blob: 247d55fb822c958c06701ba75b71a1156fac73d9 [file] [log] [blame]
# translation of gstreamer to Danish
# Copyright (C) 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
#
# Mogens Jæger <mogensjaeger@gmail.com>, 2010.
# Mogens Jaeger <mogensjaeger@gmail.com>, 2007, 2010, 2013, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.3.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-25 22:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-16 13:26+0200\n"
"Last-Translator: Mogens Jaeger <mogensjaeger@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Udskriv Gstreamer versionsnummer"
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gør alle advarsler fatale"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Udskriv tilgængelige fejlsøgningskategorier og afslut"
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Standard fejlsøgningsniveau fra 1 (kun fejl) til 9 (alt) eller 0 for ingen "
"uddata"
msgid "LEVEL"
msgstr "NIVEAU"
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Kommasepareret liste med kategori_navn:niveaupar til at indstille specifikke "
"niveauer for de individuelle kategorier. Eksempel: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"
msgid "LIST"
msgstr "LISTE"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Déaktiver brug af farver ved fejlsøgnings uddata"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
"Ændrer farvelægningstilstand af debug-log. Mulige tilstande: til fra, "
"déaktiveret, auto, unix"
msgid "Disable debugging"
msgstr "Déaktiver fejlsøgning"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Aktivér udførlig diagnostik ved indlæsning af moduler"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Kolon-separerede stier der indeholder moduler"
msgid "PATHS"
msgstr "SØGESTIER"
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Kommasepareret liste af moduler der skal indlæses på forhånd ud over dem der "
"er gemt i listen med miljøvariabler GST_PLUGIN_PATH"
msgid "PLUGINS"
msgstr "MODULER"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Déaktiver indfangning af segmentfejl under indlæsning af moduler"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Déaktiver opdatering af registratur"
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr "Déaktiver forgrening af hjælpeproces under skanning af registratur"
msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamer indstillinger"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Vis Gstreamer indstillinger"
msgid "Unknown option"
msgstr "Ukendt indstilling"
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer opdagede en generel fejl i kernebiblioteket."
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"GStreamer-udviklerne har endnu ikke nået at tildele denne fejl en fejlkode."
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Intern GStreamer-fejl: kode ikke implementeret."
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"GStreamer fejl: tilstandsskift fejlede, og det mislykkedes nogle processer "
"at sende en ordentlig fejlmeddelelse med begrundelse for fejlen."
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: kontaktproblem."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: problem med tråd."
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "GStreamer fejl: forhandlingsproblem."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: hændelsesproblem."
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: søgeproblem."
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: kapabilitetsproblem."
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: mærkatproblem."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Din GStreamer-installation mangler et modul."
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "GStreamer fejl: tidsproblem."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Denne tilføjelse prøver at bruge GStreamer-funktionalitet, der er blevet "
"fravalgt."
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer opdagede en fejl i det generelle hjælpebibliotek."
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Kunne ikke initiere hjælpebiblioteket."
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Kunne ikke lukke hjælpebiblioteket."
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Kunne ikke konfigurere hjælpebiblioteket."
msgid "Encoding error."
msgstr "Kodningsfejl."
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer opdagede en generel ressourcefejl."
msgid "Resource not found."
msgstr "Ressource ikke fundet."
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Ressource optaget eller ikke til rådighed."
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Kunne ikke åbne ressource for læsning."
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Kunne ikke åbne ressource for skrivning."
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke åbne ressource for læsning og skrivning."
msgid "Could not close resource."
msgstr "Kunne ikke lukke ressource."
msgid "Could not read from resource."
msgstr "Kunne ikke læse fra ressource."
msgid "Could not write to resource."
msgstr "Kunne ikke skrive til ressource."
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Kunne ikke udføre søgning på ressource."
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Kunne ikke synkronisere på ressource."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Kunne ikke hente/sætte indstillinger fra/på ressource."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "Der er ikke mere ledig plads på ressourcen."
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "Ikke autoriseret til at tilgå ressourcen."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer opdagede en generel fejl i mediestrømmen."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Elementet har ikke implementeret håndtering af denne mediestrøm. Send en "
"fejlrapport."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Kunne ikke bestemme mediestrømtype."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Mediestrømmen er en anden type end den, dette element kan håndtere."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr ""
"Der er ikke noget kodeformat tilstede, der kan håndtere en mediestrøm af "
"denne type."
