po: update translations
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index aca45cf..5f877bf 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,431 +1,504 @@
 # Bulgarian translation of gst-plugins-good.
 # Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016.
-#
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-21 21:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-07 22:46+0200\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
 "Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Сървърът Jack не е открит."
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Неуспешно декодиране на изображение, формат JPEG."
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "„%s“ от „%s“"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Не е зададен адрес."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Сървърът не може да се открие по име."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървъра."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Неуспешно осъществяване на шифрирана връзка."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
 msgstr "Възникна мрежова грешка или сървърът неочаквано прекъсна връзката."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Сървърът изпрати лоши данни."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Сървърът не поддържа търсене."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Този файл не съдържа изпълними потоци."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
 msgstr "Потокът не може да се изпълни, защото е шифриран с PlayReady DRM."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Неправилен размер на атом."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Видео потокът в този файл може да не се покаже правилно."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
-msgstr ""
-"Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"
+msgstr "Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Не е открит поддържан поток. Може да трябва да инсталирате приставката на "
-"GStreamer — RTSP, който поддържа потоци на Real."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Не е открит поддържан поток. Пробвайте да инсталирате приставката на GStreamer — RTSP, която поддържа потоци на Real."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Не е открит поддържан поток. Може би трябва да разрешите повече транспортни "
-"протоколи или ви липсва правилната приставка на GStreamer за RTSP."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Не е открит поддържан поток. Пробвайте да разрешите повече транспортни протоколи или ви липсва правилната приставка на GStreamer за RTSP."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, използва се от друго "
-"приложение."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, използва се от друго приложение."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, нямате права за това."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, нямате права за това."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Устройството не може да се отвори за изпълнение."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение. Елементът не поддържа "
-"тази версия на OSS."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение. Елементът не поддържа тази версия на OSS."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Това аудио устройство не поддържа изпълнение."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Грешка при изпълнение на аудиото."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Това аудио устройство не поддържа запис."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Грешка при записа от аудио устройството."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Аудио устройството не може да се отвори за запис, нямате права за това."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за запис, нямате права за това."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за запис."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "Устройството CoreAudio не е открито"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "Устройството CoreAudio не може да се отвори"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Източник за запис"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Микрофон"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Вход"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Вътрешно CD"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "Вход SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "Вход AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "Вход AUX 2"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Обратна връзка на кодека"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "Обратна връзка на SunVTS"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Сила на звука"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Усилване"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Монитор"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Вграден високоговорител"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Слушалки"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Изход"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "Изход SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "Изход AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "Изход AUX 2"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
-msgstr "Грешка при прочитане %d байта от устройство „%s“."
+msgstr "Грешка при прочитане на %d байта от устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Неуспешно изброяване на поддържаните от устройството „%s“ видео формати"
+msgstr "Неуспешно изброяване на поддържаните от устройството „%s“ видео формати"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
-msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познати метода за В/И %d"
+msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа метода за В/И %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
 msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познат метод за В/И."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Устройството „%s“ е заето"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Устройството „%s“ не може да записва с разделителна способност %d×%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Устройството „%s“ не може да записва в указания формат."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Устройството „%s“ не поддържа несъседни равнини"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Не могат да се получат параметрите на устройството „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
-msgstr ""
-"Устройството за видео не приема новите настройки за честотата на кадри."
+msgstr "Устройството за видео не приема новите настройки за честотата на кадри."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Видео устройството не указва формат."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Видео устройството върна неправилни размери"
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
 msgstr "Видео устройството използва неподдържана презредова развивка."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
 msgstr "Видео устройството използва неподдържан формат на пикселите."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Неуспешно настройване на вътрешните буфери."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Видео устройството не указва размер на буфера."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Няма буфери, които да се внесат."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Неуспешно получаване на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Грешка при получаване на възможностите на устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Устройството „%s“ не е тунер."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Неуспешно получаване на радио входа на устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Неуспешно задаване на вход %d на устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Неуспешна смяна на заглушаването устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Неуспешно заделяне на необходимата памет."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Неуспешно заделяне на необходимата памет."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Конверторът на устройството „%s“ не поддържа познати метод за вход."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Конверторът на устройството „%s“ не поддържа познати метод за изход."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Кодерът устройството „%s“ не поддържа познати метод за вход."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Кодерът на устройството „%s“ не поддържа познати метод за изход."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Неуспешно стартиране на нишката за декодиране."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Неуспешна обработка на кадър."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер "
-"v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Неуспешно получаване на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Неуспешно запитване за нормата на устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Неуспешно получаване на контролните атрибути на устройството „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "„%s“ не е устройство."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Устройството „%s“ не е изходно устройство."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Устройството „%s“ не е M2M."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Устройството „%s“ не може да се дуплексира за четене и запис."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Неуспешно задаване на нормата на устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
-msgstr ""
-"Неуспешно получаване на текущата настройка на честотата за устройство „%s“."
+msgstr "Неуспешно получаване на текущата настройка на честотата за устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"Неуспешно задаване на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ да "
-"е %lu Hz."
+msgstr "Неуспешно задаване на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ да е %lu Hz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Неуспешно получаване на силата на сигнала на устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Неуспешно получаване на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Неуспешно задаване на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Неуспешно получаване на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
+msgstr "Неуспешно получаване на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Неуспешно получаване на текущия изход на устройство „%s“. Може би е радио."
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Неуспешно получаване на текущия изход на устройство „%s“. Може би е радио."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Неуспешно задаване на изход %d на устройство „%s“."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
-msgstr ""
-"Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се "
-"поддържа."
+msgstr "Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се поддържа."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Работата без часовник е невъзможна."
-
-#~ msgid "Internal data stream error."
-#~ msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
-
-#~ msgid "Internal data flow error."
-#~ msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 0d71b50..97c03bb 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -4,430 +4,503 @@
 #
 # Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
 # Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
-# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2015, 2016.
+# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2015, 2016, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-27 16:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-09-13 15:00+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: cs\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Server Jack nebyl nalezen"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Selhalo dekódování obrázku JPEG"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "„%s“ od „%s“"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Nezdařilo se spojení se serverem"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Není nastavena žádná adresa URL."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Nezdařil se překlad názvu serveru."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se serverem."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Selhalo nastavení zabezpečeného připojení."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
 msgstr "Došlo k chybě sítě nebo server neočekávaně ukončil spojení."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Server odeslal chybná data."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Server nepodporuje přeskakování."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Žádný nebo neplatný zvukový vstup, proud AVI bude poškozen."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Tento soubor neobsahuje hratelné proudy."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Tento soubor je neplatný a nelze jej přehrát."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
 msgstr "Nelze přehrát proud, protože je šifrován pomocí DRM PlayReady."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Tento soubor je poškozen a nelze jej přehrát."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Neplatná atomická velikost."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Tento soubor není úplný a nelze jej přehrát."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Video v tomto souboru se nemusí přehrát správně."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
 msgstr "Tento soubor obsahuje příliš mnoho proudů. Přehrává se pouze první %d"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Bude patrně nutné nainstalovat "
-"zásuvný modul rozšíření GStreamer RTSP pro multimediální proudy Real."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Bude patrně nutné nainstalovat zásuvný modul rozšíření GStreamer RTSP pro multimediální proudy Real."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Patrně bude nutné povolit více "
-"přenosových protokolů, jinak nejspíš bude scházet potřebný zásuvný modul "
-"rozšíření GStreamer RTSP."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Patrně bude nutné povolit více přenosových protokolů, jinak nejspíš bude scházet potřebný zásuvný modul rozšíření GStreamer RTSP."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Zařízení je používáno jinou "
-"aplikací."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Zařízení je používáno jinou aplikací."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
-"zařízení."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Nemáte oprávnění k otevření zařízení."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro čtení."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení pro přehrávání. Tato verze Open "
-"Sound System není příslušným prvkem podporována."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení pro přehrávání. Tato verze Open Sound System není příslušným prvkem podporována."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Přehrávání není tímto zvukovým zařízením podporováno."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Chyba přehrávání zvuku."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Toto zvukové zařízení nepodporuje nahrávání."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Chyba při nahrávání ze zvukového zařízení."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Zvukové zařízení nelze otevřít pro nahrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
-"zařízení."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro nahrávání. Nemáte oprávnění k otevření zařízení."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro nahrávání."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "Nebylo nalezeno zařízení CoreAudio"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "Nelze otevřít zařízení CoreAudio"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Zdroj nahrávání"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Mikrofon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Linkový vstup"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Interní CD"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "Vstup SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "Vstup AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "Vstup AUX 2"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Kodeková smyčka"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "Smyčka SunVTS"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitost"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Zesílení"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Zabudovaný reproduktor"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Sluchátko"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Linkový výstup"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "Výstup SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "Výstup AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "Výstup AUX 2"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Selhalo vytvoření seznamu možných formátů videa, se kterými umí zařízení "
-"„%s“ pracovat"
+msgstr "Selhalo vytvoření seznamu možných formátů videa, se kterými umí zařízení „%s“ pracovat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Nezdařilo se mapování vyrovnávací paměti ze zařízení „%s“"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje V/V metodu %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
 msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje žádnou známou V/V metodu."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Zařízení „%s“ je zaneprázdněno"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v rozměru %d × %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v tomto konkrétním formátu"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Zařízení „%s“ nepodporuje nesousedící složky obrazu"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Nezdařilo se zjištění parametrů na zařízení „%s“"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "Videozařízení nepřijalo nové nastavení snímkové rychlosti."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Videozařízení neposkytuje výstupní formát."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Videozařízení sdělilo neplatné rozměry."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
 msgstr "Videozařízení používá nepodporovanou metodu prokládání."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
 msgstr "Videozařízení používá nepodporovaný rastrový formát."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Selhalo nastavení vnitřní společné vyrovnávací paměti."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Videozařízení nedoporučuje nijakou velikost vyrovnávací paměti."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Neexistuje žádný společný proud dat, ze kterého by šlo importovat."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d u zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Chyba při zjišťování schopností zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Zařízení „%s“ není tuner."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Selhalo získání rádiového vstupu u zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Nezdařilo se nastavení vstupu %d u zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Selhala změna stavu zapnutí/vypnutí zvuku u zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Selhalo spuštění vlákna dekodéru."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Selhalo zpracování snímku."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Chyba při získávání informací o schopnostech u zařízení „%s“: Nejedná se o "
-"ovladač v4l2. Zkontrolujte, zda se nejedná o ovladač v4l1."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Chyba při získávání informací o schopnostech u zařízení „%s“: Nejedná se o ovladač v4l2. Zkontrolujte, zda se nejedná o ovladač v4l1."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Nezdařilo se dotázání na vlastnosti vstupu %d u zařízení „%s“"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d u zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Nezdařilo se dotázání na normu na zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Nezdařilo se zjištění vlastností ovládacích prvků u zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Nezdařilo se rozpoznat zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Toto není zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Zařízení „%s“ není zachytávacím zařízením."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Zařízení „%s“ není výstupním zařízením."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Zařízení „%s“ není zařízením M2M."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Nezdařilo se duplikovat zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Selhalo nastavení normy u zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
 msgstr "Selhalo zjištění aktuální frekvence tuneru u zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
 msgstr "Selhalo nastavení aktuální frekvence tuneru u zařízení „%s“ na %lu Hz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Selhalo zjištění síly signálu u zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Selhalo zjištění hodnoty u ovládacího prvku %d na zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Selhalo nastavení hodnoty %d u ovládacího prvku %d na zařízení „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Selhalo získání aktuálního vstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o "
-"radiopřijímač."
+msgstr "Selhalo získání aktuálního vstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o radiopřijímač."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Selhalo získání aktuálního výstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o "
-"radiopřijímač"
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Selhalo získání aktuálního výstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o radiopřijímač"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Selhalo nastavení výstupu %d na zařízení %s."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Změna rozlišení za běhu zatím není podporována."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Není možné fungovat bez hodin"
-
-#~ msgid "Internal data stream error."
-#~ msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
-
-#~ msgid "Internal data flow error."
-#~ msgstr "Vnitřní chyba datového toku."
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 9872c21..83f238f 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -1,438 +1,509 @@
 # Danish translation of gst-plugins-good.
-# Copyright (C) 2016 gst.
+# Copyright (C) 2017 gst.
 # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
 # Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
-# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
+# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 #
 # gain -> forhøjelse
 # boost -> øgning?
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-03-27 23:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-21 23:54+0200\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
 "Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Jack-server blev ikke fundet"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Mislykkedes i at afkode JPEG-billede"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "»%s« af »%s«"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Kunne ikke forbinde til server"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Ingen adresse angivet."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Kunne ikke slå servernavn op."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til serveren."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Opsætning af sikker forbindelse mislykkedes."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
-msgstr ""
-"Der opstod en netværksfejl, eller serveren lukkede uventet forbindelsen."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+msgstr "Der opstod en netværksfejl, eller serveren lukkede uventet forbindelsen."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Server sendte ugyldige data."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Server understøtter ikke søgning."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Ingen eller defekt inddatalyd, AVI-sekvens vil blive ødelagt."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Denne fil indeholder ingen spilbar strøm."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
 msgstr "Kan ikke afspille strøm, da den er krypteret med PlayReady DRM."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Denne fil er ødelagt og kan ikke afspilles."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Ugyldig atomstørrelse."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Videoen i denne fil afspilles måske ikke korrekt."
 
 # hvad er %d i dette program? Umiddelbart ville jeg tro det skulle
 # hedde, "Afpiller kun første %d" men det kommer selvfølgelig an på 
 # sammenhængen.
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
 msgstr "Denne fil indeholder for mange strømme. Afspil først kun %d"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du skal måske installere et "
-"udvidelsesmodul for GStreamer RTSP til Real media-strømme."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Ingen understøttet strøm blev fundet. Du skal måske installere et udvidelsesmodul for GStreamer RTSP til Real media-strømme."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du mangler måske at tillade yderligere "
-"transportprotokoller eller mangler måske det korrekte udvidelsesmodul til "
-"GStreamer RTSP."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Ingen understøttet strøm blev fundet. Du mangler måske at tillade yderligere transportprotokoller eller mangler måske det korrekte udvidelsesmodul til GStreamer RTSP."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enheden anvendes af et andet "
-"program."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enheden anvendes af et andet program."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Du har ikke rettighed til at åbne "
-"enheden."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Du har ikke rettighed til at åbne enheden."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Kunne ikke åbne enhed til afspilning."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Denne version af Open Sound System "
-"er ikke understøttet af dette element."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Denne version af Open Sound System er ikke understøttet af dette element."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Afspilning er ikke understøttet af denne lydenhed."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Fejl ved lydafspilning."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Optagelse er ikke understøttet af denne lydenhed."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Fejl ved optagelse fra lydenhed."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Du har ikke rettighed til at åbne "
-"enheden."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Du har ikke rettighed til at åbne enheden."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "CoreAudio-enhed blev ikke fundet"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "CoreAudio-enhed kunne ikke åbnes"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Optagelseskilde"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Mikrofon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Linje ind"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Intern cd"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "SPDIF ind"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "AUX 1 ind"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "AUX 2 ind"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Codec-loopback"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "SunVTS-loopback"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Lydstyrke"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Forhøjelse"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Indbygget højtaler"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Hovedtelefon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Linje ud"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "SPDIF ud"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "AUX 1 ud"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "AUX 2 ud"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed »%s«."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Kunne ikke nummerere mulig videoformater som enhed »%s« kan fungere med"
+msgstr "Kunne ikke nummerere mulig videoformater som enhed »%s« kan fungere med"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Kunne ikke afbilde mellemlager fra enhed »%s«"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Driveren til enhed »%s« understøtter ikke IO-metoden %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
 msgstr "Driveren til enhed »%s« understøtter ingen kendt IO-metode."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Enheden »%s« er optaget"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Enheden »%s« kan ikke optage med %dx%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Enheden »%s« kan ikke optage i det angivne format"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Enheden »%s« understøtter ikke planer, der ikke hænger sammen"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Kunne ikke hente parametre fra enhed »%s«"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "Videoenheden accepterede ikke ny indstilling for billedrate."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Videoenheden angav ikke uddataformat."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Videoenhed returnerede ugyldige dimensioner."
 
 # http://en.wikipedia.org/wiki/Interlaced_video
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr "Videoenheder bruger en interlace-metode, der ikke er understøttet."
+msgstr "Videoenheden bruger en interlace-metode, der ikke er understøttet."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
-msgstr "Videoenheder bruger et billedpunktsformat, der ikke er understøttet."
+msgstr "Videoenheden bruger et billedpunktsformat, der ikke er understøttet."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Kunne ikke konfigurere intern mellemlagerkø."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Videoenhed foreslog ikke en mellemlagerstørrelse."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Ingen nedstrømskø at importere fra."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed »%s« fejlede."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Fejl under hentning af kapaciteter for enhed »%s«."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Enhed »%s« er ikke en tuner."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Kunne ikke hente radioinddata for enhed »%s«."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Kunne ikke ændre tilstand for tænk/slut for enhed »%s«."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Kunne ikke allokere den krævede hukommelse."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Kunne ikke allokere den krævede hukommelse."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
-msgstr ""
-"Konverteringsprogram på enhed %s har ikke et understøttet inddataformat"
+msgstr "Konverteringsprogram på enhed %s har ikke et understøttet inddataformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Konverteringsprogram på enhed %s har ikke et understøttet uddataformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Koder på enhed %s har ikke et understøttet inddataformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Koder på enhed %s har ikke et understøttet uddataformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Kunne ikke starte afkodning af tråd."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Kunne ikke behandle billed."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Fejl ved hentning af egenskaber for enhed »%s«: Det er ikke en v412 driver. "
-"Kontroller om det er en v411 driver."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Fejl ved hentning af egenskaber for enhed »%s«: Det er ikke en v412 driver. Kontroller om det er en v411 driver."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Listning af inddata-attributter for %d i enhed %s fejlede"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed »%s« fejlede."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Listning af standard på enhed »%s« fejlede."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed »%s« fejlede."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Kan ikke identificere enhed »%s«."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Dette er ikke en enheds »%s«."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Kunne ikke tilgå enhed »%s«."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Enhed »%s« er ikke en optageenhed."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Enhed »%s« er ikke en uddataenhed."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Enhed »%s« er ikke en M2M-enhed."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Kunne ikke dup enhed »%s« for læsning og skrivning."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Indstilling af standard for enhed »%s« fejlede."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
 msgstr "Kunne ikke hente nuværende tuner-frekvens for enhed »%s«."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
 msgstr "Kunne ikke sætte nuværende tuner-frekvens for enhed »%s« til %lu Hz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed »%s«."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Kunne ikke hente værdi af kontrol %d for enhed »%s«."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Kunne ikke sætte værdi %d på kontrol %d for enhed »%s«."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Kunne ikke hente nuværende inddata for enhed »%s«. Måske er det en radioenhed"
+msgstr "Kunne ikke hente nuværende inddata for enhed »%s«. Måske er det en radioenhed"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Kunne ikke hente nuværende uddata for enhed »%s«. Måske er det en radioenhed"
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Kunne ikke hente nuværende uddata for enhed »%s«. Måske er det en radioenhed"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Kunne ikke sætte uddata %d for enhed %s."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Kan ikke fungere uden et ur"
-
-#~ msgid "Internal data stream error."
-#~ msgstr "Intern datastrømsfejl."
-
-#~ msgid "Internal data flow error."
-#~ msgstr "Intern datastrømsfejl."
-
-#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
-#~ msgstr "Enheden »%s« understøtter ikke videooptagelse"
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index ad3e2c6..d5f04da 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -12,438 +12,503 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-22 23:42+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-26 19:59+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
 "Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: de\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Jack-Server nicht gefunden"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Dekodieren des JPEG-Bildes schlug fehl"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "»%s« durch »%s«"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Keine Adresse festgelegt."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Servername konnte nicht aufgelöst werden."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Aufbau einer sichern Verbindung ist gescheitert."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
-msgstr ""
-"Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten, oder der Server schloss die Verbindung "
-"unerwartet."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+msgstr "Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten, oder der Server schloss die Verbindung unerwartet."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
-msgstr "Server gab unerwartete Daten zurück."
+msgstr "Server gab unbrauchbare Daten zurück."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Suchlauf wird nicht vom Server unterstützt."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Kein oder ungültiger Eingabeton, der AVI-Strom wird fehlerhaft sein."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Diese Datei enthält keine abspielbaren Ströme."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Diese Datei ist ungültig und kann nicht wiedergegeben werden."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
-msgstr ""
-"Der Strom kann nicht wiedergegeben werden, weil er mit PlayReady DRM "
-"verschlüsselt ist."
+msgstr "Der Strom kann nicht wiedergegeben werden, weil er mit PlayReady DRM verschlüsselt ist."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Diese Datei ist beschädigt und kann nicht wiedergegeben werden."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Ungültige Atom-Größe."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Diese Datei ist unvollständig und kann nicht wiedergegeben werden."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Das Video in dieser Datei wird vielleicht nicht korrekt wiedergegeben."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
-msgstr ""
-"Diese Datei enthält zu viele Ströme. Es werden nur die ersten %d "
-"wiedergegeben"
+msgstr "Diese Datei enthält zu viele Ströme. Es werden nur die ersten %d wiedergegeben"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Es wurde kein unterstützter Strom gefunden. Sie müssen vielleicht ein Plugin "
-"zur RTSP-Erweiterung von GStreamer für »Real«-Medienströme installieren."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Es wurde kein unterstützter Strom gefunden. Sie müssen vielleicht ein Plugin zur RTSP-Erweiterung von GStreamer für »Real«-Medienströme installieren."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Es wurde kein unterstützter Strom gefunden. Sie müssen eventuell zusätzliche "
-"Transport-Protokolle erlauben oder es fehlt vielleicht das richtige Plugin "
-"zur RTSP-Erweiterung."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Es wurde kein unterstützter Strom gefunden. Sie müssen eventuell zusätzliche Transport-Protokolle erlauben oder es fehlt vielleicht das richtige Plugin zur RTSP-Erweiterung."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Das Audio-Gerät konnte nicht zur Wiedergabe geöffnet werden. Das Gerät wird "
-"von einer anderen Anwendung verwendet."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht zur Wiedergabe geöffnet werden. Das Gerät wird von einer anderen Anwendung verwendet."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Das Audio-Gerät konnte nicht zur Wiedergabe geöffnet werden. Sie haben nicht "
-"die Berechtigungen zum Öffnen des Gerätes."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht zur Wiedergabe geöffnet werden. Sie haben nicht die Berechtigungen zum Öffnen des Gerätes."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht zur Wiedergabe geöffnet werden. "
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Das Audio-Gerät konnte nicht zur Wiedergabe geöffnet werden. Diese Version "
-"des Open Sound System (OSS) wird nicht von diesem Element unterstützt."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht zur Wiedergabe geöffnet werden. Diese Version des Open Sound System (OSS) wird nicht von diesem Element unterstützt."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Wiedergabe wird von diesem Audio-Gerät nicht unterstützt."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Fehler bei Audio-Wiedergabe."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Aufnahme wird von diesem Audio-Gerät nicht unterstützt."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Fehler beim Aufnehmen vom Audio-Gerät."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Das Audio-Gerät konnte nicht zur Aufnahme geöffnet werden. Sie haben nicht "
-"die Berechtigungen zum Öffnen des Gerätes."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht zur Aufnahme geöffnet werden. Sie haben nicht die Berechtigungen zum Öffnen des Gerätes."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht zur Aufnahme geöffnet werden. "
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "CoreAudio-Gerät nicht gefunden"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "CoreAudio-Gerät konnte nicht geöffnet werden"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Aufnahmequelle"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Mikrofon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Line-Eingang"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Interne CD"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "SPDIF-Eingang"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "AUX-Eingang 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "AUX-Eingang 2"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Codec-Rückschleife"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "SunVTS-Rückschleife"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Lautstärke"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Pegel"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Eingebauter Lautsprecher"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Kopfhörer"
 
 # Hier ist mir noch nichts Besseres eingefallen.
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Ausgang"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "SPDIF-Ausgang"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "AUX-Ausgang 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "AUX-Ausgang 2"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Fehler beim Lesen von %d Bytes von Gerät »%s«."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Aufzählen möglicher Videoformate, mit denen Gerät »%s« arbeiten kann, schlug "
-"fehl"
+msgstr "Aufzählen möglicher Videoformate, mit denen Gerät »%s« arbeiten kann, schlug fehl"
 
 # »Geholt« ist auch noch nicht optimal, aber »abgebildet« geht auch nicht wirklich.
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Die Puffer des Gerätes »%s« konnten nicht geholt werden."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Der Treiber von Gerät »%s« unterstützt nicht die EA-Methode %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
 msgstr "Der Treiber von Gerät »%s« unterstützt keine bekannte EA-Methode"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Gerät »%s« ist belegt"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Das Gerät »%s« kann nicht bei %dx%d aufnehmen"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Das angegebene Format kann nicht vom Gerät »%s« ausgelesen werden"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Gerät »%s« unterstützt getrennte Ebenen"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Parameter konnten nicht von Gerät »%s« ausgelesen werden"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
-msgstr ""
-"Das Video-Eingabegerät akzeptierte nicht die neue Einstellung zur "
-"Bildwiederholungsrate."
+msgstr "Das Video-Eingabegerät akzeptierte nicht die neue Einstellung zur Bildwiederholungsrate."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Das Video-Gerät gab kein Ausgabeformat an."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Das Video-Gerät gab ungültige Abmessungen zurück."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr ""
-"Video-Geräte verwendet eine nicht unterstützt Methode der "
-"Zeilenverschachtelung."
+msgstr "Das Video-Geräte verwendet eine nicht unterstützt Methode der Zeilenverschachtelung."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
 msgstr "Das Video-Gerät verwendet ein nicht unterstütztes Pixelformat."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Einrichten des internen Puffer-Pools ist fehlgeschlagen."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Das Videogerät gab keine Puffer-Größe an."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Es gibt keinen Downstream-Pool, aus dem importiert werden kann."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Auslesen der Einstellungen von Empfänger »%d« auf Gerät »%s« schlug fehl."
+msgstr "Auslesen der Einstellungen von Empfänger »%d« auf Gerät »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Fehler beim Ermitteln der Funktionsmerkmale von Gerät »%s«."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "»%s« ist kein Empfänger."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Empfangen eines Funksignals auf Gerät »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Festlegen der Eingabe »%d« des Geräts »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Ändern des Stummzustands von Gerät »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Anfordern des benötigen Arbeitsspeichers schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Anfordern des benötigen Arbeitsspeichers schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Der Umwandler auf Gerät %s hat kein unterstütztes Eingabeformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Der Umwandler auf Gerät %s hat kein unterstütztes Ausgabeformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Der Kodierer auf Gerät %s hat kein unterstütztes Eingabeformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Der Kodierer auf Gerät %s hat kein unterstütztes Ausgabeformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Beginn der Dekodierung des JPEG-Bildes schlug fehl"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Verarbeiten des Einzelbilds schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Fehler beim Bestimmen der Fähigkeiten des Geräts »%s«: Es ist kein »v4l2«-"
-"Treiber. Überprüfen Sie, ob es ein »v4l1«-Treiber ist."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Fehler beim Bestimmen der Fähigkeiten des Geräts »%s«: Es ist kein »v4l2«-Treiber. Überprüfen Sie, ob es ein »v4l1«-Treiber ist."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Abfrage der Attribute der Eingabe »%d« im Gerät »%s« schlug fehl"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Auslesen der Einstellungen der Senderwahl »%d« auf Gerät »%s« schlug fehl."
+msgstr "Auslesen der Einstellungen der Senderwahl »%d« auf Gerät »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Abfragen der Norm auf Gerät »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Abfrage der Kontrollattribute auf Gerät »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Gerät »%s« kann nicht identifiziert werden."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "»%s« ist kein Gerät."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Gerät »%s« konnte nicht zum Lesen oder Schreiben geöffnet werden."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "»%s« ist kein Aufnahmegerät."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "»%s« ist kein Wiedergabegerät."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Gerät »%s« ist kein M2M-Gerät."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Gerät »%s« konnte nicht zum Lesen oder Schreiben geöffnet werden."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Festlegen der Norm auf Gerät »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
 msgstr "Auslesen der aktuellen Sendefrequenz des Geräts »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"Festlegen der aktuellen Sendefrequenz des Geräts »%s« auf %lu Hz schlug fehl."
+msgstr "Festlegen der aktuellen Sendefrequenz des Geräts »%s« auf %lu Hz schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Auslesen der aktuellen Signalstärke des Geräts »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Auslesen des Wertes der Einstellung »%d« des Geräts »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Festlegen des Wertes »%d« der Einstellung »%d« des Geräts »%s« schlug fehl."
+msgstr "Festlegen des Wertes »%d« der Einstellung »%d« des Geräts »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Auslesen der aktuellen Eingabe auf dem Gerät »%s« schlug fehl. Vielleicht "
-"ist es ein Funkgerät."
+msgstr "Auslesen der aktuellen Eingabe auf dem Gerät »%s« schlug fehl. Vielleicht ist es ein Funkgerät."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Auslesen der aktuellen Ausgabe des Geräts »%s« schlug fehl. Vielleicht ist "
-"es ein Funkgerät."
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Auslesen der aktuellen Ausgabe des Geräts »%s« schlug fehl. Vielleicht ist es ein Funkgerät."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Festlegen der Ausgabe »%d« des Geräts »%s« schlug fehl."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Ein Wechsel der Auflösung zur Laufzeit wird noch nicht unterstützt."
 
