blob: 0196ccb6512aca47ccc01a55407fe094a19a902f [file] [log] [blame]
# Danish translation of gst-plugins-base.
# Copyright (C) 2016 gst, Mogens Jaeger, Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.
#
# capture -> optage
# gain -> forstærkning
# shutter -> lukketid
#
# Hej Torben, de fleste af dem her er vist afklaringen af hvorvidt det er et
# udsagnsord eller navneord. Har du været i koden og kigge? Ville godt nok
# være ked af at rette alle dem her, for så bare at »opdage« at de var gode nok,
# Nu har jeg haft src/gst-plugins-base/tags.c åben i en nylig version
# (gst-blugins-base version 0.10.31), og jeg tror ikke strengene bruges,
# mens der sker en aktiv handling.
# I filen ser det således ud:
# /* photography tags */
# gst_tag_register (GST_TAG_CAPTURING_SHUTTER_SPEED,
# GST_TAG_FLAG_META,
# GST_TYPE_FRACTION,
# _("capturing shutter speed"),
# _("Shutter speed used when capturing an image,
# in seconds"), NULL);
# Dette kan du se som en indgang i en tabel over strenge. Den første korte
# streng er navnet på mærket, den anden er en beskrivelse af samme mærke.
# Strengene er altså betegnelser/navneord.
#
# brugt kunne erstattes med der blev brugt (men skal så rettes igennem for alle).
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-30 15:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-03 16:38+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i mono-tilstand."
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i stereo-tilstand."
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i %d-kanals-tilstand."
# måske bruges af et andet program.
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enhed anvendes af et andet program."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning."
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Kunne ikke sende til lydenhed. Enheden er blevet frakoblet."
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i mono-tilstand."
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i stereo-tilstand."
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i %d-kanals-tilstand."
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Enheden anvendes af et andet program."
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Kunne ikke optage fra lydenhed. Enheden er blevet frakoblet."
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke læse fra cd-enhed."
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Kunne ikke søge på cd."
msgid "Could not read CD."
msgstr "Kunne ikke læse cd."
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Elementet »%s« mangler - kontroller din GStreamer-installation."
msgid "Could not determine type of stream"
msgstr "Kunne ikke afgøre strømtypen"
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Denne fremstår som en tekstfil"
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Kunne ikke oprette elementet »uridecodebin«."
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Kunne ikke oprette elementet »decodebin3«."
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Kunne ikke oprette elementet »urisourcebin«."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr "Både autovideosink og %s elementer mangler."
msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Elementet autovideosink mangler."
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Konfigureret videosink %s virker ikke."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Både autovideosink og %s elementerne virker ikke."
msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "Elementet autovideosink virker ikke."
msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Brugertilpasset tekstsinkelement er ikke brugbart."
msgid "No volume control found"
msgstr "Ingen lydstyrkekontrol fundet"
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr "Både autoaudiosink og %s elementerne mangler."
msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr "Elementet autoaudiosink mangler."
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Konfigureret audiosink %s virker ikke."
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Både autoaudiosink og %s elementerne virker ikke."
msgid "The autoaudiosink element is not working."
msgstr "Elementet autoaudiosink virker ikke."
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
msgstr "Kan ikke afspille en tekstfil uden video eller visualiseringer."
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Ingen dekoder tilgængelig for type »%s«."
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen angivet URI til afspilning."
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI »%s«."
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Denne type lydstrøm kan ikke afspilles endnu."
# har beholdt »er«
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Ingen URI-håndtering er implementeret for »%s«."
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldigt."
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Der opstod en fejl under data-overførsel til »%s:%d«."
