blob: 3a11c0cce46842e9035c483997d5f4bea899c6c4 [file] [log] [blame]
# Swedish translation for gst-plugins-bad.
# Copyright © 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:09+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-21 19:05+0800\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:489
msgid "failed to draw pattern"
msgstr "misslyckades med att rita mönster"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:490
msgid "A GL error occured"
msgstr "Ett GL-fel inträffade"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:496
msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "formatet förhandlades inte fram innan hämtfunktionen"
#: ext/opencv/gsttemplatematch.cpp:186
msgid "OpenCV failed to load template image"
msgstr "OpenCV misslyckades med att läsa in mallbild"
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:361
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Kunde inte läsa titelinformation för dvd."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:367
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att öppna dvd-enheten \"%s\"."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:373
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Misslyckades med att ställa in PGC-baserad spolning."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1164
msgid "Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD decryption library is not installed."
msgstr "Kunde ej läsa dvd. Detta kan vara på grund av att dvd:n är krypterad och ett DVD avkrypteringsbibliotek inte är installerat."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1169 ext/resindvd/resindvdsrc.c:1178
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Kunde inte läsa dvd."
#: ext/smoothstreaming/gstmssdemux.c:421
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:722
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Den här filen innehåller inga spelbara strömmar."
#: ext/sndfile/gstsfdec.c:769
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "Kunde inte öppna sndfile-ström för läsning."
#: gst/asfmux/gstasfmux.c:1832
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr "Den genererade filen har en längre förrullningstid än dess strömlängd"
#: gst/camerabin2/camerabingeneral.c:167 gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:1859
#: gst/camerabin2/gstdigitalzoom.c:283 gst/camerabin2/gstviewfinderbin.c:270
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Saknar element \"%s\" - kontrollera din GStreamer-installation."
#: gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:347
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr "Filposition är satt till NULL, vänligen sätt den till ett giltigt filnamn"
#: gst/camerabin2/gstwrappercamerabinsrc.c:585
msgid "Digitalzoom element couldn't be created"
msgstr "Elementet Digitalzoom kunde inte skapas"
#: gst/dvdspu/gstdvdspu.c:1041
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr "Delbildsformat var inte konfigurerat före dataflöde"
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3352
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Misslyckades att hämta fragment-URL"
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3724
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Kunde ej ladda ner fragment"
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3813
#: gst/mpegtsdemux/mpegtsbase.c:1610
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Internt fel i dataström."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1579 sys/dvb/gstdvbsrc.c:1793
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enheten \"%s\" finns inte."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1583
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte öppna framändsenheten \"%s\"."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1602
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte få inställningar från framändsenheten \"%s\"."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1619
#, c-format
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
msgstr "Kan ej lista leveranssystem från framändsenheten \"%s\"."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1797
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."
#: sys/dvb/parsechannels.c:410
msgid "Couldn't find channel configuration file"
msgstr "Kunde ej hitta konfigurationsfil för kanal"
#: sys/dvb/parsechannels.c:413 sys/dvb/parsechannels.c:563
#, c-format
msgid "Couldn't load channel configuration file: '%s'"
msgstr "Kunde ej läsa in konfigurationsfil för kanal: ”%s”"
#: sys/dvb/parsechannels.c:421 sys/dvb/parsechannels.c:846
#, c-format
msgid "Couldn't find details for channel '%s'"
msgstr "Kunde ej hitta detaljer för kanal ”%s”"
#: sys/dvb/parsechannels.c:430
#, c-format
msgid "No properties for channel '%s'"
msgstr "Inga egenskaper för kanal ”%s”"
#: sys/dvb/parsechannels.c:439
#, c-format
msgid "Failed to set properties for channel '%s'"
msgstr "Misslyckades med att ställa in egenskaper för kanal ”%s”"
#: sys/dvb/parsechannels.c:560
#, c-format
msgid "Couldn't find channel configuration file: '%s'"
msgstr "Kunde ej hitta konfigurationsfil för kanal: ”%s”"
#: sys/dvb/parsechannels.c:570
msgid "Channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "Konfigurationsfil för kanal innehåller inga kanaler"
#~ msgid "default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "standard GStreamer-ljudutgång för ljudhändelser"
#~ msgid "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer kan spela upp ljud via ett antal utgångselement. Några möjliga val är osssink, pulsesink och alsasink. Ljudutgången kan vara en delrörledning istället för bara ett element."
#~ msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-ljudutgång för ljudhändelser"
#~ msgid "Describes the selected audiosink element."
#~ msgstr "Beskriver det valda ljudutgångselementet."
#~ msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "standard GStreamer-ljudutgång för ljud/video-konferenser"
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-ljudutgång för ljud/video-konferenser"
#~ msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "standard GStreamer-ljudutgång för musik och filmer"
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-ljudutgång för musik och filmer"
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "standard GStreamer-videoutgång"
#~ msgid "GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer kan spela upp video via ett antal utgångselement. Några möjliga val är xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink och aasink. Videoutgången kan vara en delrörledning istället för bara ett element."
#~ msgid "description for default GStreamer videosink"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-videoutgång"
#~ msgid "Describes the selected videosink element."
#~ msgstr "Beskriver det valda videoutgångselementet."
#~ msgid "default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "standard GStreamer-ljudkälla"
#~ msgid "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer kan spela in ljud från ett antal ingångselement. Några möjliga val är osssrc, pulsesrc och alsasrc. Ljudkällan kan vara en delrörledning istället för bara ett element."
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-ljudkälla"
#~ msgid "Describes the selected audiosrc element."
#~ msgstr "Beskriver det valda ljudkällselementet."
#~ msgid "default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "standard GStreamer-videokälla"
#~ msgid "GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer kan spela in video från ett antal ingångselement. Några möjliga val är v4lsrc, v4l2src och videotestsrc. Videokällan kan vara en delrörledning istället för bara ett element."
#~ msgid "description for default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-videokälla"
#~ msgid "Describes the selected videosrc element."
#~ msgstr "Beskriver det valda videokällselementet."
#~ msgid "default GStreamer visualization"
#~ msgstr "standard GStreamer-visualisering"
#~ msgid "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer kan lägga in insticksmoduler för visualisering i en pipeline för att transformera ljudströmmar till videobilder. Några möjliga val är goom, goom2k1 och synaesthesia. Visualiseringsinsticksmodulen kan vara en delrörledning istället för bara ett element."
#~ msgid "description for default GStreamer visualization"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-visualisering"
#~ msgid "Describes the selected visualization element."
#~ msgstr "Beskriver det valda visualiseringselementet."
#~ msgid "Could not establish connection to sndio"
#~ msgstr "Kunde ej etablera uppkoppling till sndio"
#~ msgid "Failed to query sndio capabilities"
#~ msgstr "Misslyckades att fråga om sndio-förmågor"
#~ msgid "Could not configure sndio"
#~ msgstr "Kunde inte konfigurera sndio"
#~ msgid "Could not start sndio"
#~ msgstr "Kunde ej starta sndio"
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Internt fel i dataflöde."
#~ msgid "No file name specified for writing."
#~ msgstr "Inget filnamn angavs för skrivning."
#~ msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
#~ msgstr "Angivet filnamn \"%s\" kan ej konverteras till lokal filnamnskodning."
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."
#~ msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
#~ msgstr "Kunde ej hämta manifestets URI"
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte skriva till filen \"%s\"."