 # Taktgeber klingt gut.
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Es kann nicht ohne einen Taktgeber gearbeitet werden."
 
@@ -533,12 +598,8 @@
 #~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
 #~ msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht für das Mischpult geöffnet werden."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
-#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
-#~ msgstr ""
-#~ "Das Audio-Gerät konnte nicht für das Mischpult geöffnet werden. Diese "
-#~ "Version des Open Sound System (OSS) wird nicht unterstützt."
+#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+#~ msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht für das Mischpult geöffnet werden. Diese Version des Open Sound System (OSS) wird nicht unterstützt."
 
 #~ msgid "Master"
 #~ msgstr "Hauptregler"
@@ -805,27 +866,16 @@
 #~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
 #~ msgstr "%d Versuche sind fehlgeschlagen. Gerät »%s«. Systemfehler: %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
-#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
-#~ "device %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Der Puffertyp wird nicht unterstützt, der Index ist außerhalb seiner "
-#~ "Grenzwerte, es sind bisher noch keine Puffer angefordert worden oder "
-#~ "»userptr« oder die Länge sind ungültig. Gerät »%s«"
+#~ msgid "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. device %s"
+#~ msgstr "Der Puffertyp wird nicht unterstützt, der Index ist außerhalb seiner Grenzwerte, es sind bisher noch keine Puffer angefordert worden oder »userptr« oder die Länge sind ungültig. Gerät »%s«"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
-#~ msgstr ""
-#~ "Der Versuch Videobilder von Gerät »%s« auszulesen schlug fehl. Nicht "
-#~ "genug Arbeitsspeicher."
+#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
+#~ msgstr "Der Versuch Videobilder von Gerät »%s« auszulesen schlug fehl. Nicht genug Arbeitsspeicher."
 
 # Was ist ein Zeigerpuffer?
 #, fuzzy
 #~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ungenügend Arbeitsspeicher, um einen Zeigerpuffer eines Benutzers "
-#~ "einzureihen. Gerät »%s«."
+#~ msgstr "Ungenügend Arbeitsspeicher, um einen Zeigerpuffer eines Benutzers einzureihen. Gerät »%s«."
 
 #~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
 #~ msgstr "Es wurden keine freien Puffer im Vorrat bei Index %d gefunden."
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 8050179..6c4d069 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -8,796 +8,837 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.28.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-16 16:25+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-05-05 19:05+0100\n"
 "Last-Translator: Savvas Radevic <vicedar@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Greek <team@lists.gnome.gr>\n"
 "Language: el\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "X-Generator: Lokalize 0.3\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-msgid "Jack server not found"
-msgstr ""
+#: ext/esd/esdsink.c:253 ext/esd/esdsink.c:358
+msgid "Could not establish connection to sound server"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή ήχου"
 
-msgid "Failed to decode JPEG image"
-msgstr "Αποτυχία αποκωδικοποίησης της εικόνας JPEG"
+#: ext/esd/esdsink.c:260
+msgid "Failed to query sound server capabilities"
+msgstr "Αποτυχία αναζήτησης των δυνατοτήτων του διακομιστή ήχου"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:2686
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "'%s' από '%s'"
 
+#: ext/flac/gstflacdec.c:1117 ext/libpng/gstpngdec.c:349
+#: ext/libpng/gstpngdec.c:360 ext/libpng/gstpngdec.c:559
+#: ext/wavpack/gstwavpackparse.c:1170 gst/avi/gstavidemux.c:5203
+msgid "Internal data stream error."
+msgstr "Εσωτερικό σφάλμα ροής δεδομένων."
+
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:286
+msgid "Failed to decode JPEG image"
+msgstr "Αποτυχία αποκωδικοποίησης της εικόνας JPEG"
+
+#: ext/shout2/gstshout2.c:578
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή"
 
-msgid "No URL set."
-msgstr "Δεν ορίσθηκε URL."
-
-msgid "Could not resolve server name."
-msgstr "Δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός του ονόματος του διακομιστή."
-
-msgid "Could not establish connection to server."
-msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή."
-
-msgid "Secure connection setup failed."
-msgstr "Αποτυχία εκκίνησης ασφαλούς σύνδεσης."
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
-msgstr ""
-"Προέκυψε ένα σφάλμα δικτύου ή ο διακομιστής έκλεισε ξαφνικά τη σύνδεση."
-
-msgid "Server sent bad data."
-msgstr "Ο διακομιστής έστειλε λάθος δεδομένα."
-
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:871
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει αναζήτηση."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1078
+msgid "Could not resolve server name."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός του ονόματος του διακομιστή."
+
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1084
+msgid "Could not establish connection to server."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή."
+
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1089
+msgid "Secure connection setup failed."
+msgstr "Αποτυχία εκκίνησης ασφαλούς σύνδεσης."
+
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1094
+msgid "A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
+msgstr "Προέκυψε ένα σφάλμα δικτύου ή ο διακομιστής έκλεισε ξαφνικά τη σύνδεση."
+
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1100
+msgid "Server sent bad data."
+msgstr "Ο διακομιστής έστειλε λάθος δεδομένα."
+
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1249
+msgid "No URL set."
+msgstr "Δεν ορίσθηκε URL."
+
+#: gst/avi/gstavimux.c:1810
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Καμία ή άκυρη εισαγωγή ήχου, η AVI ροή θα καταρρεύσει."
 
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:519 gst/quicktime/qtdemux.c:523
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Αυτό το αρχείο δεν περιέχει αναπαραγώγιμες ροές."
 
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:558 gst/quicktime/qtdemux.c:4009
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:4071 gst/quicktime/qtdemux.c:4219
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Το αρχείο αυτό δεν είναι έγκυρο και δεν μπορεί να αναπαραχθεί."
 
-msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
-msgstr ""
-
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:2439 gst/quicktime/qtdemux.c:2515
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:2558 gst/quicktime/qtdemux.c:4798
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:4805 gst/quicktime/qtdemux.c:5391
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:5817 gst/quicktime/qtdemux.c:5824
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:7305
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Το αρχείο αυτό είναι κατεστραμμένο και δεν μπορεί να αναπαραχθεί. "
 
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:2647
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Άκυρο μέγεθος ατόμου."
 
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:2716
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Το αρχείο αυτό είναι ανολοκλήρωτο και δεν μπορεί να αναπαραχθεί."
 
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:4994
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Το βίντεο σε αυτό το αρχείο μπορεί να μην αναπαραχθεί σωστά."
 
+#: gst/quicktime/qtdemux.c:7334
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
 msgstr "Αυτό το αρχείο περιέχει πολλές ροές. Αναπαράγεται μόνο η πρώτη %d"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Δεν βρέθηκε καμία υποστηριζόμενη ροή. Είναι πιθανόν να πρέπει να κάνετε "
-"εγκατάσταση ένα πρόσθετο GStreamer RTSP για τις ροές Real μέσων. "
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:5187
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Δεν βρέθηκε καμία υποστηριζόμενη ροή. Είναι πιθανόν να πρέπει να κάνετε εγκατάσταση ένα πρόσθετο GStreamer RTSP για τις ροές Real μέσων. "
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Δεν βρέθηκε καμία υποστηριζόμενη ροή. Είναι πιθανόν να χρειασθεί να "
-"επιτρέψετε περισσότερα πρωτόκολλα μεταγωγής ή αλλιώς να σας λείπει το σωστό "
-"πρόσθετο RTSP του GStreamer."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:5192
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Δεν βρέθηκε καμία υποστηριζόμενη ροή. Είναι πιθανόν να χρειασθεί να επιτρέψετε περισσότερα πρωτόκολλα μεταγωγής ή αλλιώς να σας λείπει το σωστό πρόσθετο RTSP του GStreamer."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για αναπαραγωγή. Η συσκευή "
-"χρησιμοποιείται από μια άλλη εφαρμογή."
+#: gst/wavparse/gstwavparse.c:2103
+msgid "Internal data flow error."
+msgstr "Εσωτερικό σφάλμα ροής δεδομένων."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για αναπαραγωγή. Δεν έχετε τα "
-"δικαιώματα να ανοίξετε την συσκευή."
-
-msgid "Could not open audio device for playback."
-msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για αναπαραγωγή. "
-
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για αναπαραγωγή. Αυτή η έκδοση "
-"του Open Sound System δεν υποστηρίζεται από αυτό το στοιχείο."
-
-msgid "Playback is not supported by this audio device."
-msgstr "Αυτή η συσκευή ήχου δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή."
-
-msgid "Audio playback error."
-msgstr "Σφάλμα αναπαραγωγής ήχου"
-
-msgid "Recording is not supported by this audio device."
-msgstr "Αυτή η συσκευή ήχου δεν υποστηρίζει εγγραφή."
-
-msgid "Error recording from audio device."
-msgstr "Σφάλμα κατά την εγγραφή από τη συσκευή ήχου."
-
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για εγγραφή. Δεν έχετε τα "
-"δικαιώματα να ανοίξετε την συσκευή."
-
-msgid "Could not open audio device for recording."
-msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για εγγραφή. "
-
-msgid "CoreAudio device not found"
-msgstr ""
-
-msgid "CoreAudio device could not be opened"
-msgstr ""
-
-msgid "Record Source"
-msgstr "Πηγή εγγραφής"
-
-msgid "Microphone"
-msgstr "Μικρόφωνο"
-
-msgid "Line In"
-msgstr "Είσοδος γραμμής"
-
-msgid "Internal CD"
-msgstr "Εσωτερικό CD"
-
-msgid "SPDIF In"
-msgstr "Είσδος SPDIF"
-
-msgid "AUX 1 In"
-msgstr "Είσοδις AUX 1"
-
-msgid "AUX 2 In"
-msgstr "Είσοδος AUX 2"
-
-#, fuzzy
-msgid "Codec Loopback"
-msgstr "Ανατροφοδότηση"
-
-#, fuzzy
-msgid "SunVTS Loopback"
-msgstr "Ανατροφοδότηση"
-
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:98 sys/oss4/oss4-mixer.c:722
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Ένταση"
 
-msgid "Gain"
-msgstr "Κέρδος"
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:99 sys/oss4/oss4-mixer.c:735
+msgid "Bass"
+msgstr "Μπάσα"
 
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:100 sys/oss4/oss4-mixer.c:736
+msgid "Treble"
+msgstr "Πρίμα (treble)"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:101
+msgid "Synth"
+msgstr "Synth"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:102 sys/oss4/oss4-mixer.c:750
+msgid "PCM"
+msgstr "PCM"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:103
+msgid "Speaker"
+msgstr "Μεγάφωνο"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:104
+msgid "Line-in"
+msgstr "Γραμμή-εισόδου"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:105 sys/oss4/oss4-mixer.c:741
+msgid "Microphone"
+msgstr "Μικρόφωνο"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:106
+msgid "CD"
+msgstr "CD"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:107
+msgid "Mixer"
+msgstr "Μείκτης"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:108
+msgid "PCM-2"
+msgstr "PCM-2"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:109
+msgid "Record"
+msgstr "Εγγραφή"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:110
+msgid "In-gain"
+msgstr "Κέρδος εισόδου"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:111
+msgid "Out-gain"
+msgstr "Κέρδος εξόδου"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:112
+msgid "Line-1"
+msgstr "Γραμμή-1"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:113
+msgid "Line-2"
+msgstr "Γραμμή-2"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:114
+msgid "Line-3"
+msgstr "Γραμμή-3"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:115
+msgid "Digital-1"
+msgstr "Ψηφιακό-1"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:116
+msgid "Digital-2"
+msgstr "Ψηφιακό-2"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:117
+msgid "Digital-3"
+msgstr "Ψηφιακό-3"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:118
+msgid "Phone-in"
+msgstr "Είσοδος τηλεφώνου"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:119
+msgid "Phone-out"
+msgstr "Έξοδος τηλεφώνου"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:120
+msgid "Video"
+msgstr "Βίντεο"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:121
+msgid "Radio"
+msgstr "Ράδιο"
+
+#: sys/oss/gstossmixertrack.c:122 sys/oss4/oss4-mixer.c:764
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Οθόνη"
 
+#: sys/oss/gstosssink.c:399 sys/oss4/oss4-sink.c:494
+#: sys/oss4/oss4-source.c:361
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για αναπαραγωγή. Η συσκευή χρησιμοποιείται από μια άλλη εφαρμογή."
+
+#: sys/oss/gstosssink.c:406 sys/oss4/oss4-sink.c:504
+#: sys/oss4/oss4-source.c:371
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για αναπαραγωγή. Δεν έχετε τα δικαιώματα να ανοίξετε την συσκευή."
+
+#: sys/oss/gstosssink.c:414 sys/oss4/oss4-sink.c:515
+#: sys/oss4/oss4-source.c:382
+msgid "Could not open audio device for playback."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για αναπαραγωγή. "
+
+#: sys/oss/gstosssrc.c:370
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για εγγραφή. Δεν έχετε τα δικαιώματα να ανοίξετε την συσκευή."
+
+#: sys/oss/gstosssrc.c:378
+msgid "Could not open audio device for recording."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για εγγραφή. "
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:302
+msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για χειρισμό του ελέγχου του μίκτη. "
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:316
+msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για χειρισμό του ελέγχου του μίκτη. Αυτή η έκδοση του Open Sound System δεν υποστηρίζεται από αυτό οτ στοιχείο."
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:723
+msgid "Master"
+msgstr "Γενικός (Master)"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:724
+msgid "Front"
+msgstr "Μπροστά"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:725
+msgid "Rear"
+msgstr "Πίσω"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:726
+msgid "Headphones"
+msgstr "Ακουστικά"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:727
+msgid "Center"
+msgstr "Κέντρο"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:728
+msgid "LFE"
+msgstr "Χαμηλών συχνοτήτων (LFE)"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:729
+msgid "Surround"
+msgstr "Περιβάλλων (Surround)"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:730
+msgid "Side"
+msgstr "Πλευρικό"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:731 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Ενσωματωμένο μεγάφωνο"
 
-msgid "Headphone"
-msgstr "Ακουστικό"
-
-msgid "Line Out"
-msgstr "Γραμμή εξόδου"
-
-msgid "SPDIF Out"
-msgstr "SPDIF Out"
-
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:732 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "AUX 1 Out"
 
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:733 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "AUX 2 Out"
 
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:734
+msgid "AUX Out"
+msgstr "Έξοδος AUX"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:737
+msgid "3D Depth"
+msgstr "Βάθος 3D"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:738
+msgid "3D Center"
+msgstr "Κέντρο 3D"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:739
+msgid "3D Enhance"
+msgstr "Ενίσχυση 3D"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:740
+msgid "Telephone"
+msgstr "Τηλέφωνο"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:742 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
+msgid "Line Out"
+msgstr "Γραμμή εξόδου"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:743 sys/oss4/oss4-mixer.c:744
+msgid "Line In"
+msgstr "Είσοδος γραμμής"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:745
+msgid "Internal CD"
+msgstr "Εσωτερικό CD"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:746
+msgid "Video In"
+msgstr "Είσοδος βίντεο"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:747
+msgid "AUX 1 In"
+msgstr "Είσοδις AUX 1"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:748
+msgid "AUX 2 In"
+msgstr "Είσοδος AUX 2"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:749
+msgid "AUX In"
+msgstr "Είσοδος AUX"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:751 sys/oss4/oss4-mixer.c:752
+msgid "Record Gain"
+msgstr "Κέρδος Εγγραφής"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:753
+msgid "Output Gain"
+msgstr "Κέρδος εξόδου"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:754
+msgid "Microphone Boost"
+msgstr "Ενίσχυση μικροφώνου"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:755
+msgid "Loopback"
+msgstr "Ανατροφοδότηση"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:756
+msgid "Diagnostic"
+msgstr "Διαγνωστικό"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:757
+msgid "Bass Boost"
+msgstr "Ενίσχυση χαμηλών"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:758
+msgid "Playback Ports"
+msgstr "Θύρες Αναπαραγωγής"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:759
+msgid "Input"
+msgstr "Είσοδος"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:760 sys/oss4/oss4-mixer.c:761
+msgid "Record Source"
+msgstr "Πηγή εγγραφής"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:762
+msgid "Monitor Source"
+msgstr "Παρακολούθηση πηγής"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:763
+msgid "Keyboard Beep"
+msgstr "Ήχος πληκτρολογίου"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:765
+msgid "Simulate Stereo"
+msgstr "Προσομοίωση στέρεο"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:766 sys/oss4/oss4-mixer.c:786
+msgid "Stereo"
+msgstr "Στέρεο"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:767
+msgid "Surround Sound"
+msgstr "Ήχος Surround"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:768
+msgid "Microphone Gain"
+msgstr "Κέρδος μικροφώνου"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:769
+msgid "Speaker Source"
+msgstr "Πηγή μεγαφώνου"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:770
+msgid "Microphone Source"
+msgstr "Πηγή μικροφώνου"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:771
+msgid "Jack"
+msgstr "Βύσμα"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:772
+msgid "Center / LFE"
+msgstr "Κεντρικό / Χαμηλών συχνοτήτων"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:773
+msgid "Stereo Mix"
+msgstr "Στερεοφωνική μίξη"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:774
+msgid "Mono Mix"
+msgstr "Μονοφωνική μίξη"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:775
+msgid "Input Mix"
+msgstr "Μίξη εισόδου"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:776
+msgid "SPDIF In"
+msgstr "Είσδος SPDIF"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:777 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
+msgid "SPDIF Out"
+msgstr "SPDIF Out"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:778
+msgid "Microphone 1"
+msgstr "Μικρόφωνο 1"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:779
+msgid "Microphone 2"
+msgstr "Μικρόφωνο 2"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:780
+msgid "Digital Out"
+msgstr "Ψηφιακή έξοδος"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:781
+msgid "Digital In"
+msgstr "Ψηφιακή είσοδος"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:782
+msgid "HDMI"
+msgstr "HDMI"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:783
+msgid "Modem"
+msgstr "Modem"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:784
+msgid "Handset"
+msgstr "Τηλεφωνική συσκευή"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:785
+msgid "Other"
+msgstr "Άλλο"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:787
+msgid "None"
+msgstr "Κανένα"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:788
+msgid "On"
+msgstr "On"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:789
+msgid "Off"
+msgstr "Off"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:790
+msgid "Mute"
+msgstr "Σίγαση"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:791
+msgid "Fast"
+msgstr "Γρήγορα"
+
+#. TRANSLATORS: "Very Low" is a quality setting here
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:793
+msgid "Very Low"
+msgstr "Πολύ χαμηλή"
+
+#. TRANSLATORS: "Low" is a quality setting here
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:795
+msgid "Low"
+msgstr "Χαμηλή"
+
+#. TRANSLATORS: "Medium" is a quality setting here
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:797
+msgid "Medium"
+msgstr "Μεσαία"
+
+#. TRANSLATORS: "High" is a quality setting here
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:799
+msgid "High"
+msgstr "Υψηλή"
+
+#. TRANSLATORS: "Very High" is a quality setting here
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:801 sys/oss4/oss4-mixer.c:802
+msgid "Very High"
+msgstr "Πολύ υψηλή"
+
+#. TRANSLATORS: "Production" is a quality setting here
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:804
+msgid "Production"
+msgstr "Παραγωγής"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:805
+msgid "Front Panel Microphone"
+msgstr "Μικρόφωνο μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:806
+msgid "Front Panel Line In"
+msgstr "Είσοδος γραμμής μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:807
+msgid "Front Panel Headphones"
+msgstr "Ακουστικά μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:808
+msgid "Front Panel Line Out"
+msgstr "Έξοδος γραμμής μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:809
+msgid "Green Connector"
+msgstr "Πράσινη υποδοχή"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:810
+msgid "Pink Connector"
+msgstr "Ροζ υποδοχή"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:811
+msgid "Blue Connector"
+msgstr "Μπλε υποδοχή"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:812
+msgid "White Connector"
+msgstr "Λευκή υποδοχή"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:813
+msgid "Black Connector"
+msgstr "Μαύρη υποδοχή"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:814
+msgid "Gray Connector"
+msgstr "Γκρι υποδοχή"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:815
+msgid "Orange Connector"
+msgstr "Πορτοκαλί υποδοχή"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:816
+msgid "Red Connector"
+msgstr "Κόκκινη υποδοχή"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:817
+msgid "Yellow Connector"
+msgstr "Κίτρινη υποδοχή"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:818
+msgid "Green Front Panel Connector"
+msgstr "Πράσινη υποδοχή μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:819
+msgid "Pink Front Panel Connector"
+msgstr "Ροζ υποδοχή μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:820
+msgid "Blue Front Panel Connector"
+msgstr "Μπλε υποδοχή μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:821
+msgid "White Front Panel Connector"
+msgstr "Λευκή υποδοχή μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:822
+msgid "Black Front Panel Connector"
+msgstr "Μαύρη υποδοχή μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:823
+msgid "Gray Front Panel Connector"
+msgstr "Γκρι υποδοχή μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:824
+msgid "Orange Front Panel Connector"
+msgstr "Πορτοκαλί υποδοχή μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:825
+msgid "Red Front Panel Connector"
+msgstr "Κόκκινη υποδοχή μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:826
+msgid "Yellow Front Panel Connector"
+msgstr "Κίτρινη υποδοχή μπροστινού πάνελ"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:827
+msgid "Spread Output"
+msgstr "Ευρεία έξοδος"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:828
+msgid "Downmix"
+msgstr "Μίξη συγχώνευσης (Downmix)"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:872
+msgid "Virtual Mixer Input"
+msgstr "Είσοδος εικονικού μίκτη"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:874
+msgid "Virtual Mixer Output"
+msgstr "Έξοδος εικονικού μίκτη"
+
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:876
+msgid "Virtual Mixer Channels"
+msgstr "Κανάλια εικονικού μίκτη"
+
+#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:927
+#, c-format
+msgid "%s %d Function"
+msgstr "Λειτουργία %s %d"
+
+#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
+#: sys/oss4/oss4-mixer.c:934
+#, c-format
+msgid "%s Function"
+msgstr "Λειτουργία %s"
+
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:524 sys/oss4/oss4-source.c:392
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για αναπαραγωγή. Αυτή η έκδοση του Open Sound System δεν υποστηρίζεται από αυτό το στοιχείο."
+
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:640
+msgid "Playback is not supported by this audio device."
+msgstr "Αυτή η συσκευή ήχου δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή."
+
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:647
+msgid "Audio playback error."
+msgstr "Σφάλμα αναπαραγωγής ήχου"
+
+#: sys/oss4/oss4-source.c:514
+msgid "Recording is not supported by this audio device."
+msgstr "Αυτή η συσκευή ήχου δεν υποστηρίζει εγγραφή."
+
+#: sys/oss4/oss4-source.c:521
+msgid "Error recording from audio device."
+msgstr "Σφάλμα κατά την εγγραφή από τη συσκευή ήχου."
+
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
+msgid "Gain"
+msgstr "Κέρδος"
+
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
+msgid "Headphone"
+msgstr "Ακουστικό"
+
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:887
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Σφάλμα κατά την ανάγνωση %d bytes απο την συσκευή '%s'."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:913
 #, c-format
-msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
+msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
+msgstr "Απροσδόκητο μέγεθος πλαισίου από %u αντί του %u"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:931
 #, c-format
-msgid "Could not map buffers from device '%s'"
-msgstr "Αδυναμία χαρτογράφησης buffer για τη συσκευή '%s'"
+msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
+msgstr "Σφάλμα κατά την ανάγνωση %d bytes στην συσκευή '%s'."
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
-msgstr "Ο οδηγός της συσκευής '%s' δεν υποστηρίζει κάποια γνωστή μέθοδο λήψης."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
-msgstr "Ο οδηγός της συσκευής '%s' δεν υποστηρίζει κάποια γνωστή μέθοδο λήψης."
-
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:99
 #, c-format
-msgid "Device '%s' is busy"
-msgstr ""
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Σφάλμα κατά τη λήψη δυνατοτήτων της συσκευής '%s': Δεν είναι οδηγός v4l2. Ελέγξτε αν είναι οδηγός v4l2."
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
-msgstr "Η συσκευή '%s' δεν είναι μια συσκευή λήψης."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
-msgstr "Η συσκευή '%s' δεν είναι μια συσκευή λήψης."
-
-#, c-format
-msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "Could not get parameters on device '%s'"
-msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση των παραμέτρων στην συσκευή '%s'"
-
-#, fuzzy
-msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
-msgstr "Η συσκευή εισόδου βίντεο δεν αποδέχθηκε τη νέα ρύθμιση ταχύτητας καρέ."
-
-#, fuzzy
-msgid "Video device did not provide output format."
-msgstr "Η συσκευή εισόδου βίντεο δεν αποδέχθηκε τη νέα ρύθμιση ταχύτητας καρέ."
-
-msgid "Video device returned invalid dimensions."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr "Ο οδηγός της συσκευής '%s' δεν υποστηρίζει κάποια γνωστή μέθοδο λήψης."
-
-msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
-msgstr ""
-
-msgid "Failed to configure internal buffer pool."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Video device did not suggest any buffer size."
-msgstr "Η συσκευή εισόδου βίντεο δεν αποδέχθηκε τη νέα ρύθμιση ταχύτητας καρέ."
-
-msgid "No downstream pool to import from."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
-msgstr "Αποτυχία ανάγνωσης των ρυθμίσεων δέκτη %d στην συσκευή '%s'."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
-msgstr "Σφάλμα κατά την ανάγνωση %d bytes απο την συσκευή '%s'."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Device '%s' is not a tuner."
-msgstr "Η συσκευή '%s' δεν είναι συσκευή εξόδου."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
-msgstr "Αποτυχία ρύθμισης εισαγωγής %d στην συσκευή %s."
-
-#, c-format
-msgid "Failed to set input %d on device %s."
-msgstr "Αποτυχία ρύθμισης εισαγωγής %d στην συσκευή %s."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
-msgstr "Αποτυχία ανάγνωσης ισχύς σήματος για την συσκευή '%s'."
-
-msgid "Failed to allocated required memory."
-msgstr ""
-
-msgid "Failed to allocate required memory."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Converter on device %s has no supported input format"
-msgstr "Ο οδηγός της συσκευής '%s' δεν υποστηρίζει κάποια γνωστή μέθοδο λήψης."
-
-#, c-format
-msgid "Converter on device %s has no supported output format"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Failed to start decoding thread."
-msgstr "Αποτυχία αποκωδικοποίησης της εικόνας JPEG"
-
-msgid "Failed to process frame."
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Σφάλμα κατά τη λήψη δυνατοτήτων της συσκευής '%s': Δεν είναι οδηγός v4l2. "
-"Ελέγξτε αν είναι οδηγός v4l2."
-
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:139
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Αποτυχία ανίχνευσης ιδιοτήτων της εισόδου %d στη συσκευή %s"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:169
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Αποτυχία ανάγνωσης των ρυθμίσεων δέκτη %d στην συσκευή '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:213
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Αποτυχία ανίχνευσης κανονικοποίησης στη συσκευή '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:264 sys/v4l2/v4l2_calls.c:347
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
-msgstr ""
-"Αποτυχία κατά την ανάγνωση των χαρακτηριστικών ελέγχου στην συσκευή '%s'."
+msgstr "Αποτυχία κατά την ανάγνωση των χαρακτηριστικών ελέγχου στην συσκευή '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:492
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ταυτοποίηση της συσκευής '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:499
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Αυτή δεν είναι μια συκευή '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:506
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
-msgstr ""
-"Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής '%s' για ανάγνωση και γράψιμο. "
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής '%s' για ανάγνωση και γράψιμο. "
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:513
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Η συσκευή '%s' δεν είναι μια συσκευή λήψης."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:522
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Η συσκευή '%s' δεν είναι συσκευή εξόδου."
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Device '%s' is not a M2M device."
-msgstr "Η συσκευή '%s' δεν είναι συσκευή εξόδου."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
-msgstr ""
-"Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής '%s' για ανάγνωση και γράψιμο. "
-
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:622
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Αποτυχία ρύθμισης κανόνα για την συσκευή '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:660
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
-msgstr ""
-"Αποτυχία ανάγνωσης της τρέχουσας συχνότητας δέκτη για την συσκευή '%s'."
+msgstr "Αποτυχία ανάγνωσης της τρέχουσας συχνότητας δέκτη για την συσκευή '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:702
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"Αποτυχία ρύθμισης τρέχουσας συχνότητας δέκτη για την συσκευή '%s' στα %lu Hz"
+msgstr "Αποτυχία ρύθμισης τρέχουσας συχνότητας δέκτη για την συσκευή '%s' στα %lu Hz"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:736
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Αποτυχία ανάγνωσης ισχύς σήματος για την συσκευή '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:772
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Αποτυχία ανάγνωσης τιμής για τον έλεγχο %d στην συσκευή '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:807
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Αποτυχία ρύθμισης τιμής %d για τον έλεγχο %d στην συσκευή '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:839
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Αποτυχία ανάγνωσης της τρέχουσας εισαγωγής στην συσκευή '%s'. Πιθανόν να "
-"είναι μια συσκευή ράδιο"
+msgstr "Αποτυχία ανάγνωσης της τρέχουσας εισαγωγής στην συσκευή '%s'. Πιθανόν να είναι μια συσκευή ράδιο"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:864
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Αποτυχία ανάγνωσης της τρέχουσας εξόδου στην συσκευή '%s'. Πιθανόν να είναι "
-"μια συσκευή ράδιο"
+msgid "Failed to set input %d on device %s."
+msgstr "Αποτυχία ρύθμισης εισαγωγής %d στην συσκευή %s."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:896
+#, c-format
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Αποτυχία ανάγνωσης της τρέχουσας εξόδου στην συσκευή '%s'. Πιθανόν να είναι μια συσκευή ράδιο"
+
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:921
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Αποτυχία ορισμού εξόδου %d στην συσκευή %s."
 
-msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
-msgstr ""
-"Η αλλαγή της ανάλυσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας δεν υποστηρίζεται ακόμα."
+#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:81
+#, c-format
+msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
+msgstr "Αδυναμία θέσης σε σειρά των buffer στη συσκευή '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:197
+#, c-format
+msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
+msgstr "Αποτυχία ανάγνωσης πλαισίων βίντεο από την συσκευή '%s'."
+
+#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:199
+#, c-format
+msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
+msgstr "Αποτυχία έπειτα από %d προσπάθειες. συσκευή %s. σφάλμα συστήματος: %s"
+
+#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:239
+#, c-format
+msgid "Could not get parameters on device '%s'"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση των παραμέτρων στην συσκευή '%s'"
+
+#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:267
+msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
+msgstr "Η συσκευή εισόδου βίντεο δεν αποδέχθηκε τη νέα ρύθμιση ταχύτητας καρέ."
+
+#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:339
+#, c-format
+msgid "Could not map buffers from device '%s'"
+msgstr "Αδυναμία χαρτογράφησης buffer για τη συσκευή '%s'"
+
+#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:347
+#, c-format
+msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
+msgstr "Ο οδηγός της συσκευής '%s' δεν υποστηρίζει κάποια γνωστή μέθοδο λήψης."
+
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:719
+msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
+msgstr "Η αλλαγή της ανάλυσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας δεν υποστηρίζεται ακόμα."
+
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:733
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Δεν είναι δυνατή η λειτουργία χωρίς ρολόι "
 
-#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
-#~ msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή ήχου"
-
-#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
-#~ msgstr "Αποτυχία αναζήτησης των δυνατοτήτων του διακομιστή ήχου"
-
-#~ msgid "Internal data stream error."
-#~ msgstr "Εσωτερικό σφάλμα ροής δεδομένων."
-
-#~ msgid "Internal data flow error."
-#~ msgstr "Εσωτερικό σφάλμα ροής δεδομένων."
-
-#~ msgid "Bass"
-#~ msgstr "Μπάσα"
-
-#~ msgid "Treble"
-#~ msgstr "Πρίμα (treble)"
-
-#~ msgid "Synth"
-#~ msgstr "Synth"
-
-#~ msgid "PCM"
-#~ msgstr "PCM"
-
-#~ msgid "Speaker"
-#~ msgstr "Μεγάφωνο"
-
-#~ msgid "Line-in"
-#~ msgstr "Γραμμή-εισόδου"
-
-#~ msgid "CD"
-#~ msgstr "CD"
-
-#~ msgid "Mixer"
-#~ msgstr "Μείκτης"
-
-#~ msgid "PCM-2"
-#~ msgstr "PCM-2"
-
-#~ msgid "Record"
-#~ msgstr "Εγγραφή"
-
-#~ msgid "In-gain"
-#~ msgstr "Κέρδος εισόδου"
-
-#~ msgid "Out-gain"
-#~ msgstr "Κέρδος εξόδου"
-
-#~ msgid "Line-1"
-#~ msgstr "Γραμμή-1"
-
-#~ msgid "Line-2"
-#~ msgstr "Γραμμή-2"
-
-#~ msgid "Line-3"
-#~ msgstr "Γραμμή-3"
-
-#~ msgid "Digital-1"
-#~ msgstr "Ψηφιακό-1"
-
-#~ msgid "Digital-2"
-#~ msgstr "Ψηφιακό-2"
-
-#~ msgid "Digital-3"
-#~ msgstr "Ψηφιακό-3"
-
-#~ msgid "Phone-in"
-#~ msgstr "Είσοδος τηλεφώνου"
-
-#~ msgid "Phone-out"
-#~ msgstr "Έξοδος τηλεφώνου"
-
-#~ msgid "Video"
-#~ msgstr "Βίντεο"
-
-#~ msgid "Radio"
-#~ msgstr "Ράδιο"
-
-#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
-#~ msgstr ""
-#~ "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για χειρισμό του ελέγχου του "
-#~ "μίκτη. "
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
-#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
-#~ msgstr ""
-#~ "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα της συσκευής ήχου για χειρισμό του ελέγχου του "
-#~ "μίκτη. Αυτή η έκδοση του Open Sound System δεν υποστηρίζεται από αυτό οτ "
-#~ "στοιχείο."
-
-#~ msgid "Master"
-#~ msgstr "Γενικός (Master)"
-
-#~ msgid "Front"
-#~ msgstr "Μπροστά"
-
-#~ msgid "Rear"
-#~ msgstr "Πίσω"
-
-#~ msgid "Headphones"
-#~ msgstr "Ακουστικά"
-
-#~ msgid "Center"
-#~ msgstr "Κέντρο"
-
-#~ msgid "LFE"
-#~ msgstr "Χαμηλών συχνοτήτων (LFE)"
-
-#~ msgid "Surround"
-#~ msgstr "Περιβάλλων (Surround)"
-
-#~ msgid "Side"
-#~ msgstr "Πλευρικό"
-
-#~ msgid "AUX Out"
-#~ msgstr "Έξοδος AUX"
-
-#~ msgid "3D Depth"
-#~ msgstr "Βάθος 3D"
-
-#~ msgid "3D Center"
-#~ msgstr "Κέντρο 3D"
-
-#~ msgid "3D Enhance"
-#~ msgstr "Ενίσχυση 3D"
-
-#~ msgid "Telephone"
-#~ msgstr "Τηλέφωνο"
-
-#~ msgid "Video In"
-#~ msgstr "Είσοδος βίντεο"
-
-#~ msgid "AUX In"
-#~ msgstr "Είσοδος AUX"
-
-#~ msgid "Record Gain"
-#~ msgstr "Κέρδος Εγγραφής"
-
-#~ msgid "Output Gain"
-#~ msgstr "Κέρδος εξόδου"
-
-#~ msgid "Microphone Boost"
-#~ msgstr "Ενίσχυση μικροφώνου"
-
-#~ msgid "Diagnostic"
-#~ msgstr "Διαγνωστικό"
-
-#~ msgid "Bass Boost"
-#~ msgstr "Ενίσχυση χαμηλών"
-
-#~ msgid "Playback Ports"
-#~ msgstr "Θύρες Αναπαραγωγής"
-
-#~ msgid "Input"
-#~ msgstr "Είσοδος"
-
-#~ msgid "Monitor Source"
-#~ msgstr "Παρακολούθηση πηγής"
-
-#~ msgid "Keyboard Beep"
-#~ msgstr "Ήχος πληκτρολογίου"
-
-#~ msgid "Simulate Stereo"
-#~ msgstr "Προσομοίωση στέρεο"
-
-#~ msgid "Stereo"
-#~ msgstr "Στέρεο"
-
-#~ msgid "Surround Sound"
-#~ msgstr "Ήχος Surround"
-
-#~ msgid "Microphone Gain"
-#~ msgstr "Κέρδος μικροφώνου"
-
-#~ msgid "Speaker Source"
-#~ msgstr "Πηγή μεγαφώνου"
-
-#~ msgid "Microphone Source"
-#~ msgstr "Πηγή μικροφώνου"
-
-#~ msgid "Jack"
-#~ msgstr "Βύσμα"
-
-#~ msgid "Center / LFE"
-#~ msgstr "Κεντρικό / Χαμηλών συχνοτήτων"
-
-#~ msgid "Stereo Mix"
-#~ msgstr "Στερεοφωνική μίξη"
-
-#~ msgid "Mono Mix"
-#~ msgstr "Μονοφωνική μίξη"
-
-#~ msgid "Input Mix"
-#~ msgstr "Μίξη εισόδου"
-
-#~ msgid "Microphone 1"
-#~ msgstr "Μικρόφωνο 1"
-
-#~ msgid "Microphone 2"
-#~ msgstr "Μικρόφωνο 2"
-
-#~ msgid "Digital Out"
-#~ msgstr "Ψηφιακή έξοδος"
-
-#~ msgid "Digital In"
-#~ msgstr "Ψηφιακή είσοδος"
-
-#~ msgid "HDMI"
-#~ msgstr "HDMI"
-
-#~ msgid "Modem"
-#~ msgstr "Modem"
-
-#~ msgid "Handset"
-#~ msgstr "Τηλεφωνική συσκευή"
-
-#~ msgid "Other"
-#~ msgstr "Άλλο"
-
-#~ msgid "None"
-#~ msgstr "Κανένα"
-
-#~ msgid "On"
-#~ msgstr "On"
-
-#~ msgid "Off"
-#~ msgstr "Off"
-
-#~ msgid "Mute"
-#~ msgstr "Σίγαση"
-
-#~ msgid "Fast"
-#~ msgstr "Γρήγορα"
-
-#~ msgid "Very Low"
-#~ msgstr "Πολύ χαμηλή"
-
-#~ msgid "Low"
-#~ msgstr "Χαμηλή"
-
-#~ msgid "Medium"
-#~ msgstr "Μεσαία"
-
-#~ msgid "High"
-#~ msgstr "Υψηλή"
-
-#~ msgid "Very High"
-#~ msgstr "Πολύ υψηλή"
-
-#~ msgid "Production"
-#~ msgstr "Παραγωγής"
-
-#~ msgid "Front Panel Microphone"
-#~ msgstr "Μικρόφωνο μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Front Panel Line In"
-#~ msgstr "Είσοδος γραμμής μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Front Panel Headphones"
-#~ msgstr "Ακουστικά μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Front Panel Line Out"
-#~ msgstr "Έξοδος γραμμής μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Green Connector"
-#~ msgstr "Πράσινη υποδοχή"
-
-#~ msgid "Pink Connector"
-#~ msgstr "Ροζ υποδοχή"
-
-#~ msgid "Blue Connector"
-#~ msgstr "Μπλε υποδοχή"
-
-#~ msgid "White Connector"
-#~ msgstr "Λευκή υποδοχή"
-
-#~ msgid "Black Connector"
-#~ msgstr "Μαύρη υποδοχή"
-
-#~ msgid "Gray Connector"
-#~ msgstr "Γκρι υποδοχή"
-
-#~ msgid "Orange Connector"
-#~ msgstr "Πορτοκαλί υποδοχή"
-
-#~ msgid "Red Connector"
-#~ msgstr "Κόκκινη υποδοχή"
-
-#~ msgid "Yellow Connector"
-#~ msgstr "Κίτρινη υποδοχή"
-
-#~ msgid "Green Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Πράσινη υποδοχή μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Ροζ υποδοχή μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Μπλε υποδοχή μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "White Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Λευκή υποδοχή μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Black Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Μαύρη υποδοχή μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Γκρι υποδοχή μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Πορτοκαλί υποδοχή μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Red Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Κόκκινη υποδοχή μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Κίτρινη υποδοχή μπροστινού πάνελ"
-
-#~ msgid "Spread Output"
-#~ msgstr "Ευρεία έξοδος"
-
-#~ msgid "Downmix"
-#~ msgstr "Μίξη συγχώνευσης (Downmix)"
-
-#~ msgid "Virtual Mixer Input"
-#~ msgstr "Είσοδος εικονικού μίκτη"
-
-#~ msgid "Virtual Mixer Output"
-#~ msgstr "Έξοδος εικονικού μίκτη"
-
-#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
-#~ msgstr "Κανάλια εικονικού μίκτη"
-
-#~ msgid "%s %d Function"
-#~ msgstr "Λειτουργία %s %d"
-
-#~ msgid "%s Function"
-#~ msgstr "Λειτουργία %s"
-
-#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
-#~ msgstr "Απροσδόκητο μέγεθος πλαισίου από %u αντί του %u"
-
-#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
-#~ msgstr "Σφάλμα κατά την ανάγνωση %d bytes στην συσκευή '%s'."
-
-#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
-#~ msgstr "Αδυναμία θέσης σε σειρά των buffer στη συσκευή '%s'."
-
-#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
-#~ msgstr "Αποτυχία ανάγνωσης πλαισίων βίντεο από την συσκευή '%s'."
-
-#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Αποτυχία έπειτα από %d προσπάθειες. συσκευή %s. σφάλμα συστήματος: %s"
-
 #~ msgid "Describes the selected input element."
 #~ msgstr "Περιγράφει το επιλεγμένο στοιχείο εισαγωγής."
 
 #~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
-#~ msgstr ""
-#~ "Περιγράφει το επιλεγμένο στοιχείο εξόδου για το Audio/Video Conferencing."
+#~ msgstr "Περιγράφει το επιλεγμένο στοιχείο εξόδου για το Audio/Video Conferencing."
 
 #~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
 #~ msgstr "Περιγράφει το επιλεγμένο στοιχείο εξόδου για μουσική και ταινίες."
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 3acd881..a721457 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -4,455 +4,502 @@
 #
 # Nicolas Velin <nicolas@velin.fr>, 2008.
 # Claude Paroz <claude@2xlibre.net>, 2008-2011.
-# Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>, 2015.
+# Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>, 2015, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-20 16:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-05 22:27+0200\n"
 "Last-Translator: Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>\n"
 "Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n"
 "Language: fr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "serveur Jack introuvable"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Échec de décodage de l’image JPEG"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "« %s » par « %s »"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Impossible de se connecter au serveur"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Aucun URL défini."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Impossible de résoudre le nom du serveur."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Impossible d’établir une connexion vers le serveur."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "La configuration d’une connexion sécurisée a échoué."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
-msgstr ""
-"Une erreur réseau s’est produite ou le serveur a fermé abruptement la "
-"connexion."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+msgstr "Une erreur réseau s’est produite ou le serveur a fermé abruptement la connexion."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Le serveur a envoyé de mauvaises données."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Le serveur ne gère pas la recherche."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Entrée audio absente ou non valide, le flux AVI sera corrompu."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Ce fichier ne contient aucun flux exploitable."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Ce fichier n'est pas valide et ne peut donc pas être lu."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
 msgstr "Impossible de lire le flux car il est chiffré par un DRM PlayReady."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Ce fichier est corrompu et ne peut pas être lu."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Taille d’atome non valide."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Ce fichier n’est pas complet et ne peut donc pas être lu."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
-msgstr ""
-"Il est possible que la vidéo dans ce fichier ne puisse pas être lue "
-"correctement."
+msgstr "Il est possible que la vidéo dans ce fichier ne puisse pas être lue correctement."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
 msgstr "Ce fichier contient trop de flux. Seuls les %d premiers seront lus"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Aucun flux pris en charge n’a été trouvé. Il faut peut-être installer un "
-"greffon d’extension GStreamer RTSP pour les flux Real media."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Aucun flux pris en charge n’a été trouvé. Il faut peut-être installer un greffon d’extension GStreamer RTSP pour les flux Real media."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Aucun flux pris en charge n’a été trouvé. Il faut peut-être autoriser "
-"davantage de protocoles de transport ou il manque peut-être le bon greffon "
-"d’extension GStreamer RTSP."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Aucun flux pris en charge n’a été trouvé. Il faut peut-être autoriser davantage de protocoles de transport ou il manque peut-être le bon greffon d’extension GStreamer RTSP."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Impossible d’ouvrir le périphérique audio en lecture. Le périphérique est "
-"utilisé par une autre application."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Impossible d’ouvrir le périphérique audio en lecture. Le périphérique est utilisé par une autre application."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Impossible d’ouvrir le périphérique audio en lecture. Vous n’avez pas les "
-"droits nécessaires pour ouvrir le périphérique."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Impossible d’ouvrir le périphérique audio en lecture. Vous n’avez pas les droits nécessaires pour ouvrir le périphérique."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Impossible d’ouvrir le périphérique audio en lecture."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Impossible d’ouvrir le périphérique audio en lecture. Cette version d’OSS "
-"(Open Sound System) n’est pas prise en charge par cet élément."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Impossible d’ouvrir le périphérique audio en lecture. Cette version d’OSS (Open Sound System) n’est pas prise en charge par cet élément."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "La lecture n’est pas prise en charge par ce périphérique audio."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Erreur de lecture audio."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "L’enregistrement n’est pas pris en charge par ce périphérique audio."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Erreur lors de l’enregistrement à partir du périphérique audio."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Impossible d’ouvrir le périphérique audio pour l’enregistrement. Vous n’avez "
-"pas les droits nécessaires pour ouvrir le périphérique."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Impossible d’ouvrir le périphérique audio pour l’enregistrement. Vous n’avez pas les droits nécessaires pour ouvrir le périphérique."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Impossible d’ouvrir le périphérique audio pour l’enregistrement."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "Périphèrique CoreAudio introuvable"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "Le périphèrique CoreAudio n’a pas pu être ouvert"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Source d’enregistrement"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Micro"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Entrée ligne"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "CD interne"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "Entrée SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "Entrée AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "Entrée AUX 2"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Codec boucle interne"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "SunVTS boucle interne"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Volume"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Gain"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Moniteur"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Haut-parleur interne"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Écouteurs"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Sortie ligne"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "Sortie SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "Sortie AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "Sortie AUX 2"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Erreur de lecture de %d octets sur le périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Impossible d’énumérer les formats vidéo compatibles avec le périphérique "
-"« %s »"
+msgstr "Impossible d’énumérer les formats vidéo compatibles avec le périphérique « %s »"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Impossible de mapper les tampons du périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
-msgstr ""
-"Le pilote du périphérique « %s » ne prend en charge la méthode d’entrée-"
-"sortie %d"
+msgstr "Le pilote du périphérique « %s » ne prend en charge la méthode d’entrée-sortie %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
-msgstr ""
-"Le pilote du périphérique « %s » ne prend en charge aucune méthode d’entrée-"
-"sortie connue."
+msgstr "Le pilote du périphérique « %s » ne prend en charge aucune méthode d’entrée-sortie connue."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Périphérique « %s » occupé"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
-msgstr ""
-"Le périphérique « %s » ne peut pas capturer avec une résolution de %d x %d"
+msgstr "Le périphérique « %s » ne peut pas capturer avec une résolution de %d x %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Le périphérique « %s » ne peut pas capturer dans le format spécifié"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Le périphérique « %s » ne prend pas en charge les plans non contiguës"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Impossible d’obtenir les paramètres du périphérique « %s »"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
-msgstr ""
-"Le périphérique vidéo n’a pas accepté le nouveau paramètre de fréquence "
-"d’image."
+msgstr "Le périphérique vidéo n’a pas accepté le nouveau paramètre de fréquence d’image."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Le périphérique vidéo n’a pas fourni de format de sortie."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Le périphérique vidéo a retourné une dimensions incorrecte."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr ""
-"Le périphérique vidéo utilise une méthode d’entrelacement non prise en "
-"charge."
+msgstr "Le périphérique vidéo utilise une méthode d’entrelacement non prise en charge."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
 msgstr "Le périphérique vidéo utilise un format de pixel non pris en charge."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Impossible de configurer le spooler interne de tampons."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Le périphérique vidéo n’a suggéré aucune taille de cache."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "No downstream pool to import from."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Impossible d’obtenir les paramètres du syntoniseur %d du périphérique « %s »."
+msgstr "Impossible d’obtenir les paramètres du syntoniseur %d du périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Erreur d’interrogation des capacités du périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un syntoniseur."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Impossible d’obtenir un flux radio depuis le périphérique %s."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Impossible de définir l’entrée %d sur le périphérique %s."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Impossible de modifier la sourdine du périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Impossible d’allouer la mémoire nécessaire."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Impossible d’allouer la mémoire nécessaire."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
-msgstr ""
-"Le convertisseur du périphérique « %s » ne prend en charge aucun format "
-"d’entrée"
+msgstr "Le convertisseur du périphérique « %s » ne prend en charge aucun format d’entrée"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
-msgstr ""
-"Le convertisseur du périphérique « %s » ne prend en charge aucun format de "
-"sortie"
+msgstr "Le convertisseur du périphérique « %s » ne prend en charge aucun format de sortie"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
-msgstr ""
-"L’encodeur du périphérique « %s » ne prend en charge aucun format d’entrée"
+msgstr "L’encodeur du périphérique « %s » ne prend en charge aucun format d’entrée"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
-msgstr ""
-"L’encodeur du périphérique « %s » ne prend en charge aucun format de sortie"
+msgstr "L’encodeur du périphérique « %s » ne prend en charge aucun format de sortie"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Échec de démarrage du processus de décodage."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Échec du traitement de frame."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Erreur de récupération des capacités pour le périphérique « %s » : ce n’est "
-"pas un pilote v4l2. Vérifiez si c’est un pilote v4l1."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Erreur de récupération des capacités pour le périphérique « %s » : ce n’est pas un pilote v4l2. Vérifiez si c’est un pilote v4l1."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
-msgstr ""
-"Impossible de récupérer les attributs de l’entrée %d du périphérique %s"
+msgstr "Impossible de récupérer les attributs de l’entrée %d du périphérique %s"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Impossible de récupérer les paramètres du syntoniseur %d du périphérique "
-"« %s »."
+msgstr "Impossible de récupérer les paramètres du syntoniseur %d du périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Impossible de récupérer la norme du périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
-msgstr ""
-"Impossible de récupérer les attributs de contrôle du périphérique « %s »."
+msgstr "Impossible de récupérer les attributs de contrôle du périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Impossible d’identifier le périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Ceci n’est pas un périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Impossible d’ouvrir le périphérique « %s » en lecture et écriture."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Le périphérique « %s » n’est pas un périphérique d’enregistrement."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Le périphérique « %s » n’est pas un périphérique de sortie."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Le périphérique « %s » n’est pas un périphérique M2M."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Impossible de dupliquer le périphérique « %s » en lecture et écriture."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "La définition de la norme du périphérique « %s » a échoué."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
-msgstr ""
-"Impossible de récupérer la fréquence actuelle de syntonisation du "
-"périphérique « %s »."
+msgstr "Impossible de récupérer la fréquence actuelle de syntonisation du périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"Impossible de définir la fréquence de syntonisation du périphérique « %s » à "
-"%lu Hz."
+msgstr "Impossible de définir la fréquence de syntonisation du périphérique « %s » à %lu Hz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Impossible d’obtenir la force du signal du périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Impossible de récupérer la valeur du contrôle %d du périphérique « %s »."
+msgstr "Impossible de récupérer la valeur du contrôle %d du périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Impossible de récupérer la valeur %d du contrôle %d du périphérique « %s »."
+msgstr "Impossible de récupérer la valeur %d du contrôle %d du périphérique « %s »."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Impossible de récupérer l’entrée actuelle du périphérique « %s ». C’est peut-"
-"être un périphérique radio"
+msgstr "Impossible de récupérer l’entrée actuelle du périphérique « %s ». C’est peut-être un périphérique radio"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Impossible de récupérer la sortie actuelle du périphérique « %s ». C’est "
-"peut-être un périphérique radio"
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Impossible de récupérer la sortie actuelle du périphérique « %s ». C’est peut-être un périphérique radio"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Impossible de définir la sortie %d du périphérique %s."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
-msgstr ""
-"La modification de la résolution au cours de l’exécution n’est pas encore "
-"prise en charge."
+msgstr "La modification de la résolution au cours de l’exécution n’est pas encore prise en charge."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Impossible de fonctionner sans horloge"
 
