blob: f1c13557422217f8cdce0d3995644b71734a136e [file] [log] [blame]
# Finnish translations for gstreamer package.
# Copyright (C) 2005, 2007-2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2005, 2007-2010.
#
# Words:
#
# bin (a container element) = säiliö
# sink = nielu
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-25 22:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:10+0200\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Näytä GStreamerin versio"
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Tee kaikista varoituksista vakavia"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Tulosta saatavilla olevat vianetsintäluokat ja poistu"
#, fuzzy
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Oletusvianetsintätaso väliltä 1:stä (vain virheet) 5:een (kaikki) tai 0 ei "
"tulostetta"
msgid "LEVEL"
msgstr "TASO"
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Pilkuin eroteltu luettelo luokkanimi:taso-pareista, joilla asetetaan tietyt "
"tasot yksittäisille luokille. Esimerkki: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgid "LIST"
msgstr "LUETTELO"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Ei väritettyjä vianetsintätietoja"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
msgid "Disable debugging"
msgstr "Ei vianetsintää"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Käytä monisanaista liitännäisten latausdiagnostiikka"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Kaksoispistein erotellut polut liitännäisiin"
msgid "PATHS"
msgstr "POLUT"
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Pilkuin eroteltu luettelo liitännäisistä, jotka esiladataan "
"ympäristömuuttujassa GST_PLUGIN_PATH lueteltujen lisäksi"
msgid "PLUGINS"
msgstr "LIITÄNNÄISET"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Ei muistialueen ylityksen tarkkailua liitännäisten latauksen aikana"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Älä päivitä rekisteriä"
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr "Älä käynnistä apuprosessia rekisterin skannauksessa"
msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamerin valitsimet"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Näytä GStreamerin valitsimet"
msgid "Unknown option"
msgstr "Tuntematon valitsin"
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer kohtasi virheen yleisessä ydinkirjastossa."
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"GStreamer-kehittäjät olivat liian laiskoja antaakseen tälle virheelle omaa "
"virhekoodia."
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: koodia ei toteutettu."
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"Gstreamer-virhe: tilasiirtymä epäonnistui ja jokin elementti ei onnistunut "
"ilmoittamaan kunnollista virheilmoitusta epäonnistumisen syyksi."
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: täyteongelma."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: säieongelma."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: neuvotteluongelma."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: tapahtumaongelma."
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: kelausongelma."
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: täyteongelma."
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: merkintäongelma."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "GStreamer-asennuksesta puuttuu liitännäinen."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: kello-ongelma."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Tämä sovellus yrittää käyttää sellaista GStreamerin toiminnallisuutta, joka "
"on poissa käytöstä."
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer kohtasi virheen yleisessä tukikirjastossa."
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Tukikirjastoa ei voitu alustaa."
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Tukikirjastoa ei voitu sulkea."
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Tukikirjastoa ei voitu konfiguroida."
msgid "Encoding error."
msgstr "Koodausvirhe."
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer kohtasi yleisen resurssivirheen."
msgid "Resource not found."
msgstr "Resurssia ei löytynyt."
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Resurssi on varattu tai ei saatavilla."
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Resurssia ei voitu avata lukemista varten."
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Resurssia ei voitu avata kirjoittamista varten."
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Resurssia ei voitu avata lukemista ja kirjoittamista varten."
msgid "Could not close resource."
msgstr "Resurssia ei voitu sulkea."
msgid "Could not read from resource."
msgstr "Resurssista ei voitu lukea."
msgid "Could not write to resource."
msgstr "Resurssiin ei voitu kirjoittaa."
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Resurssia ei voitu kelata."
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Resurssia ei voitu synkronisoida."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Resurssin asetuksia ei saatu/voitu asettaa."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "Resurssilla ei ole tilaa jäljellä."
#, fuzzy
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "Resurssilla ei ole tilaa jäljellä."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer kohtasi yleisen tietovirtavirheen."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr "Elementti ei toteuta tämän tietovirran käsittelyä. Tee vikailmoitus."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Tietovirran tyyppiä ei voitu määrittää."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Tietovirta on eri tyyppiä kuin mitä tämä elementti käsittelee."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr ""
"Saatavilla ei ole koodekkia, joka osaa käsitellä tämän tyyppistä tietovirtaa."
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Tietovirtaa ei voitu purkaa."