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Kan ikke optage lyd hurtigt nok"
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne cd har ingen lydspor"
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3-mærke"
msgid "APE tag"
msgstr "APE-mærke"
msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY-internetradio"
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Lossless"
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Lossless MSZH"
msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kørsels-længde indkodning"
msgid "Timed Text"
msgstr "Tidsplanlagt tekst"
msgid "Subtitle"
msgstr "Undertekst"
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "MPL2-undertekstformat"
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "DKS-undertekstformat"
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "QTtext-undertekstformat"
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami-undertekstformat"
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer-undertekstformat"
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate-undertekstformat"
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "WebVTT-undertekstformat"
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Ukomprimeret video"
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Ukomprimeret gråtone"
#, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Ukomprimeret semi-planar YUV %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Ukomprimeret planar YUV %s"
# (transitive, computer graphics) To encode (an image) efficiently by mapping its pixels to a palette
# containing only those colours that are actually present in the image.
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Ukomprimeret paletoptimeret %d-bit %s"
#, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
msgstr "Ukomprimeret %d-bit %s"
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 version %d"
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Ukomprimeret lyd"
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Ufiltreret %d-bit %s-lyd"
msgid "Audio CD source"
msgstr "Audio cd kilde"
msgid "DVD source"
msgstr "DVD kilde"
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) kilde"
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokol kilde"
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokol kilde"
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video RTP-depayloader"
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s lyd RTP-depayloader"
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP-depayloader"
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s afkoder"
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video RTP-payloader"
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s lyd RTP-payloader"
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP-payloader"
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s indkoder"
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer element %s"
msgid "Unknown source element"
msgstr "Ukendt kildeelement"
# sink ? (afløb, kanal)
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Ukendt afløbselement"
msgid "Unknown element"
msgstr "Ukendt element"
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Ukendt afkodeelement"
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukendt indkodeelement"
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Plugin eller element af ukendt type"
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Kunne ikke læse mærke: Ikke nok data"
msgid "track ID"
msgstr "spor-id"
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz spor-id"
msgid "artist ID"
msgstr "kunstner-id"
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz kunstner-id"
msgid "album ID"
msgstr "album-id"
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz album-id"
msgid "album artist ID"
msgstr "albumkunstner-id"
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albumkunstner-id"
msgid "track TRM ID"
msgstr "spor TRM-id"
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
# nb ikke handling men navneord.
# "optagelukkertid" / "optagerlukkertid"
# Mogens: shutter speed = lukkerhastighed
msgid "capturing shutter speed"
msgstr "optagerlukkertid"
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Lukketidshastighed brugt når et billede optages, i sekunder"
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "brændforhold for optager"
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Brændforhold (f-nummer) brugt under optagelse af billedet"
msgid "capturing focal length"
msgstr "brændvidde for optager"
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Brændvidde på linse brugt under optagelse af billedet, i mm"
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "35 mm-ækvivalent brændvidde for optager"
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
"35 mm-ækvivalent brændvidde på linse brugt under optagelse af billedet, i mm"
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "digitalt zoomforhold for optager"
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Digitalt zoomforhold brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing iso speed"
msgstr "iso-hastighed for optager"
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "ISO-hastigheden brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing exposure program"
msgstr "belysningsprogram for optagelse"
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Belysningsprogrammet brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing exposure mode"
msgstr "belysningstilstand for optagelse"
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Belysningstilstanden brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "belysningskompensation for optagelse"
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Belysningskompensationen brugt under optagelse af et billede"