diff --git a/po/hr.po b/po/hr.po
index d687c17..a7b13e1 100644
--- a/po/hr.po
+++ b/po/hr.po
@@ -2,13 +2,13 @@
 # This file is put in the public domain.
 #
 # Tomislav Krznar <tomislav.krznar@gmail.com>, 2012.
-# Božidar Putanec <bozidarp@yahoo.com>, 2016.
+# Božidar Putanec <bozidarp@yahoo.com>, 2016, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.10.0\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-11-19 10:22-0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-04 16:09-0800\n"
 "Last-Translator: Božidar Putanec <bozidarp@yahoo.com>\n"
 "Language-Team: Croatian <lokalizacija@linux.hr>\n"
 "Language: hr\n"
@@ -16,420 +16,491 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
-msgstr "‘Jack’ poslužitelj nije pronađen"
+msgstr "Poslužitelj Jack nije pronađen"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Nije uspjelo dekodirati JPEG sliku"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "‘%s’ (‘%s’)"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Spajanje na poslužitelj nije moguće"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "URL adresa nije imenovana."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Nije moguće razriješiti ime poslužitelja."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Nije moguće uspostaviti vezu s poslužiteljem."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Uspostavljanje sigurne veze nije uspjelo."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
-msgstr ""
-"Dogodila se mrežna greška, ili je poslužitelj neočekivano zatvorio vezu."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+msgstr "Dogodila se mrežna greška, ili je poslužitelj neočekivano zatvorio vezu."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Poslužitelj je poslao neispravne podatke."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Poslužitelj ne podržava traženje."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Nema audio ulaza ili je neispravan, AVI stream će biti iskvaren."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Ova datoteka ne sadrži nijedan upotrebljivi stream (tok podataka)."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Datoteka je neispravna i ne može se reproducirati."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
-msgstr ""
-"Ovaj stream nije moguće reproducirati jer je kriptiran s PlayReady DRM."
+msgstr "Ovaj stream nije moguće reproducirati jer je kriptiran s PlayReady DRM."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Datoteka je iskvarena i ne može se reproducirati."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Veličina atoma je neispravna."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Datoteka je nepotpuna i ne može se reproducirati."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Video iz ove datoteke se možda neće ispravno reproducirati."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
-msgstr ""
-"U ovoj datoteci ima previše streamova (streams). Samo prvih %d će se "
-"reproducirati"
+msgstr "U ovoj datoteci ima previše streamova (streams). Samo prvih %d će se reproducirati"
 
 # https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/rtp.html
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Nijedan podržani stream nije nađen. Možda ćete morati instalirati GStreamer "
-"RTSP dodatni plugin za Real medijske streamove."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Nijedan podržani stream nije nađen. Možda ćete morati instalirati GStreamer RTSP dodatni plugin za Real medijske streamove."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Nijedan podržani stream nije nađen. Možda ćete morati dopustiti više "
-"prijenosnih protokola ili možda vam nedostaje odgovarajući GStreamer RTSP "
-"dodatni plugin."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Nijedan podržani stream nije nađen. Možda ćete morati dopustiti više prijenosnih protokola ili možda vam nedostaje odgovarajući GStreamer RTSP dodatni plugin."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Audiouređaj nije moguće otvoriti za reprodukciju. Uređaj trenutačno koristi "
-"neka druga aplikacija."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Audiouređaj nije moguće otvoriti za reprodukciju. Uređaj trenutačno koristi neka druga aplikacija."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Audiouređaj nije moguće otvoriti za reprodukciju. Nemate dopuštenje za "
-"otvaranje uređaja."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Audiouređaj nije moguće otvoriti za reprodukciju. Nemate dopuštenje za otvaranje uređaja."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Audiouređaj nije moguće otvoriti za reprodukciju."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Audiouređaj nije moguće otvoriti za reprodukciju. Ovaj element ne podržava "
-"ovu inačicu Open Sound System."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Audiouređaj nije moguće otvoriti za reprodukciju. Ovaj element ne podržava ovu inačicu Open Sound System."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Ovaj audiouređaj ne podržava reprodukciju."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Greška u audio reprodukciji."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Ovaj audiouređaj ne podržava snimanje."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Greška snimanja s audiouređaja."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Audiouređaj nije moguće otvoriti za snimanje. Nemate dopuštenje za otvaranje "
-"uređaja."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Audiouređaj nije moguće otvoriti za snimanje. Nemate dopuštenje za otvaranje uređaja."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Audiouređaj nije moguće otvoriti za snimanje."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "CoreAudio uređaj nije pronađen"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "CoreAudio uređaj nije moguće otvoriti"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Izvor snimanja"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Mikrofon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Linijski ulaz"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Interni CD"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "SPDIF ulaz"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "AUX 1 ulaz"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "AUX 2 ulaz"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Kodek-povratna petlja"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "SunVTS-povratna petlja"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Glasnoća"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Pojačanje"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Nadzor"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Ugrađeni zvučnik"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Slušalica"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Linijski izlaz"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "SPDIF izlaz"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "AUX 1 izlaz"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "AUX 2 izlaz"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Greška čitanja %d bajtova s uređaja ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Nije uspjelo nabrojati sve moguće video formate s kojima uređaj ‘%s’ može "
-"raditi"
+msgstr "Nije uspjelo nabrojati sve moguće video formate s kojima uređaj ‘%s’ može raditi"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Nije moguće preslikati (map) međuspremnike iz uređaja ‘%s’"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Upravljački program uređaja ‘%s’ ne podržava IO metodu %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
-msgstr ""
-"Upravljački program uređaja ‘%s’ ne podržava nijednu poznatu IO metodu."
+msgstr "Upravljački program uređaja ‘%s’ ne podržava nijednu poznatu IO metodu."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Uređaj ‘%s’ je zauzet"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Uređaj ‘%s’ ne može snimati s razlučivosti od %dx%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Uređaj ‘%s’ ne može snimati u specificiranom formatu."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Device ‘%s’ ne podržava prekinute ravnine"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Parametre uređaja ‘%s’ nije moguće dobiti"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "Videouređaj nije prihvatio novu frekvenciju slika (ili poluslika)."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Videouređaj nije predočio izlazni format."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Videouređaj je uzvratio s neispravnim dimenzijama."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr ""
-"Videouređaj koristi nepodržanu metodu poluslika (prored i frekvenciju)."
+msgstr "Videouređaj koristi nepodržanu metodu poluslika."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
-msgstr "Videouređaj koristi nepodržani format piksela."
+msgstr "Videouređaj koristi format piksela koji nije podržan."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Nije uspjelo konfigurirati internu zalihu međuspremnika."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Videouređaj nije predložio nijednu veličinu međuspremnika."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Nema se od nikuda uvesti ‘downstream’ zaliha."
 
 # tuner > štelanje frekvencije, mijenjanje (biranje) kanala
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Nije uspjelo dobiti postavke tunera %d na uređaj ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Greška pri dobivanju podataka o mogućnostima uređaja ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Uređaj ‘%s’ nije tuner."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Nije uspjelo dobiti radijski ulaz na uređaju ‘%s’. "
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Nije uspjelo postaviti ulaz %d na uređaj %s."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Nije uspjelo promijeniti status mute (Zvûk (da/ne) za uređaj ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Nije uspjelo izdvojiti potrebnu memoriju."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Nije uspjelo dodijeliti potrebnu memoriju."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Konverter na uređaju %s nema podržani ulazni format"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Konverter na uređaju %s nema podržani izlazni format"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Koder na uređaju %s nema podržani ulazni format"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Koder na uređaju %s nema podržani izlazni format"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Nije uspjelo započeti dekodiranje niti (thread)."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Nije uspjelo obraditi sliku (polusliku)."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Greška pri dobivanja mogućnosti za uređaj ‘%s’: To nije v4l2 upravljački "
-"program. Provjerite da li je v4l1 upravljački program."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Greška pri dobivanja mogućnosti za uređaj ‘%s’: To nije v4l2 upravljački program. Provjerite da li je v4l1 upravljački program."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Nije uspjelo ispitati svojstva ulaza %d uređaja %s"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Nije uspjelo dobiti postavke tunera %d uređaja ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Nije uspjelo ispitati normu (standard) na uređaju ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Nije uspjelo dobiti upravljačka svojstva uređaja ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Ne može se identificirati uređaj ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Ovo nije uređaj ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Uređaj ‘%s’nije moguće otvoriti za čitanje i pisanje."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Uređaj ‘%s’ nije uređaj za snimanje."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Uređaj ‘%s’ nije izlazni uređaj."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Uređaj ‘%s’ nije M2M uređaj."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Uređaj ‘%s’nije moguće duplicirati za čitanje i pisanje."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Nije uspjelo postaviti normu (standard) za uređaj ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
 msgstr "Nije uspjelo dobiti trenutačnu frekvenciju tunera za uređaj ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"Nije uspjelo postaviti trenutačnu frekvenciju tunera za uređaj ‘%s’ na %lu "
-"Hz."
+msgstr "Nije uspjelo postaviti trenutačnu frekvenciju tunera za uređaj ‘%s’ na %lu Hz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Nije uspjelo dobiti snagu signala za uređaj ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Nije uspjelo dobiti vrijednost za kontrolu %d na uređaju ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Nije uspjelo postaviti vrijednost %d za kontrolu %d na uređaju ‘%s’."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Nije uspjelo dobiti trenutačni ulaz na uređaju ‘%s’. Možda je to radiouređaj"
+msgstr "Nije uspjelo dobiti trenutačni ulaz na uređaju ‘%s’. Možda je to radiouređaj"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Nije uspjelo dobiti trenutačni izlaz na uređaju ‘%s’. Možda je to radiouređaj"
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Nije uspjelo dobiti trenutačni izlaz na uređaju ‘%s’. Možda je to radiouređaj"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Nije uspjelo postaviti izlaz %d na uređaj %s."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Promjena rezolucije u tijeku rada (runtime) još nije podržana."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Ne mogu raditi bez takta (sata)"
 
@@ -514,12 +585,8 @@
 #~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
 #~ msgstr "Ne mogu otvoriti zvučni uređaj za upravljanje mikserom."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
-#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ne mogu otvoriti zvučni uređaj za upravljanje mikserom. Ovaj element ne "
-#~ "podržava ovu inačicu Open Sound System sustava."
+#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+#~ msgstr "Ne mogu otvoriti zvučni uređaj za upravljanje mikserom. Ovaj element ne podržava ovu inačicu Open Sound System sustava."
 
