati."
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Pretoka ni mogoče kodirati."
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Pretoka ni mogoče odviti."
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Pretoka ni mogoče zviti."
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Pretok je v napačnem zapisu."
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Pretok je šifriran, odšifriranje pa ni podprto."
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Pretok je šifriran in ga ni mogoče odšifrirati, ker ni podanega ustreznega "
"ključa."
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Sporočilo napake za domeno %s ne obstaja."
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Splošno sporočilo napake za domeno %s in kodo %d ne obstaja."
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Izbrane ure ni mogoče uporabiti v cevovodu."
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Med zapisovanjem predpomnilnika vpisnika v %s je prišlo do napake: %s"
msgid "title"
msgstr "naslov"
msgid "commonly used title"
msgstr "običajno uporabljen naslov"
msgid "title sortname"
msgstr "razvrščevalno ime naslova"
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "splošno uporabljen naslov za razvrščanje"
msgid "artist"
msgstr "izvajalec"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "osebe, zadolžene za snemanje"
msgid "artist sortname"
msgstr "razvrščevalno ime izvajalca"
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "osebe, odgovorne za posnetek, za potrebe razvrščanja"
msgid "album"
msgstr "album"
msgid "album containing this data"
msgstr "album, ki vsebuje te podatke"
msgid "album sortname"
msgstr "razvrščevalno ime albuma"
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "album, ki vsebuje te podatke, za potrebe razvrščanja"
msgid "album artist"
msgstr "izvajalec albuma"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "izvajalec celotnega albuma; zapisan, kot mora biti prikazan"
msgid "album artist sortname"
msgstr "razvrščevalno ime izvajalca albuma"
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "izvajalec celotnega albuma, zapisan za razvrščanje"
msgid "date"
msgstr "datum"
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "datum ustvaritve podatkov (kot zgradba GDate)"
msgid "datetime"
msgstr "datumčas"
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr "datum in čas ustvaritve podatkov (kot zgradba GDateTime)"
msgid "genre"
msgstr "zvrst"
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "zvrst, ki vsebuje te podatke"
msgid "comment"
msgstr "opomba"
msgid "free text commenting the data"
msgstr "prosto besedilo za opombe podatkov"
msgid "extended comment"
msgstr "razširjena opomba"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"prosto besedilo za zapisovanje opomb podatkov v obliki ključ=vrednost ali "
"ključ[en]=opomba"
msgid "track number"
msgstr "številka skladbe"
msgid "track number inside a collection"
msgstr "številka skladbe v zbirki"
msgid "track count"
msgstr "število skladb"
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "skupno število skladb znotraj zbirke, ki ji skladba pripada"
msgid "disc number"
msgstr "številka diska"
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "številka diska v zbirki"
msgid "disc count"
msgstr "število diskov"
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "skupno število diskov znotraj zbirke, ki ji disk pripada"
msgid "location"
msgstr "mesto"
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"izvor medija kot naslov URI (mesto, kjer je shranjen izvirnik datoteke ali "
"pretoka)"
msgid "homepage"
msgstr "spletna stran"
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr "spletna stran medija (izvajalca, filma ali skupine)"
msgid "description"
msgstr "opis"
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "kratko besedilo, ki opisuje vsebino podatkov"
msgid "version"
msgstr "različica"
msgid "version of this data"
msgstr "različica podatkov"
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"International Standard Recording Code (http://www.ifpi.org/content/"
"section_resources/isrc.html)"
msgid "organization"
msgstr "ustanova"
msgid "copyright"
msgstr "avtorske pravice"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "opozorilo avtorskih pravic podatkov"
msgid "copyright uri"
msgstr "naslov URI avtorskih pravic"
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "naslov URI do obvestila avtorstva podatkov"
msgid "encoded by"
msgstr "kodiral"
msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr "ime osebe ali organizacije, ki je opravila kodiranje"
msgid "contact"
msgstr "stik"
msgid "contact information"
msgstr "podatki o stiku"
msgid "license"
msgstr "dovoljenje"
msgid "license of data"
msgstr "dovoljenje podatkov"
msgid "license uri"
msgstr "naslov URI dovoljenja"
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "naslov URI dovoljenja podatkov"
msgid "performer"
msgstr "izvajalec"
msgid "person(s) performing"
msgstr "osebe, ki so izvajalci posnetka"
msgid "composer"
msgstr "skladatelj"
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "oseba, ki je skladatelj posnetka"
