blob: b98c72123f0fce506ffdd37e7ec7ede596735446 [file] [log] [blame]
noinst_PROGRAMS = avsamplesink
avsamplesink_SOURCES = main.m
avsamplesink_OBJCFLAGS= \
$(GST_CFLAGS) \
$(GST_PLUGINS_BASE_CFLAGS)
avsamplesink_LDADD= \
$(GST_PLUGINS_BASE_LIBS) $(GST_LIBS)
avsamplesink_LDFLAGS = \
-Wl,-framework -Wl,AVFoundation \
-Wl,-framework -Wl,QuartzCore \
-Wl,-framework -Wl,Cocoa
avsamplesink_LIBTOOLFLAGS = --tag=CC