 #~ msgid "Master"
 #~ msgstr "Glavni"
diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index 8b88e25..75fed82 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -1,790 +1,507 @@
 # Hungarian translation for gst-plugins-good.
-# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
 #
 # Laszlo Dvornik <dvornik@invitel.hu>, 2004.
 # Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016.
-# Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>, 2014, 2015.
+# Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>, 2014, 2015, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-03-14 18:35+0100\n"
-"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-05 20:11+0200\n"
+"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: hu\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "X-Rosetta-Export-Date: 2007-07-27 19:18:15+0000\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
 "X-Rosetta-Export-Date: 2007-07-27 19:18:15+0000\n"
 "Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Jack kiszolgáló nem található"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "A JPEG kép visszafejtése meghiúsult"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "„%s” ettől: „%s”"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Nem sikerült csatlakozni a kiszolgálóhoz"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Nincs beállítva URL."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Nem sikerült feloldani a kiszolgáló nevét."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Nem hozható létre kapcsolat a kiszolgálóhoz."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "A biztonságos kapcsolat kialakítása meghiúsult."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
-msgstr ""
-"Hálózati hiba történt, vagy a kiszolgáló váratlanul lezárta a kapcsolatot."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+msgstr "Hálózati hiba történt, vagy a kiszolgáló váratlanul lezárta a kapcsolatot."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "A kiszolgáló hibás adatokat küldött."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "A kiszolgáló nem támogatja a tekerést."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Nincs vagy érvénytelen bemeneti hang, az AVI-folyam sérült lesz."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "A fájl nem tartalmaz lejátszható adatfolyamokat."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "A fájl nem érvényes és nem játszható le."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
-msgstr ""
-"Nem lehet lejátszani a folyamot, mert PlayReady DRM titkosítás van rajta."
+msgstr "Nem lehet lejátszani a folyamot, mert PlayReady DRM titkosítás van rajta."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "A fájl sérült és nem játszható le."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Érvénytelen atom méret."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "A fájl nem teljes és nem játszható le."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "A fájlban található videó lehet, hogy nem játszható le megfelelően."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
-msgstr ""
-"A fájl túl sok adatfolyamot tartalmaz. Csak az első %d kerül lejátszásra."
+msgstr "A fájl túl sok adatfolyamot tartalmaz. Csak az első %d kerül lejátszásra."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Nem található támogatott adatfolyam. Telepítse a GStreamer RTSP bővítményt a "
-"Real media adatfolyamokhoz."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Nem található támogatott adatfolyam. Telepítse a GStreamer RTSP bővítményt a Real media adatfolyamokhoz."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Nem található támogatott adatfolyam. Lehet, hogy több átviteli protokollt "
-"kell engedélyezni, vagy hiányzik a megfelelő GStreamer RTSP bővítmény."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Nem található támogatott adatfolyam. Lehet, hogy több átviteli protokollt kell engedélyezni, vagy hiányzik a megfelelő GStreamer RTSP bővítmény."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Nem nyitható meg hangeszköz a lejátszáshoz. Az eszközt másik alkalmazás "
-"használja."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Nem nyitható meg hangeszköz a lejátszáshoz. Az eszközt másik alkalmazás használja."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Nem nyitható meg hangeszköz a lejátszáshoz. Nincs jogosultsága az eszköz "
-"megnyitására."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Nem nyitható meg hangeszköz a lejátszáshoz. Nincs jogosultsága az eszköz megnyitására."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Nem nyitható meg hangeszköz a lejátszáshoz."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Nem nyitható meg hangeszköz a lejátszáshoz. Az Open Sound System ezen "
-"verzióját az elem nem támogatja."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Nem nyitható meg hangeszköz a lejátszáshoz. Az Open Sound System ezen verzióját az elem nem támogatja."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Ez a hangeszköz nem támogatja a lejátszást."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Hanglejátszási hiba."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Ez a hangeszköz nem támogatja a felvételt."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Hiba a hangeszközről való felvételkor."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Nem nyitható meg hangeszköz a felvételhez. Nincs jogosultsága az eszköz "
-"megnyitására."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Nem nyitható meg hangeszköz a felvételhez. Nincs jogosultsága az eszköz megnyitására."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Nem nyitható meg hangeszköz a felvételhez."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "A CoreAudio eszköz nem található"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "A CoreAudio eszköz nem nyitható meg"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Felvétel forrása"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Mikrofon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Vonalbemenet"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Belső CD"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "SPDIF be"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "1. AUX be"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "2. AUX be"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Kodek visszacsatolás"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "SunVTS visszacsatolás"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Hangerő"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Erősítés"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Beépített hangszóró"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Fejhallgató"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Vonalkimenet"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "SPDIF ki"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "1. AUX ki"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "2. AUX ki"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Hiba %d bájt olvasásakor a következő eszközről: „%s”."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"A(z) „%s” eszköz által kezelhető lehetséges videoformátumok felsorolása "
-"sikertelen"
+msgstr "A(z) „%s” eszköz által kezelhető lehetséges videoformátumok felsorolása sikertelen"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Nem képezhetők le a(z) „%s” eszköz pufferei"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "A(z) „%s” eszköz illesztőprogramja nem támogatja a(z) %d. IO módot"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
-msgstr ""
-"A(z) „%s” eszköz illesztőprogramja nem támogat egyetlen ismert IO módot sem."
+msgstr "A(z) „%s” eszköz illesztőprogramja nem támogat egyetlen ismert IO módot sem."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "A(z) „%s” eszköz foglalt"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "A(z) „%s” eszköz nem képes felvenni %dx%d felbontásban"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "A(z) „%s” eszköz nem képes felvenni a megadott formátumban"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "A(z) „%s” eszköz nem támogatja a nem szomszédos síkokat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Nem kérhetők le a(z) „%s” eszköz paraméterei"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "A videoeszköz nem fogadta el az új képkockasebesség-beállítást."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "A videoeszköz nem szolgáltatott kimeneti formátumot."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "A videoeszköz érvénytelen dimenziókkal tért vissza."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr "A videoeszközök nem támogatott váltottsoros módot használnak."
+msgstr "A videoeszköz nem támogatott váltottsoros módot használ."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
-msgstr "A videoeszközök nem támogatott képpontformátumot használnak."
+msgstr "A videoeszköz nem támogatott képpontformátumot használ."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Nem sikerült beállítani a belső puffertárolót."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "A videoeszköz nem javasolt semmilyen pufferméretet."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Nincs importálási forrásként használható alárendelt tároló."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "A(z) %d. tuner beállításának lekérése a(z) „%s” eszközön meghiúsult."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Hiba a(z) „%s” eszköz képességeinek lekérésekor."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "A(z) „%s” eszköz nem tuner."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "A rádióbemenet lekérése meghiúsult a(z) „%s” eszközön."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "A(z) %d. bemenet beállítása meghiúsult a(z) „%s” eszközön."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "A némítási állapot módosítása meghiúsult a(z) „%s” eszközön."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Nem sikerült lefoglalni a szükséges memóriát."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Nem sikerült lefoglalni a szükséges memóriát."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "A(z) %s eszközön lévő átalakítónak nincs támogatott bemeneti formátuma"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "A(z) %s eszközön lévő átalakítónak nincs támogatott kimeneti formátuma"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "A(z) %s eszközön lévő kódolónak nincs támogatott bemeneti formátuma"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "A(z) %s eszközön lévő kódolónak nincs támogatott kimeneti formátuma"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Nem sikerült elindítani a dekódolási szálat."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Nem sikerült feldolgozni a keretet."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Hiba a(z) „%s” eszköz képességeinek lekérésekor. Ez nem egy v4l2 meghajtó. "
-"Ellenőrizze, hogy nem v4l1 meghajtó-e."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Hiba a(z) „%s” eszköz képességeinek lekérésekor. Ez nem egy v4l2 meghajtó. Ellenőrizze, hogy nem v4l1 meghajtó-e."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "A(z) %d bemenet attribútumainak lekérése meghiúsult a(z) %s eszközön"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "A(z) %d. tuner beállításának lekérése a(z) „%s” eszközön meghiúsult."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "A norma lekérdezése meghiúsult a(z) „%s” eszköztől."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "A vezérlőattribútumok lekérése meghiúsult a(z) „%s” eszközön."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Nem azonosítható a(z) „%s” eszköz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Ez nem egy eszköz: „%s”."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Nem sikerült olvasásra és írásra megnyitni a(z) „%s” eszközt."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "A(z) „%s” eszköz nem rögzítőeszköz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "A(z) „%s” eszköz nem kimeneti eszköz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "A(z) „%s” eszköz nem M2M eszköz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Nem sikerült duplikálni a(z) „%s” eszközt olvasásra és írásra."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "A norma beállítása meghiúsult a(z) „%s” eszközön."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
-msgstr ""
-"A tuner aktuális frekvenciájának lekérdezése meghiúsult a(z) „%s” eszköztől."
+msgstr "A tuner aktuális frekvenciájának lekérdezése meghiúsult a(z) „%s” eszköztől."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"A tuner aktuális frekvenciájának beállítása meghiúsult a(z) „%s” eszközön "
-"%lu Hz-re."
+msgstr "A tuner aktuális frekvenciájának beállítása meghiúsult a(z) „%s” eszközön %lu Hz-re."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "A jelerősség lekérdezése meghiúsult a(z) „%s” eszközön."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "A(z) %d. vezérlőelem értékének lekérése meghiúsult a(z) „%s” eszközön."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"A(z) $%2d érték beállítása $%1d vezérlőelemhez meghiúsult a(z) „%s” eszközön."
+msgstr "A(z) $%2d érték beállítása $%1d vezérlőelemhez meghiúsult a(z) „%s” eszközön."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Az aktuális bemenet lekérése meghiúsult a(z) „%s” eszközről. Lehet, hogy ez "
-"egy rádióeszköz."
+msgstr "Az aktuális bemenet lekérése meghiúsult a(z) „%s” eszközről. Lehet, hogy ez egy rádióeszköz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Az aktuális kimenet lekérése meghiúsult a(z) „%s” eszközről. Lehet, hogy ez "
-"egy rádióeszköz."
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Az aktuális kimenet lekérése meghiúsult a(z) „%s” eszközről. Lehet, hogy ez egy rádióeszköz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "A(z) %d. kimenet beállítása meghiúsult a(z) „%s” eszközön."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "A felbontás módosítása futás közben még nem támogatott."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Óra nélkül lehetetlen a működés"
-
-#~ msgid "Internal data stream error."
-#~ msgstr "Belső adatfolyam-hiba."
-
-#~ msgid "Internal data flow error."
-#~ msgstr "Belső adatfolyam-hiba."
-
-#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
-#~ msgstr "A(z) „%s” eszköz nem támogatja a videofelvételt"
-
-#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
-#~ msgstr "Nem hozható létre kapcsolat a hangkiszolgálóhoz"
-
-#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
-#~ msgstr "A hangkiszolgáló képességeinek lekérdezése meghiúsult"
-
-#~ msgid "Bass"
-#~ msgstr "Basszus"
-
-#~ msgid "Treble"
-#~ msgstr "Magas"
-
-#~ msgid "Synth"
-#~ msgstr "Szintet."
-
-#~ msgid "PCM"
-#~ msgstr "PCM"
-
-#~ msgid "Speaker"
-#~ msgstr "Hangfal"
-
-#~ msgid "Line-in"
-#~ msgstr "Vonalbemenet"
-
-#~ msgid "CD"
-#~ msgstr "CD"
-
-#~ msgid "Mixer"
-#~ msgstr "Keverő"
-
-#~ msgid "PCM-2"
-#~ msgstr "2. PCM"
-
-#~ msgid "Record"
-#~ msgstr "Felvétel"
-
-#~ msgid "In-gain"
-#~ msgstr "Be-erősítés"
-
-#~ msgid "Out-gain"
-#~ msgstr "Ki-erősítés"
-
-#~ msgid "Line-1"
-#~ msgstr "1. vonal"
-
-#~ msgid "Line-2"
-#~ msgstr "2. vonal"
-
-#~ msgid "Line-3"
-#~ msgstr "3. vonal"
-
-#~ msgid "Digital-1"
-#~ msgstr "1. digitális"
-
-#~ msgid "Digital-2"
-#~ msgstr "2. digitális"
-
-#~ msgid "Digital-3"
-#~ msgstr "3. digitális"
-
-#~ msgid "Phone-in"
-#~ msgstr "Hang-be"
-
-#~ msgid "Phone-out"
-#~ msgstr "Hang-ki"
-
-#~ msgid "Video"
-#~ msgstr "Video"
-
-#~ msgid "Radio"
-#~ msgstr "Rádió"
-
-#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
-#~ msgstr "Nem nyitható meg hangeszköz a keverővezérlő kezeléséhez."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
-#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nem nyitható meg hangeszköz a keverővezérlő kezeléséhez. Az Open Sound "
-#~ "System ezen verzióját az elem nem támogatja."
-
-#~ msgid "Master"
-#~ msgstr "Fő hangerő"
-
-#~ msgid "Front"
-#~ msgstr "Elülső"
-
-#~ msgid "Rear"
-#~ msgstr "Hátsó"
-
-#~ msgid "Headphones"
-#~ msgstr "Fülhallgató"
-
-#~ msgid "Center"
-#~ msgstr "Középső"
-
-#~ msgid "LFE"
-#~ msgstr "LFE"
-
-#~ msgid "Surround"
-#~ msgstr "Térhatású"
-
-#~ msgid "Side"
-#~ msgstr "Oldalsó"
-
-#~ msgid "AUX Out"
-#~ msgstr "AUX ki"
-
-#~ msgid "3D Depth"
-#~ msgstr "3D mély"
-
-#~ msgid "3D Center"
-#~ msgstr "3D középső"
-
-#~ msgid "3D Enhance"
-#~ msgstr "3D javítás"
-
-#~ msgid "Telephone"
-#~ msgstr "Telefon"
-
-#~ msgid "Video In"
-#~ msgstr "Video be"
-
-#~ msgid "AUX In"
-#~ msgstr "AUX be"
-
-#~ msgid "Record Gain"
-#~ msgstr "Felvételerősítés"
-
-#~ msgid "Output Gain"
-#~ msgstr "Kimeneterősítés"
-
-#~ msgid "Microphone Boost"
-#~ msgstr "Mikrofonerősítés"
-
-#~ msgid "Diagnostic"
-#~ msgstr "Diagnosztika"
-
-#~ msgid "Bass Boost"
-#~ msgstr "Basszuskiemelés"
-
-#~ msgid "Playback Ports"
-#~ msgstr "Lejátszási portok"
-
-#~ msgid "Input"
-#~ msgstr "Bemenet"
-
-#~ msgid "Monitor Source"
-#~ msgstr "Monitor forrása"
-
-#~ msgid "Keyboard Beep"
-#~ msgstr "Billentyűzetcsengő"
-
-#~ msgid "Simulate Stereo"
-#~ msgstr "Sztereó szimulálása"
-
-#~ msgid "Stereo"
-#~ msgstr "Sztereó"
-
-#~ msgid "Surround Sound"
-#~ msgstr "Térhatású hang"
-
-#~ msgid "Microphone Gain"
-#~ msgstr "Mikrofonerősítés"
-
-#~ msgid "Speaker Source"
-#~ msgstr "Hangfalforrás"
-
-#~ msgid "Microphone Source"
-#~ msgstr "Mikrofonforrás"
-
-#~ msgid "Jack"
-#~ msgstr "Jack"
-
-#~ msgid "Center / LFE"
-#~ msgstr "Középső / LFE"
-
-#~ msgid "Stereo Mix"
-#~ msgstr "Sztereó keverés"
-
-#~ msgid "Mono Mix"
-#~ msgstr "Monó keverés"
-
-#~ msgid "Input Mix"
-#~ msgstr "Bemeneti keverés"
-
-#~ msgid "Microphone 1"
-#~ msgstr "1. mikrofon"
-
-#~ msgid "Microphone 2"
-#~ msgstr "2. mikrofon"
-
-#~ msgid "Digital Out"
-#~ msgstr "Digitális ki"
-
-#~ msgid "Digital In"
-#~ msgstr "Digitális be"
-
-#~ msgid "HDMI"
-#~ msgstr "HDMI"
-
-#~ msgid "Modem"
-#~ msgstr "Modem"
-
-#~ msgid "Handset"
-#~ msgstr "Mobiltelefon"
-
-#~ msgid "Other"
-#~ msgstr "Egyéb"
-
-#~ msgid "None"
-#~ msgstr "Nincs"
-
-#~ msgid "On"
-#~ msgstr "Be"
-
-#~ msgid "Off"
-#~ msgstr "Ki"
-
-#~ msgid "Mute"
-#~ msgstr "Némítás"
-
-#~ msgid "Fast"
-#~ msgstr "Gyors"
-
-#~ msgid "Very Low"
-#~ msgstr "Nagyon alacsony"
-
-#~ msgid "Low"
-#~ msgstr "Alacsony"
-
-#~ msgid "Medium"
-#~ msgstr "Közepes"
-
-#~ msgid "High"
-#~ msgstr "Magas"
-
-#~ msgid "Very High"
-#~ msgstr "Nagyon magas"
-
-#~ msgid "Production"
-#~ msgstr "Éles"
-
-#~ msgid "Front Panel Microphone"
-#~ msgstr "Előlapi mikrofon"
-
-#~ msgid "Front Panel Line In"
-#~ msgstr "Előlapi vonalbemenet"
-
-#~ msgid "Front Panel Headphones"
-#~ msgstr "Előlapi fülhallgató"
-
-#~ msgid "Front Panel Line Out"
-#~ msgstr "Előlapi vonalkimenet"
-
-#~ msgid "Green Connector"
-#~ msgstr "Zöld csatlakozó"
-
-#~ msgid "Pink Connector"
-#~ msgstr "Rózsaszín csatlakozó"
-
-#~ msgid "Blue Connector"
-#~ msgstr "Kék csatlakozó"
-
-#~ msgid "White Connector"
-#~ msgstr "Fehér csatlakozó"
-
-#~ msgid "Black Connector"
-#~ msgstr "Fekete csatlakozó"
-
-#~ msgid "Gray Connector"
-#~ msgstr "Szürke csatlakozó"
-
-#~ msgid "Orange Connector"
-#~ msgstr "Narancs csatlakozó"
-
-#~ msgid "Red Connector"
-#~ msgstr "Vörös csatlakozó"
-
-#~ msgid "Yellow Connector"
-#~ msgstr "Sárga csatlakozó"
-
-#~ msgid "Green Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Zöld előoldali csatlakozó"
-
-#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Rózsaszín előoldali csatlakozó"
-
-#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Kék előoldali csatlakozó"
-
-#~ msgid "White Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Fehér előoldali csatlakozó"
-
-#~ msgid "Black Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Fekete előoldali csatlakozó"
-
-#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Szürke előoldali csatlakozó"
-
-#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Narancs előoldali csatlakozó"
-
-#~ msgid "Red Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Vörös előoldali csatlakozó"
-
-#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
-#~ msgstr "Sárga előoldali csatlakozó"
-
-#~ msgid "Spread Output"
-#~ msgstr "Szóráskimenet"
-
-#~ msgid "Downmix"
-#~ msgstr "Lekeverés"
-
-#~ msgid "Virtual Mixer Input"
-#~ msgstr "Virtuális keverőbemenet"
-
-#~ msgid "Virtual Mixer Output"
-#~ msgstr "Virtuális keverőkimenet"
-
-#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
-#~ msgstr "Virtuális keverőcsatornák"
-
-#~ msgid "%s %d Function"
-#~ msgstr "%s %d funkció"
-
-#~ msgid "%s Function"
-#~ msgstr "%s funkció"
-
-#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
-#~ msgstr "Váratlan keretméret (%u) érkezett %u helyett."
-
-#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
-#~ msgstr "Hiba %d bájt olvasásakor a következő eszközről: „%s”."
-
-#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
-#~ msgstr "Nem állíthatók sorba a pufferek a(z) „%s” eszközben."
-
-#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
-#~ msgstr "Nem sikerült videokockákat lekérni a(z) „%s” eszköztől."
-
-#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
-#~ msgstr "Hiba %d próbálkozás után. Eszköz: %s. Rendszerhiba: %s."
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 6f7844e..3d42f82 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -2,421 +2,503 @@
 # This file is put in the public domain.
 #
 # Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
-# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012-2016
+# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012-2017
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-08-05 23:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-23 23:04+0200\n"
 "Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 "Language: nb_NO\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Jack-server ikke funnet"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Klarte ikke å dekode JPEG-bilde"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "«%s» av «%s»"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Kunne ikke koble til tjener."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Ingen URL satt."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Kunne ikke slå opp navn på tjener."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Kunne ikke etablere tilkobling til tjener."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Oppsett av sikker tilkobling feilet."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
 msgstr "En nettverksfeil oppstod, eller tjeneren lukket uventet tilkoblingen."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Tjener sendte ugyldige data."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Tjener støtter ikke søking."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Ingen eller ugyldig inndatalyd, AVI-strømmen vil bli skadet."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Filen inneholder ingen spillbare strømmer."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Filen er ugyldig og kan ikke spilles."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
 msgstr "Kan ikke spille av strømmen fordi den er kryptert med PlayReady DRM."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Filen er skadet og kan ikke spilles."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Ugyldig atomstørrelse."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Filen er ufullstendig og kan ikke spilles."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Videoen i denne filen spilles kanskje ikke av korrekt."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
 msgstr "Filen inneholder for mange strømmer. Spiller bare første %d"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Ingen støttet strøm ble funnet. Du må kanskje installere en GStreamer RTSP "
-"utvidelsesprogramtillegg for Real mediestrømmer."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Ingen støttet strøm ble funnet. Du må kanskje installere en GStreamer RTSP utvidelsesprogramtillegg for Real mediestrømmer."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Ingen støttet strøm ble funnet. Du må kanskje tillate flere "
-"transportprotokoller eller den kan mangle den rette GStreamer RTSP-"
-"utvidelsestillegget."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Ingen støttet strøm ble funnet. Du må kanskje tillate flere transportprotokoller eller den kan mangle den rette GStreamer RTSP-utvidelsestillegget."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Enheten brukes av et annet "
-"program."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Enheten brukes av et annet program."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Du har ikke tillatelse til å åpne "
-"enheten."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Du har ikke tillatelse til å åpne enheten."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Kunne ikke åpne lydenhet for avspilling."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Denne versjonen av «Open Sound "
-"System» støttes ikke av dette elementet."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Denne versjonen av «Open Sound System» støttes ikke av dette elementet."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Avspilling støttes ikke av denne lydenheten."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Lydavspillingsfeil"
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Opptak støttes ikke av denne lydenheten."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Feil ved opptak fra lydenheten."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Kunne ikke åpne lydenheten for opptak. Du har ikke tillatelse til å åpne "
-"enheten."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak. Du har ikke tillatelse til å åpne enheten."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Kunne ikke åpne lydenhet for opptak."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "CoreAudio-enhet ikke funnet"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "CoreAudio-enhet kune ikke åpnes"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Opptakskilde"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Mikrofon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Linje inn"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Intern CD"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "SPDIF Inn"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "AUX 1 inn"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "AUX 2 inn"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Kodek-Loopback"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "SunVTS-Loopback"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Volum"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Styrke"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Innebygget høyttaler"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Hodetelefon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Linje ut"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "SPDIF ut"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "AUX 1 ut"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "AUX 2 ut"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Feil ved lesing av% d bytes fra enheten '% s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
 msgstr "Kunne ikke spesifisere mulige videoformater enhet «%s» kan arbeide med"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Kunne ikke tilordne buffere fra enheten «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Driveren av enheten «%s» støtter ikke IO metoden %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
 msgstr "Driveren av enheten «%s» støtter ikke noen kjente IO-metoder."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Enheten «%s» er opptatt"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Enhet «%s» kan ikke fange ved %dx%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Enhet «%s» kan ikke fange i det angitte formatet"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Enhet «%s» støtter ikke ikke-sammenhengende plan"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Kunne ikke få parametere på enheten «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "Videoenheten aksepterte ikke ny bildefrekvensinnstilling."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Videoenhet tilbød ikke utdataformat."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Videoenhet returnerte ugyldige dimensjoner."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr "Video-enheter bruker en ustøttet linjeflettingsmetode."
+msgstr "Videoenhet bruker en ustøttet linjeflettingsmetode."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
 msgstr "Videoenhet bruker et ustøttet pikselformat."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Klarte ikke å konfigurere internt bufferområde"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Videoenhet foreslo ikke noen bufferstørrelse."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Ingen nedstrømsområde å importere fra."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Kunne ikke hente innstillingene fra mottakeren %d på enheten «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Feil ved henting av funksjoner for enheten «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Enheten «%s» er ikke en tuner."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Mislyktes i å få radio-inndata på enheten «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Klarte ikke å sette inngang %d på enhet %s."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Klarte ikke å endre dempe-modus for enheten «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Kunne ikke tildele nødvendige minne."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Kunne ikke tildele nødvendige minne."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Konverter på enhet «%s» har ingen støttede inndataformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Konverter på enhet «%s» har ingen støttede utdataformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Enkoder på enhet «%s» har ingen støttede inndataformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Enkoder på enhet «%s» har ingen støttede utdataformat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Klarte ikke å starte dekoding av tråden."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Kunne ikke behandle ramme."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Feil ved henting av evner for enheten «%s»: Det er ikke en v4l2 driver. "
-"Sjekk om det er en v4l1 driver."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Feil ved henting av evner for enheten «%s»: Det er ikke en v4l2 driver. Sjekk om det er en v4l1 driver."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Feil ved attributtspørring av inndata %d på enhet %s"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Kunne ikke hente innstillingen av mottakeren %d på enheten «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Feil ved norm-spørring på enhet %s."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Kunne ikke å få inn kontrollattributter på enhet «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Kan ikke identifisere enhet «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Dette er ikke en enhet «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Kunne ikke åpne enhet «%s» for lesing og skriving."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Enhet «%s» kan ikke fange data."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Enhet «%s» er ikke en utgangsenhet."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Enheten «%s» er ikke en M2M-enhet."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Kunne ikke åpne enhet «%s» for lesing og skriving."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Kunne ikke sette normen for enhet «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
 msgstr "Klarte ikke å få gjeldende mottakerfrekvens for enheten «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"Klarte ikke å sette gjeldende mottakerfrekvens for enheten «%s» til %lu Hz."
+msgstr "Klarte ikke å sette gjeldende mottakerfrekvens for enheten «%s» til %lu Hz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Klarte ikke å innhente signalstyrken for enheten «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Kunne ikke hente verdi for kontroll %d på enheten «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Klarte ikke å sette verdi %d for kontroll %d på enheten «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Kunne ikke hente gjeldende inndata på enheten «%s». Kanskje det er en "
-"radioenhet"
+msgstr "Kunne ikke hente gjeldende inndata på enheten «%s». Kanskje det er en radioenhet"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
 msgstr "Kunne ikke hente utdata fra enheten «%s». Kanskje det er en radioenhet"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Klarte ikke å sette utgang %d på enhet %s."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Endring av oppløsning under kjøring støttes ikke enda."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Kan ikke operere uten en klokke"
 
@@ -504,12 +586,8 @@
 #~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
 #~ msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for mikserkontrollhåndtering."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
-#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke åpne lydenheten for mikserkontrollhåndtering. Denne versjonen "
-#~ "av «Open Sound System» støttes ikke av dette elementet."
+#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+#~ msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for mikserkontrollhåndtering. Denne versjonen av «Open Sound System» støttes ikke av dette elementet."
 
 #~ msgid "Master"
 #~ msgstr "Hovedvolum"
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 41aac1c..fd0adab 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -1,428 +1,503 @@
 # translation of gst-plugins-good.nl.po to Dutch
 # This file is put in the public domain.
 #
-# Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
+# Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-20 16:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-10-23 23:59+0100\n"
 "Last-Translator: Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Jack-server niet gevonden"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Kan de JPEG-afbeelding niet decoderen"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "'%s' door '%s'"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Kan geen verbinding maken met server"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Geen URL ingesteld."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Kan de servernaam niet opzoeken."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Kan geen verbinding maken met de server"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Beveiligde verbinding opzetten is mislukt."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
-msgstr ""
-"Er trad een netwerkfout op of de server heeft de verbinding onverwacht "
-"afgebroken."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+msgstr "Er trad een netwerkfout op of de server heeft de verbinding onverwacht afgebroken."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "De server stuurde onjuiste gegevens."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Zoeken wordt door de server niet ondersteund."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Geen of ongeldig invoergeluid, AVI-stroom zal slecht zijn."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Dit bestand bevat geen afspeelbare stromen."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Dit bestand is ongeldig en kan niet afgespeeld worden."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
 msgstr "Kan stream niet afspelen omdat het versleuteld is met PlayReady DRM."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Dit bestand is beschadigd en kan niet afgespeeld worden."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Ongeldige \"atom\"-grootte."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Dit bestand is incompleet en kan niet afgespeeld worden."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "De video in dit bestand zal mogelijk niet correct afgespeeld worden."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
-msgstr ""
-"Dit bestand bevat te veel stromen. Alleen de eerste %d worden afgespeeld."
+msgstr "Dit bestand bevat te veel stromen. Alleen de eerste %d worden afgespeeld."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Er is geen ondersteunde stroom gevonden. Misschien moet er een GStreamer "
-"RTSP extensie-plugin voor Real-media-streams geïnstalleerd worden."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Er is geen ondersteunde stroom gevonden. Misschien moet er een GStreamer RTSP extensie-plugin voor Real-media-streams geïnstalleerd worden."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Er is geen ondersteunde stroom gevonden. Misschien moet u meer "
-"overdrachtsprotocollen toestaan of anders ontbreekt de juiste GStreamer RTSP "
-"extensie-plugin."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Er is geen ondersteunde stroom gevonden. Misschien moet u meer overdrachtsprotocollen toestaan of anders ontbreekt de juiste GStreamer RTSP extensie-plugin."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen. Apparaat is in gebruik bij "
-"een andere applicatie."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen. Apparaat is in gebruik bij een andere applicatie."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen. U hebt geen toestemming om "
-"het apparaat te openen."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen. U hebt geen toestemming om het apparaat te openen."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen. Deze versie van het Open "
-"Sound System wordt niet ondersteunt door dit element."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen. Deze versie van het Open Sound System wordt niet ondersteunt door dit element."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Afspelen wordt niet ondersteund door dit audio-apparaat"
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Fout in geluid afspelen."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Opnemen wordt niet ondersteund door dit audio-apparaat"
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Fout bij opnemen vanaf audio-apparaat."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Kan het audio-apparaat niet openen voor opnemen. U hebt geen toestemming om "
-"het apparaat te openen."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor opnemen. U hebt geen toestemming om het apparaat te openen."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor opnemen."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "CoreAudio apparaat niet gevonden"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "CoreAudio apparaat kon niet geopend worden"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Opnamebron"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Microfoon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Lijn-in"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Interne cd"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "SPDIF-in"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "AUX 1-in"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "AUX 2-in"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Codec-loopback"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "SunVTS-loopback"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Volume"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Versterking"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Ingebouwde luidspreker"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Hoofdtelefoon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Line-out"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "SPDIF-out"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "AUX 1-out"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "AUX 2-out"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Fout bij het lezen van %d bytes van apparaat '%s'."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
 msgstr "Opnoemen van videoformaten waarmee apparaat '%s' kan werken is mislukt"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Kan de buffers van apparaat '%s' niet vinden"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Het stuurprogramma van apparaat '%s' ondersteunt de IO-methode %d niet"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
-msgstr ""
-"Het stuurprogramma van apparaat '%s' ondersteunt geen bekende IO-methode."
+msgstr "Het stuurprogramma van apparaat '%s' ondersteunt geen bekende IO-methode."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Apparaat '%s' is bezet"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Apparaat '%s' kan geen opname maken met %dx%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Apparaat '%s' kan geen opname maken in het gespecificeerde formaat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Apparaat '%s' ondersteunt niet-continue vlakken"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Kan de parameters op apparaat '%s' niet verkrijgen"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "Videoapparaat heeft de nieuwe frame-snelheid niet geaccepteerd."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Videoapparaat leverde geen uitvoerformaat."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Video-apparaat gaf ongeldige afmetingen terug."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr ""
-"Video-apparaat gebruikt een niet ondersteunde methode voor interlacing."
+msgstr "Video-apparaat gebruikt een niet ondersteunde methode voor interlacing."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
 msgstr "Video-apparaat gebruikt een niet ondersteund pixelformaat."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Instellen van interne bufferpool is mislukt."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Videoapparaat gaf geen suggestie voor een buffergrootte."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Geen downstream pool om van te importeren."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Instellingen van tuner %d op apparaat '%s' ophalen is mislukt."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Fout bij het ophalen de mogelijkheden van apparaat '%s'."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Apparaat '%s' is geen tuner."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Radio-invoer van apparaat '%s' ophalen is mislukt."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Kan invoer %d op apparaat '%s' niet instellen."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "De gedempte status van apparaat '%s' wijzigen is mislukt."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Vereist geheugen toekennen is mislukt."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Vereist geheugen toekennen is mislukt."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Converter op apparaat %s heeft geen ondersteund invoerformaat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Converter op apparaat %s heeft geen ondersteund uitvoerformaat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Codeerder op apparaat %s heeft geen ondersteund invoerformaat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Codeerder op apparaat %s heeft geen ondersteund uitvoerformaat"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Beginnen met decoderen van thread is mislukt."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Bewerken van frame is mislukt."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Fout bij het verkrijgen van de eigenschappen van apparaat '%s': het is geen "
-"v4l2-stuurprogramma. Controleer of het een v4l1-stuurprogramma is."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Fout bij het verkrijgen van de eigenschappen van apparaat '%s': het is geen v4l2-stuurprogramma. Controleer of het een v4l1-stuurprogramma is."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Kan eigenschappen van invoer %d op apparaat %s niet opvragen."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Kan de instelling van tuner %d op apparaat '%s' niet verkrijgen."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Kan de norm op apparaat '%s' niet opvragen."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Kan de knopeigenschappen op apparaat '%s' niet verkrijgen."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Kan apparaat '%s' niet identificeren."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Dit is geen apparaat '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Kan apparaat '%s' niet openen voor lezen en schrijven."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Apparaat '%s' is geen opnameapparaat."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Apparaat '%s' is geen uitvoerapparaat."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Apparaat '%s' is geen M2M-apparaat."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Kan geen dup doen op apparaat '%s' voor lezen en schrijven."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Kan norm niet instellen voor apparaat '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
 msgstr "Kan de tunerfrequentie van apparaat '%s' niet verkrijgen."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"Kan de huidige tunerfrequentie voor apparaat '%s' niet instellen op %lu Hz."
+msgstr "Kan de huidige tunerfrequentie voor apparaat '%s' niet instellen op %lu Hz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Kan de signaalsterkte van apparaat '%s' niet verkrijgen."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Kan de waarde voor knop %d op apparaat '%s' niet verkrijgen."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Kan de waarde %d voor knop %d op apparaat '%s' niet instellen."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Kan de huidige instellingen van apparaat '%s' niet verkrijgen. Het is "
-"mogelijk een radio"
+msgstr "Kan de huidige instellingen van apparaat '%s' niet verkrijgen. Het is mogelijk een radio"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Kan de huidige uitvoer niet op apparaat '%s' krijgen. Het is mogelijk een "
-"radio"
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Kan de huidige uitvoer niet op apparaat '%s' krijgen. Het is mogelijk een radio"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Kan uitvoer %d op apparaat %s niet instellen."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Tijdens het draaien kan de resolutie nog niet gewijzigd worden."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Kan niet werken zonder een klok."
 
@@ -510,12 +585,8 @@
 #~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
 #~ msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor het besturen van de mixer."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
-#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kan het audio-apparaat niet openen voor besturen van de mixer. Deze "
-#~ "versie van het Open Sound System wordt niet ondersteunt door dit element."
+#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+#~ msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor besturen van de mixer. Deze versie van het Open Sound System wordt niet ondersteunt door dit element."
 