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Tietovirtaa ei voitu koodata."
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Tietovirran kanavointia ei voitu purkaa."
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Tietovirtaa ei voitu kanavoida."
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Virta on väärässä muodossa."
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Virta on salattu ja salauksen purkua ei tueta."
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Virta on salattu ja salausta ei voida purkaa, koska sopivaa avainta ei ole "
"annettu."
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Virheviestiä alueelle %s ei ole."
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Standardia virheviestiä alueelle %s ja koodille %d ei ole."
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Valittua kelloa ei voi käyttää liukuhihnassa."
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Virhe kirjoitettaessa rekisterivälimuistia kohteeseen %s: %s"
msgid "title"
msgstr "nimi"
msgid "commonly used title"
msgstr "yleensä käytetty nimi"
msgid "title sortname"
msgstr "nimi lajitteluun"
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "yleensä käytetty nimi lajittelua varten"
msgid "artist"
msgstr "esittäjä"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "nauhoituksesta vastuussa oleva(t) henkilö(t)"
msgid "artist sortname"
msgstr "esittäjä lajitteluun"
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "nauhoituksesta vastuussa oleva(t) henkilö(t) lajittelua varten"
msgid "album"
msgstr "levy"
msgid "album containing this data"
msgstr "levy, joka sisältää tämän datan"
msgid "album sortname"
msgstr "levy lajitteluun"
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "levy, joka sisältää tämän datan, lajittelua varten"
msgid "album artist"
msgstr "levyn esittäjä"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "Koko levyn esittäjä sellaisena kuin se tulisi näyttää"
msgid "album artist sortname"
msgstr "levyn esittäjä lajitteluun"
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "Koko levyn esittäjä sellaisena kuin sitä tulisi käyttää lajitteluun"
msgid "date"
msgstr "päiväys"
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "päiväys, jolloin data luotiin (GDate-muodossa)"
msgid "datetime"
msgstr "päiväysaika"
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr "päiväys ja aika, jolloin data luotiin (GstDateTime-muodossa)"
msgid "genre"
msgstr "laji"
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "laji, johon tämä data kuuluu"
msgid "comment"
msgstr "kommentti"
msgid "free text commenting the data"
msgstr "vapaa kommenttiteksti datalle"
msgid "extended comment"
msgstr "laajennettu kommentti"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"vapaa kommenttiteksti datalle muodossa avain=arvo tai avain[fi]=kommentti"
msgid "track number"
msgstr "raidan numero"
msgid "track number inside a collection"
msgstr "raidan numero kokoelman sisällä"
msgid "track count"
msgstr "raitojen määrä"
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "tähän kokoelmaan kuuluvien raitojen lukumäärä"
msgid "disc number"
msgstr "levynumero"
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "levynumero kokoelman sisällä"
msgid "disc count"
msgstr "levymäärä"
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "tämän levyn kokoelmaan kuuluvien levyjen lukumäärä"
msgid "location"
msgstr "sijainti"
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Median alkuperä URI-muodossa (sijainti, jossa alkuperäinen tiedosto tai "
"virta on tarjolla)"
msgid "homepage"
msgstr "kotisivu"
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr "Tämän median kotisivu (eism. artistin tai elokuvan kotisivu)"
msgid "description"
msgstr "kuvaus"
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "lyhyt teksti, joka kuvaa datan sisältöä"
msgid "version"
msgstr "versio"
msgid "version of this data"
msgstr "tämän datan versio"
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"Kansainvälinen standardoitu äänitekoodi ISRC - katso http://www.ifpi.org/"
"isrc/"
msgid "organization"
msgstr "organisaatio"
msgid "copyright"
msgstr "tekijänoikeus"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "huomautus datan tekijänoikeuksista"
msgid "copyright uri"
msgstr "tekijänoikeus-uri"
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "URI huomautukseen datan tekijänoikeuksista"
#, fuzzy
msgid "encoded by"
msgstr "koodain"
msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr ""
msgid "contact"
msgstr "yhteystiedot"
msgid "contact information"
msgstr "yhteystiedot"
msgid "license"
msgstr "lisenssi"
msgid "license of data"
msgstr "datan lisenssi"
msgid "license uri"
msgstr "lisenssin uri"
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "URI datan lisenssiin"
msgid "performer"
msgstr "esittäjä"
msgid "person(s) performing"
msgstr "esittämässä oleva(t) henkilö(t)"
msgid "composer"
msgstr "säveltäjä"
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "sävellyksestä vastuussa oleva(t) henkilö(t)"
msgid "duration"
msgstr "kesto"
