blob: e3ebe968472db99a3e801a2cd9948b49d01b73a4 [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_VIDEO_STI_HVA) := st-hva.o
st-hva-y := hva-v4l2.o hva-hw.o hva-mem.o hva-h264.o
st-hva-$(CONFIG_VIDEO_STI_HVA_DEBUGFS) += hva-debugfs.o