msgid "duration"
msgstr "trajanje"
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "dolžina enot časa GStreamer (nanosekunde)"
msgid "codec"
msgstr "kodek"
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "kodek, v katerem so shranjeni podatki"
msgid "video codec"
msgstr "video kodek"
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "kodek, v katerem so shranjeni video podatki"
msgid "audio codec"
msgstr "zvočni kodek"
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "kodek, v katerem je shranjen zvok"
msgid "subtitle codec"
msgstr "kodek podnapisov"
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "kodek, v katerem so shranjeni podnapisi"
msgid "container format"
msgstr "zapis zabojnika"
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "zabojnik, v katerem so shranjeni podatki"
msgid "bitrate"
msgstr "bitna hitrost"
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "natančna ali povprečna bitna hitrost v bitih/s"
msgid "nominal bitrate"
msgstr "nazivna bitna hitrost"
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nazivna bitna hitrost v bitih/s"
msgid "minimum bitrate"
msgstr "najmanjša bitna hitrost"
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "najmanjša bitna hitrost v bitih/s"
msgid "maximum bitrate"
msgstr "največja bitna hitrost"
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "največja bitna hitrost v bitih/s"
msgid "encoder"
msgstr "kodirnik"
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "kodirnik, uporabljen za kodiranje pretoka"
msgid "encoder version"
msgstr "različica kodirnika"
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "različica kodirnika, uporabljenega za kodiranje pretoka"
msgid "serial"
msgstr "zaporedna številka"
msgid "serial number of track"
msgstr "zaporedna številka skladbe"
msgid "replaygain track gain"
msgstr "ojačitev sledi ReplayGain"
msgid "track gain in db"
msgstr "pridobitev sledi v dB"
msgid "replaygain track peak"
msgstr "vrh sledi ReplayGain"
msgid "peak of the track"
msgstr "ojačanje vrha sledi"
msgid "replaygain album gain"
msgstr "ojačitev albuma ReplayGain"
msgid "album gain in db"
msgstr "pridobitev albuma v dB"
msgid "replaygain album peak"
msgstr "vrha albuma ReplayGain"
msgid "peak of the album"
msgstr "ojačanje vrha albuma"
msgid "replaygain reference level"
msgstr "sklicna raven ReplayGain"
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "sklicna raven vrednosti pridobitve sledi in albuma"
msgid "language code"
msgstr "jezikovna koda"
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "koda jezika pretoka v skladu z ISO-639-1 ali ISO-639-2"
msgid "language name"
msgstr "ime jezika"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr "prosto ime jezika tega pretoka"
msgid "image"
msgstr "slika"
msgid "image related to this stream"
msgstr "slika, povezana s pretokom"
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "predogledna slika"
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "predogledna slika, povezana s pretokom"
msgid "attachment"
msgstr "priloga"
msgid "file attached to this stream"
msgstr "datoteka, priložena pretoku"
msgid "beats per minute"
msgstr "udarci na minuto"
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "število udarcev na minuto v zvočnem posnetku"
msgid "keywords"
msgstr "ključne besede"
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "z vejico ločene ključne besede, ki opisujejo vsebino"
msgid "geo location name"
msgstr "ime zemljepisnega mesta"
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"človeku berljiv opis mesta, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan"
msgid "geo location latitude"
msgstr "zemljepisna širina mesta"
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"zemljepisna širina, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan v stopinjah "
"glede na WGS84 (vrednost 0 je določena z ekvatorjem, negativne vrednosti so "
"določene za južne zemljepisne širine)"
msgid "geo location longitude"
msgstr "zemljepisna dolžina mesta"
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"zemljepisna dolžina, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan v stopinjah "
"glede na WGS84 (vrednost 0 je določena z glavnim, greenwiškim/ničelnim "
"poldnevnikom, negativne vrednosti so določene za zahodne zemljepisne dolžine)"
msgid "geo location elevation"
msgstr "nadmorska višina mesta"
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"nadmorska višina, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan v metrih glede "
"na WGS84 (vrednost 0 je povprečna višina morske gladine)"
msgid "geo location country"
msgstr "država zemljepisne lege"
msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "država (angleška različica), kjer je bil posnetek posnet ali izdelan"
msgid "geo location city"
msgstr "mesto zemljepisne lege"
msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "mesto (angleška različica), kjer je bil posnetek posnet ali izdelan"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "področje zemljepisne lege"
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
"okraj znotraj mesta, kjer je bil posnetek posnet ali izdelan (na primer: "
"soseščina)"
