blob: 97c03bb84ee4e1dd6a840c65a9a93aa634c06688 [file] [log] [blame]
# Czech translation of gst-plugins-good.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-good.
# This file is put in the public domain.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2015, 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-13 15:00+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
msgid "Jack server not found"
msgstr "Server Jack nebyl nalezen"
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Selhalo dekódování obrázku JPEG"
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr "„%s“ od „%s“"
#: ext/shout2/gstshout2.c:566
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Nezdařilo se spojení se serverem"
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
msgid "No URL set."
msgstr "Není nastavena žádná adresa URL."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Nezdařil se překlad názvu serveru."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se serverem."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr "Selhalo nastavení zabezpečeného připojení."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr "Došlo k chybě sítě nebo server neočekávaně ukončil spojení."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
msgid "Server sent bad data."
msgstr "Server odeslal chybná data."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Server nepodporuje přeskakování."
#: gst/avi/gstavimux.c:1832
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Žádný nebo neplatný zvukový vstup, proud AVI bude poškozen."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje hratelné proudy."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je neplatný a nelze jej přehrát."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr "Nelze přehrát proud, protože je šifrován pomocí DRM PlayReady."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je poškozen a nelze jej přehrát."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
msgid "Invalid atom size."
msgstr "Neplatná atomická velikost."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tento soubor není úplný a nelze jej přehrát."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Video v tomto souboru se nemusí přehrát správně."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tento soubor obsahuje příliš mnoho proudů. Přehrává se pouze první %d"
#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
msgstr "Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Bude patrně nutné nainstalovat zásuvný modul rozšíření GStreamer RTSP pro multimediální proudy Real."
#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
msgstr "Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Patrně bude nutné povolit více přenosových protokolů, jinak nejspíš bude scházet potřebný zásuvný modul rozšíření GStreamer RTSP."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
#: sys/oss/gstosssink.c:384
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Zařízení je používáno jinou aplikací."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
#: sys/oss/gstosssink.c:391
msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Nemáte oprávnění k otevření zařízení."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
#: sys/oss/gstosssink.c:399
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro čtení."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení pro přehrávání. Tato verze Open Sound System není příslušným prvkem podporována."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Přehrávání není tímto zvukovým zařízením podporováno."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
msgid "Audio playback error."
msgstr "Chyba přehrávání zvuku."
#: sys/oss4/oss4-source.c:503
msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Toto zvukové zařízení nepodporuje nahrávání."
#: sys/oss4/oss4-source.c:510
msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Chyba při nahrávání ze zvukového zařízení."
#: sys/oss/gstosssrc.c:376
msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro nahrávání. Nemáte oprávnění k otevření zařízení."
#: sys/oss/gstosssrc.c:384
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro nahrávání."
#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
msgid "CoreAudio device not found"
msgstr "Nebylo nalezeno zařízení CoreAudio"
#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
msgid "CoreAudio device could not be opened"
msgstr "Nelze otevřít zařízení CoreAudio"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
msgid "Record Source"
msgstr "Zdroj nahrávání"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
msgid "Line In"
msgstr "Linkový vstup"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
msgid "Internal CD"
msgstr "Interní CD"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
msgid "SPDIF In"
msgstr "Vstup SPDIF"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
msgid "AUX 1 In"
msgstr "Vstup AUX 1"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
msgid "AUX 2 In"
msgstr "Vstup AUX 2"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Kodeková smyčka"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Smyčka SunVTS"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitost"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
msgid "Gain"
msgstr "Zesílení"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Zabudovaný reproduktor"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
msgid "Headphone"
msgstr "Sluchátko"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
msgid "Line Out"
msgstr "Linkový výstup"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
msgid "SPDIF Out"
msgstr "Výstup SPDIF"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "Výstup AUX 1"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
msgid "AUX 2 Out"
msgstr "Výstup AUX 2"
#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
#, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr "Selhalo vytvoření seznamu možných formátů videa, se kterými umí zařízení „%s“ pracovat"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Nezdařilo se mapování vyrovnávací paměti ze zařízení „%s“"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje V/V metodu %d"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje žádnou známou V/V metodu."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Zařízení „%s“ je zaneprázdněno"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v rozměru %d × %d"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v tomto konkrétním formátu"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
#, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Zařízení „%s“ nepodporuje nesousedící složky obrazu"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Nezdařilo se zjištění parametrů na zařízení „%s“"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Videozařízení nepřijalo nové nastavení snímkové rychlosti."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "Videozařízení neposkytuje výstupní formát."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr "Videozařízení sdělilo neplatné rozměry."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
msgstr "Videozařízení používá nepodporovanou metodu prokládání."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
msgstr "Videozařízení používá nepodporovaný rastrový formát."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr "Selhalo nastavení vnitřní společné vyrovnávací paměti."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr "Videozařízení nedoporučuje nijakou velikost vyrovnávací paměti."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
msgid "No downstream pool to import from."
msgstr "Neexistuje žádný společný proud dat, ze kterého by šlo importovat."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d u zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
msgstr "Chyba při zjišťování schopností zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Zařízení „%s“ není tuner."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
#, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Selhalo získání rádiového vstupu u zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Nezdařilo se nastavení vstupu %d u zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
#, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Selhala změna stavu zapnutí/vypnutí zvuku u zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Selhalo spuštění vlákna dekodéru."
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
msgid "Failed to process frame."
msgstr "Selhalo zpracování snímku."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
msgstr "Chyba při získávání informací o schopnostech u zařízení „%s“: Nejedná se o ovladač v4l2. Zkontrolujte, zda se nejedná o ovladač v4l1."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Nezdařilo se dotázání na vlastnosti vstupu %d u zařízení „%s“"
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d u zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se dotázání na normu na zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se zjištění vlastností ovládacích prvků u zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se rozpoznat zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Toto není zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Zařízení „%s“ není zachytávacím zařízením."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Zařízení „%s“ není výstupním zařízením."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Zařízení „%s“ není zařízením M2M."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
#, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nezdařilo se duplikovat zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Selhalo nastavení normy u zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Selhalo zjištění aktuální frekvence tuneru u zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Selhalo nastavení aktuální frekvence tuneru u zařízení „%s“ na %lu Hz."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Selhalo zjištění síly signálu u zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Selhalo zjištění hodnoty u ovládacího prvku %d na zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Selhalo nastavení hodnoty %d u ovládacího prvku %d na zařízení „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr "Selhalo získání aktuálního vstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o radiopřijímač."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
#, c-format
msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr "Selhalo získání aktuálního výstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o radiopřijímač"
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
#, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Selhalo nastavení výstupu %d na zařízení %s."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Změna rozlišení za běhu zatím není podporována."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Není možné fungovat bez hodin"