 #~ msgid "Master"
 #~ msgstr "Master"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 7852d81..f0e1859 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,430 +1,500 @@
 # Polish translation for gst-plugins-good.
 # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
-# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2016.
+# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-20 21:43+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-04 19:05+0200\n"
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Nie znaleziono serwera Jack"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Nie udało się zdekodować obrazu JPEG"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "'%s' autorstwa '%s'"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Nie udało się połączyć z serwerem"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Nie ustawiono URL-a."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Nie udało się rozwiązać nazwy serwera."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Ustanowienie bezpiecznego połączenia nie powiodło się."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
 msgstr "Wystąpił błąd sieciowy lub serwer nieoczekiwanie zamknął połączenie."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Serwer przysłał błędne dane."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Serwer nie obsługuje przewijania."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Brak lub niepoprawne wejście dźwięku, strumień AVI będzie uszkodzony."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Ten plik nie zawiera strumieni nadających się do odtworzenia."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Ten plik jest błędny i nie może być odtworzony."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
-msgstr ""
-"Nie można odtwarzać strumienia, ponieważ jest zaszyfrowany DRM-em PlayReady."
+msgstr "Nie można odtwarzać strumienia, ponieważ jest zaszyfrowany DRM-em PlayReady."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Ten plik jest uszkodzony i nie może być odtworzony."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Błędny rozmiar atomu."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Ten plik jest niekompletny i nie może być odtworzony."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Obraz w tym pliku może nie być odtwarzany prawidłowo."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
 msgstr "Ten plik zawiera zbyt dużo strumieni. Odtwarzanie tylko %d pierwszych"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Nie znaleziono obsługiwanego strumienia. Być może trzeba zainstalować "
-"wtyczkę rozszerzenia GStreamera RTSP dla strumieni Real media."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Nie znaleziono obsługiwanego strumienia. Być może trzeba zainstalować wtyczkę rozszerzenia GStreamera RTSP dla strumieni Real media."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Nie znaleziono obsługiwanego strumienia. Być może trzeba zezwolić na więcej "
-"protokołów transportu, albo może brakować właściwej wtyczki rozszerzenia "
-"RTSP GStreamera."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Nie znaleziono obsługiwanego strumienia. Być może trzeba zezwolić na więcej protokołów transportu, albo może brakować właściwej wtyczki rozszerzenia RTSP GStreamera."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Urządzenie "
-"jest używane przez inną aplikację."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Urządzenie jest używane przez inną aplikację."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Brak uprawnień "
-"do otwarcia urządzenia."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Brak uprawnień do otwarcia urządzenia."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Ta wersja Open "
-"Sound System nie jest obsługiwana przez ten element."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Ta wersja Open Sound System nie jest obsługiwana przez ten element."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Odtwarzanie nie jest obsługiwane przez to urządzenie dźwiękowe."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Błąd odtwarzania dźwięku."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Nagrywanie nie jest obsługiwane przez to urządzenie dźwiękowe."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Błąd nagrywania z urządzenia dźwiękowego."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania. Brak uprawnień "
-"do otwarcia urządzenia."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania. Brak uprawnień do otwarcia urządzenia."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "Nie znaleziono urządzenia CoreAudio"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia CoreAudio"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Źródło nagrywania"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Mikrofon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Wejście linii"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Wewnętrzny CD"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "Wejście SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "Wejście AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "Wejście AUX 2"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Pętla zwrotna kodeka"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "Pętla zwrotna SunVTS"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Głośność"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Wzmocnienie"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Wbudowany głośniczek"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Słuchawki"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Wyjście linii"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "Wyjście SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "Wyjście AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "Wyjście AUX 2"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Błąd odczytu %d bajtów z urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Nie udało się wyliczyć dostępnych formatów obrazu, z którymi może działać "
-"urządzenie '%s'"
+msgstr "Nie udało się wyliczyć dostępnych formatów obrazu, z którymi może działać urządzenie '%s'"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Nie udało się odwzorować buforów z urządzenia '%s'"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Sterownik urządzenia '%s' nie obsługuje metody we/wy %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
 msgstr "Sterownik urządzenia '%s' nie obsługuje żadnej znanej metody we/wy."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Urządzenie '%s' jest zajęte"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Urządzenie '%s' nie potrafi przechwytywać obrazu %dx%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Urządzenie '%s' nie potrafi przechwytywać obrazu w podanym formacie"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Urządzenie '%s' obsługuje nieciągłe powierzchnie"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Nie udało się uzyskać parametrów urządzenia '%s'"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
-msgstr ""
-"Urządzenie obrazu nie przyjęło nowego ustawienia częstotliwości klatek."
+msgstr "Urządzenie obrazu nie przyjęło nowego ustawienia częstotliwości klatek."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Urządzenie obrazu nie przekazało formatu wyjściowego."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Urządzenie obrazu zwróciło błędne wymiary."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr "Urzędzenie obrazu wykorzystuje nie obsługiwany sposób przeplotu."
+msgstr "Urządzenie obrazu wykorzystuje nie obsługiwany sposób przeplotu."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
 msgstr "Urządzenie obrazu wykorzystuje nie obsługiwany format piksela."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Nie udało się skonfigurować wewnętrznej puli buforów."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
-msgstr "Urzędzenie obrazu nie zasugerowało żadnego rozmiaru bufora."
+msgstr "Urządzenie obrazu nie zasugerowało żadnego rozmiaru bufora."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Brak oddolnej puli do zaimportowania."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Nie udało się uzyskać ustawień tunera %d urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Błąd podczas pobierania możliwości uządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Urządzenie '%s' nie jest tunerem."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Nie udało się uzyskać wejścia radiowego z urządzenia '%s'. "
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Nie udało się ustawić wejścia %d urządzenia %s."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Nie udało się zmienić stanu wyciszenia dla urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Nie udało się przydzielić wymaganej pamięci."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Nie udało się przydzielić wymaganej pamięci."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Konwerter urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wejściowego"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Konwerter urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wyjściowego"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Koder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wejściowego"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Koder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wyjściowego"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Nie udało się uruchomić wątku dekodującego."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Nie udało się przetworzyć ramki."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Błąd pobierania możliwości urządzenia '%s': to nie jest sterownik v4l2. "
-"Proszę sprawdzić czy to sterownik v4l1."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Błąd pobierania możliwości urządzenia '%s': to nie jest sterownik v4l2. Proszę sprawdzić czy to sterownik v4l1."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Nie udało się odpytać o atrybuty wejścia %d urządzenia %s"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Nie udało się uzyskać ustawień tunera %d urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Nie udało się odpytać normalizacji urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Nie udało się uzyskać atrybutów sterujących urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Nie można zidentyfikować urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "To nie jest urządzenie '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia '%s' do odczytu i zapisu."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Urządzenie '%s' nie jest urządzeniem przechwytującym."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Urządzenie '%s' nie jest urządzeniem wyjściowym."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Urządzenie '%s' nie jest urządzeniem M2M."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Nie udało się wykonać dup urządzenia '%s' do odczytu i zapisu."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Nie udało się ustawić normalizacji dla urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
-msgstr ""
-"Nie udało się uzyskać aktualnej częstotliwości tunera dla urządzenia '%s'."
+msgstr "Nie udało się uzyskać aktualnej częstotliwości tunera dla urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"Nie udało się ustawić aktualnej częstotliwości tunera dla urządzenia '%s' na "
-"%lu Hz."
+msgstr "Nie udało się ustawić aktualnej częstotliwości tunera dla urządzenia '%s' na %lu Hz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Nie udało się uzyskać siły sygnału dla urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Nie udało się uzyskać wartości sterującej %d urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Nie udało się ustawić %d jako wartości sterującej %d urządzenia '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Nie udało się uzyskać aktualnego wejścia urządzenia '%s'. Może to radio"
+msgstr "Nie udało się uzyskać aktualnego wejścia urządzenia '%s'. Może to radio"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Nie udało się uzyskać aktualnego wyjścia urządzenia '%s'. Może to radio"
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Nie udało się uzyskać aktualnego wyjścia urządzenia '%s'. Może to radio"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Nie udało się ustawić wyjścia %d urządzenia %s."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Zmiana rozdzielczości w czasie działania nie jest jeszcze obsługiwana."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Nie można pracować bez zegara"
-
-#~ msgid "Internal data stream error."
-#~ msgstr "Błąd wewnętrzny strumienia danych."
-
-#~ msgid "Internal data flow error."
-#~ msgstr "Błąd wewnętrzny przepływu danych."
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index f3e8669..f3360ab 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -3,436 +3,504 @@
 #
 # Артём Попов <artfwo@gmail.com>, 2009.
 # Pavel Maryanov <acid_jack@ukr.net>, 2009.
-# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
+# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 # Pavel Maryanov <acid@jack.kiev.ua>, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-21 09:55+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-05 19:23+0300\n"
 "Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>\n"
 "Language-Team: Russian <gnu@d07.ru>\n"
 "Language: ru\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Сервер Jack не найден"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Не удалось декодировать JPEG-изображение"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "«%s», «%s»"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Не удалось соединиться с сервером"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "URL не задан."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Не удалось определить имя сервера."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Не удалось установить соединение с сервером."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Не удалось настроить защищённое соединение."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
 msgstr "Произошла сетевая ошибка или сервер неожиданно закрыл соединение."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Сервер прислал некорректные данные."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Сервер не поддерживает поиск."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
-msgstr ""
-"Входящие аудио-данные отсутствуют или недействительны, поток AVI будет "
-"повреждён."
+msgstr "Входящие аудио-данные отсутствуют или недействительны, поток AVI будет повреждён."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Файл не содержит воспроизводимых потоков."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Файл некорректен и не может быть воспроизведён."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
-msgstr ""
-"Невозможно воспроизвести поток, так как он зашифрован с помощью PlayReady "
-"DRM."
+msgstr "Невозможно воспроизвести поток, так как он зашифрован с помощью PlayReady DRM."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Файл повреждён и не может быть воспроизведён."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Неверный атомарный размер."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Файл не полон и не может быть воспроизведён."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Видео из этого файла может быть воспроизведено некорректно."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
-msgstr ""
-"Файл содержит слишком много потоков. Будет воспроизведёно только первых %d"
+msgstr "Файл содержит слишком много потоков. Будет воспроизведёно только первых %d"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Ни один поток не поддерживается. Возможно требуется установка "
-"дополнительного модуля GStreamer RTSP для потоков Real media."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Ни один поток не поддерживается. Возможно требуется установка дополнительного модуля GStreamer RTSP для потоков Real media."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Ни один поток не поддерживается. Возможно требуется разрешить дополнительные "
-"протоколы передачи или же отсутствует правильный модуль GStreamer RTSP."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Ни один поток не поддерживается. Возможно требуется разрешить дополнительные протоколы передачи или же отсутствует правильный модуль GStreamer RTSP."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Не удалось открыть аудио-устройство для воспроизведения. Устройство "
-"используется другим приложением."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Не удалось открыть аудио-устройство для воспроизведения. Устройство используется другим приложением."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Не удалось открыть аудио-устройство для воспроизведения. Отсутствуют права "
-"доступа к устройству."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Не удалось открыть аудио-устройство для воспроизведения. Отсутствуют права доступа к устройству."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Не удалось открыть аудио-устройство для воспроизведения."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Не удалось открыть аудио-устройство для воспроизведения. Данная версия Open "
-"Sound System не поддерживается этим элементом."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Не удалось открыть аудио-устройство для воспроизведения. Данная версия Open Sound System не поддерживается этим элементом."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Воспроизведение не поддерживается данным аудио-устройством."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Ошибка воспроизведения аудио."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Запись не поддерживается данным аудио-устройством."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Ошибка записи с аудио-устройства."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Не удалось открыть аудио-устройство для записи. Отсутствуют права доступа к "
-"устройству."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Не удалось открыть аудио-устройство для записи. Отсутствуют права доступа к устройству."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Не удалось открыть аудио-устройство для записи."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "Устройство CoreAudio не найдено"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "Невозможно открыть устройство CoreAudio"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Устройство записи"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Микрофон"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Линейный вход"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Внутренний CD"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "Вход SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "Вход AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "Вход AUX 2"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Петля Codec"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "Петля SunVTS"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Уровень"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Уровень"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Мониторинг"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Внутренний динамик"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Наушник"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Линейный выход"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "Выход SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "Выход AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "Выход AUX 2"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Ошибка чтения %d байт из устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Не удалось создать список видео-форматов, с которыми может работать "
-"устройство «%s»"
+msgstr "Не удалось создать список видео-форматов, с которыми может работать устройство «%s»"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Не удалось распределить буферы устройства «%s»"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Драйвер устройства «%s» не поддерживает метод ввода-вывода %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
-msgstr ""
-"Драйвер устройства «%s» не поддерживает ни один из известных методов ввода-"
-"вывода."
+msgstr "Драйвер устройства «%s» не поддерживает ни один из известных методов ввода-вывода."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Устройство «%s» занято"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Устройство «%s» не может осуществлять захват в разрешении %dx%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Устройство «%s» не может осуществлять захват в указанном формате"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
-msgstr ""
-"Устройство «%s» поддерживает прерывистые матрицы (non-contiguous planes)"
+msgstr "Устройство «%s» поддерживает прерывистые матрицы (non-contiguous planes)"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Не удалось получить параметры устройства «%s»"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "Видео-устройство не приняло новое значение настройки кадровой частоты."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Видео-устройство не предоставило выходной формат."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Видео-устройство вернуло некорректные размеры."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr "Видео-устройства используют неподдерживаемый метод черезстрочности."
+msgstr "Видео-устройство использует не поддерживаемый метод черезстрочности."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
-msgstr "Видео-устройства используют неподдерживаемый формат пикселей."
+msgstr "Видео-устройство использует неподдерживаемый пиксельный формат."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Ошибка при настройке внутреннего буферного пула."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Видео-устройство не предложило какой-либо размер буфера."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Неоткуда импортировать пул нисходящего потока."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Не удалось получить настройки тюнера %d устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Ошибка при получении списка возможностей устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Устройство «%s» не является тюнером."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Не удалось выбрать радио-вход на устройстве «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Не удалось выбрать вход %d для устройства %s."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Не удалось изменить состояние приглушения для устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Не удалось выделить достаточно памяти."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Не удалось выделить достаточно памяти."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Преобразователь на устройстве %s не поддерживает входной формат"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Преобразователь на устройстве %s не поддерживает выходной формат"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Кодировщик на устройстве %s не поддерживает входной формат"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Кодировщик на устройстве %s не поддерживает выходной формат"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Не удалось запустить нить декодирования."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Не удалось обработать кадр."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Ошибка получения возможностей устройства «%s»: драйвер устройства "
-"несовместим с v4l2. Проверьте, не использует ли устройство драйвер v4l1."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Ошибка получения возможностей устройства «%s»: драйвер устройства несовместим с v4l2. Проверьте, не использует ли устройство драйвер v4l1."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Ошибка запроса атрибутов входа %d устройства %s"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Ошибка получения установок тюнера %d устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Ошибка запроса стандарта устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Ошибка получения атрибутов управления устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Не удаётся распознать устройство «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "«%s» не является устройством."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Не удалось открыть устройство «%s» для чтения и записи."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Устройство «%s» не является устройством захвата."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Устройство «%s» не является устройством вывода."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Устройство «%s» не является устройством M2M."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Не удалось сделать дубликат устройства «%s» для чтения и записи."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Ошибка установки стандарта устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
 msgstr "Ошибка получения текущей частоты тюнера устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
 msgstr "Ошибка установки текущей частоты тюнера устройства «%s» в %lu Гц."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Ошибка получения мощности сигнала для устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Ошибка получения значения управляющего параметра %d устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Ошибка установки значения %d для управляющего параметра %d устройства «%s»."
+msgstr "Ошибка установки значения %d для управляющего параметра %d устройства «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Не удалось определить активный вход устройства «%s». Возможно, это радио-"
-"устройство"
+msgstr "Не удалось определить активный вход устройства «%s». Возможно, это радио-устройство"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Не удалось определить активный выход устройства «%s». Возможно, это радио-"
-"устройство"
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Не удалось определить активный выход устройства «%s». Возможно, это радио-устройство"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Не удалось выбрать выход %d для устройства %s."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
-msgstr ""
-"Изменение разрешения видео во время выполнения не поддерживается в настоящий "
-"момент."
+msgstr "Изменение разрешения видео во время выполнения не поддерживается в настоящий момент."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Операция невозможна без часов"
 
@@ -518,15 +586,10 @@
 #~ msgstr "Радио"
 
 #~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
-#~ msgstr ""
-#~ "Не удалось открыть аудио-устройство для обработки параметров микшера."
+#~ msgstr "Не удалось открыть аудио-устройство для обработки параметров микшера."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
-#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
-#~ msgstr ""
-#~ "Не удалось открыть аудио-устройство для обработки параметров микшера. "
-#~ "Данная версия Open Sound System не поддерживается этим элементом."
+#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+#~ msgstr "Не удалось открыть аудио-устройство для обработки параметров микшера. Данная версия Open Sound System не поддерживается этим элементом."
 
 #~ msgid "Master"
 #~ msgstr "Общий"
@@ -792,25 +855,14 @@
 #~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
 #~ msgstr "Ошибка после %d попыток. Устройство: %s. Системная ошибка: %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
-#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
-#~ "device %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Неподдерживаемый тип буфера, либо индекс вне диапазона, либо буферы не "
-#~ "были распределены, либо неверные значения длины или userptr (устройство "
-#~ "%s)"
+#~ msgid "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. device %s"
+#~ msgstr "Неподдерживаемый тип буфера, либо индекс вне диапазона, либо буферы не были распределены, либо неверные значения длины или userptr (устройство %s)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ошибка при попытке получения кадров видео с устройства «%s». Не хватает "
-#~ "памяти."
+#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
+#~ msgstr "Ошибка при попытке получения кадров видео с устройства «%s». Не хватает памяти."
 
 #~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "не хватает памяти для постановки в очередь буфера пользовательского "
-#~ "указателя (устройство %s)"
+#~ msgstr "не хватает памяти для постановки в очередь буфера пользовательского указателя (устройство %s)"
 
 #~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
 #~ msgstr "В пуле не найдено свободных буферов для индекса %d."
@@ -843,5 +895,4 @@
 #~ msgstr "Не удалось установить параметры устройства «%s»"
 
 #~ msgid "Device '%s' cannot capture at %d/%d frames per second"
-#~ msgstr ""
-#~ "Устройство «%s» не может осуществить захват при %d/%d кадрах в секунду"
+#~ msgstr "Устройство «%s» не может осуществить захват при %d/%d кадрах в секунду"
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 3ad249b..4e2d840 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -1,426 +1,504 @@
 # Serbian translation of gst-plugins
-# Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
 # Danilo Segan <dsegan@gmx.net>, 2004.
-# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2011—2016.
+# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2011—2017.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-03-05 09:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-07 12:21+0200\n"
 "Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
 "Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
 "Language: sr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
+"X-Project-Style: gnome\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Нисам пронашао сервер утичнице"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Нисам успео да декодирам ЈПЕГ слику"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "„%s“ изводи „%s“"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Не могу да се повежем са сервером"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Није подешена адреса."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Не могу да решим назив сервера."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Не могу да успоставим везу са сервером."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Подешавање безбедне везе није успело."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
 msgstr "Дошло је до грешке на мрежи, или је сервер неочекивано затворио везу."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Сервер је послао лоше податке."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Сервер не подржава позиционирање."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Улазног звука нема или је неисправан, АВИ ток ће бити оштећен."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Ова датотека не садржи токове за пуштање."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Ова датотека је неисправна и не може бити пуштена."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
-msgstr ""
-"Не могу да пустим ток зато што је шифрован УДП-ом „Спреман за пуштање“."
+msgstr "Не могу да пустим ток зато што је шифрован УДП-ом „Спреман за пуштање“."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Ова датотека је оштећена и не може бити пуштена."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Неисправна величина атома."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Ова датотека је непотпуна и не може бити пуштена."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Видео у овој датотеци можда неће бити пуштен исправно."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
 msgstr "Ова датотека садржи превише токова. Пуштам само први %d"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Није пронађен ниједан подржани ток. Можда ћете морати да инсталирате "
-"прикључак РТСП проширења Гстримера за токове Стварног медија."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Није пронађен ниједан подржани ток. Можда ћете морати да инсталирате прикључак РТСП проширења Гстримера за токове Стварног медија."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Није пронађен ниједан подржани ток. Можда ћете морати да омогућите више "
-"протокола преноса или можда на неки други начин недостаје прави прикључак "
-"РТСП проширења ГСтримера."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Није пронађен ниједан подржани ток. Можда ћете морати да омогућите више протокола преноса или можда на неки други начин недостаје прави прикључак РТСП проширења ГСтримера."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања. Уређај користи нека друга "
-"апликација."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања. Уређај користи нека друга апликација."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Не могу да покренем аудио уређај ради пуштања. Немате овлашћење за покретање "
-"уређаја."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Не могу да покренем аудио уређај ради пуштања. Немате овлашћење за покретање уређаја."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања. Ово издање система отвореног "
-"звука није подржано овим елементом."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања. Ово издање система отвореног звука није подржано овим елементом."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Пуштање није подржано од стране овог звучног уређаја."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Грешка приликом пуштања звука."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Снимање није подржано од стране овог звучног уређаја."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Грешка приликом снимања са звучног уређаја."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Не могу да покренем аудио уређај ради снимања. Немате овлашћење за покретање "
-"уређаја."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Не могу да покренем аудио уређај ради снимања. Немате овлашћење за покретање уређаја."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Не могу да покренем звучни уређај ради снимања."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "Нисам нашао кључни уређај звука"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "Не могу да отворим кључни уређај звука"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Извор снимања"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Микрофон"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Линијски улаз"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Унутрашњи ЦД"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "СПДИФ улаз"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "АУХ 1 улаз"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "АУХ 2 улаз"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Повратна петља кодека"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "Повратна петља СанВТС-а"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Јачина звука"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Појачање"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Праћење"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Уграђени звучник"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Слушалице"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Линијски излаз"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "СПДИФ излаз"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "АУХ 1 излаз"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "АУХ 2 излаз"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Грешка приликом читања %d бајтова са уређаја „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Нисам успео да нумеришем могући уређај записа снимка „%s“ са којим може да "
-"ради"
+msgstr "Нисам успео да нумеришем могући уређај записа снимка „%s“ са којим може да ради"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Не могу да мапирам помоћне меморије са уређаја „%s“"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Управљачки програм уређаја „%s“ не подржава УИ начин %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
 msgstr "Управљачки програм уређаја „%s“ не подржава ниједан познати УИ начин."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Уређај „%s“ је заузет"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Уређај „%s“ не може да снима на %dx%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Уређај „%s“ не може да снима у наведеном запису"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Уређај „%s“ не подржава не-непрекидне равни"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Не могу да добавим параметре на уређају „%s“"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "Видео уређај не прихвата нове поставке протока кадрова."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Видео уређај не обезбеђује излазни запис."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Видео уређај је вратио неисправне димензије."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr "Видео уређаји користе неподржани метод преплитања."
+msgstr "Видео уређај користи неподржани метод преплитања."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
-msgstr "Видео уређаји користе неподржани запис сличице."
+msgstr "Видео уређај користи неподржани запис сличице."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Нисам успео да подесим унутрашњи смештај међумеморије."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Видео уређај не предлаже величину међумеморије."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Нема смештаја доњег тока из кога увести."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Нисам успео да добавим подешавања тјунера %d на уређају „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Грешка добављања могућности за уређај „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Уређај „%s“ није тјунер."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Нисам успео да добавим радио улаз на уређају „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Нисам успео да подесим улаз %d на уређају %s."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Нисам успео да изменим стање утишаности за уређај „%s“."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Нисам успео да доделим затражену меморију."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Нисам успео да доделим затражену меморију."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Претварач на уређају „%s“ нема подржани улазни запис"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Претварач на уређају „%s“ нема подржани излазни запис"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Кодер на уређају „%s“ нема подржани улазни запис"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Кодер на уређају „%s“ нема подржани излазни запис"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Нисам успео да покренем нит декодирања."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Нисам успео да обрадим кадар."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Грешка приликом добављања могућности за уређај „%s“: Није в4л2 управљачки "
-"програм. Проверите да ли је то в4л1 управљачки програм."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Грешка приликом добављања могућности за уређај „%s“: Није в4л2 управљачки програм. Проверите да ли је то в4л1 управљачки програм."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Нисам успео да пропитам својства уноса %d у уређају %s"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Нисам успео да добавим подешавања тјунера %d на уређају „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Нисам успео да пропитам норму на уређају „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Нисам успео да добавим својства контрола на уређају „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Не могу да распознам уређај „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Ово није уређај „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Не могу да покренем уређај „%s“ ради читања и уписа."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Уређај „%s“ није уређај за снимање."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Уређај „%s“ није излазни уређај."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Уређај „%s“ није М2М уређај."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Не могу да удвостручим уређај „%s“ ради читања и уписа."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Нисам успео да подесим норму за уређај „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
 msgstr "Нисам успео да добавим текућу учестаност тјунера за уређај „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"Нисам успео да подесим текућу учестаност тјунера за уређај „%s“ на %lu Hz."
+msgstr "Нисам успео да подесим текућу учестаност тјунера за уређај „%s“ на %lu Hz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Нисам успео да добавим јачину сигнала за уређај „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Нисам успео да добавим вредност за контролу %d на уређају „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Нисам успео да подесим вредност %d за контролу %d на уређају „%s“."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Нисам успео да добавим текући улаз на уређају „%s“. Можда је то радио уређај."
+msgstr "Нисам успео да добавим текући улаз на уређају „%s“. Можда је то радио уређај."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Нисам успео да добавим текући излаз на уређају „%s“. Можда је то радио "
-"уређај."
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Нисам успео да добавим текући излаз на уређају „%s“. Можда је то радио уређај."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Нисам успео да подесим излаз %d на уређају %s."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Промена резолуције приликом извршавања још увек није подржана."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Не могу да радим без сата"
 