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Kunne ikke afkode mediestrømmen."
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Kunne ikke indkode mediestrømmen."
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Kunne ikke afmultiplekse mediestrømmen."
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Kunne ikke multiplekse mediestrømmen."
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Mediestrømmen er i et forkert format."
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Mediestrømmen er kodet og afkodning er ikke understøttet."
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Mediestrømmen er kodet og kan ikke afkodes fordi der ikke er givet en "
"passende nøgle."
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Ingen fejlmeddelelse for domæne %s."
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Ingen standard fejlmeddelelse for domæne %s og kode %d."
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Valgt tid kan ikke bruges i rørledningen."
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive registraturcache til %s: %s"
msgid "title"
msgstr "titel"
msgid "commonly used title"
msgstr "almindeligt brugt titel"
msgid "title sortname"
msgstr "sorteringsstreng for titel"
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "almindeligt brugt titel til sorteringsbrug"
msgid "artist"
msgstr "kunstner"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "personer ansvarlige for optagelsen"
msgid "artist sortname"
msgstr "sorteringsstreng for kunstner"
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "person, der er ansvarlig for optagelsen, til sorteringsbrug"
msgid "album"
msgstr "album"
msgid "album containing this data"
msgstr "album der indeholder disse data"
msgid "album sortname"
msgstr "sorteringsstreng for album"
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "album der indeholder disse data, til sorteringsbrug"
msgid "album artist"
msgstr "albumkunstner"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "Kunstneren for hele albummet, som det skal vises"
msgid "album artist sortname"
msgstr "sorteringsstreng for albumkunstner"
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "Kunstneren for hele albummet, til sorteringsbrug"
msgid "date"
msgstr "dato"
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "dato for oprettelse af data (som i en Gregoriansk datostruktur)"
msgid "datetime"
msgstr "dato og tid"
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr "dato og tid for oprettelse af data (som en GstDate Time-struktur)"
msgid "genre"
msgstr "genre"
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "genre disse data tilhører"
msgid "comment"
msgstr "kommentar"
msgid "free text commenting the data"
msgstr "fri kommentartekst til dataene"
msgid "extended comment"
msgstr "udvidet kommentar"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"fri kommentartekst til dataene i taste=værdi eller taste[en]=kommentar form"
msgid "track number"
msgstr "spornummer"
msgid "track number inside a collection"
msgstr "spornummer inden for en samling"
msgid "track count"
msgstr "sportælling"
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "tælling af spor inden for den samling dette spor tilhører"
msgid "disc number"
msgstr "skivenummer"
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "skivenummer inden for en samling"
msgid "disc count"
msgstr "skivetælling"
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "tælling af skiver indenfor den samling denne skive tilhører"
msgid "location"
msgstr "sted"
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Mediets oprindelse som en URI (adressen, hvor den originale fil eller strøm "
"er)"
msgid "homepage"
msgstr "hjemmeside"
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr "Mediets hjemmeside (dvs. hjemmeside for kunstner eller film)"
msgid "description"
msgstr "beskrivelse"
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "kort tekst der beskriver indholdet i dataene"
msgid "version"
msgstr "version"
msgid "version of this data"
msgstr "version af disse data"
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr "International Standard Recording Code - se http://www.ifpi.org/isrc/"
msgid "organization"
msgstr "organisation"
msgid "copyright"
msgstr "ophavsret"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "ophavsretsnotits for dataene"
msgid "copyright uri"
msgstr "URI med ophavsret"
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "URI til ophavsretsnotits for dataene"
msgid "encoded by"
msgstr "indkodet af"
msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr "navn på indkodende person eller organisation"
msgid "contact"
msgstr "kontakt"
msgid "contact information"
msgstr "kontaktinformation"
msgid "license"
msgstr "licens"
msgid "license of data"
msgstr "licens for data"
msgid "license uri"
msgstr "URI med licens"
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "URI til licens for data"
msgid "performer"
msgstr "optrædende"
msgid "person(s) performing"
msgstr "personer der optræder"
msgid "composer"
msgstr "komponist"
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "person(er) der komponerede optagelsen"
msgid "duration"
msgstr "varighed"
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "længde i GStreamer-tidsenheder (nanosekunder)"
