blob: f0e18597b83622373dbc532ece4e39e074118165 [file] [log] [blame]
# Polish translation for gst-plugins-good.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-04 19:05+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#: ext/jack/gstjackaudiosink.c:356 ext/jack/gstjackaudiosrc.c:364
msgid "Jack server not found"
msgstr "Nie znaleziono serwera Jack"
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:915 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1181
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1193 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1222
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1231 ext/jpeg/gstjpegdec.c:1240
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1248
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Nie udało się zdekodować obrazu JPEG"
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#: ext/pulse/pulsesink.c:3126
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr "'%s' autorstwa '%s'"
#: ext/shout2/gstshout2.c:566
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Nie udało się połączyć z serwerem"
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:895
msgid "No URL set."
msgstr "Nie ustawiono URL-a."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1270
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Nie udało się rozwiązać nazwy serwera."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1275
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1279
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr "Ustanowienie bezpiecznego połączenia nie powiodło się."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1285
msgid "A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr "Wystąpił błąd sieciowy lub serwer nieoczekiwanie zamknął połączenie."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1290
msgid "Server sent bad data."
msgstr "Serwer przysłał błędne dane."
#: ext/soup/gstsouphttpsrc.c:1479
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Serwer nie obsługuje przewijania."
#: gst/avi/gstavimux.c:1832
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Brak lub niepoprawne wejście dźwięku, strumień AVI będzie uszkodzony."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:698 gst/isomp4/qtdemux.c:702
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Ten plik nie zawiera strumieni nadających się do odtworzenia."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:748 gst/isomp4/qtdemux.c:6427
#: gst/isomp4/qtdemux.c:6495 gst/isomp4/qtdemux.c:6808
#: gst/isomp4/qtdemux.c:7999
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Ten plik jest błędny i nie może być odtworzony."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:2859
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr "Nie można odtwarzać strumienia, ponieważ jest zaszyfrowany DRM-em PlayReady."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4036 gst/isomp4/qtdemux.c:7551
#: gst/isomp4/qtdemux.c:7558 gst/isomp4/qtdemux.c:8471
#: gst/isomp4/qtdemux.c:8908 gst/isomp4/qtdemux.c:8915
#: gst/isomp4/qtdemux.c:11625
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Ten plik jest uszkodzony i nie może być odtworzony."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4278
msgid "Invalid atom size."
msgstr "Błędny rozmiar atomu."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:4356
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Ten plik jest niekompletny i nie może być odtworzony."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:9925
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Obraz w tym pliku może nie być odtwarzany prawidłowo."
#: gst/isomp4/qtdemux.c:11666
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Ten plik zawiera zbyt dużo strumieni. Odtwarzanie tylko %d pierwszych"
#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6355
msgid "No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams."
msgstr "Nie znaleziono obsługiwanego strumienia. Być może trzeba zainstalować wtyczkę rozszerzenia GStreamera RTSP dla strumieni Real media."
#: gst/rtsp/gstrtspsrc.c:6360
msgid "No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin."
msgstr "Nie znaleziono obsługiwanego strumienia. Być może trzeba zezwolić na więcej protokołów transportu, albo może brakować właściwej wtyczki rozszerzenia RTSP GStreamera."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:493 sys/oss4/oss4-source.c:358
#: sys/oss/gstosssink.c:384
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Urządzenie jest używane przez inną aplikację."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:503 sys/oss4/oss4-source.c:368
#: sys/oss/gstosssink.c:391
msgid "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Brak uprawnień do otwarcia urządzenia."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:514 sys/oss4/oss4-source.c:379
#: sys/oss/gstosssink.c:399
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:523 sys/oss4/oss4-source.c:389
msgid "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Ta wersja Open Sound System nie jest obsługiwana przez ten element."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:646
msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Odtwarzanie nie jest obsługiwane przez to urządzenie dźwiękowe."
#: sys/oss4/oss4-sink.c:653
msgid "Audio playback error."
msgstr "Błąd odtwarzania dźwięku."
#: sys/oss4/oss4-source.c:503
msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Nagrywanie nie jest obsługiwane przez to urządzenie dźwiękowe."
#: sys/oss4/oss4-source.c:510
msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Błąd nagrywania z urządzenia dźwiękowego."
#: sys/oss/gstosssrc.c:376
msgid "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania. Brak uprawnień do otwarcia urządzenia."
#: sys/oss/gstosssrc.c:384
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania."