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "vodoravna napaka zemljepisnega mesta"
msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr "pričakovana napaka vodoravno umeščevalnih mer (v metrih)"
msgid "geo location movement speed"
msgstr "zemljepisna hitrost gibanja"
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr "hitrost gibanja naprave zajemanja med izvajanjem zajemanja v m/s"
msgid "geo location movement direction"
msgstr "zemljepisna smer gibanja"
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"določa smer gibanja naprave, s katero je bil zajet posnetek. Določen je v "
"stopinjah v zapisu s plavajočo vejico. Vrednost 0 določa zemljepisni sever "
"in se povečuje v smeri urinega kazalca"
msgid "geo location capture direction"
msgstr "zemljepisna smer zajemanja"
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"določa smer usmerjenosti naprave, s katero je bil zajet posnetek. Določen je "
"v stopinjah v zapisu s plavajočo vejico. Vrednost 0 določa zemljepisni sever "
"in se povečuje v smeri urinega kazalca"
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "pokaži ime"
msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr "Ime TV/nanizanke/oddaje, ki ji posnetek pripada"
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "pokaži razvrščevalno ime"
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
"Ime TV/nanizanke/oddaje, ki ji posnetek pripada, za potrebe razvrščanja"
msgid "episode number"
msgstr "epizoda"
msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "Številka epizode v sezoni, ki ji posnetek pripada"
msgid "season number"
msgstr "sezona"
msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "Številka sezone oddaje, ki ji posnetek pripada"
msgid "lyrics"
msgstr "besedilo"
msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "Besedilo posnetka, običajno uporabljeno za skladbe"
msgid "composer sortname"
msgstr "razvrščevalno ime skladatelja"
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "osebe, ki so sodelovale pri snemanju, za potrebe razvrščanja"
msgid "grouping"
msgstr "združevanje"
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Vsebina, ki sega čez več posnetkov, podobno kot stavki simfonije. Je višje "
"ravni kot posnetek, vendar nižje kot album."
msgid "user rating"
msgstr "ocena uporabnika"
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Ocena, ki jo prispeva uporabnik. Višja kot je, bolj je uporabniku všeč."
msgid "device manufacturer"
msgstr "proizvajalec naprave"
msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "Proizvajalec naprave, s katero je bil ustvarjena datoteka"
msgid "device model"
msgstr "model naprave"
msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "Model naprave, s katero je bil ustvarjena datoteka"
msgid "application name"
msgstr "ime programa"
msgid "Application used to create the media"
msgstr "Program, uporabljen za izdelavo posnetka"
msgid "application data"
msgstr "programski podatki"
msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr ""
"Poljubni podatki programa, ki bodo postavljeni v vrsto predstavne vsebine"
msgid "image orientation"
msgstr "usmerjenost slike"
msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "Kako naj bo slika zavrti ali zrcali pred prikazom"
msgid "publisher"
msgstr "založba"
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr "Ime založbe"
msgid "interpreted-by"
msgstr "avtorji-predelave"
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr "Podatki o avtorjih predelav in drugih različic"
msgid "midi-base-note"
msgstr ""
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr ""
msgid ", "
msgstr ", "
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr "Ročnika URI za protokol %s ni mogoče najti"
#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr "Shema URI \"%s\" ni podprta"
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "NAPAKA: predmet %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Dodatni podatki razhroščevanja:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "lastnost \"%s\" v predmetu \"%s\" ne obstaja"
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr ""
"lastnosti \"%s\" v predmetu \"%s\" ni mogoče nastaviti na vrednost \"%s\""
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "%s in %s ni mogoče povezati"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "predmet \"%s\" ne obstaja"
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "velikih črk \"%s\" ni mogoče razčleniti"
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "predmet ponora za naslov URI \"%s\" ne obstaja"
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "izvorni predmet za naslov URI \"%s\" ne obstaja"
msgid "syntax error"
msgstr ""
msgid "bin"
msgstr ""
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "določena je prazna dvojiška datoteka \"%s\", kar ni dovoljeno"
#, fuzzy, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "dvojiška datoteka \"%s\" ne obstaja, zato bo dejanje izpuščeno"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "cevovod brez vsebine ni dovoljen"
msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr "Veliko medpomnilnikov se prazni."
