blob: 2ce62d8e80fd4b6b9939da4035954e28ba6fc4ad [file] [log] [blame]
# Finnish messages for gst-plugins-base.
#
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Copyright (C) 2008-2010 Tommi Vainikainen,
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
#
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2008-2010.
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
# Suomennos: http://gnome.fi/
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-23 15:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-31 23:21+0200\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten monona."
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten %d-kanavaisessa tilassa."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Laitetta ei voitu avata toistoa varten. Laitetta käyttää toinen sovellus."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten."
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten monona."
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten stereona."
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten %d-kanavaisessa tilassa."
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitetta käyttää toinen "
"sovellus."
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avat nauhoitusta varten."
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "CD-laitetta ei voitu avata luettavaksi."
msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD-levyllä ei voitu siirtyä."
msgid "Could not read CD."
msgstr "CD-levyä ei voitu lukea."
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Puuttuva elementti \"%s\" - tarkista GStreamer-asennuksesi."
msgid "Could not determine type of stream"
msgstr "Virran tyyppiä ei voitu määrittää"
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tämä näyttää olevan tekstitiedosto"
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Elementtiä \"decodebin\" ei voitu luoda."
#, fuzzy
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Elementtiä \"decodebin2\" ei voitu luoda."
#, fuzzy
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Elementtiä \"decodebin\" ei voitu luoda."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit puuttuvat."
msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Autovideosink-elementti puuttuu."
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Asetettu videonielu %s ei toimi."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit eivät toimi."
msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "Autovideosink-elementti ei toimi."
msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Räätälöity tekstinieluelementti ei ole käyttökunnossa."
msgid "No volume control found"
msgstr "Äänenvoimakkuuden hallintaa ei löytynyt"
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit puuttuvat."
msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr "Autoaudiosink-elementti puuttuu."
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Asetettu ääninielu %s ei toimi."
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit eivät toimi."
msgid "The autoaudiosink element is not working."
msgstr "Autoaudiosink-elementti ei toimi."
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
msgstr "Ei voida toistaa tekstitiedosta ilman videota tai visualisointia."
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Purkajaa tyypille \"%s\" ei ole saatavilla."
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "URIa, josta soitetaan, ei annettu."
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Virheellinen URI \"%s\"."
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tätä virtatyyppiä ei voi vielä soittaa."
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Protokollalle \"%s\" ei ole määritelty URI-käsittelijää."
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Lähde-elementti on virheellinen."
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Virhe lähetettäessä tietoa kohteeseen \"%s:%d\"."
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Ääntä ei voi nauhoittaa tarpeeksi nopeasti"
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Tällä CD-levyllä ei ole ääniraitoja"
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3-tagi"
msgid "APE tag"
msgstr "APE-tagi"
msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY-Internet-radio"
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows-media (puhe)"
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Häviötön CYUV"
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Häviötön MSZH"
msgid "Run-length encoding"
msgstr "RLE-koodaus"
msgid "Timed Text"
msgstr ""
msgid "Subtitle"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"
#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"
#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Pakkaamaton harmaakuva"
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:2:0"
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versio %d"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Raaka %d-bittinen pcm-ääni"
msgid "Audio CD source"
msgstr "Ääni-CD-lähde"
msgid "DVD source"
msgstr "DVD-lähde"
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) -lähde"
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) -protokollalähde"
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s-protokollalähde"
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s-video-RTP-purkaja"
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s-ääni-RTP-purkaja"
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s-RTP-purkaja"
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s-demukseri"
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s-purkaja"
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s-video-RTP-pakkain"
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s-ääni-RTP-pakkain"
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s-RTP-pakkain"
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s-mukseri"
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s-pakkain"
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer-elementti %s"
msgid "Unknown source element"
msgstr "Tuntematon lähde-elementti"
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Tuntematon nieluelementti"
msgid "Unknown element"
msgstr "Tuntematon elementti"
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Tuntematon purkajaelementti"
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Tuntematon kodekkielementti"
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Liitännäisen tai elementin tyyppi on tuntematon"
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Tagin lukeminen epäonnistui: ei riittävästi dataa"
msgid "track ID"
msgstr "kappaletunniste"
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz-kappaletunniste"
msgid "artist ID"
msgstr "esittäjätunniste"
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz-esittäjätunniste"
msgid "album ID"
msgstr "levytunniste"
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz-levytunniste"
msgid "album artist ID"
msgstr "levyn esittäjätunniste"
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz levyn esittäjätunniste"
msgid "track TRM ID"
msgstr "kappaleen TRM-tunniste"
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-tunniste"
msgid "capturing shutter speed"
msgstr "kuvaamisen suljinnopeus"
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Suljinnopeus kuvattaessa, sekunteina"
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "kuvaamisen aukkosuhde"
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Aukkosuhde (f-luku) kuvattaessa"
msgid "capturing focal length"
msgstr "kuvaamisen polttoväli"
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Linssin polttoväli kuvattaessa, millimetriä"
#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "kuvaamisen polttoväli"