#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:149
msgid "CoreAudio device not found"
msgstr "Nie znaleziono urządzenia CoreAudio"
#: sys/osxaudio/gstosxaudioringbuffer.c:155
msgid "CoreAudio device could not be opened"
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia CoreAudio"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:109
msgid "Record Source"
msgstr "Źródło nagrywania"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:120
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:121
msgid "Line In"
msgstr "Wejście linii"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:122
msgid "Internal CD"
msgstr "Wewnętrzny CD"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:123
msgid "SPDIF In"
msgstr "Wejście SPDIF"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:124
msgid "AUX 1 In"
msgstr "Wejście AUX 1"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:125
msgid "AUX 2 In"
msgstr "Wejście AUX 2"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:126
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Pętla zwrotna kodeka"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixeroptions.c:127
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Pętla zwrotna SunVTS"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:69
msgid "Volume"
msgstr "Głośność"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:70
msgid "Gain"
msgstr "Wzmocnienie"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:71
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:72
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Wbudowany głośniczek"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:73
msgid "Headphone"
msgstr "Słuchawki"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:74
msgid "Line Out"
msgstr "Wyjście linii"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:75
msgid "SPDIF Out"
msgstr "Wyjście SPDIF"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:76
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "Wyjście AUX 1"
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:77
msgid "AUX 2 Out"
msgstr "Wyjście AUX 2"
#: sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c:1684
#, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Błąd odczytu %d bajtów z urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr "Nie udało się wyliczyć dostępnych formatów obrazu, z którymi może działać urządzenie '%s'"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2889
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Nie udało się odwzorować buforów z urządzenia '%s'"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2897
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Sterownik urządzenia '%s' nie obsługuje metody we/wy %d"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:2904
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Sterownik urządzenia '%s' nie obsługuje żadnej znanej metody we/wy."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3578 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3589
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Urządzenie '%s' jest zajęte"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3595 sys/v4l2/gstv4l2object.c:3607
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Urządzenie '%s' nie potrafi przechwytywać obrazu %dx%d"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3618
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Urządzenie '%s' nie potrafi przechwytywać obrazu w podanym formacie"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3631
#, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Urządzenie '%s' obsługuje nieciągłe powierzchnie"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3642
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Nie udało się uzyskać parametrów urządzenia '%s'"
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3650
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Urządzenie obrazu nie przyjęło nowego ustawienia częstotliwości klatek."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3772
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "Urządzenie obrazu nie przekazało formatu wyjściowego."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3778
msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr "Urządzenie obrazu zwróciło błędne wymiary."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3786
msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
msgstr "Urządzenie obrazu wykorzystuje nie obsługiwany sposób przeplotu."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:3793
msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
msgstr "Urządzenie obrazu wykorzystuje nie obsługiwany format piksela."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4219
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr "Nie udało się skonfigurować wewnętrznej puli buforów."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4225
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr "Urządzenie obrazu nie zasugerowało żadnego rozmiaru bufora."
#: sys/v4l2/gstv4l2object.c:4240
msgid "No downstream pool to import from."
msgstr "Brak oddolnej puli do zaimportowania."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:143
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Nie udało się uzyskać ustawień tunera %d urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:150
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
msgstr "Błąd podczas pobierania możliwości uządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:157
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Urządzenie '%s' nie jest tunerem."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:184
#, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Nie udało się uzyskać wejścia radiowego z urządzenia '%s'. "
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:207 sys/v4l2/v4l2_calls.c:1073
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Nie udało się ustawić wejścia %d urządzenia %s."
#: sys/v4l2/gstv4l2radio.c:241
#, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Nie udało się zmienić stanu wyciszenia dla urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/gstv4l2sink.c:628
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr "Nie udało się przydzielić wymaganej pamięci."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:525 sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:695
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr "Nie udało się przydzielić wymaganej pamięci."
#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:143
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
msgstr "Konwerter urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wejściowego"
#: sys/v4l2/gstv4l2transform.c:150
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Konwerter urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wyjściowego"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:141
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Koder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wejściowego"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:148
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Koder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wyjściowego"
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:709
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Nie udało się uruchomić wątku dekodującego."
#: sys/v4l2/gstv4l2videodec.c:716
msgid "Failed to process frame."
msgstr "Nie udało się przetworzyć ramki."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:94
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
msgstr "Błąd pobierania możliwości urządzenia '%s': to nie jest sterownik v4l2. Proszę sprawdzić czy to sterownik v4l1."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:158
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Nie udało się odpytać o atrybuty wejścia %d urządzenia %s"
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:189
#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Nie udało się uzyskać ustawień tunera %d urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:237
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Nie udało się odpytać normalizacji urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:416
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Nie udało się uzyskać atrybutów sterujących urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:610
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Nie można zidentyfikować urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:617
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "To nie jest urządzenie '%s'."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:624
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia '%s' do odczytu i zapisu."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Urządzenie '%s' nie jest urządzeniem przechwytującym."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:639
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Urządzenie '%s' nie jest urządzeniem wyjściowym."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:647
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Urządzenie '%s' nie jest urządzeniem M2M."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:699
#, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nie udało się wykonać dup urządzenia '%s' do odczytu i zapisu."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:783
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Nie udało się ustawić normalizacji dla urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:821
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Nie udało się uzyskać aktualnej częstotliwości tunera dla urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:863
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Nie udało się ustawić aktualnej częstotliwości tunera dla urządzenia '%s' na %lu Hz."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:897
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Nie udało się uzyskać siły sygnału dla urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:933
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Nie udało się uzyskać wartości sterującej %d urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:968
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Nie udało się ustawić %d jako wartości sterującej %d urządzenia '%s'."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1048
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr "Nie udało się uzyskać aktualnego wejścia urządzenia '%s'. Może to radio"
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1105
#, c-format
msgid "Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr "Nie udało się uzyskać aktualnego wyjścia urządzenia '%s'. Może to radio"
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:1130
#, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Nie udało się ustawić wyjścia %d urządzenia %s."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:838
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Zmiana rozdzielczości w czasie działania nie jest jeszcze obsługiwana."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:852
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Nie można pracować bez zegara"