msgid "codec"
msgstr "kodeformat"
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "det kodeformat dataene er gemt i"
msgid "video codec"
msgstr "kodningsformat for billeder"
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "det kodeformat videodataene er gemt i"
msgid "audio codec"
msgstr "kodningsformat for lyd"
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "det lydkodeformat dataene er gemt i"
msgid "subtitle codec"
msgstr "kodningsformat for undertekster"
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "det kodeformat, underteksterne er gemt i"
msgid "container format"
msgstr "beholderformat"
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "det beholderformat dataene er gemt i"
msgid "bitrate"
msgstr "bithastighed"
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "præcis eller gennemsnitlig bithastighed i bit/sekund"
msgid "nominal bitrate"
msgstr "faktisk bithastighed"
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "faktisk bithastighed i bit/sekund"
msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimal bithastighed"
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimal bithastighed i bit/sekund"
msgid "maximum bitrate"
msgstr "maksimal bithastighed"
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maksimal bithastighed i bit/sekund"
msgid "encoder"
msgstr "indkoder"
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "indkoder der bruges til denne mediestrøm"
msgid "encoder version"
msgstr "indkoder version"
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "koderversion brugt til indkodning af denne mediestrøm"
msgid "serial"
msgstr "serie"
msgid "serial number of track"
msgstr "serienummer på spor"
msgid "replaygain track gain"
msgstr "genspilningsforstærkning sporforstærkning"
msgid "track gain in db"
msgstr "sporforstærkning i dB"
msgid "replaygain track peak"
msgstr "genspilningsforstærkning spor maksimum"
msgid "peak of the track"
msgstr "sporets maksimum"
msgid "replaygain album gain"
msgstr "genspilningsforstærkning albumforstærkning"
msgid "album gain in db"
msgstr "albumforstærkning i dB"
msgid "replaygain album peak"
msgstr "genspilningsforstærkning album maksimum"
msgid "peak of the album"
msgstr "albummets maksimum"
msgid "replaygain reference level"
msgstr "genspilningsforstærkning referenceniveau"
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "referenceniveau for spor og albums forstærkningsværdier"
msgid "language code"
msgstr "sprogkode"
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr ""
"sprogkode for denne mediestrøm, i overensstemmelse med ISO-639-1 eller "
"ISO-639-2"
msgid "language name"
msgstr "sprognavn"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr "friform navn på det sprog denne mediestrøm er i"
msgid "image"
msgstr "billede"
msgid "image related to this stream"
msgstr "billede relateret til denne mediestrøm"
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "forhåndsvis billede"
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "forhåndsvis billede relateret til denne mediestrøm"
msgid "attachment"
msgstr "vedhæftning"
msgid "file attached to this stream"
msgstr "fil vedhæftet denne mediestrøm"
msgid "beats per minute"
msgstr "slag pr. minut"
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "antal slag pr. minut ved audio"
msgid "keywords"
msgstr "nøgleord"
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "kommaseparerede nøgleord der beskriver indholdet"
msgid "geo location name"
msgstr "geografisk stednavn"
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"læsbar stedbeskrivelse af hvor mediet er blevet optaget eller produceret"
msgid "geo location latitude"
msgstr "geografisk breddegrad"
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"geografisk breddegrad hvor mediet er blevet optaget eller produceret, i "
"grader efter WGS84 (ækvator er nul, og sydlige breddegrader er negative)"
msgid "geo location longitude"
msgstr "geografisk længdegrad"
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"geografisk længdegrad hvor mediet er blevet optaget eller produceret, i "
"grader efter WGS84 (Greenwich/UK er nul, og vestlige længdegrader er "
"negative)"
msgid "geo location elevation"
msgstr "geografisk højde"
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"geografisk højde hvor mediet er blevet optaget eller produceret, i meter "
"efter WGS84 (gennemsnitlig vandstand er nul)"
msgid "geo location country"
msgstr "geografisk placering land"
msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "land (dansk navn) hvor mediet er blevet optaget eller produceret"
msgid "geo location city"
msgstr "geografisk by"
msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr "by (dansk navn) hvor mediet er blevet optaget eller produceret"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "geografisk underinddeling"
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
"en stedangivelse indenfor en by hvor mediet er blevet optaget eller "
"produceret (f.eks. nabolaget)"
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "geografisk placering horisontalfejl"
msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr "forventet fejl i den horisontale positionsangivelse (i meter)"
msgid "geo location movement speed"
msgstr "geografisk bevægelseshastighed"