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Notranja težava toka podatkov."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Notranja napaka pretoka podatkov."
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Notranja napaka toka podatkov."
msgid "Internal clock error."
msgstr "Notranja napaka ure."
msgid "Failed to map buffer."
msgstr "Medpomnilnika ni mogoče preslikati."
msgid "Filter caps"
msgstr "Filtriraj velikost črk"
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Omeji možne dovoljene zmožnosti (NULL pomeni ANY, vse). S tem naslavljate "
"priloženi predmet GstCaps."
msgid "Caps Change Mode"
msgstr ""
msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr ""
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Začasna mapa ni določena."
#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Začasne datoteke \"%s\" ni mogoče ustvariti."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti za branje."
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Napaka med zapisovanjem v prejeto datoteko."
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Ime datoteke za pisanje ni določeno."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti za pisanje."
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Napaka med zapiranjem datoteke \"%s\"."
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Napaka med iskanjem v datoteki \"%s\"."
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Napaka med pisanjem v datoteko \"%s\"."
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Ime datoteke za branje ni določeno."
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Podatkov o \"%s\" ni mogče pridobiti."
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" je mapa."
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Datoteka \"%s\" je vtič."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Po več ponovitvah je bilo (po zahtevi) opravilo neuspešno prekinjeno."
msgid "caps"
msgstr "velike črke"
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "zaznane so zmožnosti pretoka"
msgid "minimum"
msgstr "najmanj"
msgid "force caps"
msgstr "vsili velike črke"
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "vsili velike črke brez potrjevanja pisave"
#, fuzzy
msgid "Stream contains not enough data."
msgstr "Pretok ne vsebuje podatkov."
msgid "Stream contains no data."
msgstr "Pretok ne vsebuje podatkov."
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Vgrajeni vmesniki:\n"
msgid "readable"
msgstr "berljivo"
msgid "writable"
msgstr "zapisljivo"
msgid "deprecated"
msgstr ""
msgid "controllable"
msgstr "nadzorljivo"
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr "spremenljivo le v stanjih NULL, READY, PAUSED in PLAYING"
msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr "spremenljivo le v stanjih NULL, READY in PAUSED"
msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr "spremenljivo le v stanjih NULL in READY"
msgid "Blacklisted files:"
msgstr "Datoteke na črnem seznamu:"
msgid "Total count: "
msgstr "Skupno: "
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d datotek na črnem seznamu"
msgstr[1] "%d datoteka na črnem seznamu"
msgstr[2] "%d datoteki na črnem seznamu"
msgstr[3] "%d datoteke na črnem seznamu"
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d vstavkov"
msgstr[1] "%d vstavek"
msgstr[2] "%d vstavka"
msgstr[3] "%d vstavki"
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d vnosov na črnem seznamu"
msgstr[1] "%d vnos na črnem seznamu"
msgstr[2] "%d vnosa na črnem seznamu"
msgstr[3] "%d vnosi na črnem seznamu"
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d zmožnosti"
msgstr[1] "%d zmožnost"
msgstr[2] "%d zmožnosti"
msgstr[3] "%d zmožnosti"
msgid "Print all elements"
msgstr "Izpiši vse predmete"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Izpiši seznam datotek na črnem seznamu"
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Izpiši strojno razčlenjen seznam možnosti navedenega vstavka ali vseh "
"vstavkov.\n"
" Uporabno v povezavi z zunanjimi "
"mehanizmi za samodejno namestitev vstavkov"
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Izpiši seznam vsebine vstavkov"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr "Preveri, če podan predmet ali vstavek že obstaja"
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"Med preverjanjem, če predmet ali vstavek že obstaja, preveri, če je ustrezna "
"tudi različica"
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr "Izpiši podprte sheme URI s predmeti, ki jih vstavljajo"
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Datoteke vstavka ni mogoče naložiti: %s\n"
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Predmet ali datoteka \"%s\" ne obstaja\n"
msgid "Index statistics"
msgstr "Statistika kazala"
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "Prejeto sporočilo #%u od predmeta \"%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "Prejeto sporočilo #%u od pladnja \"%s:%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "Prejeto sporočilo #%u od predmeta \"%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "Prejeto sporočilo #%u (%s): "
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Prejet EOS predmeta \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr "NAJDENA OZNAKA : najdeno s predmetom \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "NAJDENA OZNAKA : najdeno s pladnjem \"%s:%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by object \"%s\".\n"
msgstr "NAJDENA OZNAKA : najdeno s predmetom \"%s\".\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "NAJDENA OZNAKA\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr "NAJDENO KAZALO : najdeno s predmetom \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "NAJDENO KAZALO : najdeno s predmetom \"%s\".\n"
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "NAJDENO KAZALO\n"
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"PODATKI:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "OPOZORILO: predmet %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Pripravljeno, čakanje na zaključek polnjenja medpomnilnika ...\n"
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Pripravljeno, čakanje na zaključek opravila ...\n"
msgid "buffering..."