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "pituus GStreamerin aikayksikköinä (nanosekuntia)"
msgid "codec"
msgstr "koodekki"
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "koodekki, jolla data on tallennettu"
msgid "video codec"
msgstr "videokoodekki"
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "koodekki, jolla videodata on tallennettu"
msgid "audio codec"
msgstr "äänikoodekki"
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "koodekki, jolla äänidata on tallennettu"
msgid "subtitle codec"
msgstr "tekstityskoodekki"
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "koodekki, jolla tekstitystiedot on tallennettu"
msgid "container format"
msgstr "säilöntämuoto"
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "säilöntämuoto, jolla data on tallennettu"
msgid "bitrate"
msgstr "bittinopeus"
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "tarkka tai keskimääräinen bittinopeus [bittiä/s]"
msgid "nominal bitrate"
msgstr "nimellinen bittinopeus"
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nimellinen bittinopeus [bittiä/s]"
msgid "minimum bitrate"
msgstr "vähimmäisbittinopeus"
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "vähimmäisbittinopeus [bittiä/s]"
msgid "maximum bitrate"
msgstr "enimmäisbittinopeus"
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "enimmäisbittinopeus [bittiä/s]"
msgid "encoder"
msgstr "koodain"
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "koodain, joka koodaa tämän virran"
msgid "encoder version"
msgstr "koodaimen versio"
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "tämän virran koodaamiseen käytetyn koodaimen versio"
msgid "serial"
msgstr "sarjanumero"
msgid "serial number of track"
msgstr "raidan sarjanumero"
msgid "replaygain track gain"
msgstr "raidan replaygain-vahvistus"
msgid "track gain in db"
msgstr "raidan vahvistus desibeleissä"
msgid "replaygain track peak"
msgstr "raidan replaygain-huippu"
msgid "peak of the track"
msgstr "raidan huippu"
msgid "replaygain album gain"
msgstr "levyn replaygain-vahvistus"
msgid "album gain in db"
msgstr "levyn vahvistus desibeleissä"
msgid "replaygain album peak"
msgstr "levyn replaygain-huippu"
msgid "peak of the album"
msgstr "levyn huippu"
msgid "replaygain reference level"
msgstr "raidan replaygain-viitetaso"
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "viitetaso raidan ja albumin gain-arvoille"
msgid "language code"
msgstr "kielikoodi"
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "tämän virran kielikoodi ISO-639-1-standardin mukaisesti"
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "kielikoodi"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""
msgid "image"
msgstr "kuva"
msgid "image related to this stream"
msgstr "kuva, joka liittyy tähän virtaan"
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "esikatselukuva"
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "esikatselukuva, joka liittyy tähän virtaan"
msgid "attachment"
msgstr "liite"
msgid "file attached to this stream"
msgstr "tiedosto, joka on liitetty tähän virtaan"
msgid "beats per minute"
msgstr "tahtia per minuutti"
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "tahtien määrä per minuutti äänessä"
msgid "keywords"
msgstr "avainsanat"
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "pilkuilla erotellut avainsanat,jotka kuvaavat sisältöä"
msgid "geo location name"
msgstr "maantietellisen sijainnin nimi"
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"ihmisluettava kuvaus sijainnista tai paikasta, jossa media on nauhoitettu "
"tai tuotettu"
msgid "geo location latitude"
msgstr "maantieteellisen sijainnin leveyspiiri"
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"maantieteellinen leveyspiiri, jossa media on nauhoitettu tai tuotettu "
"asteina WGS84-koordinaatistossa (nolla on päiväntasaaja, negatiiviset arvot "
"ovat eteläisiä leveyspiirejä)"
msgid "geo location longitude"
msgstr "maantieteellisen sijainnin pituuspiiri"
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"maantieteellinen pituuspiiri, jossa media on nauhoitettu tai tuotettu "
"asteina WGS84-koordinaatistossa (nolla on nollameridiaani Greenwichissä "
"Yhdistyneessä kuningaskunnassa, negatiiviset arvot ovat läntisiä "
"pituuspiirejä)"
msgid "geo location elevation"
msgstr "maantieteellisen sijainnin korkeustaso"
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"maantietellinen korkeustaso, jossa media on nauhoitettu tai tuotettu "
"metreinä WGS84-koordinaateista (nolla on keskimääräinen merenpinta)"
msgid "geo location country"
msgstr "maantieteellisen sijainnin maa"
msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "maa (englanninkielinen nimi), jossa media on nauhoitettu tai tuotettu"
msgid "geo location city"
msgstr "maantieteellisen sijainnin kaupunki"
msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr ""
"kaupunki (englanninkielinen nimi), jossa media on nauhoitettu tai tuotettu"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "maantieteellisen sijainnin alisijainti"
#, fuzzy
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr "sijainti kaupungin sisällä, jossa media on nauhoitettu tai tuotettu"