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr "bevægelseshastighed af det optagende udstyr under optagelsen i m/s"
msgid "geo location movement direction"
msgstr "geografisk bevægelsesretning"
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"angiver optageretningen for udstyret der optog mediet. Det angives med "
"kommatal, hvor 0 er geografisk nord, og kommatallet øges med urets retning"
msgid "geo location capture direction"
msgstr "geografisk optagelsesretning"
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"angiver optageretningen for udstyret der optog mediet. Det angives med "
"kommatal, hvor 0 er geografisk nord, og kommatallet øges med urets retning"
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "udsendelsens navn"
msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr "Navnet på serien tv- eller podcastudsendelsen mediet stammer fra"
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "sorteringsstreng for udsendelsen"
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
"Navnet på serien tv- eller podcastudsendelsen mediet stammer fra, til "
"sorteringsbrug"
msgid "episode number"
msgstr "episodenummer"
msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "Episodenumme i den årgang mediet stammer fra"
msgid "season number"
msgstr "sæsonnummer"
msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "Sæsonnummeret som udsendelsen i mediet stammer fra"
msgid "lyrics"
msgstr "sangtekst"
msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "Sangteksten i mediet, almindeligt brugt for sange"
msgid "composer sortname"
msgstr "sorteringsstreng for komponist"
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "person(er) der komponerede optagelsen, til sorteringsbrug"
msgid "grouping"
msgstr "gruppering"
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Grupperelateret medie der spænder over flere numre, som f.eks. de "
"forskellige satser i en koncert. Det har højere niveau end et spor, og "
"lavere end et album"
msgid "user rating"
msgstr "brugervurdering"
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Vurdering tildelt af en bruger. Jo højere rangering, desto bedre kan "
"brugeren lide mediet"
msgid "device manufacturer"
msgstr "fremstiller af udstyret"
msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "Fremstiller af udstyret der er brugt til at oprette dette medie"
msgid "device model"
msgstr "udstyrets model"
msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "Model af det udstyr der er brugt til at fremstille mediet"
msgid "application name"
msgstr "programnavn"
msgid "Application used to create the media"
msgstr "Program brugt til at oprette mediet"
msgid "application data"
msgstr "programdata"
msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr "Vilkårlige programdata der skal gemmes i mediet"
msgid "image orientation"
msgstr "billedets orientering"
msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "Hvordan et billede skal roteres eller vendes før visning"
msgid "publisher"
msgstr "udgiver"
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr "Mærke eller udgiver navn"
msgid "interpreted-by"
msgstr "fortolket-af"
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr "Information om personerne bag et remix og lignende fortolkninger"
msgid "midi-base-note"
msgstr "midi-base-node"
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr "Midi-nodenummer på lydsporet."
msgid ", "
msgstr ", "
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr "Ingen URI fortolker fundet til %s protokollen"
#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr "URI skemaet '%s' er ikke understøttet"
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "FEJL: fra element %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Yderligere fejlsøgningsinformation:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr "Henvisningen har ingen kilde [sink=%s@%p]"
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr "Linket har ingen sink [kilde=%s@%p]"
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "ingen egenskab \"%s\" for element \"%s\""
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "kunne ikke sætte egenskab \"%s\" for element \"%s\" til \"%s\""
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "kunne ikke lænke %s til %s"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "intet element \"%s\""
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr "uventet reference \"%s\" - ignorerer"
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr "uventet pad-reference \"%s\" - ignorerer"
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "kunne ikke tolke kapabiliteten \"%s\""
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "intet udgangselement for URI \"%s\""
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "intet kildeelement for URI \"%s\""
msgid "syntax error"
msgstr "syntaksfejl"
msgid "bin"
msgstr "lager"
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "specificeret tomt lager \"%s\", er ikke tilladt"
#, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "intet lager \"%s\", udpakker elementer"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "tom rørledning ikke tilladt"
msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr "En masse af bufferens indhold smides væk."