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 7172627..1f619d3 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,435 +1,505 @@
 # Swedish messages for gst-plugins-good.
-# Copyright © 2007-2016 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
-# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004.
+# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
-# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015, 2016.
+# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015, 2016, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-20 16:13+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-21 19:00+0800\n"
 "Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Jack-server hittades ej"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Misslyckades med att avkoda JPEG-bild"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "\"%s\" av \"%s\""
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Kunde inte ansluta till servern"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Ingen URL inställd."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Kunde inte slå upp servernamnet."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Kunde inte etablera anslutning till servern."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Säker anslutning misslyckades."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
 msgstr "Ett nätverksfel inträffade eller servern stängde anslutningen oväntat."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Servern skickade felaktigt data."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Servern stöder inte sökning/spolning."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Inget eller ogiltigt ingångsljud. AVI-strömmen kommer att skadas."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Den här filen innehåller inga uppspelningsbara strömmar."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Den här filen är ogiltig och kan inte spelas upp."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
 msgstr "Kan ej spela ström då den är krypterad med PlayReady DRM."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Den här filen är skadad och kan inte spelas upp."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Ogiltig atomstorlek."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Den här filen är inte fullständig och kan inte spelas upp."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Videon i den här filen kanske inte kan spelas upp korrekt."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
-msgstr ""
-"Den här filen innehåller för många strömmar. Spelar endast upp de första %d"
+msgstr "Den här filen innehåller för många strömmar. Spelar endast upp de första %d"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Ingen ström som stöds hittades. Du kanske behöver installera en GStreamer-"
-"insticksmodul för RTSP för Real Media-strömmar."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Ingen ström som stöds hittades. Du kanske behöver installera en GStreamer-insticksmodul för RTSP för Real Media-strömmar."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Ingen ström som stöds hittades. Du kanske behöver tillåta fler "
-"transportprotokoll eller så saknar du kanske det rätta GStreamer-tillägget "
-"för RTSP."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Ingen ström som stöds hittades. Du kanske behöver tillåta fler transportprotokoll eller så saknar du kanske det rätta GStreamer-tillägget för RTSP."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Enheten används av ett annat "
-"program."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Enheten används av ett annat program."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Du har inte behörighet att "
-"öppna enheten."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Du har inte behörighet att öppna enheten."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Denna version av Open Sound "
-"System stöds inte av detta element."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Denna version av Open Sound System stöds inte av detta element."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Uppspelning stöds inte av denna ljudenhet."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Fel vid ljuduppspelning."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Inspelning stöds inte av denna ljudenhet."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Fel vid inspelning från ljudenheten."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning. Du har inte behörighet att "
-"öppna enheten."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning. Du har inte behörighet att öppna enheten."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "CoreAudio-enhet hittades inte"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "CoreAudio-enhet kunde inte öppnas"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Inspelningskälla"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Mikrofon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Linje-In"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Intern cd-spelare"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "SPDIF In"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "AUX 1 In"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "AUX 2 In"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Omkodar-återkopplingsslinga"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "SunVTS-återkopplingsslinga"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Volym"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Förstärk"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Inbyggd högtalare"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Hörlur"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Linje ut"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "SPDIF ut"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "AUX 1 ut"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "AUX 2 ut"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Fel vid läsning av %d byte från enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Misslyckades med att räkna upp möjliga videoformat som enheten \"%s\" kan "
-"arbeta med"
+msgstr "Misslyckades med att räkna upp möjliga videoformat som enheten \"%s\" kan arbeta med"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Kunde inte mappa buffertar från enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Drivrutinen för enheten \"%s\" stöder inte IO-metod %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
 msgstr "Drivrutinen för enheten \"%s\" stöder inte någon känd IO-metod."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Enheten \"%s\" är upptagen"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Enheten \"%s\" kan inte fånga i %dx%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Enheten \"%s\" kan inte fånga i det angivna formatet"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Enheten \"%s\" stöder inte icke-kontinuerliga plan"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Kunde inte få tag i parametrar på enheten \"%s\""
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "Videoenheten accepterade inte ny inställning för bildfrekvens."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Videoenheten tillhandahöll inget utgångsformat."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Videoenheten returnerade ogiltiga dimensioner."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr "Videoenheter använder en sammanflätningsmetod som ej stöds."
+msgstr "Videoenhet använder en sammanflätningsmetod som ej stöds."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
-msgstr "Videoenheter använder ett pixel-format som ej stöds."
+msgstr "Videoenhet använder ett pixel-format som ej stöds."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Misslyckades med att konfigurera intern buffert-pool."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Videoenheten föreslog inte ny buffertstorlek."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Ingen nedströms-pool att importera från."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Misslyckades med att få tag i inställningarna för mottagare %d på enheten "
-"\"%s\"."
+msgstr "Misslyckades med att få tag i inställningarna för mottagare %d på enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Fel vid läsning av förmågor för enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Enheten \"%s\" är ingen mottagare."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Kunde inte ställa in radioingång på enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Kunde inte ställa in ingång %d på enheten %s."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Misslyckades med att ändra på ljudlös-läge för enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Misslyckades att allokera begärt minne."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Misslyckades med att allokera begärt minne."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Konvertorn på enheten %s har inget ingångsformat som stöds"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Konvertorn på enheten %s har inget utgångsformat som stöds"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Kodaren på enheten %s har inget ingångsformat som stöds"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Kodaren på enheten %s har inget utgångsformat som stöds"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Misslyckades med att starta avkodningstråd."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Misslyckades att behandla ram."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Fel vid läsning av förmågor för enheten \"%s\": Det är inte en v4l2-"
-"drivrutin. Kontrollera om det är en v4l1-drivrutin."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Fel vid läsning av förmågor för enheten \"%s\": Det är inte en v4l2-drivrutin. Kontrollera om det är en v4l1-drivrutin."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Misslyckades med att fråga efter attribut för ingång %d i enheten %s"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Misslyckades med att få tag i inställningen för mottagare %d på enheten \"%s"
-"\"."
+msgstr "Misslyckades med att få tag i inställningen för mottagare %d på enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Misslyckades med att fråga efter norm på enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Misslyckades med att få tag på kontrollattributen på enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Kunde inte identifiera enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Det här är inte en enhet \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för läsning och skrivning."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Enheten \"%s\" är ingen fångstenhet."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Enheten \"%s\" är ingen utgångsenhet."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Enheten \"%s\" är ingen M2M-enhet."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Kunde inte duplicera enheten \"%s\" för läsning och skrivning."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Misslyckades med att ställa in norm för enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
-msgstr ""
-"Misslyckades med att gå tag på aktuell mottagarfrekvens för enheten \"%s\"."
+msgstr "Misslyckades med att gå tag på aktuell mottagarfrekvens för enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"Misslyckades med att ställa in aktuell mottagarfrekvens för enheten \"%s\" "
-"till %lu Hz."
+msgstr "Misslyckades med att ställa in aktuell mottagarfrekvens för enheten \"%s\" till %lu Hz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Misslyckades med att få tag på signalstyrka för enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Misslyckades med att få tag på värdet för kontrollen %d på enheten \"%s\"."
+msgstr "Misslyckades med att få tag på värdet för kontrollen %d på enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Kunde inte ställa in värdet %d för kontrollen %d på enheten \"%s\"."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Misslyckades med att få tag på aktuell ingång på enheten \"%s\". Kan vara en "
-"radioenhet"
+msgstr "Misslyckades med att få tag på aktuell ingång på enheten \"%s\". Kan vara en radioenhet"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Misslyckades med att få tag på aktuell utgång på enheten \"%s\". Kan vara en "
-"radioenhet"
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Misslyckades med att få tag på aktuell utgång på enheten \"%s\". Kan vara en radioenhet"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Misslyckades med att ställa in utgång %d på enheten %s."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Ändring av upplösning vid körtid stöds inte än."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Kan inte fungera utan en klocka"
 
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index a4bba62..8438a8e 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -1,422 +1,507 @@
-# translation of gst-plugins-good-1.0.3.po to Turkish
+# translation of gst-plugins-good-1.12.0.po to Turkish
 # This file is put in the public domain.
 # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
 # Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2010.
 # Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2011.
 # Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2013, 2015.
+# Mehmet Kececi <mkececi@mehmetkececi.com>, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.4.1\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-10 21:07+0100\n"
-"Last-Translator: Volkan Gezer <volkangezer@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-05 10:55+0300\n"
+"Last-Translator: Mehmet Kececi <mkececi@mehmetkececi.com>\n"
 "Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
+"X-Project-Style: gnome\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Jack sunucusu bulunamadı"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "JPEG görüntüsünü çözümlenemedi"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "'%s' tarafından '%s'"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Sunucuya bağlanamıyor"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Hiç bir URL ayarlanmamış."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Sunucu adı çözümlenemiyor."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Sunucuyla bağlantı kurulumayor."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Güvenli bağlantı ayarı yapılamadı."
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
-msgstr ""
-"Bir ağ hatası meydana geldi, veya sunucu bağlantıyı beklenmeyen bir şekilde "
-"kesti."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+msgstr "Bir ağ hatası oluştu veya sunucu beklenmedik şekilde bağlantıyı kapattı."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Sunucu yetersiz veri gönderdi."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Sunucu aramayı desteklemiyor."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "Geçerli bir ses girişi bulunamadı. AVI akışı kesilecek."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Dosya çalınabilir akışlar içermiyor."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Bu dosya geçersiz ve oynatılamaz."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
 msgstr "Akış çalınamadı çünkü PlayReady DRM ile şifrelenmiş."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Bu dosya bozuk ve oynatılamaz."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Geçersiz atom boyutu"
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Dosya eksik ve oynatılamaz."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Bu dosyadaki vidyo doğru oynatılamıyabilir."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
 msgstr "Bu dosya çok fazla akış içeriyor. Sadece ilki oynatılıyor %d"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Desteklenen bir akış bulunamadı. Real Media akışları için bir GStreamer RTSP "
-"uzantı eklentisi kurmalısınız."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Desteklenen bir akış bulunamadı. Real Media akışları için bir GStreamer RTSP uzantı eklentisi kurmalısınız."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Desteklenen akış bulunamadı. Daha fazla aktarım protokolüne izin vermeniz "
-"veya doğru GStreamer RTSP uzantı eklentisine onay vermeniz gerekebilir."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Desteklenen akış bulunamadı. Daha fazla aktarım protokolüne izin vermeniz veya doğru GStreamer RTSP uzantı eklentisine onay vermeniz gerekebilir."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Çalmak için ses aygıtı açılamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
-"kullanılıyor."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Çalmak için ses aygıtı açılamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından kullanılıyor."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
 msgstr "Çalmak için ses aygıtı açılamıyor. Aygıtı açma izniniz bulunmuyor."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Çalmak için ses aygıtı açılamıyor."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Çalma için ses aygıtı açılamıyor. Açık Ses Sistemi'nin bu sürümü, bu öğeyi "
-"desteklemiyor."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Çalma için ses aygıtı açılamıyor. Açık Ses Sistemi'nin bu sürümü, bu öğeyi desteklemiyor."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Bu ses aygıtı çalmayı desteklemiyor."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Ses çalma hatası."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Bu ses aygıtı kaydetmeyi desteklemiyor."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Ses aygıtından kaydetmekte hata."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
 msgstr "Kayıt için aygıtı açamıyor. Aygıtı açmak için yetkiniz yok."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Aygıtı kayıt için açamıyor."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
-msgstr ""
+msgstr "CoreAudio aygıtı bulunamadı"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
-msgstr ""
+msgstr "CoreAudio aygıt açılamadı"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Kayıt Kaynağı"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Mikrofon"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Hat Girişi"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Dahili CD"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "SPDIF Girişi"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "AUX 1 Giriş"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "AUX 2 Giriş"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Kodek Geridönüşü"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "SunVTS Geridönüşü"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Ses Girişi"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Kazanç"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Hoparlör"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Varsayılan Hoparlör"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Kulaklık"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Hat Çıkışı"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "SPDIF Çıkış"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "AUX 1 Çıkış"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "AUX 2 Çıkış"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "%d bayt bilgili '%s' aygıtından okumada hata."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
 msgstr "Aygıtın '%s' birlikte çalışabileceği vidyo kiplerini sıralamada hata"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Aygıttan '%s' bellekler eşlenemiyor"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Bu aygıtın sürücüsü '%s' IO yöntemini desteklemiyor %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
-msgstr ""
-"Bu aygıtın sürücüsü '%s' bilinen IO yöntemlerinden herhangi birisini "
-"desteklemiyor."
+msgstr "Bu aygıtın sürücüsü '%s' bilinen IO yöntemlerinden herhangi birisini desteklemiyor."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Aygıt '%s' meşgul"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Aygıt '%s' görüntü yakalayamadı%dx%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Aygıt '%s' belirtilen kipte görüntü yakalayamadı"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Aygıt '%s' bitişik olmayan düzlemleri desteklemiyor"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Değiştirgeler aygıttan '%s' alınamıyor"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "Vidyo aygıtı yeni çerçeve oranı ayarlarını kabul etmedi."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Video aygıtı çıktı biçimini sağlamadı."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Video aygıtı geçersiz boyutlar döndü."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
 msgstr "Video aygıtları desteklenmeyen bir birbirine geçme yöntemi kullanıyor."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
-msgstr "Video aygıtları desteklenmeyen bir piksel biçimini kullanıyor."
+msgstr "Video aygıtı desteklenmeyen bir piksel biçimini kullanıyor."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "İç tampon bellek havuzu yapılandırılamıyor."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Video aygıtı herhangi bir tampon bellek boyutu önermedi."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "İçeri aktarılacak akıntı havuzu yok."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "İstasyon ayarlarını bulma işlemi %d şu aygıtta '%s' başarılamadı."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Bu aygıt için kapasite bilgisi alınamadı '%s'."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Aygıt '%s' bir radyo değil."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Radyo giriş değeri şu aygıtta '%s' ayarlanamadı."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Giriş değeri olarak bu %d şu aygıtta %s ayarlanamadı."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Aygıt '%s' susturulmaya ayarlanamadı."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Gerekli bellek ayrılamadı."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Gerekli bellek ayrılamıyor."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Aygıt %s üzerindeki dönüştürücü girdi biçimini desteklemiyor"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Aygıt %s üzerindeki dönüştürücü çıktı biçimini desteklemiyor"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Aygıt %s üzerindeki kodlayıcı girdi biçimini deskteklemiyor"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Aygıt %s üzerindeki kodlayıcı çıktı biçimini deskteklemiyor"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Çözme işi başlaması başarısız."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "İşlem çerçevesi başarısız."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Şu aygıtın '%s' özelliklerini almada hata: O bir v4l2 sürücüsü değil. Onun "
-"bir v4l1 sürücüsü olup olmadığını denetleyin."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Şu aygıtın '%s' özelliklerini almada hata: O bir v4l2 sürücüsü değil. Onun bir v4l1 sürücüsü olup olmadığını denetleyin."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Giriş davranışları sorgusu %d şu aygıtta %s başarılamadı"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Radyo istasyonu ayarlarını bulma %d şu aygıtta '%s' başarılamadı."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Şu aygıtta '%s' sorgu normuna erişilemedi."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Denetim davranışları şu aygıtta '%s' bulunamadı."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Aygıt tanımlanamıyor '%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Bu bir aygıt değil'%s'."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Şu aygıtı '%s' okuma ve yazma için açamıyor."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Aygıt '%s' bir yakalama aygıtı değil."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Aygıt '%s' bir çıkış aygıtı değil."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Aygıt '%s' bir M2M aygıtı değil."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Okuma ve yazma için '%s' aygıtı kopyalanamadı."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Aygıt için '%s' norm değerleri ayarlanamadı."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
 msgstr "Aygıt için '%s' radyo frekansları ayarlanamadı."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
 msgstr "Aygıt için '%s' radyo frekansı %lu Hz için yapılamadı."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Aygıt için '%s' güçlü sinyal alımı gerçekleşemedi."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Denetim değeri şuna %d bu aygıtta '%s' ayarlanamadı."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Değer %d denetim için %d şu aygıtta '%s' ayarlanamadı."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Şu aygıtta '%s' geçerli giriş elde edilemedi. O bir radyo aygıtı olabilir."
+msgstr "Şu aygıtta '%s' geçerli giriş elde edilemedi. O bir radyo aygıtı olabilir."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Şu aygıtta '%s' geçerli giriş elde edilemedi. O bir radyo aygıtı olabilir."
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Şu aygıtta '%s' geçerli giriş elde edilemedi. O bir radyo aygıtı olabilir."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Çıkış değeri olarak %d şu aygıtta %s elde edilemedi."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Çalışırken çözünürlüğü değiştirmek henüz desteklenmiyor."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Saat olmadan çalışamaz"
 
@@ -504,12 +589,8 @@
 #~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
 #~ msgstr "Mikser denetimi için ses aygıtı açılamıyor."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
-#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mikser denetimi için ses aygıtı açılamıyor. Açık Ses Sisteminin bu "
-#~ "sürümü, bu öğeyi desteklemiyor."
+#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+#~ msgstr "Mikser denetimi için ses aygıtı açılamıyor. Açık Ses Sisteminin bu sürümü, bu öğeyi desteklemiyor."
 
 #~ msgid "Master"
 #~ msgstr "Master"
@@ -775,22 +856,14 @@
 #~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
 #~ msgstr "Şu denemeden sonra %d başarılamadı. aygıt %s. sistem hatası: %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
-#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
-#~ "device %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Arabellek türü desteklenmiyor, veya içerik bir yere ait değil, veya "
-#~ "arabellekler henüz ayrılmamış, veya userptr veya uzunluk geçersiz. aygıt. "
-#~ "%s"
+#~ msgid "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. device %s"
+#~ msgstr "Arabellek türü desteklenmiyor, veya içerik bir yere ait değil, veya arabellekler henüz ayrılmamış, veya userptr veya uzunluk geçersiz. aygıt. %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
+#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
 #~ msgstr "Vidyo çervevesi aygıttan '%s' alınamadı. Yetersiz bellek."
 
 #~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "kullanıcı arabelleğini kuyruğa sokmak için yetersiz bellek. aygıt %s."
+#~ msgstr "kullanıcı arabelleğini kuyruğa sokmak için yetersiz bellek. aygıt %s."
 
 #~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
 #~ msgstr "Dizindeki %d havuzda boş bellek bulunamadı."
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index fe1cf79..8748bab 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -3,442 +3,503 @@
 # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
 #
 # Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>, 2004-2007.
-# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
+# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-20 17:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-04 22:20+0300\n"
 "Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: uk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Не знайдено сервера Jack"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Помилка при декодуванні зображення JPEG"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "«%s», %s"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Не вдалося з'єднатись з сервером"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Не вказано адресу"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Не вдалося визначити адресу сервера за назвою."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Не вдалося встановити з'єднання з сервером."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Помилка під час спроби налаштування безпечного з’єднання."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
-msgstr ""
-"Сталася помилка роботи з мережею або з’єднання було несподівано розірвано з "
-"боку сервера."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+msgstr "Сталася помилка роботи з мережею або з’єднання було несподівано розірвано з боку сервера."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Сервером надіслано помилкові дані."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Сервером не підтримується позиціювання."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
-msgstr ""
-"Не вказано або вказано некоректний вхід звукових даних, AVI-потік буде "
-"пошкоджено."
+msgstr "Не вказано або вказано некоректний вхід звукових даних, AVI-потік буде пошкоджено."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Файл не містить потоків, які можна відтворити."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Файл є некоректним, його не можна відтворити."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
-msgstr ""
-"Відтворення потоку даних неможливе, оскільки дані зашифровано за допомогою "
-"PlayReady DRM."
+msgstr "Відтворення потоку даних неможливе, оскільки дані зашифровано за допомогою PlayReady DRM."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Файл пошкоджено, його не можна відтворити."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Некоректний розмір елементарного фрагмента."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Файл неповний, його не можна відтворити."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
-msgstr ""
-"Ймовірно, відеодані цього файла не можна буде відтворити належним чином."
+msgstr "Ймовірно, відеодані цього файла не можна буде відтворити належним чином."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
 msgstr "Файл містить надто багато потоків. Відтворюються лише перші %d"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Не знайдено підтримуваних потоків. Ймовірно, вам слід встановити модуль RTSP "
-"GStreamer для відтворення потоків Real media."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Не знайдено підтримуваних потоків. Ймовірно, вам слід встановити модуль RTSP GStreamer для відтворення потоків Real media."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Не знайдено підтримуваних потоків. Ймовірно, вам слід увімкнути додаткові "
-"протоколи передавання даних або встановити додатковий модуль RTSP GStreamer."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Не знайдено підтримуваних потоків. Ймовірно, вам слід увімкнути додаткові протоколи передавання даних або встановити додатковий модуль RTSP GStreamer."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Не вдалося відкрити пристрій для відтворення. Пристрій використовується "
-"сторонньою програмою."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Не вдалося відкрити пристрій для відтворення. Пристрій використовується сторонньою програмою."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Не вдалося відкрити пристрій для відтворення. У вас недостатньо прав для "
-"відкриття пристрою."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Не вдалося відкрити пристрій для відтворення. У вас недостатньо прав для відкриття пристрою."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Не вдалося відкрити пристрій для відтворення."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Не вдалося відкрити пристрій для відтворення. Ця версія Open Sound System не "
-"підтримується цим елементом."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Не вдалося відкрити пристрій для відтворення. Ця версія Open Sound System не підтримується цим елементом."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Відтворення не підтримується цим звуковим пристроєм."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Помилка відтворення звуку."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Запис не підтримується цим звуковим пристроєм."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Помилка записування зі звукового пристрою."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Не вдалося відкрити пристрій для запису. У вас недостатньо прав для "
-"відкриття пристрою."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Не вдалося відкрити пристрій для запису. У вас недостатньо прав для відкриття пристрою."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Не вдалося відкрити пристрій для запису."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "Пристрій CoreAudio не знайдено"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "Не вдалося відкрити пристрій CoreAudio"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Запис джерела"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Мікрофон"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Лінійний вхід"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "Вбудований КД"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "Вхід SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "Вхід AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "Вхід AUX 2"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Петля кодека"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "Петля SunVTS"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Гучність"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Підсилення"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Монітор"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Вбудований динамік"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Навушники"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Лінійний вихід"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "Вихід SPDIF"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "Вихід AUX 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "Вихід AUX 2"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Помилка під час спроби читання %d байтів з пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Не вдається отримати список усіх можливих відеоформатів, які підтримує "
-"пристрій \"%s\""
+msgstr "Не вдається отримати список усіх можливих відеоформатів, які підтримує пристрій \"%s\""
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Не вдалося пов’язати буфери з пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Драйвер пристрою «%s» не підтримує метод введення-виведення даних %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
-msgstr ""
-"Драйвер пристрою «%s» не підтримує жоден відомий метод введення-виведення "
-"даних."
+msgstr "Драйвер пристрою «%s» не підтримує жоден відомий метод введення-виведення даних."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Пристрій «%s» зайнято"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Пристрій \"%s\" не здатний захоплювати відео у форматі %dx%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Пристрій \"%s\" не здатний захоплювати відео у вказаному форматі"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
-msgstr ""
-"У пристрої «%s» не передбачено можливості використання розривних площин"
+msgstr "У пристрої «%s» не передбачено можливості використання розривних площин"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Не вдалося отримати параметри пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
-msgstr ""
-"Відеопристроєм не підтримується нове значення параметра частоти кадрів."
+msgstr "Відеопристроєм не підтримується нове значення параметра частоти кадрів."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Відеопристроєм не надано даних щодо формату виведення."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Відеопристроєм повернуто некоректні розмірності."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr "Драйвер пристрою «%s» не підтримує метод черезрядкового виведення."
+msgstr "На відеопристрої використовується непідтримуваний метод черезрядкового виведення."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
-msgstr "Відеопристрій використовує непідтримуваний формат пікселів."
+msgstr "На відеопристрої використовується непідтримуваний формат пікселів."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Не вдалося налаштувати вбудований буфер."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Відеопристроєм не запропоновано жодного розміру буфера."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Немає підлеглого буфера для імпортування даних."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Помилка під час спроби отримання даних щодо приймача %d пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Помилка під час спроби отримання даних щодо можливостей пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Пристрій «%s» не є приймачем."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Не вдалося отримати прийняті радіодані з пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Не вдалося встановити ввід %d пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Не вдалося змінити стан вимикання звуку на пристрої «%s»."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Не вдалося отримати потрібний обсяг пам’яті."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Не вдалося отримати потрібний обсяг пам’яті."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
-msgstr ""
-"Засіб перетворення на пристрої %s не може отримувати дані у підтримуваному "
-"форматі"
+msgstr "Засіб перетворення на пристрої %s не може отримувати дані у підтримуваному форматі"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
-msgstr ""
-"Засіб перетворення на пристрої %s не може виводити дані у підтримуваному "
-"форматі"
+msgstr "Засіб перетворення на пристрої %s не може виводити дані у підтримуваному форматі"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
-msgstr ""
-"Засіб кодування на пристрої %s не може отримувати дані у підтримуваному "
-"форматі"
+msgstr "Засіб кодування на пристрої %s не може отримувати дані у підтримуваному форматі"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
-msgstr ""
-"Засіб кодування на пристрої %s не може виводити дані у підтримуваному форматі"
+msgstr "Засіб кодування на пристрої %s не може виводити дані у підтримуваному форматі"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Не вдалося започаткувати потік декодування."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Не вдалося обробити кадр."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Помилка при отриманні можливостей пристрою «%s»: драйвер не є драйвером для "
-"v4l2. Перевірте, може це драйвер типу v4l1."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Помилка при отриманні можливостей пристрою «%s»: драйвер не є драйвером для v4l2. Перевірте, може це драйвер типу v4l1."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Помилка при запиті атрибутів вводу %d пристрою %s"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "Помилка при встановленні приймача %d пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Помилка при запиті норми пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Не вдалося отримати атрибути регуляторів керування пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Не вдалося ідентифікувати пристрій «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Це не пристрій «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Не вдалося відкрити пристрій «%s» для читання та запису."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Пристрій «%s» не є пристроєм захоплення."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Пристрій «%s» не є пристроєм виведення даних."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Пристрій «%s» не є пристроєм M2M."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Не вдалося здублювати пристрій «%s» для читання та запису."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Не вдалося встановити норму пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
 msgstr "Не вдалося отримати поточну частоту приймача пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
 msgstr "Не вдалося встановити поточну частоту приймача пристрою «%s» у %lu Гц."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Помилка при отриманні сили сигналу пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Не вдалося отримати значення від органу керування %d пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Не вдалося встановити значення %d для органу керування %d пристрою «%s»."
+msgstr "Не вдалося встановити значення %d для органу керування %d пристрою «%s»."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Не вдалося отримати поточний ввід пристрою «%s». Можливо цей пристрій — "
-"радіо."
+msgstr "Не вдалося отримати поточний ввід пристрою «%s». Можливо цей пристрій — радіо."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Не вдалося отримати поточний вихід пристрою «%s». Можливо цей пристрій — "
-"радіо."
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Не вдалося отримати поточний вихід пристрою «%s». Можливо цей пристрій — радіо."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Не вдалося встановити вихід %d пристрою «%s»."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Зміна роздільної здатності при відтворенні ще не підтримується."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Робота без годинника неможлива"
 
@@ -526,12 +587,8 @@
 #~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
 #~ msgstr "Не вдалося відкрити пристрій для керування регуляторами мікшера."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
-#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
-#~ msgstr ""
-#~ "Не вдалося відкрити пристрій для керування регуляторами мікшера. Ця "
-#~ "версія Open Sound System не підтримується цим елементом."
+#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+#~ msgstr "Не вдалося відкрити пристрій для керування регуляторами мікшера. Ця версія Open Sound System не підтримується цим елементом."
 