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "maantietellisen sijainnin virhe vaakasuorassa"
msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr "odotettu virhe paikannuksen vaakasuorassa mittauksessa (metreinä)"
msgid "geo location movement speed"
msgstr "maantieteellisen sijainnin liikenopeus"
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr "nauhoittavan laitteen liikenopeus nauhoitettaessa yksikössä m/s"
msgid "geo location movement direction"
msgstr "maantieteellisen sijainnin liikesuunta"
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"ilmoittaa mediaa nauhoittavan laitteen liikesuunnan. Esitetään asteina\n"
"liukulukumuodossa, jossa 0 tarkoittaa maantieteellistä pohjoista ja\n"
"asteet kasvavat myötäpäivään"
msgid "geo location capture direction"
msgstr "maantieteellisen sijainnin kuvaussuunta"
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"ilmoittaa suunnan, johon mediaa nauhoittava laite osoittaa nauhoitettaessa. "
"Esitetään asteina liukulukumuodossa, jossa 0 tarkoittaa maantieteellistä "
"pohjoista ja asteet kasvavat myötäpäivään"
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "ohjelman nimi"
msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr "TV/podcast/sarjan ohjelman nimi, josta tämä media on lähtöisin"
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "ohjelman lajittelunimi"
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
"Lajitteluun käytettävä TV/podcast/sarjan ohjelman nimi, josta tämä media on "
"lähtöisin"
msgid "episode number"
msgstr "episodin numero"
msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "Episodin numero kaudella, johon tämä media kuuluu"
msgid "season number"
msgstr "Kauden numero"
msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "Kauden numero ohjelmalle, johon tämä media kuuluu"
msgid "lyrics"
msgstr "sanoitukset"
msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "Median sanoitukset, yleensä käytössä lauluille"
msgid "composer sortname"
msgstr "säveltäjän lajittelunimi"
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "sävellyksestä vastuussa oleva(t) henkilö(t) lajittelua varten"
msgid "grouping"
msgstr "ryhmittely"
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Ryhmittelee toisiinsa liittyvät media, jotka koostuvat useammasta raidasta, "
"kuten konsertin eri osat. Tämä on korkeamman tason kuin raita, mutta "
"matalamman tason kuin levy"
msgid "user rating"
msgstr "käyttäjän arvio"
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Arvio käyttäjältä. Mitä suurempi sijoitus, sitä enemmän käyttäjä pitää tästä "
"mediasta"
msgid "device manufacturer"
msgstr "laitevalmistaja"
msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "Tämän median luomiseen käytetyn laitteen valmistaja"
msgid "device model"
msgstr "laitemalli"
msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "Tämän median luomiseen käytetyn laitteen malli"
msgid "application name"
msgstr "sovelluksen nimi"
msgid "Application used to create the media"
msgstr "Tämän median luomiseen käytetty sovellus"
msgid "application data"
msgstr "sovellusdata"
msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr "Mielivaltainen sovellusdata joka serialisoidaan mediaan"
msgid "image orientation"
msgstr "kuvasuunta"
msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "Kuinka kuva tulisi pyöräyttää tai kääntää ympäri ennen näyttämistä"
msgid "publisher"
msgstr ""
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr ""
msgid "interpreted-by"
msgstr ""
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""
msgid "midi-base-note"
msgstr ""
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr ""
msgid ", "
msgstr ", "
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr ""
#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr ""
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "VIRHE: elementiltä %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Lisätietoja vianetsintään:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr ""
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "ominaisuutta ”%s” ei ole elementissä ”%s”"
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "elementin ”%2$s” ominaisuutta ”%1$s” ei voitu asettaa arvoon ”%3$s”"
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "elementtiä %s ei voitu linkittää elementtiin %s"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "ei elementtiä ”%s”"
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "kykyjä ”%s” ei voitu jäsentää"
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "ei nieluelementtiä URIlle ”%s”"
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "ei lähde-elementtiä URI:lle ”%s”"
msgid "syntax error"
msgstr ""
msgid "bin"
msgstr ""
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "määritetty tyhjä säiliö ”%s”, ei sallittu"
#, fuzzy, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "ei säiliötä ”%s”, ohitetaan"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "tyhjää liukuhihnaa ei sallita"
msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr "Useita puskureita putoilee."