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Intern datastrømsproblem."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."
msgid "Internal clock error."
msgstr "Fejl i internt ur."
msgid "Failed to map buffer."
msgstr "Fejlede ved mapning af buffer"
msgid "Filter caps"
msgstr "Filterkapabilitet"
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Begræns den mulige tilladte kapabilitet (NUL betyder ALT). Sættes denne "
"egenskab gives en reference til det leverede GstCaps objekt."
msgid "Caps Change Mode"
msgstr ""
msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr ""
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Der er ikke angivet en mappe til midlertidige filer."
#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke oprette den midlertidige fil \"%s\"."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\" for læsning."
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Fejl under skrivning til downloadfilen."
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Intet filnavn specificeret for skrivning."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\" for skrivning."
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Fejl ved lukning af filen \"%s\"."
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Fejl under søgning i filen \"%s\"."
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Fejl under skrivning til filen \"%s\"."
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Intet filnavn specificeret for læsning."
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke hente info til \"%s\"."
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" er et katalog."
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Filen \"%s\" er en sokkel."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Fejlede efter iterationer som forespurgt."
msgid "caps"
msgstr "kapabiliteter"
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "konstateret kapabilitet i mediestrøm"
msgid "minimum"
msgstr "minimum"
msgid "force caps"
msgstr "gennemtving kapabiliteter"
# typefind - oversættes med ?????
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "gennemtving kapabiliteter uden at gennemføre en typefind"
#, fuzzy
msgid "Stream contains not enough data."
msgstr "Mediestrøm indeholder ingen data"
msgid "Stream contains no data."
msgstr "Mediestrøm indeholder ingen data"
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Implementerede Grænseflader:\n"
msgid "readable"
msgstr "læselig"
msgid "writable"
msgstr "som kan skrives"
msgid "deprecated"
msgstr ""
msgid "controllable"
msgstr "kontrollerbar"
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr "kan ændres i tilstandene NULL, READY, PAUSED eller PLAYING"
msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr "kan kun ændres i tilstandene NULL, READY eller PAUSED"
msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr "kan kun ændres i tilstandene NULL eller READY"
msgid "Blacklisted files:"
msgstr "Sortlistede filer:"
msgid "Total count: "
msgstr "Total optælling: "
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d sortlistet fil"
msgstr[1] "%d sortlistede filer"
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d plugin"
msgstr[1] "%d plugin"
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d sortlistet indgang"
msgstr[1] "%d sortlistede indgange"
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d egenskab"
msgstr[1] "%d egenskaber"
msgid "Print all elements"
msgstr "Udskriv alle elementer"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Udskriv sortlistede filer"
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Udskriv en liste over egenskaber, som det angivne udvidelsemodul eller alle "
"udvidelsesmoduler tilbyder, i et format der kan fortolkes af andre "
"programmer.\n"
" Bruges i forbindelse med automatisk "
"installation af udvidelsesmoduler."
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Oplist udvidelsesmodulets indhold"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr "Kontroller om det angivne element eller plugin eksisterer"
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"Ved kontrol af om et element eller et plugin eksisterer, kontrollér da også "
"om versionen i det mindste er den specificerede version"
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
"Vis hvilke URI-skemaer der understøttes, sammen med de elementer, der "
"implementerer dem."
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Kunne ikke indlæse pluginfilen: %s\n"
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Et sådant element eller plugin findes ikke '%s'\n"
msgid "Index statistics"
msgstr "Indeks statistikker"
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "Modtog beskeden #%u fra elementet \"%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "Modtog beskeden #%u fra enheden \"%s:%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "Modtog beskeden #%u fra objektet \"%s\" (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "Modtog beskeden #%u (%s): "
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Modtog medieslut fra element \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr "FUNDET MÆRKAT : fundet af element \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "FUNDET MÆRKAT : fundet af enheden \"%s:%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by object \"%s\".\n"
msgstr "FUNDET MÆRKAT : fundet af objektet \"%s\".\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "FUNDET MÆRKAT\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr "FUNDET TOC : fundet af element \"%s\".\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "FUNDET TOC : fundet af objektet \"%s\".\n"
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "FUNDET TOC\n"
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFO:\n"
"%s\n"
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "ADVARSEL: fra element %s: %s\n"
# Ingen anelse
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Prerolled, venter på at bufferingen slutter...\n"
# Ingen anelse
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Prerolled, venter på at fremdrift afslutter...\n"
msgid "buffering..."
msgstr "indlæser i buffer..."