 #~ msgid "Master"
 #~ msgstr "Основний"
@@ -809,24 +866,14 @@
 #~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
 #~ msgstr "Не вдається отримати атрибути органів керування пристрою \"%s\"."
 
-#~ msgid ""
-#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
-#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
-#~ "device %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Буфер цього типу не підтримується, або індекс поза межами діапазону, або "
-#~ "буфери ще не були виділені, або неправильні параметри userptr чи довжина. "
-#~ "Пристрій %s"
+#~ msgid "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. device %s"
+#~ msgstr "Буфер цього типу не підтримується, або індекс поза межами діапазону, або буфери ще не були виділені, або неправильні параметри userptr чи довжина. Пристрій %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
-#~ msgstr ""
-#~ "Не вдається отримати відеокадри з пристрою \"%s\". Недостатньо пам'яті."
+#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
+#~ msgstr "Не вдається отримати відеокадри з пристрою \"%s\". Недостатньо пам'яті."
 
 #~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Недостатньо пам'яті для вставляння у чергу вказівника на буфер "
-#~ "користувача. Пристрій %s."
+#~ msgstr "Недостатньо пам'яті для вставляння у чергу вказівника на буфер користувача. Пристрій %s."
 
 #~ msgid "Could not exchange data with device '%s'."
 #~ msgstr "Помилка при обміні даними з пристроєм \"%s\"."
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 7b2df7f..bb4a0fb 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -3,17 +3,18 @@
 # Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
-# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014, 2015, 2016.
+# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014, 2015, 2016, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-21 07:25+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-05 06:52+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: vi\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -21,417 +22,486 @@
 "X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "Không tìm thấy máy phục vụ Jack"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "Gặp lỗi khi giải mã ảnh JPEG"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "“%s” bởi “%s”"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Không thể kết nối tới máy phục vụ"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "Không có URL nào được đặt."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "Không thể phân giải tên máy phục vụ."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "Không thể thiết lập kết nối tới máy chủ."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "Gặp lỗi khi cài đặt kết nối an toàn."
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
 msgstr "Có lỗi mạng đã xảy ra, hoặc máy chủ đóng kết nối bất ngờ."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "Máy chủ gửi dữ liệu sai."
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "Máy phục vụ không hỗ trợ di chuyển vị trí đọc."
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
-msgstr ""
-"Chưa có dữ liệu âm thanh nhập, hoặc dữ liệu âm thanh nhập không hợp lệ. Vì "
-"thế luồng AVI sẽ hỏng."
+msgstr "Chưa có dữ liệu âm thanh nhập, hoặc dữ liệu âm thanh nhập không hợp lệ. Vì thế luồng AVI sẽ hỏng."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "Tập tin này không chứa luồng có thể phát."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "Tập tin này không hợp lệ nên không thể phát được."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
 msgstr "Không thể phát luồng dữ liệu bởi vì nó được mã hóa bằng PlayReady DRM."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "Tập tin này bị hỏng nên không thể phát."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "Kích thước nguyên tử (atom) không hợp lệ."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "Tập tin này chưa hoàn thành nên không thể được phát."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "Ảnh động trong tập tin này có thể không phát đúng."
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
 msgstr "Tập tin này chứa quá nhiều luồng nên chỉ phát %d đầu tiên"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"Không tìm thấy luồng được hỗ trợ. Người dùng có thể cần phải cài đặt một "
-"phần bổ sung RTSP Gstreamer để xử lý luồng nhạc/phim loại Real."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "Không tìm thấy luồng được hỗ trợ. Người dùng có thể cần phải cài đặt một phần bổ sung RTSP Gstreamer để xử lý luồng nhạc/phim loại Real."
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"Không tìm thấy luồng dữ liệu được hỗ trợ. Người dùng có thể cần cho phép "
-"thêm giao thức truyền, hoặc chưa cài đặt phần bổ sung RTSP Gstreamer đúng."
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "Không tìm thấy luồng dữ liệu được hỗ trợ. Người dùng có thể cần cho phép thêm giao thức truyền, hoặc chưa cài đặt phần bổ sung RTSP Gstreamer đúng."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
-msgstr ""
-"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Thiết bị này đang được một ứng "
-"dụng khác sử dụng."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
+msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Thiết bị này đang được một ứng dụng khác sử dụng."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Bạn không có đủ thẩm quyền để mở "
-"thiết bị này."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Bạn không có đủ thẩm quyền để mở thiết bị này."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
-msgstr ""
-"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Phiên bản Hệ thống Âm thanh Mở "
-"này không được yếu tố này hỗ trợ."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Phiên bản Hệ thống Âm thanh Mở này không được yếu tố này hỗ trợ."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "Chức năng phát lại không phải được thiết bị âm thanh này hỗ trợ."
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "Lỗi phát lại âm thanh."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "Chức năng thu không phải được thiết bị âm thanh này hỗ trợ."
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "Gặp lỗi khi thu từ thiết bị âm thanh."
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
-msgstr ""
-"Không thể mở thiết bị âm thanh để thu. Bạn không có quyền mở thiết bị này."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
+msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để thu. Bạn không có quyền mở thiết bị này."
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để thu."
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "Không tìm thấy thiết bị CoreAudio"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "Không thể mở thiết bị CoreAudio"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "Ghi lưu nguồn"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "Micrô"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "Đầu vào"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "CD ở trong"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "SPDIF Vào"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "AUX 1 Vào"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "AUX 2 Vào"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "Vòng ngược Codec"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "Vòng ngược SunVTS"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "Âm lượng"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "Khuếch đại"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "Màn hình"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "Loa tích hợp"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "Tai nghe"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "Đầu ra"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "SPDIF Ra"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "AUX 1 Ra"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "AUX 2 Ra"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "Gặp lỗi khi đọc %d byte từ thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
-msgstr ""
-"Gặp lỗi khi đánh số các định dạng video có thể, mà thiết bị “%s” có thể làm "
-"việc cùng"
+msgstr "Gặp lỗi khi đánh số các định dạng video có thể, mà thiết bị “%s” có thể làm việc cùng"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "Không thể ánh xạ các bộ đệm từ thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "Trình điều khiển của thiết bị “%s” không hỗ trợ phương pháp VR %d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
-msgstr ""
-"Trình điều khiển của thiết bị “%s” không hỗ trợ phương pháp VR đã biết nào."
+msgstr "Trình điều khiển của thiết bị “%s” không hỗ trợ phương pháp VR đã biết nào."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "Thiết bị “%s” đang bận"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "Thiết bị “%s” không thể chụp tại %dx%d"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "Thiết bị “%s” không thể chụp ở định dạng đã cho"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "Thiết bị “%s” không hỗ trợ chức năng “non-contiguous planes”"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "Không thể lấy các tham số về thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "Thiết bị video không chấp nhận cài đặt về tốc độ khung hình mới."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "Thiết bị video không cung cấp định dạng xuất."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "Thiết bị video trả và kích thước không hợp lệ."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
-msgstr "Thiết bị dùng phương pháp xen kẽ không được hỗ trợ."
+msgstr "Thiết bị video dùng phương pháp xen kẽ không được hỗ trợ."
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
-msgstr "Thiết bị video dùng định dạng điểm ảnh không được hỗ trợ."
+msgstr "Thiết bị video dùng một định dạng điểm ảnh không được hỗ trợ."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "Gặp lỗi khi cấu hình kho đệm nội tại."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "Thiết bị video không đưa ra gợi ý nào về bộ đệm."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "Không có bể dòng dữ liệu tải về để mà nhập vào."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Gặp lỗi khi lấy các cài đặt từ thiết bị điều chỉnh cộng hưởng %d trên thiết "
-"bị “%s”."
+msgstr "Gặp lỗi khi lấy các cài đặt từ thiết bị điều chỉnh cộng hưởng %d trên thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "Gặp lỗi khi đọc dung lượng từ thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "Thiết bị %s không phải thiết bị điều chỉnh cộng hưởng."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "Gặp lỗi khi lấy đầu vào radio trên thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "Gặp lỗi khi đặt dữ liệu nhập %d vào thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "Gặp lỗi khi thay đổi trạng thái ngắt tiếng cho thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "Gặp lỗi khi cấp phát bộ nhớ theo yêu cầu."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "Gặp lỗi khi cấp phát bộ nhớ theo yêu cầu."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "Bộ chuyển đổi trên thiết bị %s không có định dạng đầu vào được hỗ trợ"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "Bộ chuyển đổi trên thiết bị %s không có định dạng xuất được hỗ trợ"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "Bộ mã hóa trên thiết bị “%s” không hỗ trợ định dạng đầu vào"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "Bộ giải mã trên thiết bị “%s” không hỗ trợ định dạng đầu ra"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "Gặp lỗi khi bắt đầu tiến trình giải mã."
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "Gặp lỗi khi xử lý khung."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
-msgstr ""
-"Gặp lỗi khi lấy khả năng của thiết bị “%s”. Nó không phải là trình điều "
-"khiển phiên bản 4l2. Kiểm tra xem nó có phải là trình điều khiển phiên bản "
-"4l1 không."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
+msgstr "Gặp lỗi khi lấy khả năng của thiết bị “%s”. Nó không phải là trình điều khiển phiên bản 4l2. Kiểm tra xem nó có phải là trình điều khiển phiên bản 4l1 không."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "Gặp lỗi khi truy vấn các thuộc tính của đầu vào %d trong thiết bị %s"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
-msgstr ""
-"Gặp lỗi khi lấy các cài đặt của bộ chỉnh cộng hưởng %d trên thiết bị “%s”."
+msgstr "Gặp lỗi khi lấy các cài đặt của bộ chỉnh cộng hưởng %d trên thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "Gặp lỗi khi truy vấn chỉ tiêu trên thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "Gặp lỗi khi lấy các thuộc tính của bộ điều khiển trên thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "Không thể nhận diện thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "Không phải là thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Không thể mở thiết bị “%s” để đọc và ghi."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "Thiết bị “%s” không phải là thiết bị ghi hình/tiếng."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "Thiết bị “%s” không phải là thiết bị xuất ra."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "Thiết bị “%s” không phải là thiết bị M2M."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "Không thể nhân bản thiết bị “%s” để đọc và ghi."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "Gặp lỗi khi đặt chỉ tiêu cho thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
-msgstr ""
-"Gặp lỗi khi lấy tần số hiện thời của thiết bị điều chỉnh cộng hưởng cho "
-"thiết bị “%s”."
+msgstr "Gặp lỗi khi lấy tần số hiện thời của thiết bị điều chỉnh cộng hưởng cho thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
-msgstr ""
-"Gặp lỗi khi đặt tần số hiện thời của thiết bị điều chỉnh cộng hưởng cho "
-"thiết bị “%s” là %lu Hz."
+msgstr "Gặp lỗi khi đặt tần số hiện thời của thiết bị điều chỉnh cộng hưởng cho thiết bị “%s” là %lu Hz."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "Gặp lỗi khi lấy biên độ tín hiệu cho thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "Gặp lỗi khi lấy giá trị của bộ điều khiển %d trên thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "Gặp lỗi khi đặt giá trị %d của bộ điều khiển %d trên thiết bị “%s”."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Gặp lỗi khi lấy đầu vào hiện thời vào thiết bị “%s”. Có thể là thiết bị thu "
-"thanh."
+msgstr "Gặp lỗi khi lấy đầu vào hiện thời vào thiết bị “%s”. Có thể là thiết bị thu thanh."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
-msgstr ""
-"Gặp lỗi khi lấy đầu vào hiện hành trên thiết bị “%s”. Có thể nó là thiết bị "
-"vô tuyến."
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgstr "Gặp lỗi khi lấy đầu vào hiện hành trên thiết bị “%s”. Có thể nó là thiết bị vô tuyến."
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "Gặp lỗi khi đặt dữ liệu nhập %d trên thiết bị %s."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "Chưa hỗ trợ khả năng thay đổi độ phân giải trong khi chạy."
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "Không thể thao tác khi không có đồng hồ"
 
@@ -519,12 +589,8 @@
 #~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
 #~ msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để quản lý điều khiển máy hòa tiếng."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
-#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
-#~ msgstr ""
-#~ "Không thể mở thiết bị âm thanh để quản lý điều khiển máy hòa tiếng. Phiên "
-#~ "bản Hệ thống Âm thanh Mở không phải được yếu tố này hỗ trợ."
+#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+#~ msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để quản lý điều khiển máy hòa tiếng. Phiên bản Hệ thống Âm thanh Mở không phải được yếu tố này hỗ trợ."
 
 #~ msgid "Master"
 #~ msgstr "Chủ"
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index a918532..6262c12 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -5,10 +5,10 @@
 # zwpwjwtz <zwpwjwtz@126.com>, 2015.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.10.0\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-11-02 13:39+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-05 22:54+0800\n"
 "Last-Translator: Tianze Wang <zwpwjwtz@126.com>\n"
 "Language-Team: Chinese (simplified) <i18n-zh@googlegroups.com>\n"
 "Language: zh_CN\n"
@@ -16,393 +16,488 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
 
+#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
 msgid "Jack server not found"
 msgstr "未找到插口设备"
 
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
+#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
 msgid "Failed to decode JPEG image"
 msgstr "解码 JPEG 图像出错"
 
 #. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
+#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
 #, c-format
 msgid "'%s' by '%s'"
 msgstr "“%2$s”的“%1$s”"
 
+#: ext/shout2/gstshout2.c:566
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "无法连接至服务器"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
 msgid "No URL set."
 msgstr "未设置URL。"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
 msgid "Could not resolve server name."
 msgstr "无法解析服务器名。"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
 msgid "Could not establish connection to server."
 msgstr "无法建立与音频服务器的连接"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
 msgid "Secure connection setup failed."
 msgstr "安全连接失败。"
 
-msgid ""
-"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
+msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
 msgstr "发生了网络错误,或服务器意外地关闭了连接。"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
 msgid "Server sent bad data."
 msgstr "服务器发送了错误的数据。"
 
+#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
 msgid "Server does not support seeking."
 msgstr "设备不支持定位。"
 
+#: gst/avi/gstavimux.c:1832
 msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
 msgstr "没有或无效的输入音频,AVI 流将损坏。"
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
 msgid "This file contains no playable streams."
 msgstr "此文件不包含可播放的流。"
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
 msgid "This file is invalid and cannot be played."
 msgstr "此文件无效,无法播放。"
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
 msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
 msgstr "无法播放流,因为它已被PlayReady DRM加密。"
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
 msgid "This file is corrupt and cannot be played."
 msgstr "此文件已损坏,无法播放。"
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
 msgid "Invalid atom size."
 msgstr "无效的原子尺寸。"
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
 msgid "This file is incomplete and cannot be played."
 msgstr "此文件不完整且无法播放。"
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
 msgid "The video in this file might not play correctly."
 msgstr "此文件中的视频可能无法正确播放。"
 
+#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
 #, c-format
 msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
 msgstr "此文件包含了太多的流。只播放前面 %d 个"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
-"extension plugin for Real media streams."
-msgstr ""
-"未找到支持的流媒体。您可能需要安装一个 GStreamer RTSP 扩展插件来播放 Real 媒"
-"体流。"
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
+msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
+msgstr "未找到支持的流媒体。您可能需要安装一个 GStreamer RTSP 扩展插件来播放 Real 媒体流。"
 
-msgid ""
-"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
-"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
-"plugin."
-msgstr ""
-"未找到支持的流媒体。您可能需要启用更多的传送协议,或者也有可能是缺少正确的 "
-"GStreamer RTSP 扩展插件。"
+#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
+msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
+msgstr "未找到支持的流媒体。您可能需要启用更多的传送协议,或者也有可能是缺少正确的 GStreamer RTSP 扩展插件。"
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
-"application."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
+#: sys/oss/gstosssink.c:384
+msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
 msgstr "无法打开音频设备播放音频。设备当前由另一个程序使用。"
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
-"the device."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
+#: sys/oss/gstosssink.c:391
+msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
 msgstr "无法打开音频设备播放音频。您无权使用这一设备。"
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
+#: sys/oss/gstosssink.c:399
 msgid "Could not open audio device for playback."
 msgstr "无法打开音频设备播放音频。"
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
-"System is not supported by this element."
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
+msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
 msgstr "无法打开音频设备进行回放。这一版本的Open Sound System不支持此组件。"
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
 msgid "Playback is not supported by this audio device."
 msgstr "此音频设备不支持回放。"
 
+#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
 msgid "Audio playback error."
 msgstr "音频回放错误。"
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:503
 msgid "Recording is not supported by this audio device."
 msgstr "此音频设备不支持录音。"
 
+#: sys/oss4/oss4-source.c:510
 msgid "Error recording from audio device."
 msgstr "音频设备录音错误。"
 
-msgid ""
-"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
-"the device."
+#: sys/oss/gstosssrc.c:376
+msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
 msgstr "无法打开音频设备录音。您无权使用这一设备。"
 
+#: sys/oss/gstosssrc.c:384
 msgid "Could not open audio device for recording."
 msgstr "无法打开音频设备录音。"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
 msgid "CoreAudio device not found"
 msgstr "未找到 CoreAudio 设备"
 
+#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
 msgid "CoreAudio device could not be opened"
 msgstr "无法打开 CoreAudio 设备"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
 msgid "Record Source"
 msgstr "录音源"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
 msgid "Microphone"
 msgstr "话筒"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
 msgid "Line In"
 msgstr "线路输入"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
 msgid "Internal CD"
 msgstr "内部 CD"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
 msgid "SPDIF In"
 msgstr "SPDIF输入"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
 msgid "AUX 1 In"
 msgstr "辅助输入 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
 msgid "AUX 2 In"
 msgstr "辅助输出 2"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
 msgid "Codec Loopback"
 msgstr "编码器回环"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
 msgid "SunVTS Loopback"
 msgstr "SunVTS回环"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
 msgid "Volume"
 msgstr "音量"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
 msgid "Gain"
 msgstr "增益"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
 msgid "Monitor"
 msgstr "监控器"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
 msgid "Built-in Speaker"
 msgstr "内建扬声器"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
 msgid "Headphone"
 msgstr "头戴式耳机"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
 msgid "Line Out"
 msgstr "线路输出"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
 msgid "SPDIF Out"
 msgstr "SPDIF输出"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
 msgid "AUX 1 Out"
 msgstr "辅助输出 1"
 
+#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
 msgid "AUX 2 Out"
 msgstr "辅助输出 2"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
 #, c-format
 msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
 msgstr "从设备“%2$s”中读取 %1$d 个字节时出错。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
 msgstr "枚举设备“%s”可能支持的视频格式时出错"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
 #, c-format
 msgid "Could not map buffers from device '%s'"
 msgstr "无法从设备“%s”中映射出缓冲区"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
 msgstr "设备“%s”的驱动不支持I/O方式 %d。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
 #, c-format
 msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
 msgstr "设备“%s”的驱动不支持任何已知的I/O方式。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is busy"
 msgstr "设备“%s”正忙"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
 msgstr "设备“%s”不能在 %dx%d 处捕获"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
 #, c-format
 msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
 msgstr "设备“%s”无法以指定格式捕获"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
 msgstr "设备“%s”不支持非连续平面"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
 #, c-format
 msgid "Could not get parameters on device '%s'"
 msgstr "无法获取设备“%s”的参数"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
 msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
 msgstr "视频设备不接受新的帧率设置。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
 msgid "Video device did not provide output format."
 msgstr "视频设备未提供输出格式。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
 msgid "Video device returned invalid dimensions."
 msgstr "视频设备返回了无效的维度。"
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
 msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
 msgstr "视频设备使用了不支持的隔行扫描方式。"
 
-#, fuzzy
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
 msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
 msgstr "视频设备使用了不支持的像素格式。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
 msgid "Failed to configure internal buffer pool."
 msgstr "无法配置内部缓冲池。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
 msgid "Video device did not suggest any buffer size."
 msgstr "视频设备未提供任何缓冲大小。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
 msgid "No downstream pool to import from."
 msgstr "没有可以用于导入的下游池。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
 #, c-format
 msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "获取设备“%2$s”上微调钮“%1$d”的设置时出错。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
 #, c-format
 msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
 msgstr "获取设备“%s”有关信息时出错。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a tuner."
 msgstr "设备“%s”不是微调钮。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
 #, c-format
 msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
 msgstr "设置设备“%s”上的广播输出时出错。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
 #, c-format
 msgid "Failed to set input %d on device %s."
 msgstr "设置设备 %2$s 上的输入 %1$d 时出错。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
 #, c-format
 msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
 msgstr "改变设备“%s”的静音状态时出错。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
 msgid "Failed to allocated required memory."
 msgstr "分配请求的内存失败。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
 msgid "Failed to allocate required memory."
 msgstr "分配请求的内存失败。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported input format"
 msgstr "设备 %s 上的转换器没有支持的输入格式"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
 #, c-format
 msgid "Converter on device %s has no supported output format"
 msgstr "设备 %s 上的转换器没有支持的输出格式"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
 msgstr "设备 %s 上的编码器没有支持的输入格式"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
 #, c-format
 msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
 msgstr "设备 %s 上的编码器没有支持的输出格式"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
 msgid "Failed to start decoding thread."
 msgstr "启动解码线程失败。"
 
+#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
 msgid "Failed to process frame."
 msgstr "处理帧失败。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
 #, c-format
-msgid ""
-"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
-"it is a v4l1 driver."
+msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
 msgstr "获取设备“%s”的信息时出错:它不是一个 v4l2 驱动器,请检查是否为 v4l1。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
 #, c-format
 msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
 msgstr "查寻设备 %2$s 中的输入 %1$d 的属性时出错"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
 msgstr "获取设备 %2$s 上的微调钮 %1$d 的设置时出错"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to query norm on device '%s'."
 msgstr "获取设备“%s”的基准时出错。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
 #, c-format
 msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
 msgstr "获取设备“%s”上的控制属性时出错。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
 #, c-format
 msgid "Cannot identify device '%s'."
 msgstr "无法确认设备“%s”。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
 #, c-format
 msgid "This isn't a device '%s'."
 msgstr "不是设备“%s”。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
 #, c-format
 msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
 msgstr "无法打开设备“%s”读写。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a capture device."
 msgstr "“%s”不是一个捕获设备。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a output device."
 msgstr "“%s”不是输出设备。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
 #, c-format
 msgid "Device '%s' is not a M2M device."
 msgstr "设备“%s”不是M2M设备。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
 msgstr "无法复制设备“%s”来读取和写入。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to set norm for device '%s'."
 msgstr "设置设备“%s”的基准时出错。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
 #, c-format
 msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
 msgstr "获取设备“%s”的当前微调钮频率时出错。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
 #, c-format
 msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
 msgstr "设置设备“%s”的当前微调钮频率为 %lu Hz 时出错。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
 #, c-format
 msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
 msgstr "获取设备“%s”的信号长度时出错。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
 #, c-format
 msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
 msgstr "获取设备“%2$s”的控制器 %1$d 的值出错。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
 msgstr "设置设备“%3$s”的控制器 %2$d 的值为 %1$d 时出错。"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
 msgstr "获取设备“%s”上的当前输入出错。也许它是一个广播设备"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
+msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
 msgstr "获取设备“%s”上的当前输入出错。它可能是一个广播设备"
 
+#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
 #, c-format
 msgid "Failed to set output %d on device %s."
 msgstr "将输出 %d 设置到设备 %s 上失败。"
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
 msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
 msgstr "尚不支持在运行时更改分辨率。"
 
+#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
 msgid "Cannot operate without a clock"
 msgstr "没有时钟的话无法操作"
 
@@ -490,16 +585,10 @@
 #~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
 #~ msgstr "在 %d 次尝试后失败。设备 %s。系统错误: %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
-#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
-#~ "device %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "不支持的缓冲区类型,或者索引超出范围了,或是还未分配缓冲区,或非法的用户指"
-#~ "针或长度。设备 %s"
+#~ msgid "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. device %s"
+#~ msgstr "不支持的缓冲区类型,或者索引超出范围了,或是还未分配缓冲区,或非法的用户指针或长度。设备 %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
+#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
 #~ msgstr "从设备‘%s’上获取视频的尝试失败了。没有足够的内存。"
 
 #~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
@@ -547,12 +636,8 @@
 #~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
 #~ msgstr "无法打开音频设备来进行混音器控制。"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
-#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
-#~ msgstr ""
-#~ "无法打开音频设备来进行混音器控制。这一版本的Open Sound System不支持此组"
-#~ "件。"
+#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
+#~ msgstr "无法打开音频设备来进行混音器控制。这一版本的Open Sound System不支持此组件。"
 
 #~ msgid "Master"
 #~ msgstr "主"