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Sisäinen tiedon virtausongelma."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäinen tietovirtavirhe."
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäinen tiedon virtausvirhe."
msgid "Internal clock error."
msgstr "Sisäinen kellovirhe."
#, fuzzy
msgid "Failed to map buffer."
msgstr "Kuvan koodaus epäonnistui."
msgid "Filter caps"
msgstr "Kykysuodatus"
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Rajoita mahdollisia sallittuja kykyjä (NULL tarkoittaa mitä tahansa). Tämän "
"ominaisuuden asettaminen ottaa kahvan annettuun GstCaps-olioon."
msgid "Caps Change Mode"
msgstr ""
msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr ""
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Tilapäishakemistoa ei ole määritetty."
#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Ei voitu luoda tilapäistiedostoa ”%s”."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Tiedostoa ”%s” ei voitu avata lukemista varten."
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Virhe kirjoitettaessa lataustiedostoon."
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Kirjoitusta varten ei määritetty tiedostonimeä."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Tiedostoa ”%s” ei voitu avata kirjoittamista varten."
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Virhe suljettaessa tiedostoa ”%s”."
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Virhe kelattaessa tiedostoa ”%s”."
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon ”%s”."
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Lukemista varten ei ole määritetty tiedostonimeä."
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Ei saatu tietoja kohteesta ”%s”."
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "”%s” on hakemisto."
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Tiedosto ”%s” on pistoke."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Epäonnistui, kuten pyydettiin, yritysten jälkeen."
msgid "caps"
msgstr "kyvyt"
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "tunnistettu kyvyt virrassa"
msgid "minimum"
msgstr "vähintään"
msgid "force caps"
msgstr "pakota kyvyt"
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "pakota kyvyt ilman tyyppihakua"
#, fuzzy
msgid "Stream contains not enough data."
msgstr "Virta on tyhjä."
msgid "Stream contains no data."
msgstr "Virta on tyhjä."
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Toteutetut rajapinnat:\n"
msgid "readable"
msgstr "luettavissa"
msgid "writable"
msgstr "kirjoitettavissa"
msgid "deprecated"
msgstr ""
msgid "controllable"
msgstr "ohjattavissa"
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr "vaihdettavissa TYHJÄ-, VALMIS-, TAUOLLA- tai SOI-tiloissa"
msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr "vaihdettavissa vain TYHJÄ-, VALMIS- tai TAUOLLA-tiloissa"
msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr "vaihdettavissa vain TYHJÄ- tai VALMIS--tiloissa"
msgid "Blacklisted files:"
msgstr "Mustalistatut tiedostot:"
msgid "Total count: "
msgstr "Yhteismäärä: "
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d mustalistattu tiedosto"
msgstr[1] "%d mustalistattua tiedostoa"
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d liitännäinen"
msgstr[1] "%d liitännäistä"
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d mustalistaustietue"
msgstr[1] "%d mustalistaustietuetta"
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d ominaisuus"
msgstr[1] "%d ominaisuutta"
msgid "Print all elements"
msgstr "Tulosta kaikki elementit"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Tulista luettelo tiedostoista mustalla listalla"
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Tulosta koneluettava luettelo ominaisuuksista, jotka annettu liitännäinen "
"tarjoaa.\n"
" Hyödyllinen ulkoisten automaattisten "
"liitännäisten asennusmekanismien yhteydessä"
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Luettele liitännäisen sisältö"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr "Tulosta tuetut URI-skeemat sekä ne toteuttavat elementit"
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Ei voitu ladata liitännäistiedostoa: %s\n"
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Ei tällaista elementtiä tai liitännäistä ”%s”\n"
msgid "Index statistics"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "Saatiin viesti #%u elementiltä ”%s” (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "Saatiin viesti #%u täytteeltä ”%s:%s” (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "Saatiin viesti #%u oliolta ”%s” (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "Saatiin viesti #%u (%s): "
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Saatiin EOS (virran loppu) elementiltä ”%s”.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr "LÖYTYI MERKINTÄ: sen löysi elementti ”%s”.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "LÖYTYI MERKINTÄ: sen löysi täyte ”%s:%s”.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by object \"%s\".\n"
msgstr "LÖYTYI MERKINTÄ: sen löysi olio ”%s”.\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "LÖYTI MERKINTÄ\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr "LÖYTYI MERKINTÄ: sen löysi elementti ”%s”.\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "LÖYTYI MERKINTÄ: sen löysi olio ”%s”.\n"
#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "LÖYTI MERKINTÄ\n"
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFO:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "VAROITUS: elementiltä %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Esipyöritetty, odotetaan puskuroinnin päättymistä...\n"
#, fuzzy
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Esipyöritetty, odotetaan puskuroinnin päättymistä...\n"
msgid "buffering..."
