blob: fec549dff2b3fc63a114b8586313d5fc9a45a129 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/*
* Copyright (C) STMicroelectronics SA 2015
* Authors: Yannick Fertre <yannick.fertre@st.com>
* Hugues Fruchet <hugues.fruchet@st.com>
*/
#ifndef HVA_MEM_H
#define HVA_MEM_H
/**
* struct hva_buffer - hva buffer
*
* @name: name of requester
* @paddr: physical address (for hardware)
* @vaddr: virtual address (kernel can read/write)
* @size: size of buffer
*/
struct hva_buffer {
const char *name;
dma_addr_t paddr;
void *vaddr;
u32 size;
};
int hva_mem_alloc(struct hva_ctx *ctx,
__u32 size,
const char *name,
struct hva_buffer **buf);
void hva_mem_free(struct hva_ctx *ctx,
struct hva_buffer *buf);
#endif /* HVA_MEM_H */