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Buffering færdig, sætter rørledning til PLAYING ...\n"
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Indlæser i buffer, sætter rørledning til PAUSED ...\n"
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Omlægger ventetid...\n"
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "Sætter tilstand til %s som krævet af %s...\n"
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr "Afbrydelse: Stopper rørledning...\n"
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr "Fremdrift: (%s) %s\n"
#, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Manglende element: %s\n"
#, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "Fik kontekst fra element '%s': %s=%s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Uddatamærkater (også kendt som metadata)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr "Uddata TOC (kapitler og versioner)"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Uddata statusinformation og egenskabsmeddelelser"
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Udskriv ikke information om fremskridt"
msgid "Output messages"
msgstr "Uddatameddelelser"
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr ""
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Installér ikke en fejlhåndterer"
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr "Gennemtving medieslut på kilder før nedlukning af rørledning"
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr "Saml og udskriv indeks statistikker"
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "FEJL: rørledningen kunne ikke dannes: %s.\n"
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "FEJL: rørledningen kunne ikke dannes.\n"
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "ADVARSEL: forkert rørledning: %s\n"
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "FEJL: elementet 'rørledning' blev ikke fundet.\n"
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "PAUSERER rørledning ...\n"
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "FEJL: rørledning ønsker ikke at pausere.\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Rørledningen kører, og behøver ikke at blive PREROLL'ed ...\n"
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Rørledningen PREROLL'er ...\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "FEJL: rørledning ønsker ikke at preroll.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Rørledningen er PREROLL'ed ...\n"
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Rørledning sættes til AFSPIL ...\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "FEJL: rørledning ønsker ikke at spille.\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr ""
"Medieslut ved nedlukning aktiveret -- Gennemtving medieslut på rørledningen\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "EOS ved nedlukning aktiveret -- venter på EOS efter Fejl\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Venter på medieslut...\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "Medieslut modtaget - stopper rørledning...\n"
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Afbrydelse afventende EOS - stopper rørledning...\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "En fejl opstod mens der ventedes på medieslut\n"
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Udførsel afsluttet efter %"
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Rørledning sættes til KLAR ...\n"
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Rørledning sættes til NUL ...\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Rørledning frigøres ...\n"
#~ msgid "Do not output status information of TYPE"
#~ msgstr "Send ikke statusinformation af TYPE ud"
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgid "link without source element"
#~ msgstr "lænke uden kilde-element"
#~ msgid "link without sink element"
#~ msgstr "lænke uden udgangselement"
#~ msgid "no element to link URI \"%s\" to"
#~ msgstr "intet element at lænke URI \"%s\" til"
#~ msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
#~ msgstr "kunne ikke lænke udgangselement for URI \"%s\""
#~ msgid "maximum"
#~ msgstr "maksimum"
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr "Brug: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "FEJL: tolkning af XML fil '%s' mislykkedes.\n"
#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr "FEJL: intet topniveau rørledningselement i fil '%s'.\n"
#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr ""
#~ "ADVARSEL: der understøttes kun ét topniveauelement på nuværende "
#~ "tidspunkt.\n"
#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr "FEJL: kunne ikke tolke kommandolinieargumenetet %d: %s.\n"
#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "ADVARSEL: elementet ved navn '%s' blev ikke fundet.\n"
#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr "Gem XML-repræsentation af rørledning til FIL og afslut"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FIL"
#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "Undlad installering af signalhåndtering for SIGUSR1 og SIGUSR2"
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr "Udskriv allokeringsspor (hvis tilladt på oversættelsestidspunktet)"
#~ msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
#~ msgstr "Kunne ikke genskanne registratur %s: %s"
#~ msgid "Error re-scanning registry %s"
#~ msgstr "Kunne ikke genskanne registratur %s"
#~ msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
#~ msgstr "Intern GStreamer fejl: tilstandsændring mislykkedes."
#~ msgid "original location of file as a URI"
#~ msgstr "oprindeligt sted for en fil som en URI"
#~ msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
#~ msgstr "Fejl under skrivning til filbeskriver \"%d\"."
#~ msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
#~ msgstr "Filbeskriver \"%d\" er ugyldig."
#~ msgid "FREEING pipeline ...\n"
#~ msgstr "Rørledning renses ...\n"