msgstr "puskuroidaan..."
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Puskurointi tehty, asetetaan liukuhihna tilaan SOI...\n"
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Puskuroidaan, asetetaan liukuhihna tilaan TAUOLLA...\n"
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Uudelleenjaa latenssi...\n"
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "Asetetaan tilaan %s kuten %s pyysi...\n"
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr "Keskeytys: Pysäytetään liukuhihna ...\n"
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "ei elementtiä ”%s”"
#, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "VAROITUS: elementiltä %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Tulostemerkinnät (tunnetaan myös metadatana)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr ""
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Tulostetilatiedot ja ominaisuushuomiot"
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Älä tulosta mitään edistymistietoa"
msgid "Output messages"
msgstr "Tulosteviestit"
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr ""
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Älä asenna virheenkäsittelintä"
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr "Pakota virran-loppu lähteille ennen liukuhihan sammuttamista"
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr ""
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "VIRHE: liukuhihnaa ei voitu rakentaa: %s.\n"
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "VIRHE: liukuhihnaa ei voitu rakentaa.\n"
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "VAROITUS: virheellinen liukuhihna: %s\n"
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "VIRHE: ”liukuhihna”-elementtiä ei löytynyt.\n"
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Asetetaan liukuhihna tilaan TAUOLLA...\n"
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "VIRHE: Liukuhihna ei halua mennä tauolle.\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Liukuhihna on käynnissä eikä sitä tarvitse ESIRULLATA...\n"
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Liukuhihna ESIRULLAUTUU...\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "VIRHE: Liukuhihna ei halua esirullautua.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Liukuhihna on ESIRULLATTU...\n"
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Asetetaan liukuhihna tilaan SOI...\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "VIRHE: Liukuhihna ei halua toistaa.\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr ""
"Virran-loppu sammutettaessa käytössä -- pakotetaan virran-loppu "
"liukuhihnalle\n"
#, fuzzy
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr ""
"Virran-loppu sammutettaessa käytössä -- pakotetaan virran-loppu "
"liukuhihnalle\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Odotetaan virran loppua...\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "Virran-loppu vastaanotettu - pysäytetään liukuhihna...\n"
#, fuzzy
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Keskeytys: Pysäytetään liukuhihna ...\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Tapahtui virhe odotettaessa virran-loppua\n"
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Suoritus päättyi jälkeen %"
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Asetetaan liukuhihna tilaan VALMIS...\n"
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Asetetaan liukuhihna tilaan TYHJÄ...\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Vapautetaan liukuhihna...\n"
#~ msgid "Do not output status information of TYPE"
#~ msgstr "Älä tulosta tilatietoa TYYPPI"
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "TYYPPI1,TYYPPI2,..."