msgstr "polnjenje medpomnilnika ..."
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr ""
"Polnjenje medpomnilnika je končano, nastavljanje cevovoda na PLAYING ...\n"
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Polnjenje medpomnilnika, nastavljanje cevovoda na PAUSED ...\n"
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Prerazporejanje pritajenosti ...\n"
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "Nastavljanje stanja na %s, kot to zahteva %s ...\n"
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr "Prekinitev: zaustavljanje cevovoda ... \n"
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr "Napredek: (%s) %s\n"
#, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Manjkajoči element: %s\n"
#, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "Vsebina je bila pridobljena iz elementa \"%s\": %s=%s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Izhodne oznake (znane tudi kot metapodatki)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr "Izpiši kazalo (poglavja)"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Izhodni podatki o stanju in obvestila o lastnostih"
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Ne izpiši podrobnosti napredka"
msgid "Output messages"
msgstr "Izhodna sporočila"
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr ""
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Na namesti ročnika napak"
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr "Viru vsili EOS pred zaustavitvijo cevovoda"
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr "Zberi in natisni statistiko kazala"
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "NAPAKA: cevovoda ni mogoče izgraditi: %s.\n"
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "NAPAKA: cevovoda ni mogoče izgraditi.\n"
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "OPOZORILO: cevovod z napakami: %s\n"
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "NAPAKA: predmeta \"cevovoda\" ni mogoče najti.\n"
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Nastavljanje cevovoda na PAUSED ...\n"
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "NAPAKA: cevovoda ni mogoče postaviti v mirovanje.\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Cevovod je živ in ga ni potrebno pripraviti ...\n"
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Cevovod se pripravlja ...\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "NAPAKA: cevovoda ni mogoče pripraviti.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Cevovod je pripravljen ...\n"
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Nastavljanje cevovoda na PLAYING ...\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "NAPAKA: vsebine cevovoda ni mogoče predvajati.\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr "EOS ob izklopu je omogočen -- vsiljen EOS vsebine cevovoda\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "EOS ob izklopu je omogočen -- čakanje na EOS, ki sledi napaki\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Čakanje na EOS ...\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "Prejet EOS - zaustavljanje cevovoda ...\n"
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Prekinitev med čakanjem na EOS. Zaustavljanje cevovoda ...\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Med čakanjem na EOS je prišlo do napake\n"
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Izvajanje je bilo prekinjeno po %"
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Nastavljanje cevovoda na READY ...\n"
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Nastavljanje cevovoda na NULL ...\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Sproščanje cevovoda ...\n"
#~ msgid "Do not output status information of TYPE"
#~ msgstr "Ne izpiši podrobnosti stanja VRSTE"
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "VRSTA1, VRSTA2 ..."
#~ msgid "link without source element"
#~ msgstr "povezava brez predmeta vira"
#~ msgid "link without sink element"
#~ msgstr "povezava brez predmeta ponora"
#~ msgid "no element to link URI \"%s\" to"
#~ msgstr "ni predmeta za povezovanje naslova \"%s\" na"
#~ msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
#~ msgstr "predmeta korita za naslov URI \"%s\" ni mogoče povezati"