tsdemux: Don't set invalid seqnum on segment event

https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=796623
1 file changed