#~ msgid "link without source element"
#~ msgstr "linkki ilman lähde-elementtiä"
#~ msgid "link without sink element"
#~ msgstr "linkki ilman nieluelementtiä"
#~ msgid "no element to link URI \"%s\" to"
#~ msgstr "ei elementtiä, jota linkittää URIin ”%s”"
#~ msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
#~ msgstr "nieluelementtiä ei voitu linkittää URIlle ”%s”"
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr "Tulosta varausjälki (jos valittu käännöksen yhteydessä)"
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr ""
#~ "Käyttö: gst-xmllaunch <tiedosto.xml> [ elementti.ominaisuus=arvo ... ]\n"
#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "VIRHE: XML-tiedoston ”%s” jäsentäminen epäonnistui.\n"
#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr "VIRHE: päätason liukuhihnaelementtiä ei ole tiedostossa ”%s”.\n"
#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr "VAROITUS: vain yhtä päätason elementtiä tuetaan tällä kertaa.\n"
#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr "VIRHE: ei voitu jäsentää komentoriviargumenttia %d: %s.\n"
#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "VAROITUS: elementtiä nimeltä ”%s” ei löytynyt.\n"
#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr "Tallenna liukuhihnan XML-esitys TIEDOSTOon ja poistu"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "TIEDOSTO"
#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "Älä asenna SIGUSR1- ja SIGUSR2-signaalinkäsittelijöitä"
#~ msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
#~ msgstr "Virhe uudelleenskannatessa rekisteriä %s: %s"
#~ msgid "Error re-scanning registry %s"
#~ msgstr "Virhe uudelleenskannatessa rekisteriä %s"
#~ msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
#~ msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: tilasiirtymä epäonnistui."
#~ msgid "FREEING pipeline ...\n"
#~ msgstr "VAPAUTETAAN liukuhihna...\n"
#~ msgid "original location of file as a URI"
#~ msgstr "tiedoston alkuperäinen sijainti URI:na"
#~ msgid "Disable accelerated CPU instructions"
#~ msgstr "Ei kiihdytettyjä suoritinkäskyjä"
#~ msgid "SCHEDULER"
#~ msgstr "VUOROTIN"
#~ msgid "Registry to use"
#~ msgstr "Käytettävä rekisteri"
#~ msgid "REGISTRY"
#~ msgstr "REKISTERI"
#~ msgid "Internal GStreamer error: scheduler problem. File a bug."
#~ msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: vuorotinongelma. Tee vikailmoitus."
#~ msgid "Internal GStreamer error: capabilities problem. File a bug."
#~ msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: kykyongelma. Tee vikailmoitus."
#~ msgid "There is no element present to handle the stream's mime type %s."
#~ msgstr ""
#~ "Käytettävissä ei ole elementtiä, joka käsittelisi tietovirran MIME-tyypin "
#~ "%s."
#~ msgid "stream type"
#~ msgstr "tietovirran tyyppi"
#~ msgid ""
#~ "Execution ended after %s iterations (sum %s ns, average %s ns, min %s ns, "
#~ "max %s ns).\n"
#~ msgstr ""
#~ "Suoritus päättyi %s läpikäynnin jälkeen (summa %s ns, keskiarvo %s ns, "
#~ "alin %s ns, ylin %s ns).\n"
#~ msgid "Number of times to iterate pipeline"
#~ msgstr "Kuinka monta kertaa liukuhihna käydään läpi"
#~ msgid " Trying to run anyway.\n"
#~ msgstr " Yritetään suorittaa joka tapauksessa.\n"
#~ msgid "Added plugin %s with %d feature.\n"
#~ msgid_plural "Added plugin %s with %d features.\n"
#~ msgstr[0] "Lisätty liitännäinen %s, jolla on %d ominaisuus.\n"
#~ msgstr[1] "Lisätty liitännäinen %s, jolla on %d ominaisuutta.\n"
#~ msgid "Added path %s to %s \n"
#~ msgstr "Lisätty polku %s rekisteriin %s \n"
#~ msgid "Rebuilding %s (%s) ...\n"
#~ msgstr "Uudelleenrakennetaan %s (%s) ...\n"
#~ msgid "Trying to load %s ...\n"
#~ msgstr "Yritetään ladata %s ...\n"
#~ msgid "Error loading %s\n"
#~ msgstr "Virhe ladattaessa %s\n"
#~ msgid "Loaded %d plugins with %d feature.\n"
#~ msgid_plural "Loaded %d plugins with %d features.\n"
#~ msgstr[0] "Ladattu %d liitännäistä, joilla on %d ominaisuus.\n"
#~ msgstr[1] "Ladattu %d liitännäistä, joilla on %d ominaisuutta.\n"
#~ msgid "print version information and exit"
#~ msgstr "tulosta versiotiedot ja poistu"