#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Linssin polttoväli kuvattaessa, millimetriä"
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "kuvaamisen digitaalinen zoomaus"
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Digitaalinen suurennuskerroin kuvattaessa"
msgid "capturing iso speed"
msgstr "kuvaamisen ISO-nopeus"
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "ISO-nopeus kuvattaessa"
msgid "capturing exposure program"
msgstr "kuvaamisen valotusohjelma"
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Valotusohjelma kuvattaessa"
msgid "capturing exposure mode"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"
#, fuzzy
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"
#, fuzzy
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "kuvaamisen kuvausmoodi"
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Kuvausmoodi kuvattaessa"
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "kuvaamisen kirkkauskorjaus"
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Yleinen kirkkauskorjaus, joka kuvalle on tehty"
msgid "capturing white balance"
msgstr "kuvaamisen valkotasapaino"
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Valittu valkotasapainotila kuvattaessa"
msgid "capturing contrast"
msgstr "kuvaamisen kontrasti"
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty kontrastikäsittelyn suunta kuvattessa"
msgid "capturing saturation"
msgstr "kuvaamisen saturaatio"
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty saturaatiokäsittelyn suunta kuvattessa"
msgid "capturing sharpness"
msgstr "kuvaamisen terävyys"
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty terävyyskäsittelyn suunta kuvattessa"
msgid "capturing flash fired"
msgstr "kuvaamisen salamankäyttö"
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Syttyikö salama kuvattaessa"
msgid "capturing flash mode"
msgstr "kuvaamisen salamamoodi"
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Valittu salamamoodi kuvattessa"
msgid "capturing metering mode"
msgstr "kuvaamisen mittausmoodi"
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Käytetty mittausmoodi päätettäessä valotusta kuvattaessa"
msgid "capturing source"
msgstr "kuvaamisen lähde"
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Lähde tai laitetyyppi kuvattaessa"
msgid "image horizontal ppi"
msgstr "kuvan vaakasuora ppi"
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu vaakasuora pikselitiheys ppi:nä"
msgid "image vertical ppi"
msgstr "kuvan pystysuora ppi"
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu pystysuora pikselitiheys ppi:nä"
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""
msgid "musical-key"
msgstr ""
msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""
msgid "Print version information and exit"
msgstr ""
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr ""
msgid "Buffering..."
msgstr ""
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."
msgid "space"
msgstr ""
msgid "pause/unpause"
msgstr ""
msgid "q or ESC"
msgstr ""
msgid "quit"
msgstr ""
msgid "> or n"
msgstr ""
msgid "play next"
msgstr ""
msgid "< or b"
msgstr ""
msgid "play previous"
msgstr ""
msgid "seek forward"
msgstr ""
msgid "seek backward"
msgstr ""
msgid "volume up"
msgstr ""
msgid "volume down"
msgstr ""
msgid "increase playback rate"
msgstr ""
msgid "decrease playback rate"
msgstr ""
msgid "change playback direction"
msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Tällä CD-levyllä ei ole ääniraitoja"
msgid "change video track"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"
msgid "seek to beginning"
msgstr ""
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr ""
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""
msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""
msgid "Enable gapless playback"
msgstr ""
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr ""
msgid "Volume"
msgstr ""
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Virran toistamiseen tarvitaan %s-liitännäinen, mutta se ei ole asennettu."
#, fuzzy
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Pakkaamaton YUV"
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Pääkanava"
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basso"
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Ylä-äänet"
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linjatulo"
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofoni"
#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-kaiutin"
#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Toisto"
#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Nauhoitus"
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Yhteys kohteeseen %s:%d estettiin."
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YVU 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YVU 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:4:4"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Pakkaamaton mustavalkoinen Y-taso"
#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Raaka pcm-ääni"
#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka %d-bittinen liukulukupohjainen ääni"
#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka liukulukupohjainen ääni"
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voi avata kirjoitettavaksi: %s."
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu"
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voitu sulkea."
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\"."
#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Virheellinen tekstitysten URI \"%s\", tekstitys ei ole käytössä."
#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-virtoja ei voi vielä soittaa."
#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Havaittiin vain tekstitysvirta. Joko yrität ladata tekstitystiedostoa tai "
#~ "muuta tekstitiedostoa, tai mediatiedostoa ei voitu tunnistaa."
#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Tämän tiedoston käsittelyyn ei ole asennettu purkajaa. Voi olla, että "
#~ "sinun täytyy asentaa tarvittavia liitännäisiä."
#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Tämä ei ole mediatiedosto"
#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Havaittiin tekstitysvirta, mutta ei videovirtaa."
#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autovideosink- ja xvimagesink-elementit puuttuvat."
#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autoaudiosink- että alsasink-elementit puuttuvat."
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Laitetta ei ole määritelty."
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei ole olemassa."
#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Laite \"%s\" on jo käytössä."
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei voi avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-otsaketietoja kohteeseen \"%s:%d\"."
#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-sisältöä kohteeseen \"%s:%d\"."
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Ei voida toistaa sekä tekstitystä että alikuvaa."
#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Tilapäishakemistoa ei ole määritelty."
#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Tilapäistiedostoa ”%s” ei voitu luoda."
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voi avata luettavaksi."
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."
#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"queue2\" ei voitu luoda."
#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"typefind\" ei voitu luoda."
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu."
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "esittäjän järjestysnimi"
#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "MusicBrainz esittäjän järjestysnimi"