# "optagelsestype for optagelse af scene" /
# "optagelsestype for sceneoptagelse" /
# "sceneoptagelsestype for optager" /
# "optageroptagelsestype for scene"
# De to første rammer vist forlægget mest præcist.
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "optagelsestype for optagelse af scene"
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Sceneoptagelsestilstanden brugt da billedet blev optaget"
# "justering af optageforstærkning" /
# "justering af optagerforstærkning"
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "justering af optageforstærkning"
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Den samlede optageforstærkning brugt på et billede"
msgid "capturing white balance"
msgstr "hvidbalance for optagelse"
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Hvidbalancetilstanden angivet under optagelse af et billede"
# kontrast for optagelse
msgid "capturing contrast"
msgstr "optagekontrast"
# Jeg tror "direction" skal oversættes til "indstilling af"
# (sml. "director" ~ "instruction" ~ "instruering" ~ "indstilling"
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Indstilling af kontrastprocessen brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing saturation"
msgstr "farvemætning for optagelse"
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr ""
"Indstillingen af farvemætningsprocessen brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing sharpness"
msgstr "optageskarphed"
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Skarphedindstilling brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing flash fired"
msgstr "optagerblitzen der blev brugt"
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Hvorvidt blitzen blev brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing flash mode"
msgstr "optagererens blitztilstand"
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Den valgte blitztilstand under optagelse af et billede"
msgid "capturing metering mode"
msgstr "optagerens måletilstand"
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Måletilstanden brugt da optagelsens belysning skulle bestemmes"
msgid "capturing source"
msgstr "optagekilde"
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Kilden eller typen af enhed brugt under optagelsen"
msgid "image horizontal ppi"
msgstr "billedets vandrette billedtæthed (ppi)"
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Påtænkt vandret billedtæthed for medie (billede/video) i ppi"
msgid "image vertical ppi"
msgstr "billedets lodrette billedtæthed (ppi)"
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Påtænkt lodret billedtæthed for medie (billede/video) i ppi"
# frame kan da ikke være billede her?
msgid "ID3v2 frame"
msgstr "ID3v2-ramme"
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr "ufortolket id3v2-mærkeramme"
msgid "musical-key"
msgstr "musik-nøgle"
msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr "Oprindelig nøgle hvor musikken starter"
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vis versionsinformation og afslut"
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Afslut ikke efter visning af den oprindelige enhedsliste, men vent på at "
"enheder bliver tilføjet/fjernet."
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr "Lydstyrke: %.0f%%"
msgid "Buffering..."
msgstr "Mellemlagrer ..."
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr "Ur tabt, vælger et nyt ur\n"
msgid "Reached end of play list."
msgstr "Nåede slutningen af afspilningslisten."
msgid "Paused"
msgstr "På pause"
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr "Afspiller %s\n"
#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr "Ved at afslutte, forbereder næste titel: %s"
#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr "Afspilningshastighed: %.2f"
#, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Kunne ikke ændre afspilningshastighed til %.2f"
msgid "space"
msgstr "mellemrum"
msgid "pause/unpause"
msgstr "pause/start"
msgid "q or ESC"
msgstr "q eller ESC"
msgid "quit"
msgstr "afslut"
msgid "> or n"
msgstr "> eller n"
msgid "play next"
msgstr "afspil næste"
msgid "< or b"
msgstr "< eller b"
msgid "play previous"
msgstr "afspil forrige"
msgid "seek forward"
msgstr "søg fremad"
msgid "seek backward"
msgstr "søg baglæns"
msgid "volume up"
msgstr "lydstyrke op"
msgid "volume down"
msgstr "lydstyrke ned"
msgid "increase playback rate"
msgstr "øg afspilningshastighed"
msgid "decrease playback rate"
msgstr "sænk afspilningshastighed"
msgid "change playback direction"
msgstr "ændr afspilningsretning"
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr "aktiver/deaktiver trick-tilstande"
msgid "change audio track"
msgstr "ændr lydspor"
msgid "change video track"
msgstr "ændr videospor"
msgid "change subtitle track"
msgstr "ændr undertekstspor"
msgid "seek to beginning"
msgstr "søg til begyndelsen"
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "vis genvejstaster"
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr "Interaktiv tilstand - kontrol via tastatur:"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Vis statusinformation og egenskabspåmindelser"
msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""
"Kontroller afspilningens opførsel ved at angive playbin »flags«-egenskab"
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr "Brug denne videokanal (standard er autovideosink)"
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr "Brud denne lydkanal (standard er autoaudiosink)"
msgid "Enable gapless playback"
msgstr "Aktiver afspilning uden huller"
msgid "Shuffle playlist"
msgstr "Bland afspilningsliste"
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr "Deaktiver interaktiv kontrol via tastaturet"
msgid "Volume"
msgstr "Lydstyrke"
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr "Afspilningsfil der indeholder mediefiler"
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr "Udskriv ikke noget (undtagen fejl)"
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr "Brug: %s FIL1|URI1 [FIL2|URI2] [FIL3|URI3] ..."
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr "Du skal angive mindst et filnavn eller en adresse for at afspille."
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr "Tryk »k« for at se en liste over genvejstaster.\n"
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Intern datastrømsfejl."